ഉപയോക്താവ്:Vinayaraj/test/kfritrees

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Acacia catechu
Acacia chundra
Acacia dealbata
Acacia farnesiana
Acacia ferruginea
Acacia horrida
Acacia leucophloea
Acacia mearnsii
Acacia nilotica ssp. indica
Acacia planifrons
Acacia polyacantha
Acrocarpus fraxinifolius
Acronychia pedunculata
Actephila excelsa
Actinodaphne bourdillonii
Actinodaphne bourneae
Actinodaphne campanulata var. campanulata
Actinodaphne campanulata var. obtusa
Actinodaphne lawsonii
Actinodaphne maderaspatana
Actinodaphne malabarica
Actinodaphne salicina
Actinodaphne tadulingamii
Adansonia digitata
Adenanthera pavonina
Aegle marmelos
Agasthiyamalai pauciflorum
Aglaia apiocarpa
Aglaia barberi
Aglaia bourdillonii
Aglaia edulis
Aglaia elaeagnoidea
Aglaia lawii
Aglaia malabarica
Aglaia perviridis
Aglaia simplicifolia
Aglaia tomentosa
Agrostistachys borneensis
Aidia densiflora
Ailanthus excelsa
Ailanthus integrifolia ssp. calycina
Ailanthus triphysa
Alangium salviifolium ssp. salviifolium
Albizia amara
Albizia chinensis
Albizia lathamii
Albizia lebbeck
Albizia odoratissima
Albizia procera
Albizia saman
Aleurites moluccana
Alnus nepalensis
Alphonsea sclerocarpa
Alseodaphne semecarpifolia var. angustifolia
Alseodaphne semecarpifolia var. parvifolia
Alseodaphne semecarpifolia var. semecarpifolia
Alstonia macrophylla
Alstonia scholaris
Amherstia nobilis
Anacardium occidentale
Anacolosa densiflora
Annona cherimola
Annona glabra
Annona muricata
Annona reticulata
Annona squamosa
Anogeissus acuminata
Anogeissus latifolia
Antiaris toxicaria
Antidesma alexiteria
Antidesma bunius
Antidesma ghaesembilla
Antidesma montanum
Aphanamixis polystachya
Aphananthe cuspidata
Apodytes dimidiata
Apollonias arnottii
Aporosa bourdillonii
Aporosa cardiosperma
Aporosa fusiformis
Aquilaria malaccensis
Araucaria heterophylla
Archidendron bigeminum
Archidendron clypearia
Ardisia rhomboidea
Areca catechu
Areca triandra
Arenga wightii
Artocarpus gomezianus ssp. zeylanicus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus hirsutus
Artocarpus incisus
Atuna indica
Atuna travancorica
Averrhoa bilimbi
Averrhoa carambola
Avicennia marina
Avicennia officinalis
Azadirachta indica
Baccaurea courtallensis
Baccaurea motleyana
Barringtonia acutangula
Barringtonia racemosa
Bauhinia malabarica
Bauhinia purpurea
Bauhinia racemosa
Bauhinia variegata
Beilschmiedia bourdillonii
Beilschmiedia wightii
Bentinckia condapanna
Berrya cordifolia
Berrya javanica
Bhesa indica
Bischofia javanica
Blachia andamanica ssp. denudata
Blighia sapida
Bombax ceiba
Bombax insigne
Borassus flabellifer
Boswellia serrata
Briedelia retusa
Broussonetia papyrifera
Brownea grandiceps
Bruguiera cylindrica
Bruguiera gymnorrhiza
Bruguiera sexangula
Buchanania axillaris
Buchanania barberi
Buchanania lanceolata
Buchanania lanzan
Butea monosperma
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia sappan
Callistemon citrinus
Calophyllum austroindicum
Calophyllum calaba
Calophyllum inophyllum
Calophyllum polyanthum
Camellia sinensis
Cananga odorata
Canarium strictum
