വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ/നിലവറ 14

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

File:Embroidery_work_Kotha_Primitive_Tribal_Community.JPG[തിരുത്തുക]

കോത്തർ എന്ന ആദിമവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു തരം തുന്നൽ പണി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 06:16, 24 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

☒N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:28, 6 മാർച്ച് 2013 (UTC)

പ്രമാണം:Uthralikkavu_Vedikkettu.jpg[തിരുത്തുക]

ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം വെടിക്കെട്ട്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 06:10, 24 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

☒N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:28, 6 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ചിത്രം:പരിപ്പുവടകൾ.JPG[തിരുത്തുക]

പരിപ്പുവടകൾ.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 14:21, 22 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

☒N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:28, 6 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ചിത്രം:Uzhunnuvada.JPG[തിരുത്തുക]

Uzhunnuvada.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 14:19, 22 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

 • സംവാദം പ്ലേറ്റ് നന്നായി തുടച്ച് വട നടുക്കു വയ്ക്കാമായിരുന്നു. :-) --Jairodz (സംവാദം) 14:44, 22 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മാത്രം പ്രതേക ഇല്ല - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 09:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നുതിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നുമില്ല--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 14:01, 25 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:29, 6 മാർച്ച് 2013 (UTC)

പ്രമാണം:Catopsilia_pomona_3_by_kadavoor.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 11:53, 19 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കോമൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ രണ്ടാമത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു അപാകത പോലെ. മറിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. :) --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 15:36, 19 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 05:16, 20 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
☒Nലേഖനത്തിൽ ചേർത്തശേഷം എഴുദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുമാത്രമേ 
നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവൂ എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിച്ചിട്ടില്ല
എന്നതിനാൽ അസാധു. മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം
വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 08:10, 20 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:White-rumped Munia +.JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 17:56, 18 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 മാർച്ച് 2-4 തീയ്യതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 12:25, 2 മാർച്ച് 2013 (UTC)

പ്രമാണം:Papilio_buddha.JPG[തിരുത്തുക]

തേൻ നുകരുന്ന ബുദ്ധമയൂരി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 12:20, 18 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ഫെബ്രുവരി 27,28, മാർച്ച് 1 തീയ്യതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 05:50, 27 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:Chalakudy_River_Basin_Map.jpg[തിരുത്തുക]

ചാലക്കുടിപ്പുഴയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 10:42, 11 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഭൂപടം. എഴുത്തുകൾ മലയാളത്തിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായേനെ. svg ആക്കി എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച് ധാരണയുണ്ടോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 11:06, 11 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വിജ്നാനപ്രദം തന്നെ --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 13:53, 11 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--യൂസുഫ് മതാരി 08:29, 13 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 21:36, 15 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- വിജ്ഞാനപ്രദം --പ്രശാന്ത് ആർ (സംവാദം) 05:28, 17 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
Yes check.svg 2013 ഫെബ്രുവരി 23-25 തീയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Jairodz (സംവാദം) 13:38, 18 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Ada E. Yonath.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Fotokannan (സംവാദം) 00:38, 8 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

☒N ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തശേഷം എഴുദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുമാത്രമേ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവൂ എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ അസാധു. മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. --Jairodz (സംവാദം) 03:43, 8 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
റെസല്യൂഷൻ മാനദണ്ഡവും പാലിക്കുന്നില്ല -- റസിമാൻ ടി വി 09:07, 8 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം : തവിട് കളയാത്ത അരി[തിരുത്തുക]

തവിടു കളയാത്ത അരി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു----Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 09:23, 11 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഫ്ലാഷ് ചിത്രത്തെ നശിപ്പിച്ചു :( ചെറിയൊരു കൂനയാക്കിയിട്ട് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വശത്തുനിന്നും എടുത്തിരുന്നേൽ നന്നായിരുന്നേനെ. കൂടാതെ തവിടുകളയാത്ത അരിയുടെ പല ആംഗിളിലും കാണാനും സാധിച്ചേനെ --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 13:53, 11 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:43, 22 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:Breakfast_idli_sambar.jpg[തിരുത്തുക]

പ്രാതൽ - ഇഡലിയും സാംബാറും

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --പ്രശാന്ത് ആർ (സംവാദം) 04:23, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)

 ☒Nലേഖനത്തിൽ ചേർത്തശേഷം എഴുദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുമാത്രമേ 
നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവൂ എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിച്ചിട്ടില്ല
എന്നതിനാൽ അസാധു. മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം
വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 13:10, 4 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം : വലിയ വേലിത്തത്ത[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--പ്രശോഭ്.ജി.ശ്രീധർ (സംവാദം)15:49, 2 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ഫെബ്രുവരി 20-22 തീയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Jairodz (സംവാദം) 13:38, 18 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:San_francisco_from_coit_tower.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- --പ്രശാന്ത് ആർ (സംവാദം) 04:23, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ഫെബ്രുവരി 17-19 തീയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Jairodz (സംവാദം) 05:35, 3 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:Ophiorrhiza mungos.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Roshan (സംവാദം) 11:09, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ താഴെയുള്ള പടങ്ങൾക്കും മുകളിലുള്ള പടങ്ങൾക്കു ഒരു പ്രത്യേകതയും കാണില്ല. എന്തു പ്രത്യേകത വേണമെന്നാവോ നിരീച്ചെ. പിന്നെ നിങ്ങടെ ഒപ്പ് (--[[User:RajeshUnuppally|'''<span style="color:#000080">രാ</span>ജേ<span style="color:#0000FF">ഷ് </span><span style="color:#4169E1">ഉണു</span><span style="color:#1E90FF">പ്പ</span><span style="color:#87CEEB">ള്ളി</span>''']] [[User talk:RajeshUnuppally|<sup>Talk‍</sup>]] 11:20, 29 ജനുവരി 2013 (UTC)) ഇത്രേം വലിച്ചുനീട്ടാതെ ചെറുതാക്കിയാൽ ഉപകാരായി--Roshan (സംവാദം) 05:18, 3 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല. --Jairodz (സംവാദം) 05:35, 3 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:അരളി2.JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Roshan (സംവാദം) 11:07, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ഫെബ്രുവരി 14-16 തീയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Jairodz (സംവാദം) 05:35, 3 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:Alstonia venenata.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Roshan (സംവാദം) 10:58, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ഫെബ്രുവരി 11-13 തീയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Jairodz (സംവാദം) 05:35, 3 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

