ആദിപർവ്വം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ആദിപർവ്വം

പുരുരുവസ്സും ഉർവ്വശിയും
(ഒരു രാജാരവിവർമ്മ ചിത്രം)
മറ്റൊരു പേർ സംഭവപർവ്വം
പർവ്വം ഒന്ന്
അദ്ധ്യായങ്ങൾ 228
പദ്യങ്ങൾ 8984
പേരിനു പിന്നിൽ ഒന്നാമത്തെ പർവ്വം
നിരവധി സംഭവകഥകൾ വർണ്ണിക്കുന്നു

വ്യാസ രചിതമായ മഹാഭാരതത്തിലെ പതിനെട്ടു പർവ്വങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ പർവ്വമാണ് ആദിപർവ്വം.[1] ആദ്യ അദ്ധ്യായമായതിനാൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഈ പേരു കൊടുത്തു എന്നു കരുതുന്നു. നിരവധി കഥകൾ (സംഭവങ്ങൾ) ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ സംഭവപർവ്വം എന്നും ഈ പർവ്വത്തിനു പേരുണ്ട്. ആദിപർവ്വത്തിൽ 228 അദ്ധ്യായങ്ങളും 8984 പദ്യങ്ങളും ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദവ്യാസന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനായ ഉഗ്രശ്രവസ്സ് എന്ന സൂതപൗരാണികൻ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ആദിപർവ്വത്തിൽ മഹാഭാരതകഥനം ആരംഭിക്കുന്നത്.[2].

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. മഹാഭാരതം -- ഡോ.പി.എസ്. നായർ ISBN:81-85315-01-9 -- വിദ്യാരംഭം പബ്ലീഷേസ്, മുല്ലയ്ക്കൽ, ആലപ്പുഴ
  2. മഹാഭാരതം -- തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ -- മാതൃഭൂമി പബ്ലീഷേഷ്സ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആദിപർവ്വം&oldid=2335301" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്