Canarium vulgare
Capparis grandis
Carallia brachiata
Careya arborea
Caryota urens
Casearia bourdillonii
Casearia graveolens
Casearia rubescens
Casearia thwaitesii
Casearia tomentosa
Casearia wynadensis
Casimiroa edulis
Cassia fistula
Cassia grandis
Cassia javanica var. indochinensis
Cassia roxburghii
Cassine albens
Cassine kedarnathii
Cassine paniculata
Castanospermum australe
Castilla elastica
Casuarina equisetifolia
Ceiba pentandra
Celtis philippensis var. wightii
Celtis tetrandra
Celtis timorensis
Cerbera odollam
Ceriops tagal
Ceriscoides turgida
Chionanthus courtallensis
Chionanthus mala-elengi ssp. linocieroides
Chionanthus mala-elengi ssp. mala-elengi
Chionanthus ramiflorus
Chionanthus zeylanicus
Chloroxylon swietenia
Chrysophyllum cainito
Chrysophyllum roxburghii
Chukrasia tabularis
Cinchona calisaya
Cinnamomum alexei
Cinnamomum camphora
Cinnamomum chemungianum
Cinnamomum dubium
Cinnamomum filipedicellatum
Cinnamomum keralaense
Cinnamomum macrocarpum
Cinnamomum malabatrum
Cinnamomum nicolsonianum
Cinnamomum palghatensis
Cinnamomum perrottetii
Cinnamomum riparium
Cinnamomum sulphuratum
Cinnamomum travancoricum
Cinnamomum verum
Cinnamomum walaiwarense
Cinnamomum wightii
Citharexylum spinosum
Citrus aurantium
Citrus limetta
Citrus limon
Citrus maxima
Citrus pennivesiculata
Citrus reticulata
Citrus sinensis
Cleidion javanicum
Cleistanthus collinus
Cleistanthus malabaricus
Cocculus laurifolius
Cochlospermum religiosum
Cocos nucifera
Commiphora berryi
Commiphora caudata var. caudata
Commiphora caudata var. pubescens
Cordia gharaf
Cordia monoica
Cordia obliqua
Cordia octandra
Cordia sebastiana
Cordia wallichii
Corymbia citriodora
Corymbia torelliana
Corypha umbraculifera
Couroupita guianensis
Crataeva adansonii ssp. odora
Crataeva magna
Crescentia cujete
Croton malabaricus
Croton persimilis
Cryptocarya anamalayana
Cryptocarya beddomei
Cryptocarya lawsonii
Cryptocarya neilgherrensis
Cryptocarya praetervisa
Cryptocarya wightiana
Cryptomeria japonica
Cullenia exarillata
Cupressus macrocarpa
Cyathocalyx zeylanica
Cynometra beddomei
Cynometra travancorica
Cyrtostachys renda
Dalbergia lanceolaria ssp. lanceolaria
Dalbergia lanceolaria ssp. paniculata
Dalbergia latifolia
Dalbergia sericea
Dalbergia sissoides
Dalbergia sissoo
Daphniphyllum neilgherrense
Delonix elata
Delonix regia
Desmodium oojeinense
Dialium travancoricum
Dichrostachys cinerea
Dillenia bracteata
Dillenia indica
Dillenia pentagyna
Dimocarpus longan
Dimorphocalyx glabellus var. glabellus
Diospyros assimilis
Diospyros barberi
Diospyros bourdillonii
Diospyros buxifolia
Diospyros candolleana
Diospyros cordifolia
Diospyros courtallumensis
Diospyros crumenata
Diospyros discolor
Diospyros ebenum
Diospyros ferrea
Diospyros foliosa
Diospyros ghatensis
Diospyros hirsuta
Diospyros melanoxylon var. melanoxylon
Diospyros melanoxylon var. tupru
Diospyros montana
Diospyros nilagirica
Diospyros oocarpa
Diospyros ovalifolia
Diospyros paniculata
Diospyros peregrina
Diospyros pruriens
Diospyros racemosa
Diospyros ridleyi
Diospyros saldanhae
Diospyros sulcata