കൃഷ്ണനും രാധയും[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --ഭാഗ്യശ്രീ (സംവാദം) 04:48, 22 ജനുവരി 2013 (UTC)

 • സംവാദം ചിത്രത്തിൽ ഒപ്പു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിക്കി നയത്തിനെതിരാണ്. ഒപ്പോ വാട്ടർമാർക്കോ സ്വന്തം ചിത്രത്തിൽ പാടില്ല. ചിത്രം നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി പറയട്ടെ. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:43, 22 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം ഇത് താങ്കൾ വരച്ച ചിത്രം ആണോ ? ചിത്രത്തിൽ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് ഒപ്പ് കാണുന്നു , ഭാഗ്യശ്രീ /ഗീതാഞ്ജലി രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെ ആണോ ? - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 11:52, 22 ജനുവരി 2013 (UTC)
☒N അസാധു. ആവശ്യത്തിനു തിരുത്തുകളില്ലാത്തതിനാൽ വോട്ടെടുപ്പു നയം പാലിക്കുന്നില്ല. --റോജി പാലാ (സംവാദം) 15:52, 25 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം ചിത്രം നിർദ്ദേശിച്ചയാൾക്ക് ആവശ്യത്തിനു തിരുത്തലുകളില്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാകുമോ? --Jairodz (സംവാദം) 16:27, 25 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം നിർദ്ദേശിക്കുന്നയാളുടെ വോട്ടും അനുകൂലമായിട്ടല്ലേ കണക്കാക്കുന്നത്(കണക്കിലെടുക്കില്ലെങ്കിലും) അപ്പോൾ അങ്ങനയല്ലേ കരുതേണ്ടത്? --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 18:06, 25 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം നിർദ്ദേശിച്ചയാളുടെ വോട്ട് അനുകൂലമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതു കണക്കിലെടുക്കുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്: കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വോട്ടുകളെങ്കിലും കൂടുതലായി അനുകൂലിക്കുന്നണ്ടങ്കിൽ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തതായി കണക്കാക്കാം. എന്നാൽ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യത്തിനു തിരുത്തലുകളില്ലാത്തതിനാൽ നിർദ്ദേശിച്ചയാളുടെ വോട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധു ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. --Jairodz (സംവാദം) 18:18, 25 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം മുകളിൽ മഞ്ഞ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാമനിർദ്ദേശം നടത്താനും വോട്ടു ചെയ്യാനും വേണ്ട കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം എന്ന ഭാഗം പാലിക്കുന്നില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:57, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം അതു ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു. മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കൂടി അതു ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും. എങ്കിലും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിനു യോഗ്യത വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം --Jairodz (സംവാദം) 13:52, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Barrel Cracker with Hole(Kathina).JPG[തിരുത്തുക]

Barrel Cracker with Hole(Kathina).JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 19:31, 21 ജനുവരി 2013 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--യൂസുഫ് മതാരി 16:26, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു കതിന ഫോട്ടോജെനിക്ക് ആയ ഒരു വസ്തു അല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു, ചിത്രത്തിലും അതു പ്രതിഫലിക്കുന്നു. --Jairodz (സംവാദം) 15:31, 28 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 11:22, 29 ജനുവരി 2013 (UTC)
☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല. --Jairodz (സംവാദം) 11:28, 29 ജനുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Portrait of the Artist's Mother by Vincent van Gogh.jpg[തിരുത്തുക]

Portrait of the Artist's Mother by Vincent van Gogh

വിൻസെന്റ് വാൻ ഗോഗ് വരച്ച, തന്റെ മാതാവായ അന്ന കോർണേലിയയുടെ ചിത്രം. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ യോഗ്യമെന്ന് കരുതുന്നു--റസിമാൻ ടി വി 16:48, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ഫെബ്രുവരി 8-10 തീയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Jairodz (സംവാദം) 17:15, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Chemp 2.JPG[തിരുത്തുക]

Chemp 2.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Sivahari (സംവാദം) 16:13, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഒരു താളിലും ഈ ചിത്രം ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ--യൂസുഫ് മതാരി 17:11, 19 ജനുവരി 2013 (UTC)
☒N താളുകളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ നാമനിർദ്ദേശം അസാധു -- റസിമാൻ ടി വി 17:23, 19 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം ക്ഷമിക്കണം ചിത്രം മാറിപ്പോയതാണ്. --Sivahari (സംവാദം) 13:38, 20 ജനുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Car_Audio_System_Fitted_in_Honda_Jazz.JPG[തിരുത്തുക]

