വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത് (നയരൂപീകരണം)/Archive 4

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഒരു കാഴ്ച്ചപ്പാട് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിക്കിപീഡിയ അലങ്കോലപ്പെടുത്തരുത് - കരട്[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയ:ഒരു കാഴ്ച്ചപ്പാട് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിക്കിപീഡിയ അലങ്കോലപ്പെടുത്തരുത് - കരട് എന്ന ഒരു താൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലാക്കിയപ്പോൾ Arbcom നെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും ചില മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചർച്ച ചെയ്ത് നയപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്താമോ?

ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായി പ്രിൻസിന്റെ തലക്കെട്ടുകളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്. --Vssun (സംവാദം) 09:12, 7 ജൂൺ 2013 (UTC)[മറുപടി]
floatനന്നായി തന്നെ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 11:34, 7 ജൂൺ 2013 (UTC)[മറുപടി]
ആർട്ട് ഡയറക്റ്റർ എന്ന ലേഖനത്തിൽ എന്ത് വിക്കിവിരുദ്ധതയാണുള്ളത്? ഏത് നയമാണ് തെറ്റിയത്? എന്ത് അലങ്കോലപ്പെടുത്തലാണ് ഉണ്ടായത്..? പറയൂ..
ഇതല്ലേയഥാർഥ മലയാളം?..റഫറൻസില്ലേ.. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളില്ലേ.. മലയാളമല്ലേ.. ഇത്രയൊക്കെ പോരേ..?--Naveen Sankar (സംവാദം) 15:23, 7 ജൂൺ 2013 (UTC)[മറുപടി]
If എന്നുവരുന്നിടത്ത് അഥവാ എന്നുപ്രയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സന്ദർഭം : എന്നുകൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് കൈലാസനാഥൻ സീരിയലിലെ ഡയലോഗ് ഒന്നുമല്ലല്ലോ. --Princeps Mattheus പ്രീൻകെപ്സ് മത്തേവൂസ് 21:01, 8 ജൂൺ 2013 (UTC)[മറുപടി]
വേറൊരുകാര്യം ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ "Do not disrupt Wikipedia to prove a point" എന്നാണ്. ഇവിടെ Point എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിക്കിപീഡിയയെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ജെനുവിൻ ആയ ഒരാശയം എന്നാണ്. അവിടെ കാഴ്ച്ചപ്പാട് എന്നുപ്രയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കും. കാഴ്ച്ചപ്പാട് എന്നാൽ Point of View അഥവാ POV എന്നാണ് അർത്ഥം. വിക്കിപീഡിയയിൽ പാടില്ലാത്തതാണ് POV. അതേസമയം മുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന Point എന്നത് Valid ആയ, ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള, ഒരു ആശയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാഴ്ച്ചപ്പാട് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നത് ഒരാശയം തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നോ ഒരു വസ്തുത തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നോ തിരുത്തണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. --Princeps Mattheus പ്രീൻകെപ്സ് മത്തേവൂസ് 17:09, 9 ജൂൺ 2013 (UTC)[മറുപടി]

@ PrinceMathew; ഒരാശയം തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നതിനോടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നുന്നത്.

@Naveen Sankar;/ / ആർട്ട് ഡയറക്റ്റർ എന്ന ലേഖനത്തിൽ എന്ത് വിക്കിവിരുദ്ധതയാണുള്ളത്? / / വിക്കി വിരുദ്ധതയുണ്ടെന്നതല്ല വിഷയം. താങ്കൾ സാധാരണഗതിയിൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ തിരുത്തലുകൾ നടത്താനുപയോഗിക്കുന്നത് ആർട്ട് ഡയറക്റ്റർ എന്ന താളിലുപയോഗിക്കുന്ന ശൈലിയിലല്ല. ഒരു ശൈലി ഉചിതമല്ല എന്ന താങ്കളുടെ നിലപാടിന് പിന്തുണ നേടാനായാണ് (താങ്കളുടെ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ) താങ്കൾ ഈ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഒരു വാദഗതി തെളിയിക്കുവാനോ അതിന് പിന്തുണ നേടിയെടുക്കാനോ വേണ്ടി വിക്കിപീഡിയയിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന നടപടിയല്ല ഇത് (എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വാദഗതിക്ക് പിന്തുണ നേടാനായി ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്). --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 03:50, 10 ജൂൺ 2013 (UTC)[മറുപടി]

