അന്താരാഷ്ട്ര നദി അതിർത്തികളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നദി അതിർത്തികളുടെ പട്ടികയാണ്. നദികൾ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമായിരിക്കണം:

പ്രദേശം അനുസരിച്ച്[തിരുത്തുക]

ആഫ്രിക്ക[തിരുത്തുക]

ആഫ്രിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങൾ

ഇനിപ്പറയുന്ന നദികൾ ആഫ്രിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയായി മാറുന്നു:

വടക്കേ അമേരിക്ക[തിരുത്തുക]

യുഎസ്/മെക്സിക്കോ[തിരുത്തുക]

യു.എസ് സംസ്ഥാനങ്ങളായ അരിസോണ, ടെക്സാസ്, മെക്സിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബജാ കാലിഫോർണിയ, ചിഹുവാഹുവ, കൊവാഹൂയില, ന്യൂവോ ലിയോൺ, തമൗലിപാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് -മെക്സിക്കോ അതിർത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമായ നദികൾ.

യുഎസ്/കാനഡ[തിരുത്തുക]

കാനഡയുമായി കര അതിർത്തിയോ ജല അതിർത്തിയോ പങ്കു വക്കുന്ന യു എസ് കൗണ്ടികൾ (അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിയ്ക്ക് തുല്യമായവയോ)
  കര അതിർത്തി
  ജല അതിർത്തി മാത്രം

മദ്ധ്യ അമേരിക്ക[തിരുത്തുക]

മദ്ധ്യ അമേരിക്ക

കരീബിയൻ മേഖല[തിരുത്തുക]

തെക്കേ അമേരിക്ക[തിരുത്തുക]

തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ ഭൂപടം

തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തി രൂപപ്പെടുന്ന നദികളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

യൂറോപ്പ്[തിരുത്തുക]

യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നദികളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ഏഷ്യ[തിരുത്തുക]

ഏഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി രൂപപ്പെടുന്ന നദികളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ചൈന, റഷ്യ

മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്[തിരുത്തുക]