Car_Audio_System_Fitted_in_Honda_Jazz.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 14:03, 15 ജനുവരി 2013 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഈ ചിത്രത്തിനും ലേഖനത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായില്ല... ഇത് വിജ്ഞാനപ്രദമായ(ലേഖനത്തിൽ) ചിത്രമല്ലെന്ന് അഭിപ്രായം. --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 14:36, 15 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു വൈശാഖിന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെ. ലേഖനത്തിന് വൈജ്ഞാനികമൂല്യം നൽകണം എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്തതിനാൽ അസാധുവാക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:07, 15 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം Vehicle Audio എന്ന ലേഖനത്തിന് വൈജ്ഞാനികമൂല്യം നൽകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഗോൾഡ് സൂക്ക് എന്ന ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തത് അവിടെ വച്ച് ഈ ചിത്രം എടുത്തതായതുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണിത്. --Ranjithsiji (സംവാദം) 13:57, 16 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം ചിത്രം ചേർത്ത താളിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് വിജ്ഞാനമൊന്നും നൽകുന്നതായി തോന്നിയില്ല. മാത്രമല്ല വൈജ്ഞാനിക മൂല്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന Vehicle audio(ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ അല്ല, മലയാളത്തിൽ) എന്ന താൾ സൃഷ്ടിച്ച്, അതിൽ ചിത്രം ചേർത്ത് വോട്ടിനിടേണ്ടിവരും.. ലേഖനത്തിനെ ഉള്ളടക്കം കൂട്ടുക എന്നതാണല്ലോ ഈ 'മത്സരത്തിന്റെ' ആവശ്യകത തന്നെ, അല്ലാതെ ചിത്രം കാണിക്കാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ... :) --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 17:43, 16 ജനുവരി 2013 (UTC)
☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല. --Jairodz (സംവാദം) 17:15, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:Ficus auriculata.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Roshan (സംവാദം) 07:49, 13 ജനുവരി 2013 (UTC)

☒N താളുകളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ നാമനിർദ്ദേശം അസാധു. --Jairodz (സംവാദം) 11:44, 21 ജനുവരി 2013 (UTC)

 • സംവാദം ഉ:റോഷൻ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉ:vinayaraj ഈ സംവാദമനുസരിച്ച് ഒഴിവാക്കിയതാണ്--റോജി പാലാ (സംവാദം) 11:49, 21 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം എന്നില്ലേ? --Jairodz (സംവാദം) 12:05, 21 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം മുകളിൽ വോട്ടു ചെയ്തവർ വോട്ടു ചെയ്ത സമയത്ത് ചിത്രം ലേഖനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നുമറിയാതെയാണ് വിനയരാജ് ചിത്രം നീക്കിയത്. അസാധുവാക്കാതെ വലിയ ഇലകളുള്ള അത്തി എന്ന വിവരണം നൽകി തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പിന്നീട് എതിർപ്പു വന്നാലും ഈ സംവാദം അതിനു തെളിവാകും. എന്തായാലും ചിത്രം നീക്കിയ വിനയരാജ് വലിയ അത്തി എന്ന പേരിൽ ലേഖനം തുടങ്ങുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്റെ വീട്ടിലുള്ള അത്തിയുടെ തൈ ഇത്തരം വലിയ ഇലകളുള്ളതാണ്. അതിന് അത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. വേറെയും ഇനങ്ങൾ കാണും.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 12:13, 21 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം വലിയ അത്തി ഉടൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
Yes check.svg 2013 ഫെബ്രുവരി 5-7 തീയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Jairodz (സംവാദം) 12:28, 21 ജനുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Leptosia nina (Psyche) 03.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:44, 12 ജനുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ഫെബ്രുവരി 2-4 തീയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Jairodz (സംവാദം) 12:40, 21 ജനുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Kalthappam Front.JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 14:18, 10 ജനുവരി 2013 (UTC)

താഴെ അല്പം ക്രോപ്പ് ചെയ്യാമോ? --ജേക്കബ് (സംവാദം) 03:44, 15 ജനുവരി 2013 (UTC) Yes check.svg--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 06:25, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ജനുവരി 30 - ഫെബ്രുവരി 1 തീയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Jairodz (സംവാദം) 11:42, 21 ജനുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:Edathua Church sideView.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Roshan (സംവാദം) 07:39, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)

☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല. --Jairodz (സംവാദം) 11:32, 21 ജനുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:പാറമേക്കാവ്ക്ഷേത്രം.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Roshan (സംവാദം) 07:35, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)

☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല. --Jairodz (സംവാദം) 11:32, 21 ജനുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:Mekkat 003.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Roshan (സംവാദം) 07:31, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ജനുവരി 27-29 തീയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Jairodz (സംവാദം) 03:03, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:VilvadhrinathaKshethram3.JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Roshan (സംവാദം) 07:26, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വില്വാദ്രിനാഥക്ഷേത്രമല്ല. കുണ്ടിലയ്യപ്പക്ഷേത്രമാണ്. --അനൂപ് മനക്കലാത്ത് (സംവാദം) 09:21, 8 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു തെറ്റായ വിവരണം --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 09:19, 9 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം തെറ്റായ വിവരണം എന്നത് എതിർത്തുവോട്ടു ചെയ്യാൻ കാരണമല്ല. ഇത് അതേ ക്ഷേത്രത്തിലെ തന്നെയാണ്. വിവരണം മാറ്റിയാൽ പോരാരുന്നോ.--Roshan (സംവാദം) 08:12, 12 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മാത്രം പ്രത്യേകതകളൊന്നും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ!! :-/ --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 14:38, 15 ജനുവരി 2013 (UTC)
☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല. --Jairodz (സംവാദം) 11:32, 21 ജനുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:ThiruvanchikulamTemp3.JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Roshan (സംവാദം) 07:24, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ജനുവരി 24-26 തീയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Jairodz (സംവാദം) 03:03, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:Guruvayur Sree Krishna Temple.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Roshan (സംവാദം) 07:20, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ജനുവരി 21-23 തീയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Jairodz (സംവാദം) 03:03, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:Chottanikkara Temple.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Roshan (സംവാദം) 07:13, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ജനുവരി 18-20 തീയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --Jairodz (സംവാദം) 02:56, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

