വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇത് പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുടെ പട്ടികയാണ്. രാജ്യത്താകമാനമോ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തോ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പദവിയുള്ള ഭാഷകളെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയഭാഷ, പ്രാദേശികഭാഷ, ന്യൂനപക്ഷഭാഷ എന്നീ പദവികളുള്ള ഭാഷകളെയും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരമാധികാരമുള്ളതും, അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം ലഭിച്ചതും, സ്വതന്ത്രവുമായ രാജ്യങ്ങളെയേ കണക്കിലെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയല്ല.

പരാശ്രയപ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്കായി അതത് പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നോക്കുക.

നിർവ്വചനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • ഔദ്യോഗികഭാഷ: രാജ്യത്ത് നിയമാനുസൃതമായി പ്രത്യേക പദവിയുള്ള ഭാഷകൾ. രാജ്യത്തെ നിയമനിർമ്മാണസഭകളിലും ഔദ്യോഗിക ഗവണ്മെന്റ് ജോലികളിലും ഈ ഭാഷയാവും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക.
 • പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ: ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തോ, പ്രവിശ്യയിലോ, സംസ്ഥാനത്തോ മാത്രം ഔദ്യോഗികഭാഷയായി അംഗീകാരമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ (ഈ പട്ടികയിൽ പ്രാദേശികഭാഷകൾക്കുശേഷം വലയത്തിൽ ഏത് പ്രദേശത്താണ് ഔദ്യോഗിക പദവിയുള്ളതെന്ന വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും)
 • ന്യൂനപക്ഷഭാഷ: (ഇവിടെയുള്ള ഉപയോഗമനുസരിച്ച്) ന്യൂനപക്ഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണിത്. ഔദ്യോഗികമായി ഈ പദവി ഭാഷയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ഔദ്യോഗികമോ നിയമപരമോ ആയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതിയുണ്ടാകും (ഈ പട്ടികയിൽ ഇത്തരം ഭാഷകൾ ന്യൂനപക്ഷഭാഷയാണെന്ന വിവരം വലയത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും)
 • ദേശീയഭാഷ: ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ, ദേശീയതയുടെയോ ബിംബമായ ഭാഷ. ദേശീയഭാഷ എന്ന പദവി ഔദ്യോഗികമായി ഈ ഭാഷയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ചിലവ സാങ്കേതികമായി ന്യൂനപക്ഷഭാഷകളായിരിക്കാം (ഈ താളിൽ ഒരു ദേശീയഭാഷയ്ക്കുശേഷം വലയത്തിനുള്ളിൽ ആ വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും). ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പദവിയുള്ള ഒന്നിലധികം ഭാഷകളുണ്ടായിരിക്കും.


A[തിരുത്തുക]

 •  അർമേനിയ
  • അർമേനിയൻ[8] (ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇതു മാത്രമാണ് ഔദ്യോഗികഭാഷ)
  • റഷ്യൻ (പ്രായോഗികമായി ഇതും ഔദ്യോഗികഭാഷയാണ്. പരക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്))

B[തിരുത്തുക]

C[തിരുത്തുക]

 •  ചിലി
  • ഔദ്യോഗികഭാഷകളില്ല. സ്പാനിഷ് പ്രായോഗികതലത്തിൽ ഔദ്യോഗികഭാഷയാണ്. (വിവിധ വംശങ്ങളുടെ ഭാഷകളും ഭാഷാഭേദങ്ങളും അവരുടെ മേഖലകളിൽ ഔദ്യോഗിക പദവി വഹിക്കുന്നു[22])
 •  കൊളംബിയ
  • സ്പാനിഷ് (വിവിധ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഭാഷകൾക്കും ഭാഷാഭേദങ്ങൾക്കും അതത് മേഖലകളിൽ ഔദ്യോഗിക പദവിയുണ്ട്[23])

D[തിരുത്തുക]

E[തിരുത്തുക]

 •  Estonia
  • എസ്തോണിയൻ (ദേശവ്യാപകമായ ഔദ്യോഗികഭാഷ)
  • റഷ്യൻ (വസ്തുതാപരമായി ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷ)

