ഫലകം:2011-ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം, ആലപ്പുഴ ജില്ല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ആലപ്പുഴ ജില്ല(9)[തിരുത്തുക]

ക്രമ സംഖ്യ: മണ്ഡലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മുന്നണി ആകെ വോട്ട് പോൾ ചെയ്തത് ലഭിച്ച വോട്ട് വിജയി പാർട്ടി/മുന്നണി ഭൂരിപക്ഷം
102 അരൂർ
 • ആൺ
 • 86242

 • പെൺ
 • 87664

 • ആകെ
 • 173906
 • ആൺ 73435 (85.15%)

 • പെൺ 72577 (82.79%)

 • ആകെ 146012(84.0%)
 • 76675

 • 59823

 • 7486

 • 787

 • 476

 • 776

 • 275

 • 378
എ.എം.ആരിഫ് സി.പി.ഐ.(എം.) 16852
103 ചേർത്തല
 • ആൺ
 • 93130

 • പെൺ
 • 97337

 • ആകെ
 • 190467
 • ആൺ 79957 (85.86%)

 • പെൺ 81281 (83.5%)

 • ആകെ 161238(84.7%)
 • 86193

 • 67878

 • 5933

 • 1185

 • 1094
പി തിലോത്തമൻ സി.പി.ഐ.(എം.) 18315
104 ആലപ്പുഴ
 • ആൺ
 • 84029

 • പെൺ
 • 89636

 • ആകെ
 • 173665
 • ആൺ 68543 (81.57%)

 • പെൺ 71518 (79.79%)

 • ആകെ 140061(80.7%)
 • 75857


 • 59515

 • 3540

 • 527

 • 1158

 • 646
ടി.എം.തോമസ് ഐസക് സി.പി.ഐ.(എം.) 16342
105 അമ്പലപ്പുഴ
 • ആൺ
 • 70259

 • പെൺ
 • 76110

 • ആകെ
 • 146369
 • ആൺ 56588 (80.54%)

 • പെൺ 59533 (78.22%)

 • ആകെ 116121(79.3%)
 • 63728

 • 47148

 • 2668

 • 672

 • 1852

 • 136

 • 347

 • 415

ജി സുധാകരൻ സി.പി.ഐ.(എം.) 16580
106 കുട്ടനാട്
 • ആൺ
 • 72170

 • പെൺ
 • 76951

 • ആകെ
 • 149121
 • ആൺ 57568 (79.77%)

 • പെൺ 60286 (78.34%)

 • ആകെ 117854(78.6%)
 • 60010

 • 52039

 • 4395

 • 373


 • 697

 • 235

 • 361
തോമസ് ചാണ്ടി എൻ.സി.പി. 7971
107 ഹരിപ്പാട്
 • ആൺ
 • 77217

 • പെൺ
 • 91481

 • ആകെ
 • 168698
 • ആൺ 59465 (77.01%)

 • പെൺ 74577 (81.52%)

 • ആകെ 134042(79.5%)
 • 61858

 • 67378

 • 3145

 • 305


 • 425

 • 327

 • 171

 • 499

 • 339

 • 233
രമേശ് ചെന്നിത്തല ഐ.എൻ.സി. 5520
108 കായംകുളം
 • ആൺ
 • 81666

 • പെൺ
 • 97464

 • ആകെ
 • 179130
 • ആൺ 61401 (75.19%)

 • പെൺ 77623 (79.64%)

 • ആകെ 139024(77.6%)
 • 67409

 • 66094

 • 3083

 • 602

 • 405

 • 704

 • 585

 • 744
സി കെ സദാശിവൻ സി.പി.ഐ.(എം.) 1315
109 മാവേലിക്കര(എസ്.സി.)
 • ആൺ
 • 79628

 • പെൺ
 • 96092

 • ആകെ
 • 175720
 • ആൺ 58510 (73.48%)

 • പെൺ 74663 (77.7%)

 • ആകെ 133173(75.8%)
 • 65903

 • 60754

 • 4984

 • 860

 • 1185
ആർ.രാജേഷ് സി.പി.ഐ.(എം.) 5149
110 ചെങ്ങന്നൂർ
 • ആൺ
 • 80046

 • പെൺ
 • 95564

 • ആകെ
 • 175610
 • ആൺ 56480 (70.56%)

 • പെൺ 68522 (71.7%)

 • ആകെ 125002(71.2%)
 • 52656

 • 65156

 • 6062

 • 848

 • 623
പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് ഐ.എൻ.സി. 12500