പ്രമാണം:AareshwaramSasthaTemple5.JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Roshan (സംവാദം) 07:05, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)

☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല. --Jairodz (സംവാദം) 11:24, 21 ജനുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Victor Schoelcher statue.jpg[തിരുത്തുക]

പുതുച്ചേരിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വിക്ടർ ഷോൾഷെറിന്റെ പ്രതിമ.

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:06, 5 ജനുവരി 2013 (UTC)

Yes check.svg ജനുവരി 15-17 തീയതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു--എസ്.ടി മുഹമ്മദ് അൽഫാസ് 04:38, 15 ജനുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Jackfruit Mix Served.JPG[തിരുത്തുക]

Jackfruit Mix Served.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 06:22, 2 ജനുവരി 2013 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നുഇതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നുംതന്നെ കാണുന്നില്ല, കാപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് ചക്കകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഭവം ആണന്ന്. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 08:50, 8 ജനുവരി 2013 (UTC)
Yes check.svg ജനുവരി 12-14 തീയതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു --Jairodz (സംവാദം) 04:31, 12 ജനുവരി 2013 (UTC)

വലിയ വേലിത്തത്ത[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--പ്രശോഭ്.ജി.ശ്രീധർ (സംവാദം) 01:00, 31 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

☒N ലേഖനത്തിൽ ചിത്രം ചേർത്ത് ഏഴുദിവസം കഴിഞ്ഞേ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവൂ എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്തതിനാൽ നാമനിർദ്ദേശം അസാധു --- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 08:27, 31 ഡിസംബർ 2012 (UTC)


ചിത്രം:Desert_household_vessels.JPG[തിരുത്തുക]

കുവൈറ്റിലെ പരമ്പരാഗത അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 06:57, 27 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കുവൈറ്റ് എന്ന താളിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്ത് എന്നു വിശദമാക്കുകയും ഇതെപ്പറ്റി ഒരു പാരഗ്രാഫ് വിവരണമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. വിവരിക്കാൻ ഒരുപാടുള്ള ചിത്രം ചിത്രശാലയിൽ വരേണ്ടതല്ല എന്നു തോന്നുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 12:37, 30 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നുചിത്രത്തിനു ചാരുതയില്ല, പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും മോശമായിട്ടാണ്. അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്തപോലെ. തിരഞ്ഞെടുക്കന്നചിത്രമാകാൻ ഇതു പോരാ--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 06:12, 3 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • സംവാദം -ഇത് കുവൈറ്റ്‌ സയന്റിഫിക് സെന്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിചിരിക്കുനത് ഇങ്ങനെ ആണ്. പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരു നിവർത്തിയും ഇല്ല. വേറെ എവിടെ നിന്നും ഈ പഴയ കാല ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കിട്ടാൻ വഴി ഇല്ല - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 11:15, 5 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --റിൻഗോൾ22 (സംവാദം) 08:05, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:37, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)
Yes check.svg ജനുവരി 9-11 തീയതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:00, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Mahabalipuram lighthouse.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:28, 25 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

Yes check.svg ജനുവരി 6 - 8 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു --അഖിലൻ 05:25, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Fossils (11).jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 08:02, 25 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:42, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Coelognathus helena (കാട്ടുപാമ്പ്) (5).JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 08:06, 16 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

Yes check.svg ജനുവരി 3 - 5 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു --AneeshJose (സംവാദം) 16:53, 2 ജനുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Giant wood spider.jpg[തിരുത്തുക]

ഭീമൻ മരച്ചിലന്തി വലയിലിരിക്കുന്നതിന്റെ പാർശ്വദൃശ്യം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു---അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:56, 10 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല --അഖിലൻ 05:21, 6 ജനുവരി 2013 (UTC)

ചിത്രം:Heliconia - torch ginger heliconia.jpg[തിരുത്തുക]

ടോർച് ജിഞ്ചർ ഹെലിക്കോണിയ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 07:53, 5 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg 2012 ഡിസംബർ 31- 2013 ജനുവരി 02 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 04:09, 19 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Elephants at punnathoor kotta Guruvayur.jpg[തിരുത്തുക]

ഗുരുവായൂരിനടുത്തുള്ള പുന്നത്തൂർ ആനക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു ദൃശ്യം'

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 07:36, 5 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഡിസംബർ 28-30 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 03:59, 19 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:First world war memorial Pondicherry 01.jpg[തിരുത്തുക]

പുതുച്ചേരിയിലെ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധസ്മാരകം. ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ പേരുകൾക്കൊപ്പം അതേ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും പേരുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 01:00, 4 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഡിസംബർ 25-27 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 03:54, 19 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Danaus chrysippus 01.jpg[തിരുത്തുക]

