ജ്വാല (വൃത്തം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തമാണ് ജ്വാല. ജഗതി ഛന്ദസ്സിൽ പെടുന്ന വൃത്തമാണിത്.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

ഓരോ പാദത്തിലും ന, ന, ഭ, മ എന്നീ ഗണങ്ങൾ വരുന്ന സമവൃത്തമാണ് ജ്വാല.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജ്വാല_(വൃത്തം)&oldid=3291903" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്