Diospyros sylvatica
Diospyros trichophylla
Dipterocarpus bourdillonii
Dipterocarpus indicus
Dolichandrone arcuata
Dolichandrone atrovirens
Dolichandrone spathacea
Drypetes confertiflora
Drypetes gardneri
Drypetes malabarica
Drypetes oblongifolia
Drypetes sepiaria
Drypetes venusta
Drypetes wightii
Durio zibethinus
Dypsis decaryi
Dysoxylum beddomei
Dysoxylum binectariferum
Dysoxylum ficiforme
Dysoxylum malabaricum
Dysoxylum swaminathanianum
Ehretia canarensis
Ehretia ovalifolia
Ehretia pubescens
Elaeis guineensis
Elaeocarpus munronii
Elaeocarpus recurvatus
Elaeocarpus serratus var. serratus
Elaeocarpus serratus var. weibelii
Elaeocarpus sphaericus
Elaeocarpus tuberculatus
Elaeocarpus variabilis
Elaeocarpus venustus
Ellipanthus tomentosus
Enterolobium cyclocarpum
Epiprinus mallotiformis
Eriobotrya japonica
Eriolaena lushingtonii
Erythrina fusca
Erythrina stricta
Erythrina suberosa
Erythrina subumbrans
Erythrina sykesii
Erythrina variegata
Erythroxylum moonii
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus globulus
Eucalyptus grandis
Eucalyptus tereticornis
Eugenia agasthiyamalayana
Eugenia codyensis
Eugenia discifera
Eugenia floccosa
Eugenia singampattiana
Eugenia terpnophylla
Euonymus indicus
Euphorbia santapaui
Eurya japonica
Eurya nitida
Excoecaria agallocha
Falconeria insignis
Fernandoa adenophylla
Ficus albipila
Ficus amplissima
Ficus arnottiana
Ficus auriculata
Ficus beddomei
Ficus benghalensis var. benghalensis
Ficus benghalensis var. krishnae
Ficus benjamina
Ficus callosa
Ficus caulocarpa
Ficus costata
Ficus dalhousiae
Ficus drupacea var. pubescens
Ficus elastica
Ficus exasperata
Ficus fergusoni
Ficus laevis var. laevis
Ficus microcarpa
Ficus mollis
Ficus nervosa
Ficus racemosa
Ficus religiosa
Ficus talbotii
Ficus tinctoria ssp. parasitica
Ficus tsjahela
Ficus virens var. virens
Ficus virens var. wightiana
Filicium decipiens
Firmiana colorata
Flacourtia jangomas
Flacourtia montana
Garcinia affinis
Garcinia cowa
Garcinia gummi-gutta var. gummi-gutta
Garcinia gummi-gutta var. papilla
Garcinia imberti
Garcinia indica
Garcinia mangostana
Garcinia morella
Garcinia rubro-echinata
Garcinia spicata
Garcinia talbotii
Garcinia travancorica
Garcinia wightii
Garcinia xanthochymus
Gardenia gummifera
Gardenia resinifera
Garuga floribunda var. gamblei
Garuga pinnata
Givotia moluccana
Gliricidia sepium
Glochidion bourdillonii
Glochidion candolleanum
Glochidion ellipticum
Glochidion heyneanum
Glochidion hohenackeri var. hohenackeri
Glochidion hohenackeri var. johnstonei
Glochidion zeylanicum var. tomentosum
Glochidion zeylanicum var. zeylanicum
Gluta travancorica
Glyptopetalum grandiflorum
Gmelina arborea
Gomphandra coriacea
Goniothalamus rhynchantherus
Goniothalamus thwaitesii
Gordonia obtusa
Grevillea robusta
Grewia pandaica
Grewia serrulata
Grewia tiliifolia
Guaiacum officinale
Guazuma ulmifolia
Gymnacranthera farquhariana
Gyrinops walla
Gyrocarpus asiaticus
Haldina cordifolia
Hardwickia binata
Harpullia arborea
Helicia nilagirica
Helicia robusta
Heritiera littoralis
Heritiera papilio
Heterophragma quadriloculare