'സമവായം'[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയയിൽ 'പൊതുസമ്മതം', 'അഭിപ്രായസമന്വയം' (consensus) എന്നൊക്കെയുള്ള അർഥത്തിൽ 'സമവായം' എന്ന ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നു (ചില ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യമാധ്യമങ്ങളും ദിനപ്പത്രങ്ങളും സമവായം എന്ന വാക്ക് 'അഭിപ്രായസമന്വയം' എന്ന അർഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്). ഈ വാക്ക് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ എല്ലാ വിക്കിപീഡിയക്കാരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു. --Naveen Sankar (സംവാദം) 17:19, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]
സമവായം

നാ 1. കൂട്ടം, സമൂഹം 2. അടുപ്പം, കലർപ്പ്, സംയോഗം. (സമവായ)

ഇതാണ് ശബ്ദതാരാവലിയിലെ സമവായത്തിന്റെ അർത്ഥം.ഇതിന് അഭിപ്രായസമന്വയം എന്ന അർത്ഥം കൊടുത്തുകാണുന്നില്ല. സമവായത്തിലെത്തുക എന്നത് സമൂഹം തീരുമാനമെടുത്തു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാമോ?

സമവായസംബന്ധം

നാ പൂർണ്ണമായ ചേർച്ച, എല്ലാ അംശങ്ങളിലുമുള്ള ചേർച്ച (വസ്തുവും അതിന്റെ ഗുണവുമെന്നപോലുള്ള അവിനാഭാവബന്ധം). (സമവായ-സംബന്ധ)

ഈ വാക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഉപയോഗിക്കാമായിരിക്കും. സമവായസംബന്ധത്തിലെത്തുക എന്നത് പക്ഷേ കൃത്രിമമായി തോന്നുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 03:51, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

സമവായം തെറ്റാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായസമന്വയം എന്നുപയോഗിച്ചാൽപ്പോരേ? --Vssun (സംവാദം) 09:01, 15 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]
നവീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ
 • പൊതുസമ്മതി
 • അഭിപ്രായസമന്വയം

എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ സമവായം എന്നതിനു പകരം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന അഭിപ്രായത്തിന് പൊതുസമ്മതിയുണ്ട് എന്നു തോന്നുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:14, 20 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മായ്ക്കലുകൾ[തിരുത്തുക]

ഏറെക്കാലം കൂടിയാണ് മായ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ താളിൽ എത്തുന്നത്. ഞാൻ കണ്ട പ്രവണത എന്താണെന്നാൽ, നയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് താളുകൾ എങ്ങനെ മായ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കാര്യനിർവ്വാഹകർ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ്. നയങ്ങളുടെ ആദർശം (spirit) മറ്റൊന്നാണെന്നെന്റെ അഭിപ്രായം. നയങ്ങൾ ദുഷ്‌പ്രവണതകളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ താളുകളെപ്രകാരമെങ്കിലും മായ്ക്കാനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശകതാളുകളല്ല നയങ്ങൾ. മറിച്ച് താളുകൾ എപ്രകാരെമെങ്കിലും നിലനിർത്താനാവുമോ എന്ന് ഒത്തുനോക്കാനാവണം നയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വിക്കിപീഡിയ ഡിജിറ്റൽ വിജ്ഞാനകോശമായതിനാൽ, കടലാസ് വിജ്ഞാനകോശങ്ങളെപ്പോലെ താളുകൾ എങ്ങനെ ചുരുക്കാം എന്ന് തലപുകയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നൂറിലൊരാൾ തിരയാനിടയുള്ള താളുകളും ഇവിടെ നിലനിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നെന്റ അഭിപ്രായം.--പ്രവീൺ:സംവാദം 17:06, 2 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

പ്രവീണിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നു. ഒരു താളിന് നോട്ടബിലിറ്റി ടാഗ് ഇടുന്ന ഉപയോക്താവ് നോട്ടബിളിറ്റി തെളിയിക്കാനുള്ള അവലംബങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെങ്കിലും നടത്തേണ്ടതാണ്. നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ടാഗ് ചേർക്കുന്ന ഉപയോക്താവിന് താൾ നിലനിർത്താനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള കടമയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ആത്മാർത്ഥമായി താളുകൾ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യാവൂ. ഇത് ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ് എന്നഭിപ്രായമുണ്ട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:25, 3 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടാത്തവയും നയമനുസരിച്ചല്ലാത്തവയും എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടില്ല.--KG (കിരൺ) 05:30, 3 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

