കേക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഒരു ഭാഷാവൃത്തമാണ്‌ കേക. 3,2,2,3,2,2 എന്ന് കേരളപാണിനി ഗണവ്യവസ്ഥ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവ്വിധം പതിന്നാലക്ഷരങ്ങളിൽ ആറു ഗണങ്ങൾ ഈരടിയുടെ ഓരോ വരിയിലും. എല്ലാ ഗണത്തിലും ഒരു ഗുരുവക്ഷരമെങ്കിലും വേണം. ഏഴക്ഷരം കഴിഞ്ഞ് യതി. പാദങ്ങൾ തുല്യമാത്രകളിൽ തുടങ്ങണം.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

ഉദാ: സൂര്യകാന്തി

മന്ദമ | ന്ദമെൻ | താഴും | മുഗ്ദ്ധമാം | മുഖം | പൊക്കി

സുന്ദര | ദിവാ | കരൻ | ചോദിച്ചു | മധു | രമായ്

ഉദാ: മാമ്പഴം

അങ്കണ | ത്തൈമാ | വിൽനി | ന്നാദ്യത്തെ | പ്പഴം | വീഴ്കെ

അമ്മതൻ | നേത്ര | ത്തിൽനി | ന്നുതിർന്നൂ | ചുടു | കണ്ണീർ

കേകാവൃത്തത്തിൽ എഴുതിയ പ്രശസ്തകൃതികൾ[തിരുത്തുക]

എഴുത്തച്ഛൻറെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലെ  ശകുന്തളോപാഖ്യാനം

അച്ഛനും മകളും - വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ

എന്റെ ഗുരുനാഥൻ – വള്ളത്തോൾ

മാമ്പഴം - വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ

കണ്ണീർപ്പാടം - വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ

ഊഞ്ഞാലിൽ - വൈലോപ്പിള്ളി

മഴുവിന്റെ കഥ - ബാലാമണിയമ്മ

സൂര്യകാന്തി - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

എന്റെ വിദ്യാലയം - ഒളപ്പമണ്ണ

കൊച്ചുതൊമ്മൻ - എൻ. വി. കൃഷ്ണവാര്യർ

ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും - പി. ഭാസ്കരൻ


മാമ്പഴക്കാലം - പി. പി. രാമചന്ദ്രൻ

നിർവ്വചനവും വിമർശനങ്ങളും[തിരുത്തുക]

മറ്റു ഭാഷാവൃത്ത നിർവ്വചനങ്ങളെപ്പോലെ കേകയ്ക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനവും ഒട്ടേറെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.പാദാദിപ്പൊരുത്തം കവികൾ പാലിക്കാറില്ല[അവലംബം ആവശ്യമാണ്].


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേക&oldid=4077216" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്