എരിക്കുതപ്പി തേൻ കുടിക്കുന്നു

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 01:00, 4 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഡിസംബർ 22-24 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 03:49, 19 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:മഞ്ഞ തേൻകിളി 2.jpg[തിരുത്തുക]

മഞ്ഞ തേൻകിളി തേൻ കുടിക്കുന്നു

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 01:00, 4 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല --AneeshJose (സംവാദം) 03:43, 19 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:മയിക്കണ്ണികൾ.jpg[തിരുത്തുക]

മയിക്കണ്ണികൾ. മുനമ്പത്തെടുത്ത ചിത്രം - സെപ്റ്റംബർ 2011

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 01:00, 4 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഡിസംബർ 19-21 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു--AneeshJose (സംവാദം) 19:15, 18 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:തൊപ്പിക്കുരങ്ങ്..JPG[തിരുത്തുക]

തൊപ്പിക്കുരങ്ങ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഴ്ച്ച.

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 01:00, 4 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല --AneeshJose (സംവാദം) 03:42, 19 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Shanghai View 1.JPG[തിരുത്തുക]

Shanghai View 1.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ജേക്കബ് (സംവാദം) 05:53, 2 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഡിസംബർ 16-18 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 03:57, 12 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

വൻചൊട്ടശലഭം[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 00:50, 1 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല. --AneeshJose (സംവാദം) 03:44, 12 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Brahminy kite flight.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 12:12, 28 നവംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഡിസംബർ 04-06 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 18:22, 3 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Kamala das.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 12:05, 28 നവംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഡിസംബർ 13-15 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 03:43, 12 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Goose Charles River near Boston MA.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 11:55, 28 നവംബർ 2012 (UTC)

☒N അനുകൂലാഭിപ്രായം ഇല്ല. --AneeshJose (സംവാദം) 03:37, 12 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Changampuzha.jpg[തിരുത്തുക]

ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 11:46, 28 നവംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഡിസംബർ 10-12 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 16:42, 9 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Carolina Wren (1).jpg[തിരുത്തുക]

Carolina Wren (1).jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 11:43, 28 നവംബർ 2012 (UTC)

 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം- മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ ഈ പക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ച് താളുണ്ടാക്കപ്പെട്ടാൽ അനുകൂലമായി കണക്കാക്കാം. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ

(സംവാദം) 14:04, 28 നവംബർ 2012 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ----റിൻഗോൾ22 (സംവാദം) 10:14, 5 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
 • സംവാദം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലല്ലോ, മലയാളം വിക്കിയിൽ ലേഖനം വേണ്ടേ? --AneeshJose (സംവാദം) 03:15, 7 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
 • സംവാദം മലയാളം വിക്കിപീഡിയർ മലയാളത്തിലോ ഇതര വിക്കിസംരംഭങ്ങളിലോ സമർപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങൾ എന്നാണ് മാനദണ്ഡം (ഈ ചിത്രം അത് ലംഘിക്കുന്നില്ല). അത് ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രധാനതാളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു മലയാളം താളിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ആ താളിന് സാമാന്യം വലിപ്പമെങ്കിലുമുണ്ടാവുകയും വേണമെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്തായാലും അതൊരു ഒറ്റവരി ലേഖനമാവരുത്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 03:47, 7 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:കൂവ.JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 11:29, 28 നവംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഡിസംബർ 07-09 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 17:27, 6 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:ബോട്ടുകൾക്കുള്ള ഇന്ധനവിൽപ്പനകേന്ദ്രം.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:23, 21 നവംബർ 2012 (UTC)

☒N അനുകൂലാഭിപ്രായം ഇല്ല. --AneeshJose (സംവാദം) 03:16, 7 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:മത്തപ്പൂവ് 1.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 09:31, 15 നവംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഡിസംബർ 01-03 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 16:19, 30 നവംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Common Pierrot (Castalius rosimon).JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 08:12, 15 നവംബർ 2012 (UTC)

☒N - ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം ഇല്ല --AneeshJose (സംവാദം) 16:20, 30 നവംബർ 2012 (UTC)

പ്രമാണം:Papilio demoleus 02.jpg[തിരുത്തുക]

നാരകശലഭം തേൻ കുടിക്കുന്നു

.

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 00:33, 10 നവംബർ 2012 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട്. --Babug** (സംവാദം) 04:06, 19 നവംബർ 2012 (UTC)
 Yes check.svg നവംബർ 28-30 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 13:03, 27 നവംബർ 2012 (UTC)

പ്രമാണം:തേനീച്ചക്കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന തേനീച്ചകൾ.JPG[തിരുത്തുക]

പല തലങ്ങളിൽ ഒന്നിനുമുകളിൽ മറ്റൊന്ന് എന്ന രീതിയിൽ തേനീച്ചക്കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന തേനീച്ചകൾ

.