F[തിരുത്തുക]

G[തിരുത്തുക]

 •  Gabon
  • ഫ്രഞ്ച്
 •  Gambia
  • ഇംഗ്ലീഷ്

H[തിരുത്തുക]

 •  ഹംഗറി
  • ഹങ്കേറിയൻ (ഔദ്യോഗികഭാഷ)[32]
  • ക്രോയേഷ്യൻ (ന്യൂനപക്ഷഭാഷ)[33]
  • ജർമൻ (ന്യൂനപക്ഷഭാഷ)[33]
  • റൊമാനിയൻ (ന്യൂനപക്ഷഭാഷ)[33]
  • സെർബിയൻ (ന്യൂനപക്ഷഭാഷ)[33]
  • സ്ലോവാക് (ന്യൂനപക്ഷഭാഷ)[33]
  • സ്ലോവേനിയൻ (ന്യൂനപക്ഷഭാഷ)[33]

I[തിരുത്തുക]

J[തിരുത്തുക]

K[തിരുത്തുക]

L[തിരുത്തുക]

M[തിരുത്തുക]

 •  Madagascar
  • ഫ്രഞ്ച് (ഔദ്യോഗികഭാഷ)
  • മെലഗാസി (ഔദ്യോഗികഭാഷയും ദേശീയഭാഷയും)
 •  മലേഷ്യ
  • മലേഷ്യൻ (ദേശീയഭാഷ)[39]
  • ഇംഗ്ലീഷ് (ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികഭാഷയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു)[39]
 •  മൗറീഷ്യസ്
  • ഇംഗ്ലീഷ് (ഔദ്യോഗികഭാഷ)
  • ഫ്രഞ്ച് (ദേശീയഭാഷ)

N[തിരുത്തുക]

O[തിരുത്തുക]

P[തിരുത്തുക]

 •  പെറു
  • സ്പാനിഷ് (ഔദ്യോഗികഭാഷ)
  • അയ്മാര (ഔദ്യോഗികഭാഷകളിലൊന്ന്)
  • ക്വെചുവ (ഔദ്യോഗികഭാഷകളിലൊന്ന്)
  • എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന നാട്ടുഭാഷകൾക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമുണ്ട്

Q[തിരുത്തുക]

R[തിരുത്തുക]

S[തിരുത്തുക]

 •  Samoa
  • ഇംഗ്ലീഷ് (ഔദ്യോഗികഭാഷ)
  • സമോവൻ (ദേശീയഭാഷ)
(11 ഭാഷകളും രാജ്യത്താകമാനം ഔദ്യോഗികഭാഷകളാണ്)

T[തിരുത്തുക]

U[തിരുത്തുക]

 •  അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
  • രാജ്യമൊട്ടാകെ ഔദ്യോഗികഭാഷയില്ല. ഇംഗ്ലീഷാണ് പ്രായോഗികതലത്തിൽ ഔദ്യോഗികഭാഷയെങ്കിലും ഇതിന് ഫെഡറൽ തലത്തിൽ നിയമപ്രാബല്യമില്ല. അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ സ്പാനിഷ് ആണ്. പല ഫോമുകളും രേഖകളും രണ്ടു ഭാഷയിലും അച്ചടിക്കാറുണ്ട്.

V[തിരുത്തുക]

Y[തിരുത്തുക]

Z[തിരുത്തുക]

 •  Zambia
  • ഇംഗ്ലീഷ്
(ഏറ്റവും വ്യാപകമായി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷ്, ഷോണ, എൻഡെബെലെ എന്നിവയാണ്)

ഭാഗിക അംഗീകാരം മാത്രമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബങ്ങളും അടിക്കുറിപ്പുകളും[തിരുത്തുക]

