അസംബാധ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പതിനാലക്ഷരമുള്ള ശക്വരി ഛന്ദസ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ട വൃത്തമാണ് അസംബാധ.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

അഞ്ചിൽ തട്ടും മം തനസഗഗമസംബാധാ

മഗണം തഗണം നഗണം സഗണം രണ്ട് ഗുരു എന്നിവ യഥാക്രമം വിന്യസിച്ചാൽ അസംബാധാ വൃത്തം. അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരത്തിൽ യതി വേണം.

ആദ്യത്തെ അഞ്ചും ഒടുവിലത്തെ മൂന്നും ഗുരുവായി പതിനാലക്ഷരങ്ങളെ ഗംലകളിൽ നിരത്തിയാൽ ആലാപനതാളം 'ഗംഗംഗം|ഗംഗം ല|ലലല|ലലഗം|ഗംഗം' എന്നു കിട്ടും.വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ ഏ.ആർ ഇതിന് ഉദാഹരണം നല്കിയിട്ടില്ല.

ഉദാഹരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഉദാ:1

മാന്യൻ ലോകജ്ഞൻ ശ്രുതബലകുലശീലാഢ്യൻ

മാനിച്ചീടുന്നില്ലൊരുവനുമവനേയെന്നാൽ
അദ്ദേശംവിട്ടിട്ടവനുടനടി പോകേണം
നാനാർത്ഥം ചേർന്നോരവനിതലമസംബാധം. - നാട്യശാസ്ത്രം. വിവർത്തനം: പി.കെ നാരായണപിഷാരടി


ഉദാ:2

വാനം വേവുന്നൂ നരമുകിലതുമില്ലാതെ

വേനൽ കത്തുന്നൂ കരിയിലവനമാണെങ്ങും

കാനൽനീർവറ്റീ പുഴയുരുകിയ മൺചാലായ്

ദീനം കേഴുന്നൂ മലമുകളിലെ വേഴാമ്പൽ -സുബ്രഹ്‌മണ്യൻ കുറ്റിക്കോൽ

സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റു വൃത്തങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മറ്റു വിവരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അസംബാധ&oldid=2388217" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്