തനുമദ്ധ്യ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഒരു സംസ്കൃതവൃത്തമാണ് തനുമദ്ധ്യ. ഓരോ പാദത്തിലും ആറക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്ന ഗായത്രി ഛന്ദസ്സിലാണ് ഇതുൾപ്പെടുന്നത്. തഗണം, യഗണം എന്നിവ ഓരോ പാദത്തതിലും യഥാക്രമം ചേർന്നുവന്നാൽ തനുമദ്ധ്യയാകും.ഈ വൃത്തത്തിലെ ഗുരുലഘുവിന്യാസം : 'ഗംഗംല|ലഗംഗം'എന്നിങ്ങനെയാണ്.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

മലയാളത്തിൽ:

  1. വൃത്തമഞ്ജരി

സംസ്കൃത ലക്ഷണം

  • വൃത്തരത്നാകരം - കേദാരഭട്ടൻ
  • നാട്യശാസ്ത്രം - ഭരതമുനി

ആദ്യത്തിലും അവസാനത്തിലും ഈരണ്ടു ഗുരുക്കളോടുകൂടി ഗായത്രീഛന്ദസ്സിലുളവാകുന്ന വൃത്തത്തിനു 'തനുമദ്ധ്യ' എന്നു പേര്. തഗണം (അന്ത്യലഘു) യഗണം (ആദ്യലഘു)എന്നിവ ചേർന്നുവരുമ്പോൾ,പാദത്തിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ഈരണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ഗുരുവും നടുവിലെത്തെ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ലഘുവുമായിരിക്കും. ഇപ്രകാരം മദ്ധ്യഭാഗം കൃശമായതുകൊണ്ടാണ് തനുമദ്ധ്യാ എന്ന പേര് സിദ്ധിച്ചത്.

ഉദാഹരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തനുമദ്ധ്യ&oldid=2388239" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്