നൂറിലൊരാൾ എന്നതിലും നല്ലത് ഓരോരുത്തരും എന്ന ഏകവചനമാണ്. അപ്പോൾ വിക്കിയെ ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കും. ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും. എല്ലാം കൊണ്ടും മുൻനിരയിലെത്താം. --Roshan (സംവാദം) 05:42, 3 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഒരു താളിന് നോട്ടബിലിറ്റി ടാഗ് ഇടുന്ന ഉപയോക്താവ് നോട്ടബിളിറ്റി തെളിയിക്കാനുള്ള അവലംബങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷവും ഫലകം ചേർത്ത ശേഷം മെച്ചപ്പെടൽ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ--Roshan (സംവാദം) 05:42, 3 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഒരാൾ മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് നശീകരണപ്രവർത്തനമായും ഇവിടെ ധരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അതൊക്കെ തികച്ചും വ്യക്തിപരമെന്നെ കരുതാനാകൂ. ഞാൻ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളൊക്കെയും നിലനിൽക്കണം എന്നൊക്കെ ചില അബദ്ധ ധാരണകളും കടന്നു കൂടുന്നുണ്ട്.--Roshan (സംവാദം) 05:44, 3 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

@റോഷൻ / / അവലംബങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷവും ഫലകം ചേർത്ത ശേഷം മെച്ചപ്പെടൽ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ/ / എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ശ്രമം പ്രധാനമാണ്.

/ / ഒരാൾ മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് നശീകരണപ്രവർത്തനമായും ഇവിടെ ധരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. / / മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ചല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളോ തെറ്റിദ്ധാരണകളോ കാരണം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് (നിർദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല) നശീകരണപ്രവർത്തനമായാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.

/ / ഞാൻ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളൊക്കെയും നിലനിൽക്കണം എന്നൊക്കെ ചില അബദ്ധ ധാരണകളും കടന്നു കൂടുന്നുണ്ട് / / അതും ശരിയായ ചർച്ചകളിലൂടെ തിരുത്തേണ്ടതാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 06:16, 3 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

നന്ദി, പ്രവീൺ. ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ ചർച്ചയ്കായി വരുന്ന സംഗതിയാണ്. //നയങ്ങൾ ദുഷ്‌പ്രവണതകളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ താളുകളെപ്രകാരമെങ്കിലും മായ്ക്കാനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശകതാളുകളല്ല നയങ്ങൾ.// തീർച്ചയായും ശരിയായ നിരീക്ഷണമാണ്. ചിലർ, ചില രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ/ആശയഗതികൾ എന്നിവയെ "ദുഷ്‌പ്രവണതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ" എണ്ണുന്നു എന്നതും സമീപകാല അനുഭവമാണ്... ഒരു കാരണവശാലും നിലനിർത്തേണ്ടതല്ലാത്ത താളുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചികയേണ്ടതാവണം നയങ്ങളുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും സൂഷ്മാംശങ്ങൾ.
@റോഷൻ, "ഞാനെഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെന്ന് അബദ്ധധാരണയുണ്ടാകുന്നവർ" മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് തന്നെ എഴുതിയാൽ ആ ധാരണ സുബദ്ധമായിക്കോളും. താങ്കൾക്കെന്നല്ല, ആർക്കും അവയെ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും പുന:പരിശോധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയയുടെ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ട അനവധിപേർ ഇവിടെയുള്ളതിനാൽ ആ ശ്രമങ്ങൾ അത്തരം താളുകളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലിലേക്ക് നയിക്കും എന്നതുറപ്പാണ്. നന്ദി. --Adv.tksujith (സംവാദം) 21:38, 4 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

ലേഖനങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായ രീതിയിൽ വേണം സുജിത്ത് നിലനിൽക്കാൻ ഒപ്പം താളുകളെ മെച്ചപ്പെടലിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഞാൻ വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ലാതെ മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവൻ ലേഖനം എഴുതിയവനോട് മുൻകാല വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വന്നു എന്നു കരുതരുത്. ആ വശത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാകണം താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്.--Roshan (സംവാദം) 04:05, 5 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

ലേഖനങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമല്ല എന്നു കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ എങ്ങനെ നിഷ്പക്ഷമാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ലേഖനങ്ങൾ എങ്ങനെ മായ്ക്കാം എന്നു ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ഒട്ടും ക്രിയാത്മകമല്ല. അതിനായി നിഷ്പക്ഷത ഫലകം ഇടുകയും ലേഖനത്തിൽ പരാമൎശിക്കുന്ന വിഷയത്തിലുള്ള എതിരഭിപ്രായങ്ങളോ വിമൎശനങ്ങളോ (ആധികാരികമായ അവലംബങ്ങൾ സഹിതം) ലേഖനത്തിൽ ചേൎക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. - പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 08:03, 5 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