Hevea braziliensis
Hibiscus platanifolius
Holarrhena pubescens
Holigarna arnottiana
Holigarna beddomei
Holigarna ferruginea
Holigarna grahamii
Holigarna nigra
Holoptelea integrifolia
Homalium jainii
Homalium travancoricum
Homalium zeylanicum
Hopea erosa
Hopea glabra
Hopea jacobi
Hopea parviflora
Hopea ponga
Hopea racophloea
Hopea utilis
Humboldtia bourdillonii
Humboldtia brunonis var. brunonis
Humboldtia brunonis var. raktapushpa
Humboldtia decurrens
Humboldtia laurifolia
Humboldtia sanjappae
Humboldtia unijuga var. trijuga
Humboldtia unijuga var. unijuga
Humboldtia vahliana
Hunteria zeylanica
Hydnocarpus alpina
Hydnocarpus kurzii
Hydnocarpus macrocarpa
Hydnocarpus pentandra
Hymenodictyon obovatum
Hymenodictyon orixense
Ilex denticulata
Ilex gardneriana
Ilex malabarica
Ilex walkeri
Ilex wightiana var. peninsularis
Ilex wightiana var. wightiana
Indigofera zollingeriana
Inga cynometroides
Isonandra montana
Isonandra perrottetiana
Isonandra stocksii
Ixora brachiata
Ixora notoniana
Ixora pavetta
Ixora sivarajiana
Jacaranda mimosifolia
Julostylis ampumalensis
Julostylis angustifolia
Julostylis polyandra
Kandelia candel
Kigelia africana
Kingiodendron pinnatum
Kleinhovia hospita
Knema attenuata
Kydia calycina
Lagerstroemia microcarpa
Lagerstroemia parviflora
Lagerstroemia speciosa
Lannea coromandelica
Lepisanthes senegalensis
Lepisanthes tetraphylla
Leucaena leucocephala
Limonia acidissima
Litchi chinensis
Litsea beddomei
Litsea bourdillonii
Litsea coriacea
Litsea deccanensis
Litsea floribunda
Litsea glabrata
Litsea glutinosa
Litsea keralana
Litsea laevigata
Litsea myristicaefolia
Litsea mysorensis
Litsea nigrescens
Litsea oleoides
Litsea stocksii var. glabrescens
Litsea stocksii var. stocksii
Litsea travancorica
Litsea wightiana var. tomentosa
Litsea wightiana var. wightiana
Livistona chinensis
Lophopetalum wightianum
Macaranga indica
Macaranga peltata
Madhuca bourdillonii
Madhuca longifolia var. latifolia
Madhuca longifolia var. longifolia
Madhuca neriifolia
Maesopsis eminii
Magnolia champaca
Magnolia nilagirica
Mahonia leschenaultii
Majidea zanguebarica
Mallotus atrovirens
Mallotus philippensis
Mallotus tetracoccus
Malus sylvestris
Mammea longifolia
Mangifera indica
Manihot carthaginensis ssp. glaziovii
Manilkara hexandra
Manilkara roxburghiana
Manilkara zapota
Margaritaria indica
Mastixia arborea ssp. arborea
Mastixia arborea ssp. meziana
Maytenus ovata
Meiogyne pannosa
Melaleuca leucadendra
Melia azedarach
Melia dubia
Melicope lunu-ankenda
Meliosma pinnata ssp. barbulata
Meliosma simplicifolia ssp. pungens
Meliosma simplicifolia ssp. simplicifolia
Memecylon sisparense
Memecylon sivadasanii
Memecylon talbotianum
Mesua ferrea var. coromandeliana
Mesua ferrea var. ferrea
Mesua pulchella
Mesua thwaitesii
Meteoromyrtus wynaadensis
Microtropis latifolia
Microtropis ramiflora
Microtropis wallichiana
Miliusa tomentosa
Miliusa velutina
Miliusa wightiana
Millettia peguensis
Millingtonia hortensis
Mimusops elengi
Mitragyna parvifolia
Mitragyna tubulosa
Mitrephora grandiflora
Mitrephora heyneana
Morinda citrifolia