ഈ ചിത്രം അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ലേഖനത്തിൽ ചേർത്ത് ഒരാഴ്ച്ചയായിട്ടില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അസാധുവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 12:53, 4 നവംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg നവംബർ 25-27 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 15:25, 21 നവംബർ 2012 (UTC)

പ്രമാണം:Hasora chromus 01.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 03:40, 27 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg നവംബർ 22-24 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 15:21, 21 നവംബർ 2012 (UTC)

പ്രമാണം:White Tiger.png[തിരുത്തുക]

വെള്ളക്കടുവ, ഹ്യൂസ്റ്റൺ അക്വേറിയത്തിൽ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ജേക്കബ് (സംവാദം) 02:07, 25 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg നവംബർ 19-21 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 20:29, 15 നവംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Termite mount.JPG[തിരുത്തുക]

ചിതൽപ്പുറ്റ് മുത്തങ്ങയിൽ നിന്നും

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 11:04, 20 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg നവംബർ 16-18 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 20:06, 15 നവംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Temple tower.jpg[തിരുത്തുക]

തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ക്ഷേത്ര ഗോപുരം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 11:01, 20 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg നവംബർ 13-15 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 20:00, 12 നവംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Acraea terpsicore 04.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 09:04, 20 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg നവംബർ 10-12 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 21:05, 8 നവംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Chameleon India.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 06:02, 20 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:51, 7 നവംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Panchamukha_mizhav.jpg[തിരുത്തുക]

ചിത്രം ചേർത്ത് ഏഴുദിവസം കഴിഞ്ഞേ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവൂ എന്ന നിബന്ധന കാരണം ആദ്യ നാമനിർദ്ദേശം അസാധുവായിരുന്നു. വീണ്ടും അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:54, 20 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg നവംബർ 07-09 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 19:29, 5 നവംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Intercropping coconut n Tagetes erecta.jpg[തിരുത്തുക]

Intercropping coconut n Tagetes erecta.jpg

ഇടവിളക്കൃഷിക്ക് ഉദാഹരണം. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 07:50, 17 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg നവംബർ 04-06 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 19:45, 30 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:A red anthurium flower.jpg[തിരുത്തുക]

A red anthurium flower.jpg

ചുമന്ന ആന്തൂറിയം പൂവ്, അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 06:59, 17 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg നവംബർ 01-03 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 19:40, 30 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:One Rupee East India Company.JPG[തിരുത്തുക]

One Rupee East India Company.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --AneeshJose (സംവാദം) 06:22, 17 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഒക്ടോബർ 29-31 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 18:18, 19 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)
 • സംവാദം ചിത്രം അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആകെ 2 ദിവസമായതല്ലേയുള്ളൂ?? അപ്പോഴേക്കും തിരഞ്ഞെടുത്തോ?? അടുത്ത ആഴ്ച വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനകം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ!! പിന്നെന്തേ? അതോ നയം മാറിയോ?? :-/ --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 19:27, 19 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)
 • സംവാദം - ഒരാഴ്ച കാത്തിരിക്കണ്ടേ , തിരക്കിട്ട് ഈ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉള്ള കാരണം എന്താണാവോ ? ? - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 09:19, 20 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)
 • സംവാദം7 ദിവസത്തിൽ കിട്ടിയ വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല തിരഞ്ഞെടുകേണ്ടത് റിൻഗോൾ22 (സംവാദം) 16:03, 20 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)
 • സംവാദം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉപയോക്താവ് കിട്ടുന്ന സമയമനുസരിച്ചു ചെയ്തതാവാം. --റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:21, 24 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)
 • സംവാദം ക്ഷമിക്കണം, ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഓൺലൈൻ വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതിനാലാണ് നേരത്തേ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കിട്ടിയ വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം എന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അനന്തമായി നീണ്ടു പോകാതിരിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമായാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞേ തീരുമാനമെടുക്കാവൂ എന്നല്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നത്? തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. --AneeshJose (സംവാദം) 17:14, 28 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Panchamukha_mizhav.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 18:48, 10 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

☒N ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തശേഷം എഴുദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുമാത്രമേ 
നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവൂ എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിച്ചിട്ടില്ല
എന്നതിനാൽ അസാധു. മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം
വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 03:31, 11 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)
അയ്യോ. അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന വന്ന കാര്യം അറിയാതെ ചെയ്തതാണു. #സജീവമായി ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായുള്ള നിർദ്ദേശം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു.--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 03:37, 11 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

വോട്ടെടുപ്പ് വഴി നിരാകരിച്ച ചിത്രങ്ങളല്ലേ പുനർസമർപ്പണം ചെയ്യാൻ ഒരു മാസം കാത്തിരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ? സമയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്തതിനാൽ അസാധുവാക്കിയത് മാനദണ്ഡം പാലിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 19:49, 19 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

float--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 14:16, 28 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)


ചിത്രം:Charadrius leschenaultii-5.jpg[തിരുത്തുക]

വലിയ മണൽക്കോഴി എന്ന ദേശാടനപ്പക്ഷി. ചിത്രത്തിൽ വലതുവശത്തെ പക്ഷി മുട്ടയ്ക്കടയിരിക്കുന്നതായി അഭിനയിക്കുകയാണ്. ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ഭയക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണിത്.

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 07:41, 10 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഒക്ടോബർ 26-28 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 18:10, 19 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Alter of Saint Francis Church.jpg[തിരുത്തുക]

ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിയുടെ അൾത്താര

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:52, 4 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഒക്ടോബർ 23-25 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 18:05, 19 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Junonia atlites.jpg[തിരുത്തുക]

വയൽക്കോത: ചിറകിന്റെ മുകൾവശം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:34, 4 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം ലേഖനം വികസിച്ചാൽ അനുകൂലമായി കണക്കാക്കാം--റോജി പാലാ (സംവാദം) 13:37, 5 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)
 Yes check.svg ഒക്ടോബർ 20-22 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 18:01, 19 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Vs achutanandann.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--യൂസുഫ് മതാരി 08:15, 22 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

☒N മാനദണ്ഡങ്ങൾ (പിക്സൽ) പാലിക്കുന്നില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:39, 23 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