എന്നിട്ടെന്തേ പ്രിൻസേ ഇതിൽ ഒന്നു പോലും വർഷങ്ങളായി നന്നാകാത്തേ--Roshan (സംവാദം) 08:33, 5 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

1. അവ വർഷങ്ങളായി അങ്ങനെ തുടരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാനാവും? പല ലേഖനങ്ങൾക്കും പിനീടെപ്പോഴെങ്കിലുമാണു് നിഷ്പക്ഷത സംശയിക്കാൻ തക്ക സ്വഭാവം വന്നുചേരുന്നതു്. ഉള്ളടക്കത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഫലകം വന്നെന്നോ പോയെന്നോ വരാം. ഒരു ലേഖനം അതിപ്പോൽ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിഷ്പക്ഷമാണോ എന്നാണു നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതു്.
2. വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടു് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒന്നിനും സാധൂകരണമോ അസാധൂകരണമോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. തത്വത്തിൽ, ഇന്നുതന്നെ, വിക്കിപീഡിയ ഏറ്റവും മികച്ച രൂപത്തിൽ ആയിത്തീർന്നിരിക്കണം. പക്ഷേ, അതിനുതക്ക സംഭാവനചെയ്യാൻ എണ്ണംകൊണ്ടും കഴിവുകൊണ്ടും സമയം കൊണ്ടും ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കൾ നമുക്കു വേണ്ടിവരും. അതില്ലാത്തിടത്തോളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇത്തരം പല പോരായ്മകളും വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും. ഭാവിയിൽ എന്നോ പൂർത്തിയാകാവുന്ന ഒരു സമത്വസുന്ദരസമ്പൂർണ്ണമായ വിജ്ഞാനകോശത്തിലേക്കുള്ള, എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത, യാത്രയും അന്വേഷണവുമാണു് വിക്കിപീഡിയ. അതുകൊണ്ടു് നമുക്കു ചെയ്യാവുന്നതു് എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണെങ്കിലും, കഴിയുന്നത്ര, ഇപ്പോളുള്ള പോരായ്മകൾ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാനും പോരിമകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിക്കുക എന്നതാണു്. ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 10:05, 5 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കൽ നയം എന്നതിൽ (ആമുഖത്തിൽ?)

 • എങ്ങനെയെങ്കിലും ലേഖനം മായ്ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശകതാളുകളല്ല നയങ്ങൾ.
 • ലേഖനങ്ങൾ എപ്രകാരെമെങ്കിലും നിലനിർത്താനാവുമോ എന്ന് ഒത്തുനോക്കാനാവണം നയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

എന്നീ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള അഭിപ്രായസമന്വയമുണ്ടെന്ന് കരുതാമോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:47, 28 ജൂലൈ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത WP:ENT എന്ന മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അഭിനേതാക്കളുടെയും കലാകാരമ്നാരുടെയും ശ്രദ്ധേയത കണക്കാക്കുന്നത്.

അഭിനേതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധേയത മാത്രം സംബന്ധിച്ച ഒരു ശ്രദ്ധേയതാനയത്തിന്റെ കരട് റോഷൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അതിൽ WP:ENT എന്ന മാനദണ്ഡത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നയരൂപീകരണം വേണ്ടിവരാനിടയുള്ളതിനാൽ ആവശ്യമായ ചർച്ച ഇവിടെ നടത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സംവാദം താളിൽ ഞാനും റോഷനും എഴുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ പകർത്തുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 10:52, 24 ജൂൺ 2013 (UTC)[മറുപടി]


ഒരു കരടുനയമായി ഇടുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ സംവാദതാളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക.--Roshan (സംവാദം) 14:41, 23 ജൂൺ 2013 (UTC)[മറുപടി]

താളിന്റെ പേരിൽ "കരട്" എന്ന് ചേർത്തു. നയം രൂപീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇത് WP:ENT എന്ന വിഭാഗത്തോട് ലയിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകം നയമാക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. WP:ENT-ലെ ഈ ഭാഗത്തെ വിപുലപ്പെടുത്തുകയോ ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ആണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്.

