വിരാടൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഹൈന്ദവം
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം

ഓം

ബ്രഹ്മം · ഓം
ചരിത്രം · ഹിന്ദു ദേവതകൾ
ഹൈന്ദവ വിഭാഗങ്ങൾ · ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ബ്രഹ്മം
മീമാംസ · വേദാന്തം ·
സാംഖ്യം · യോഗം
ന്യായം · വൈശേഷികം

ധർമ്മം · അർത്ഥം · കാമം · മോക്ഷം
കർമം · പൂജാവിധികൾ · യോഗ · ഭക്തി
മായ · യുഗങ്ങൾ · ക്ഷേത്രങ്ങൾ · ഷോഡശക്രിയകൾ

വേദങ്ങൾ · ഉപനിഷത്തുകൾ · വേദാംഗങ്ങൾ
രാമായണം · മഹാഭാരതം
ഭാഗവതം · ഭഗവത് ഗീത · പുരാണങ്ങൾ
ഐതീഹ്യങ്ങൾ · മറ്റുള്ളവ

മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ

ഹിന്ദു
ഗുരുക്കന്മാർ · ചാതുർവർണ്യം
ആയുർവേദം · ഉത്സവങ്ങൾ · നവോത്ഥാനം
ജ്യോതിഷം
ഹിന്ദുമതവും വിമർശനങ്ങളും

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം

വിരാടം എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. വനവാസസമയത്തെ ഒരു വർഷ അജ്ഞാതവാസത്തിന് പാണ്ഡവർ വിരാടന്റെ രാജധാനിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കീചകന്റെ സഹോദരിയായ സുദേഷണയായിരുന്നു പത്നി.

അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യയായ ഉത്തരയുടെ പിതാവാണ് വിരാടൻ. ഉത്തരയെ കൂടാതെ ഉത്തരൻ എന്നും ശ്വേതൻ എന്നും പേരുള്ള രണ്ടുപുത്രന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിരാടൻ&oldid=1880826" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്