File:Lunar-eclipse-15-06-2011-different-stages-view-from-mangalore.jpg[തിരുത്തുക]

2011 ജൂൺ 15-ലെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 07:13, 20 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഒക്ടോബർ 17-19 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 18:21, 4 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

File:Dark Blue Tiger or Tirumala Septentrionis from Koovery.jpg[തിരുത്തുക]

കരിനീലക്കടുവ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 07:04, 20 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഒക്ടോബർ 14-16 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 18:16, 4 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

പ്രമാണം:Neurothemis fulvia 1.JPG[തിരുത്തുക]

തുരുമ്പൻ തുമ്പി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 06:58, 20 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഒക്ടോബർ 11-13 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 18:11, 4 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

File:Common Lime Butterfly Papilio demoleus UP by Kadavoor.jpg[തിരുത്തുക]

നാരക ശലഭം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 08:23, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഒക്ടോബർ 08-10 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 18:07, 4 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

പ്രമാണം:Vypin Lighthouse.jpg[തിരുത്തുക]

വൈപ്പിനിലെ വിളക്കുമാടം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 06:15, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഒക്ടോബർ 05-07 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 18:03, 4 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Clock tower makkah.jpg[തിരുത്തുക]

പ്രമാണം:Clock tower makkah.jpg
ലണ്ടൻ ടവറിലുള്ള ബിഗ് ബൻ വാച്ചിന്റെ ആറിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമയ ഗോപുരം(മക്ക റോയൽ ക്ലോക്ക് ടവർ)

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--യൂസുഫ് മതാരി 10:24, 18 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം സൗദി അറേബ്യയിലെ നിയമമനുസരിച്ച് ആർക്കിടെക്ചറൽ വർക്കുകളുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം കെട്ടിടത്തിന്റെ ഡിസൈനർക്കാണ് (അവ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പെടുത്താൻ കഴിയില്ല) എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് വിക്കി മീഡിയ കോമൺസിൽ ചിത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ ചട്ടത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല. ചിത്രം നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി പറയട്ടെ. വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:29, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)
☒N നാമനിർദ്ദേശം അസാധു. പിക്സൽ കുറവായതിനാൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 08:05, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Medina umbrella.jpg[തിരുത്തുക]

മദീനയിലെ മസ്ജിദുന്നബവിയുടെ മുറ്റത്തുള്ള ഫൈബർ കുടകൾ. 40 മീറ്റർ ഉയരവും 18-17 മീറ്റർ ഇരുവശവീതിയുമുള്ള വർണാഭമായ ഈ കുടകൾ 90 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തുറന്നുവരും

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--യൂസുഫ് മതാരി 10:14, 18 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

☒N കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വോട്ടുകളുടെയെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ല. --AneeshJose (സംവാദം) 18:24, 4 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)
 • സംവാദം ഈ മാനദണ്ധം മറന്നു പോയോ "അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ച ആളുടെ വോട്ട് അനുകൂലമായി കണക്കാക്കാം". അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിന് രണ്ടു അനുകുല വോട്ട് ഉണ്ടെല്ലോ - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 18:39, 4 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)
 • സംവാദം ആ മാനദണ്ഡം മറന്നു പോയതല്ല. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വോട്ടുകളെങ്കിലും കൂടുതലായി അനുകൂലിക്കുന്നണ്ടങ്കിൽ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തതായി കണക്കാക്കാം. എന്നാണ് മാനദണ്ഡം. ഇവിടെ രണ്ട് അനുകൂല വോട്ടുകളും ഒരു പ്രതികൂല വോട്ടുമാണ് ഉള്ളത്. കൂടുതലായി അനുകൂലിക്കുന്നത് ഒരു വോട്ട് മാത്രമാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം ഇനി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ തെറ്റാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. --AneeshJose (സംവാദം) 03:53, 5 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)
 • സംവാദം Anee jose പറഞ്ഞത് ശരിയായാലേ പറ്റൂ. രണ്ടു വോട്ടിന്റെയെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ആ മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തയാളുടേതടക്കം രണ്ടുവോട്ടു കിട്ടിയ ചിത്രത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നല്ല. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:18, 5 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

പ്രമാണം:Dr. Mohanlal.JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു---
ശിവരാജ് SIVARAJ (സംവാദം) 14:39, 17 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഒക്ടോബർ 02-04 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 18:06, 24 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

പ്രമാണം:ഗൗളിയുടെ ശില്പം.jpg[തിരുത്തുക]

വെല്ലൂരിലെ ജലഗന്ധേശ്വരർ ക്ഷേത്രത്തിലെ മണ്ഡപത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കൊത്തിവച്ചിട്ടുള്ള ഗൗളികളുടെ ശില്പം

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു ----അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:31, 11 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല. --AneeshJose (സംവാദം) 18:02, 24 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

പ്രമാണം:Malayalam writer Sethu.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 11:45, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg സെപ്റ്റംബർ 29-ഒക്ടോബർ 01 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 18:01, 24 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Mango tree Kerala in full bloom.jpg[തിരുത്തുക]

Mango tree Kerala in full bloom.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Vinayaraj (സംവാദം) 01:49, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

 Yes check.svg സെപ്റ്റംബർ 26-28 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 17:03, 24 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ (17 ദിവസം പ്രായം).JPG[തിരുത്തുക]

പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ (17 ദിവസം പ്രായം)

