വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


നേരത്തേ നടന്ന
തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
സംവാദ നിലവറ

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23


പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്:

  1. ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനായുള്ള അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി ഇവിടെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌.
  2. ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
  3. ഇതുവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

നടപടിക്രമം

  1. മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രം അവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
  2. നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ താളിൽ {{FPC}} എന്ന ഫലകം ചേർക്കുക.
  3. തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയുടെ തിരുത്തുക എന്ന കണ്ണിയിൽ ഞെക്കി {{subst:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രം|''ചിത്രത്തിന്റെ പേർ''|''അഭിപ്രായം''}} എന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലായി ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്യുക.
    ഉദാ: {{subst:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രം|ആമ്പൽ.jpg|അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു}}

നാമനിർദ്ദേശം നടത്താനും വോട്ടു ചെയ്യാനും വേണ്ട കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം

  1. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗത്വമെടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞത് 30 ദിവസം എങ്കിലും ആയിരിക്കണം.
  2. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മൊത്തം 100 തിരുത്തലുകൾ എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം.
തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക

കൂടിയാട്ടം

കൂടിയാട്ടം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- Shagil Kannur (സംവാദം) 07:20, 10 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


കല്ലുരുട്ടിക്കാട

കല്ലുരുട്ടിക്കാട

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- Shagil Kannur (സംവാദം) 07:20, 10 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


മൺറോ തുരുത്ത്

മൺറോത്തുരുത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാരം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. -- N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 12:03, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


സൂര്യഗ്രഹണം

സൂര്യഗ്രഹണം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 17:22, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


ചെറിയ കടൽകാക്ക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 06:05, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.

☒N മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നു തെറ്റ് തിരുത്തി--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 18:58, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


ചിത്രം:Sippy Pallippuram.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 09:24, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


ആൽബട്രോസ് ശലഭം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 18:50, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


മണവാട്ടിത്തവള

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 16:30, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


സ്നോ ഗൂസ്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Pradeep717 (സംവാദം) 04:03, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


അങ്കക്കാരൻ തെയ്യം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- Shagil Kannur (സംവാദം) 19:37, 29 ജൂലൈ 2019 (UTC)


ചുവന്ന കടലാവണക്ക്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 05:55, 20 ജൂലൈ 2019 (UTC)


കാളിദാസ ലനാറ്റ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 03:11, 12 ജൂലൈ 2019 (UTC)


പച്ചമരപ്പൊട്ടൻ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 03:11, 12 ജൂലൈ 2019 (UTC)


ചിത്രം:Little Ringedplover by Sreedev Puthur.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Pradeep717 (സംവാദം) 08:55, 10 ജൂലൈ 2019 (UTC)


ചോക്കളേറ്റ് ആൽബട്രോസ്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 15:03, 24 ജൂൺ 2019 (UTC)


മുരിക്കിൻ പൂവ്

Erythrina indica flower.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 18:00, 20 ജൂൺ 2019 (UTC)


ചിത്രം:Sambar deers Fighting Silvassa.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Pradeep717 (സംവാദം) 02:36, 18 ജൂൺ 2019 (UTC)