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന അഭിനേതാക്കൾ, ശബ്ദാഭിനയമേഖലയിലുള്ളവർ (voice actors), ഹാസ്യകലാകാരന്മാർ (comedians), അഭിപ്രായരൂപീകരണത്തിനു കാരണമാകുന്നവർ (opinion makers), മോഡലുകൾ, ടെലിവിഷൻ താരങ്ങൾ (television personalities) എന്നിവർ:

 1. ഒന്നിലധികം ശ്രദ്ധേയമായ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലോ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിലോ, സ്റ്റേജ് പരിപാടികളിലോ (stage performances), മറ്റു പ്രൊഡക്ഷനുകളിലോ പ്രാധാന്യമുള്ള വേഷം ചെയ്തവർ.
 2. ധാരാളം രസികരുണ്ടാവുകയോ (fan) വിപുലമായ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ടാവുകയോ (cult following) ചെയ്യുക.
 3. വിനോദമേഖലയിൽ അനന്യമായതോ നൂതനമായതോ ആയ സംഭാവനകൾ ചെയ്തവർ. ധാരാളം (എണ്ണത്തിൽ) സംഭാവനകൾ ചെയ്തവരെയും ഈ ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ്.

നിലവിലെ കരടിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ പ്രശ്നങ്ങൾ.

 • സർക്കാർ അവാർഡ് എന്നത് മലയാളം (മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും) ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലേ ബാധകമാക്കാൻ സാധിക്കൂ? ഇതനുസരിച്ച് ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയവർക്ക് ശ്രദ്ധേയത ഉണ്ടാവില്ല. ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധേയതാനയത്തിലെപ്പോലെ ("ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസാധകശാലകൾ") ശ്രദ്ധേയമായ - WP:GNG - അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചവർ എന്ന് ഇത് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.
 • അഭിനയിച്ച ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തുന്നത് ഭാവിയിൽ ഒരു കീറാമുട്ടിയാകാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൽ മാത്രം നായികയായി അഭിനയിച്ച റോസിയെപ്പറ്റി നമുക്ക് താളുണ്ട്. അതിനാൽ നിജമായ എണ്ണം ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കാര്യമായ മാദ്ധ്യമശ്രദ്ധ ലഭിച്ച നടീനടന്മാർക്ക് (അത് ചിലപ്പോൾ അപകടമരണമോ മറ്റോ മൂലവുമായേക്കാം - തരുണി എന്ന ബാലതാരം ഉദാഹ‌രണം) ശ്രദ്ധേയതയുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിലുള്ള നയം ഒന്നിലധികം എന്നാണ്. അതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നില്ല.
 • അവലംബം നൽകേണ്ടതാണ് എന്ന് എടുത്തുപറയേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അവലംബമില്ലാത്ത വിവരങ്ങളും താൾ തന്നെയും നീക്കം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നയമുണ്ട്.
 • ഇതിൽ പുതിയ നയമാണ് രൂപികരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പഞ്ചായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 10:38, 24 ജൂൺ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ശ്രദ്ധേയമായ അവാർഡ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കും--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:59, 24 ജൂൺ 2013 (UTC)[മറുപടി]

WP:GNG അനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധേയത കണക്കാക്കാനേ സാധിക്കൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധേയത സംബന്ധിച്ച നയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയതയുള്ള പ്രസാധകർ 10 കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ ഒരു എഴുത്തുകാരന് ശ്രദ്ധേയതയുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കാം എന്ന് നയമുണ്ടല്ലോ? അവിടെയും WP:GNG അനുസരിച്ചേ പ്രസാധകന്റെ ശ്രദ്ധേയത കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതുതന്നെ ഇവിടെയും പിന്തുടരാവുന്നതാണ് എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:09, 25 ജൂൺ 2013 (UTC)[മറുപടി]

അഭിപ്രായസമന്വയം

താഴെപ്പറയുന്ന നയം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് അഭിപ്രായസമന്വയമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു.

 1. പൊതുശ്രദ്ധേയതാമാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ ശ്രദ്ധേയതയുള്ളതായി കണക്കാക്കാം.