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 13:25, 2 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു വ്യക്തതയില്ല ബള്ർ ആയി പോയി കുറയേ ഭാഗങ്ങൾ - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 14:11, 2 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു രണ്ടു പൂച്ചക്കുട്ടികളുടെയും മുഖം ഫോക്കസിലാണ്. വളരെ വ്യക്തവുമാണ്. ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയ ഭാഗങ്ങൾ (ബ്ലർ) ചിത്രത്തിന് കലാപരമായ മൂല്യം നൽകുന്നുണ്ട്. --Babug** (സംവാദം) 06:37, 5 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കോരിയെടുത്ത് ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മനോഹര ചിത്രം. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 02:52, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--KG (കിരൺ) 05:01, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:23, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --നത (സംവാദം) 07:09, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)
 Yes check.svg സെപ്റ്റംബർ 23-25 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 17:52, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- ബിനു (സംവാദം) 05:45, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC) വോട്ട് അസാധു. ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് വോട്ടു ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല-- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 08:14, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Turner Field - 17 July.jpg[തിരുത്തുക]

Turner Field - 17 July.jpg

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 22:23, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

☒N ലേഖനത്തിൽ ചിത്രം ചേർത്ത് ഏഴുദിവസം കഴിഞ്ഞേ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവൂ എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്തതിനാൽ നാമനിർദ്ദേശം അസാധു --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 18:45, 2 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

പ്രമാണം:തേനീച്ചക്കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന തേനീച്ചകൾ.JPG[തിരുത്തുക]

തേനീച്ചകൾ

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:35, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മാത്രം പോര - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 10:06, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - അത്ര പോര - --Ranjithsiji (സംവാദം) 04:37, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ചിത്രം തേനീച്ചകളുടെ ശരീരഘടനെയും സ്വഭാവസവിശേഷതയെപ്പറ്റിയും പറ്റി വ്യക്തമായ ആശയം നൽകുന്ന വിജ്ഞാനപ്രദമായ ചിത്രം. നന്നായിട്ടുണ്ട് --Babug** (സംവാദം) 06:44, 5 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)
☒N ലേഖനത്തിൽ ചിത്രം ചേർത്ത് ഏഴുദിവസം കഴിഞ്ഞേ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവൂ എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്തതിനാൽ നാമനിർദ്ദേശം അസാധു - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 07:47, 5 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

പ്രമാണം:Sudeep Kumar.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:04, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

 Yes check.svg സെപ്റ്റംബർ 20-22 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 17:44, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Chamravattam bridge.jpg[തിരുത്തുക]

Chamravattam bridge.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--യൂസുഫ് മതാരി 09:01, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

 Yes check.svg സെപ്റ്റംബർ 17-19 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 17:39, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

File:കണിക്കൊന്ന പുഷ്പിച്ചപ്പോൾ 6.jpg[തിരുത്തുക]

കണിക്കൊന്ന പുഷ്പിച്ചപ്പോൾ 6.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ks.mini 14:35, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

☒N താളുകളിൽ ഒന്നിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാണുക. --AneeshJose (സംവാദം) 05:03, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

ചിത്രം:Akhila.jpg[തിരുത്തുക]

Akhila.jpg

സമവായത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose (സംവാദം) 16:43, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

 Yes check.svg സെപ്റ്റംബർ 14-16 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 17:34, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:A-cave-temple-at-badami.JPG[തിരുത്തുക]

A-cave-temple-at-badami.JPG

സമവായത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose (സംവാദം) 16:38, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

 Yes check.svg സെപ്റ്റംബർ 11-13 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

ചിത്രം:Pakshipathalam watch tower.JPG[തിരുത്തുക]

Pakshipathalam watch tower.JPG

സമവായത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു--AneeshJose (സംവാദം) 16:31, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

 Yes check.svg സെപ്റ്റംബർ 08-10 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 16:22, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

ചിത്രം:A Metured Orangotan.jpg[തിരുത്തുക]

A Metured Orangotan.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 13:54, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

 Yes check.svg സെപ്റ്റംബർ 05-07 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 16:16, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

ചിത്രം:UTHRALIKKAVU.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 00:12, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

 Yes check.svg സെപ്റ്റംബർ 02-04 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 16:11, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

പ്രമാണം:Hibiscus_mutabilis,_changing_colors.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 18:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഓഗസ്റ്റ് 30-സെപ്റ്റംബർ 01 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -AneeshJose (സംവാദം) 16:08, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

File:Annona_muricata_മുള്ളാത്ത.JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 18:28, 31 ജൂലൈ 2012 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു റിൻഗോൾ22 (സംവാദം) 17:49, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം - ചിത്രം വിജ്ഞാനപ്രദമാണ്, പക്ഷെ തീരെ നിലവാരമില്ല. ലൈറ്റിങ്ങ് വളരെ മോശം. ചിത്രം മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതും അഭംഗിയാണ്. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 04:28, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു വ്യക്തതയില്ല --Reji Jacob (സംവാദം) 15:46, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തു താഴെ മൂലയിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ടിംഗ് എലമെന്റ് കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - ചിത്രം വിജ്ഞാനപ്രദമെങ്കിലും വ്യക്തതയില്ല. --അഖിലൻ 12:24, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു--പോര--റോജി പാലാ (സംവാദം) 17:33, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)
☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല --AneeshJose (സംവാദം) 16:00, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

File:Ficus_exasperata_by_kadavoor.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 19:15, 28 ജൂലൈ 2012 (UTC)

 Yes check.svg ഓഗസ്റ്റ് 27-29 തീയ്യതികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു -