സൈക്കിഡെ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ലൈമാൻട്രിഡെ
സഞ്ചിപ്പുഴു നിശാശലഭം
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Superfamily:
Family:
സൈക്കിഡെ

ഒരു നിശാശലഭ കുടുംബമാണ് സൈക്കിഡെ അഥവാ സഞ്ചിപ്പുഴു നിശാശലഭങ്ങൾ.മുട്ടയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നയുടൻ തന്നെ പട്ടുനൂലുകൊണ്ട് ഒരു കവചം ഉണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിൽ ലാർവദശ മുഴുവനും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സൈക്കിഡെ&oldid=2888203" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്