 1. Constitution of Afghanistan (Article 16)
 2. Constitution of Albania (Article 14)
 3. Constitution of Algeria (Article 3) (MS Word format)
 4. Constitution of Andorra (Article 2)
 5. "Angola". The World Factbook. Central Intelligence Agency.
 6. Constitution of Antigua and Barbuda, 1981 (Article 29)
 7. "Provincial Law Nº5598" (PDF). മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 2012-02-29-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2013-10-07.
 8. Constitution of Armenia (Article 12)
 9. Constitution of Austria (Article 8)
 10. 10.0 10.1 Constitution of Austria, Article 8 & State Treaty for the Re-establishment of an Independent and Democratic Austria Archived 2008-02-26 at the Wayback Machine. (Article 7, Page 188)
 11. Constitution of Azerbaijan, Constitution of Azerbaijan (English translation) (Article 21)
 12. Constitution of Belgium, in Dutch, French and German (Article 4)
 13. "Pomerode institui língua alemã como co-oficial no Município". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-05-30-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2013-10-07.
 14. Pomerano!?, acessado em 21 de agosto de 2011
 15. No Brasil, pomeranos buscam uma cultura que se perde Archived 2012-03-28 at the Wayback Machine., acessado em 21 de agosto de 2011
 16. "Lei dispõe sobre a cooficialização da língua pomerana no município de Santa maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-04-02-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2013-10-07.
 17. "Cooficialização da língua alemã em Antônio Carlos". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-04-02-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2013-10-07.
 18. Vereadores aprovam o talian como língua co-oficial do município Archived 2019-03-30 at the Wayback Machine., acessado em 21 de agosto de 2011
 19. Lei municipal oficializa línguas indígenas em São Gabriel da Cachoeira, acessado em 24 de agosto de 2011
 20. Na Babel brasileira, português é 2ª língua – FLÁVIA MARTIN e VITOR MORENO, enviados especiais a Sâo Gabriel da Cachoeira (AM), acessado em 24 de agosto de 2011
 21. Município do MS adota o guarani como língua oficial, acessado em 24 de agosto de 2011
 22. Indigenal Act, art. 28
 23. Constitution of Colombia, 1991 (Article 10)
 24. 24.0 24.1 The Constitution of the Republic of Cyprus (PDF). 1960. art. 3, § 1.
 25. 25.0 25.1 "Implementation of the Charter in Cyprus", Database for the European Charter for Regional or Minority Languages, Public Foundation for European Comparative Minority Research, ശേഖരിച്ചത് 11 August 2013
 26. Slovak language is defined as official language together with Czech language by several laws – e.g. law 500/2004, 337/1992. Source: http://portal.gov.cz. Cited: "Například Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) stanovuje: "V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském..." (§16, odstavec 1). Zákon o správě daní a poplatků (337/1992 Sb.) „Úřední jazyk: Před správcem daně se jedná v jazyce českém nebo slovenském. Veškerá písemná podání se předkládají v češtině nebo slovenštině..." (§ 3, odstavec 1). http://portal.gov.cz
 27. 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 27.10 27.11 27.12 Citizens belonging to minorities, which traditionally and on long-term basis live within the territory of the Czech Republic, enjoy the right to use their language in communication with authorities and in front of the courts of law (for the list of recognized minorities see National Minorities Policy of the Government of the Czech Republic). The article 25 of the Czech Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms ensures right of the national and ethnic minorities for education and communication with authorities in their own language. Act No. 500/2004 Coll. (The Administrative Rule) in its paragraph 16 (4) (Procedural Language) ensures, that a citizen of the Czech Republic, who belongs to a national or an ethnic minority, which traditionally and on long-term basis lives within the territory of the Czech Republic, have right to address an administrative agency and proceed before it in the language of the minority. In case that the administrative agency doesn't have an employee with knowledge of the language, the agency is bound to obtain a translator at the agency's own expense. According to Act No. 273/2001 (About The Rights of Members of Minorities) paragraph 9 (The right to use language of a national minority in dealing with authorities and in front of the courts of law) the same applies for the members of national minorities also in front of the courts of law.