Morinda pubescens
Moringa concanensis
Moringa pterygosperma
Muntingia calabura
Myristica beddomei ssp. beddomei
Myristica beddomei ssp. sphaerocarpa
Myristica beddomei ssp. ustulata
Myristica fatua var. magnifica
Myristica fragrans
Myristica malabarica
Myrsine wightiana
Nageia wallichiana
Naringi crenulata
Neolamarckia cadamba
Neolitsea cassia
Neolitsea fischeri
Neolitsea scrobiculata
Neonauclea purpurea
Nephelium lappaceum
Nothopegia aureo-fulva
Nothopegia beddomei
Nothopegia monadelpha
Nothopegia racemosa
Ochna obtusata
Ochreinauclea missionis
Ochroma pyramidale
Olea dioica
Olea paniculata
Olea polygama
Ormosia travancorica
Orophea erythrocarpa
Oroxylum indicum
Otonephelium stipulaceum
Pajanelia longifolia
Palaquium bourdillonii
Palaquium ellipticum
Palaquium ravii
Pamburus missionis
Paracroton integrifolius
Paracroton pendulus ssp. zeylanicus
Paraserianthes falcataria
Parkia biglandulosa
Peltophorum pterocarpum
Pericopsis mooniana
Persea americana
Persea macrantha
Phoebe lanceolata
Phoebe palghatensis
Phoebe wightii
Phoenix sylvestris
Photinia integrifolia var. sublanceolata
Photinia serratifolia var. serratifolia
Photinia serratifolia var. tomentosa
Phyllanthus acidus
Phyllanthus emblica
Phyllanthus indofischeri
Pimenta dioica
Pinanga dicksonii
Pinus caribaea
Pinus elliottii
Pinus oocarpa
Pinus patula
Pinus radiata
Pisonia grandis
Pithecellobium dulce
Pittosporum dasycaulon
Pittosporum napaulense
Pittosporum neelgherrense
Pittosporum wightii
Platycladus orientalis
Pleiospermium alatum
Pleurostylia opposita
Plumeria obtusa
Plumeria rubra
Poeciloneuron indicum
Polyalthia cerasoides
Polyalthia coffeoides
Polyalthia fragrans
Polyalthia longifolia
Polyalthia rufescens
Polyalthia shendurunii
Polyalthia suberosa
Polyscias acuminata
Pongamia pinnata
Pouteria campechiana
Premna mollissima
Premna tomentosa
Prismatomeris tetrandra
Pritchardia pacifica
Prosopis juliflora
Prunus cerasoides
Prunus ceylanica
Prunus persica
Psidium cattleianum
Psidium guajava
Psychotria truncata
Psydrax dicoccos var. dicoccos
Psydrax dicoccos var. lanceolatus
Psydrax ficiformis
Psydrax pergracile
Psydrax umbellata
Pterocarpus dalbergioides
Pterocarpus indicus
Pterocarpus marsupium
Pterocarpus santalinus
Pterocymbium tinctorium var. javanicum
Pterospermum acerifolium
Pterospermum diversifolium
Pterospermum obtusifolium
Pterospermum reticulatum
Pterospermum rubiginosum
Pterygota alata
Ptychosperma macarthurii
Putranjiva roxburghii
Pyrus communis
Quassia indica
Racosperma auriculiforme
Racosperma decurrens
Racosperma mangium
Racosperma melanoxylon
Radermachera xylocarpa
Rapanea thwaitesii
Ravenala madagascarensis
Reinwardtiodendron anamalaiense
Rhizophora apiculata
Rhizophora mucronata
Rhododendron arboreum ssp. nilagiricum
Rhus sinuata
Roystonea regia
Sageraea laurina
Sageraea thwaitesii
Salix tetrasperma
Santalum album
Sapindus emarginatus
Sapindus trifoliatus
Saraca asoca
Saurauia nepaulensis
Schefflera actinophylla
Schefflera agasthiyamalayana
Schefflera bourdillonii
Schefflera capitata
Schefflera chandrasekharanii
