കേരളസംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കേരളസംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം
അവാർഡ്ഉയർന്ന കലാമൂല്യമുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കും അതിന്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും
രാജ്യം ഇന്ത്യ
നൽകുന്നത്കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി
ആദ്യം നൽകിയത്1969
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്http://www.keralafilm.com

കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉയർന്ന കലാമൂല്യമുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കും അതിന്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മികച്ച നടീനടന്മാർക്കും സാങ്കേതികപ്രവർത്തകർക്കും വർഷാവർഷം നൽകി വരുന്നതാണ് കേരളസംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം. കേരളസംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയാണ് ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ എർപ്പെടുത്തുന്നത്. കേരള സാംസ്കാരികവകുപ്പും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുന സ്വതന്ത്രജൂറിയാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്.[1]

2012-ലെ പുരസ്കാരം മുതൽ മികച്ച കളറിസ്റ്റിനുള്ള പുരസ്‌കാരവും നൽകിവരുന്നു[2].

ജൂറി[തിരുത്തുക]

വർഷം ജൂറി ചെയർമാൻ അവലംബം
2005 സിബി മലയിൽ [3]
2007 ജാനു ബറുവ
2008 ഗിരീഷ് കാസറവള്ളി
2009 ബുദ്ധദേവ് ദാസ്ഗുപ്ത [4]
2010 സായ് പരഞ്ജ്പേയ്
2011 ഭാഗ്യരാജ്
2012 ഐ.വി. ശശി
2013 ഭാരതി രാജ
2014 ജോൺ പോൾ പുതുശ്ശേരി
2015 മോഹൻ
2016 എ.കെ. ബിർ [5]

ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം[തിരുത്തുക]

 1. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1969
 2. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1970
 3. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1971
 4. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1972
 5. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1973
 6. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1974
 7. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1975
 8. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1976
 9. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1977
 10. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1978
 11. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1979
 12. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1980
 13. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1981
 14. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1982
 15. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1983
 16. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1984
 17. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1985
 18. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1986
 19. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1987
 20. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1988
 21. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1989
 22. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1990
 23. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1991
 24. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1992
 25. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1993
 26. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1994
 27. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1995
 28. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1996
 29. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1997
 30. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1998
 31. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 1999
 32. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2000
 33. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2001
 34. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2002
 35. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2003
 36. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2004
 37. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2005
 38. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2006
 39. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2007
 40. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2008
 41. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2009
 42. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2010
 43. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2011
 44. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2012
 45. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2013
 46. കേരളസംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2014
 47. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2015
 48. കേരളസംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2016
 49. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരം 2017

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]