മുഖചപല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മുഖചപല മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. [1] ആര്യ എന്നവൃത്തത്തിന്റെ ഓരോ അർദ്ധത്തിലും എഴു ഗണങ്ങളുള്ളതിൽ രണ്ടും നാലും ഗണങ്ങൾ ജഗണമായും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഗുരുക്കളായും വന്നാൽ ചപലാ എന്ന വൃത്തം. പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ മാത്രം ചപലാലക്ഷണമുള്ള ആര്യ വൃത്തമാണ് മുഖചപലാ.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ മാത്രം ചപലാ ലക്ഷണമുള്ള ആര്യ വൃത്തമാണ് മുഖചപലാ.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മുഖചപല&oldid=2904124" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്