Schefflera micrantha
Schefflera racemosa
Schefflera rostrata
Schefflera stellata
Schefflera wallichiana
Schleichera oleosa
Schrebera swietenioides
Scleropyrum pentandrum
Scolopia crenata
Semecarpus anacardium
Semecarpus auriculata
Semecarpus travancorica
Senna montana
Senna siamea
Senna spectabilis
Sesbania grandiflora
Shirakiopsis indica
Shorea roxburghii
Simarouba glauca
Solenocarpus indicus
Sonneratia alba
Sonneratia caseolaris
Spathodea campanulata
Spondias pinnata
Sterculia balanghas
Sterculia foetida
Sterculia guttata
Sterculia urens
Sterculia villosa
Stereospermum colais var. colais
Stereospermum colais var. shendurunii
Stereospermum suaveolens
Streblus asper
Strombosia ceylanica
Strychnos nux-vomica
Strychnos potatorum
Suregada multiflora
Swietenia macrophylla
Swietenia mahagoni
Symplocos cochinchinensis ssp. laurina
Symplocos foliosa
Symplocos kurgensis
Symplocos macrocarpa ssp. kanarana
Symplocos macrocarpa ssp. macrocarpa
Symplocos macrophylla ssp. macrophylla
Symplocos pulchra ssp. pulchra
Symplocos pulchra ssp. villosa
Symplocos racemosa
Syzygium aqueum
Syzygium aromaticum
Syzygium bourdillonii
Syzygium calcadense
Syzygium calophyllifolium
Syzygium caryophyllatum
Syzygium chavaran
Syzygium courtallensis
Syzygium cumini var. axillare
Syzygium cumini var. cumini
Syzygium densiflorum
Syzygium gardneri
Syzygium grande
Syzygium hemisphericum
Syzygium jambos
Syzygium laetum
Syzygium lanceolatum
Syzygium makul
Syzygium malabaricum
Syzygium malaccense
Syzygium mundagam
Syzygium myhendrae
Syzygium neesianum
Syzygium palghatense
Syzygium parameswaranii
Syzygium periyarensis
Syzygium rama-varmae
Syzygium rubicundum
Syzygium salicifolium
Syzygium samarangense
Syzygium stocksii
Syzygium travancoricum
Tabebuia rosea
Tabernaemontana alternifolia
Talipariti tiliaceum
Tamarindus indica
Tamarix gallica var. indica
Tamilnadia uliginosa
Tectona grandis
Tectona hamiltoniana
Terminalia bellirica
Terminalia catappa
Terminalia chebula
Terminalia cuneata
Terminalia elliptica
Terminalia paniculata
Terminalia procera
Terminalia travancorensis
Ternstroemia gymnanthera
Tetrameles nudiflora
Tetrapanax papyrifer
Theobroma cacao
Thespesia populnea
Toona ciliata
Trema orientalis
Trewia nudiflora
Trichilia connaroides
Turpinia cochinchinensis
Turpinia malabarica
Vaccinium leschenaultii var. leschenaultii
Vaccinium leschenaultii var. rotundifolia
Vateria indica
Vateria macrocarpa
Vatica chinensis
Vepris bilocularis
Vernonia arborea
Vernonia travancorica
Vernonia vivekanathanii
Viburnum coriaceum
Viburnum punctatum
Vitex altissima
Vitex leucoxylon
Vitex peduncularis
Vitex pinnata
Voacanga grandifolia
Walsura trifolia
Wendlandia bicuspidata
Wrightia arborea
Wrightia tinctoria
Xanthophyllum arnottianum
Xantolis tomentosa
Ximenia americana
Xylia xylocarpa
Xylocarpus granatum
Xylopia parvifolia
Xylosma longifolia
Zanthoxylum rhetsa
Ziziphus glabrata
Ziziphus mauritiana
Ziziphus xylopyrus

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Vinayaraj/test/kfritrees&oldid=2455589" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്