 28. 28.0 28.1 28.2 Constitution of Ecuador 2008, (Article 2)
 29. Constitution of France (Article 2)
 30. Though not explicitly specified in the constitution, this is regulated in §23 Verwaltungsverfahrensgesetz (Administrative Procedures Act)
 31. Publication by Ministry of the Interior (in German)
 32. Constitution of Hungary, Article H - www.kormany.hu/download/4/c3/30000/THE%20FUNDAMENTAL%20LAW%20OF%20HUNGARY.pdf
 33. 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 Recognized by Hungary as minority language by the Ratification of the European Charter for Regional or Minority Languages by the Hungarian Parliament - Resolution 35/1995, April 7, 1995 - http://www.complex.hu/kzldat/o95h0035.htm/o95h0035_0.htm
 34. Constitution of Ireland (Article 8)
 35. The Constitution of Jamaica section 20(6e) (implicit)
 36. Priedīte, Aija (2005). "Surveying Language Attitudes and Practices in Latvia". Journal of Multilingual and Multicultural Development. 26 (5): 409–424. doi:10.1080/01434630508668413.<quote>In 1992, following further amendments to this directive, Latvian was established as the only official language. It took 410 Journal of Multilingual and Multicultural Development seven more years before the State language law was adopted in 1999, with further amendments in the years 2000, 2001 and 2002.</quote>
 37. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lg.html
 38. Malaysia's Legal System, Eurasia International Legal Network, Malaysia.
 39. 39.0 39.1 Article 152 of the Constitution of Malaysia designated Malay as the national language. Section 2 of that article allowed English to be used officially until otherwise provided by Parliament. In 1967, the Parliament of Malaysia passed the National Language Act, making Malay the official language of Malaysia. The act does, however, allow the use of English for some official purposes. On 11 July 1990, following the amendment of the National Language Act 1963/67 (Act 32) (Revised in 1971), Malay replaced English as the official language of the courts in West Malaysia. The amending Act provided English to be used in the Courts in West Malaysia where it deems necessary in the interest of Justice. East Malaysia continued using English as the official language in their courts.[38] Since 2007, the official policy is to refer to the national language as the Malaysian language (Bahasa Malaysia), although legislation still refers to the Malay language (Bahasa Melayu).
 40. Constitution of Monaco Archived 2009-11-15 at the Wayback Machine. (Article 8)
 41. "Article 3 – Language". The Constitution of The Republic of Namibia. orusovo.com. ശേഖരിച്ചത് 23 April 2008.
 42. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html 32% Namibians speak German
 43. "United Kingdom; Key Facts". Commonwealth Secretariat. ശേഖരിച്ചത് 23 April 2008.
 44. "Cornish gains official recognition". BBC News. 6 November 2002. ശേഖരിച്ചത് 8 May 2008.
 45. 45.00 45.01 45.02 45.03 45.04 45.05 45.06 45.07 45.08 45.09 45.10 45.11 45.12 45.13 45.14 45.15 45.16 45.17 45.18 45.19 45.20 45.21 45.22 45.23 45.24 45.25 45.26 45.27 45.28 45.29 45.30 45.31 45.32 45.33 45.34 45.35 45.36 45.37 45.38 45.39 45.40 45.41 45.42 45.43 45.44 45.45 Crawford, James (June 24, 2008). "Language Legislation in the U.S.A." languagepolicy.net. ശേഖരിച്ചത് April 27, 2011.
 46. "Alaska Supreme Court Upholds State's Official English Law". Business Wire. November 5, 2007. ശേഖരിച്ചത് April 28, 2011.
 47. "Arizona makes English official". Washington Times. November 8, 2006. ശേഖരിച്ചത് April 28, 2011.
 48. Slipke, Darla (November 3, 2010). "Oklahoma elections: Republican-backed measures win approval". NewsOK. The Oklahoman. ശേഖരിച്ചത് April 28, 2011.
 49. "Samoa now an official language of instruction in American Samoa". Radio New Zealand International. 2008-10-03. ശേഖരിച്ചത് 2011-04-28.
 50. Crawford, James. "Puerto Rico and Official English". languagepolicy.net. ശേഖരിച്ചത് April 27, 2011.
 51. "Frequently Asked Questions". visitusvi.com. United States Virgin Islands. ശേഖരിച്ചത് April 27, 2011.
 52. "Taiwan Information: People and Language". Asia-planet.net (Information provided by Tourism Bureau, ROC). ശേഖരിച്ചത് 30 August 2009.