വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപീഡിയയുടെ‌‌ പത്താം വാർഷികം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


2011 ജനുവരി 15ന് വിക്കിപീഡിയയുടെ പത്താം വാർഷികമാണ്. ഈ പിറന്നാൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ആശയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്?

അതെല്ലാം ഇവിടെ ചേർക്കൂ:ആഘോഷങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മറ്റു പരിപാടികൾ[തിരുത്തുക]