വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


നേരത്തേ നടന്ന
തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
സംവാദ നിലവറ

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23


പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്:

 1. ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനായുള്ള അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി ഇവിടെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌.
 2. ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
 3. ഇതുവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

നടപടിക്രമം

 1. മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രം അവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
 2. നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ താളിൽ {{FPC}} എന്ന ഫലകം ചേർക്കുക.
 3. തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയുടെ തിരുത്തുക എന്ന കണ്ണിയിൽ ഞെക്കി {{subst:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രം|''ചിത്രത്തിന്റെ പേർ''|''അഭിപ്രായം''}} എന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലായി ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്യുക.
  ഉദാ: {{subst:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രം|ആമ്പൽ.jpg|അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു}}

നാമനിർദ്ദേശം നടത്താനും വോട്ടു ചെയ്യാനും വേണ്ട കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം

 1. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗത്വമെടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞത് 30 ദിവസം എങ്കിലും ആയിരിക്കണം.
 2. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മൊത്തം 100 തിരുത്തലുകൾ എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം.
തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക

കനിതുരപ്പൻ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 05:26, 29 ഡിസംബർ 2020 (UTC)


കുരീൽവള്ളി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 05:24, 29 ഡിസംബർ 2020 (UTC)


കൃഷ്ണശലഭം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 05:11, 29 ഡിസംബർ 2020 (UTC)


വരയാട്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 07:47, 29 നവംബർ 2020 (UTC)


ആൽബട്രോസ് ശലഭം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 07:40, 29 നവംബർ 2020 (UTC)


ഫ്രെയേറിയ പുത്ലി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 07:29, 29 നവംബർ 2020 (UTC)


ചിത്രം:Bahubali monolith at Halebidu.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Mydreamsparrow (സംവാദം) 10:35, 14 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)


ഇന്ത്യൻ ചേര

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Mydreamsparrow (സംവാദം) 10:34, 14 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)


ചിത്രം:Chandiroor Divakaran New DSW.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Mydreamsparrow (സംവാദം) 10:33, 14 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

 • Symbol comment vote.svg അഭിപ്രായം ഈ പ്രമാണം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ താളുകളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലല്ലോ?--Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 05:02, 27 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)
ചന്തിരൂർ ദിവാകരൻ ഉണ്ടല്ലോ -- റസിമാൻ ടി വി 08:50, 27 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

ചിത്രം:Justice K. K. Usha.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Mydreamsparrow (സംവാദം) 08:12, 10 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)


മേഘവർണ്ണൻ

മേഘവർണ്ണൻ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 11:42, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)


കാട്ടുവരയണ്ണാൻ

കാട്ടുവരയണ്ണാൻ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 12:05, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)


കുങ്കുമ നിഴൽത്തുമ്പി

കുങ്കുമ നിഴൽത്തുമ്പി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 11:42, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)


പീലിത്തുമ്പി

പീലിത്തുമ്പി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 11:42, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)