സൗമദത്തി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സോമദത്തന്റെ മകൻ.ബാൽഹിക രാജ്യത്തെ രാജകുമാരൻ. പലരും ഇദ്ദേഹത്തെ ഭൂരിശ്രവസ്സായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്[1][2]. പക്ഷെ ആറാം പർവ്വത്തിൽ ദ്രോണർ ചക്രവ്യൂഹം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് ഭൂരിശ്രവസ്സും[3] വലതുവശത്ത് സുശർമ്മാ, കാംബോജൻ, സുദക്ഷിണൻ ശതായു, ശരുതായു എന്നിവരോടത്ത് സൗമദത്തി വലതുവശത്തും നിലകൊണ്ടു എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നു. [4]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. ഭഗവത് ഗീത്, ശ്ലൊകം8, http://www.maayboli.com/node/5479
  2. ഭഗവത് ഗീത ശ്ലോകം 8 http://bhagavathgeetha.blogspot.in/2007/05/contd-1-789.html, സോമദത്തപുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ്സിനും
  3. മഹാഭാരതം 06--47-17,http://www.sacred-texts.com/hin/mbs/mbs06047.htm
  4. മഹാഭാരതം 06--47-18,http://www.sacred-texts.com/hin/mbs/mbs06047.htm
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സൗമദത്തി&oldid=2663953" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്