--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 11:40, 25 ജൂലൈ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ആരാധകവൃന്ദം[തിരുത്തുക]

//ധാരാളം രസികരുണ്ടാവുകയോ (fan) വിപുലമായ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ടാവുകയോ (cult following) ചെയ്യുക.// ഇതെങ്ങനെ കണക്കെടുക്കും? --Vssun (സംവാദം) 05:02, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)[മറുപടി]

വിശ്വസനീയവും സ്വതന്ത്രവുമായ അവലംബത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തമായ പ്രസ്താവനയുണ്ടെങ്കിലേ ഈ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചതായി കണക്കാക്കാവൂ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. (ഈ മാനദണ്ഡം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം വിശദീകരണക്കുറിപ്പായി നയത്തോടൊപ്പം ചേർക്കാവുന്നതാണ്.)
 • ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി (ഒന്നിലധികം) മാദ്ധ്യമവാർത്തകൾ
 • പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ടെന്ന് സ്വതന്ത്ര ദ്വിതീയസ്രോതസ്സുകളിലെ പ്രസ്താവന

എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദയവുചെയ്ത് അഭിനേതാക്കൾക്ക് പുതിയ ശ്രദ്ധേയതാ നയം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നും പിന്മാറുക. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പക്ഷം അനേകം താളുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടെക്കാം..--സുഗീഷ് (സംവാദം) 06:37, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)[മറുപടി]

അവലംബങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ[തിരുത്തുക]

ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഒരു താൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് (ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള തർജ്ജമയാണ്). ശൈലീസംബന്ധമായതും മലയാളം വിക്കിയിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതുമായ പല വിഷയങ്ങളും ഇതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ജനനമരണ തീയതികൾ നൽകാനുള്ള ശൈലി നിലവിലുണ്ട്. അക്കങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്തു ശൈലി സ്വീകരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളും തിരുത്തുകളും വരുത്തുവാൻ അപേക്ഷ. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:24, 5 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനങ്ങളിലെ അവലംബങ്ങൾ - തുടക്കക്കാർക്ക് എന്ന ലേഖനം ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു ലഘൂകരിച്ച രൂപമാണ്.

തീരെ തുടക്കക്കാർക്ക് സഹായം:അവലംബം ചേർക്കൽ - ഒരാമുഖം/1 എന്ന ഒരു സഹായം താളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും ശരിയായ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതെങ്ങനെ എന്ന സംശയവുമുണ്ട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:24, 7 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ചില്ലക്ഷരം ർ-നുശേഷമുള്ള ഇരട്ടിപ്പ്[തിരുത്തുക]

സർവ്വകലാശാല എന്ന താളിലെ സംവാദത്തിൽനിന്നുള്ള തുടർച്ചയാണ് ഈ നയരൂപീകരണ ചർച്ച. സൌകര്യത്തിനായി പ്രസ്തുത സംവാദം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.


സർവ്വകലാശാല വ്വ എന്നു വേണോ തലക്കെട്ടിൽ? --കിരൺ ഗോപി 09:08, 5 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)[മറുപടി]

രണ്ടുശൈലികളും ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. --Vssun (സുനിൽ) 13:01, 8 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)[മറുപടി]

വീണ്ടും അതേ പ്രശ്നം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ശൈലിയല്ലേ വേണ്ടത്. അതേതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനിയും വൈകിക്കരുത്. ഏതായാലും മലയാളം തന്നെ. വ്യാകരണപരമായി രണ്ടും ശരിതന്നെ. എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു വഴിക്ക് മാത്രം നമുക്ക് തിരിയാം. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 13:08, 8 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)[മറുപടി]

വ്യത്യസ്ത ശൈലികളായാൽ പ്രശ്നമാണ്. വിക്കിയിലെ ചില സർവകലാശാലകളുടേ ലേഖനത്തിൽ വ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഉദാ: കേരള സർ‌വകലാശാല, മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ വ്വ യും ഉദാ: കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല, കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല ഏതെങ്കിലും ഒന്നു തീരുമാനിക്കണം. ബാക്കി തിരിച്ചു വിടലുകളുമാകാം.--കിരൺ ഗോപി 13:32, 8 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)[മറുപടി]

സർവകലാശാല മതി. ചുവടെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണികൾ കാണുക:

 1. കേരള സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റ്
 2. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റ്
 3. മാതൃഭൂമി - സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
 4. മാതൃഭൂമി ലേഖനം മലയാള സർവകലാശാല ചെയ്യേണ്ടത്

--Naveen Sankar (സംവാദം) 10:49, 6 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ർ തീവ്രപ്രയത്നമായും ലഘുപ്രയത്നമായും ഉച്ചരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ർ-നുശേഷം ഒരേ അക്ഷരത്തിന്റെ ഇരട്ടിപ്പ് , വേണ്ട എന്നും (ഉദാഹരണം: സർവകലാശാല (സർവ്വകലാശാല), ഗവർണർ (ഗവർണ്ണർ)) എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത അക്ഷരങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കണമെന്നും (ഉദാഹരണം: അർദ്ധം (അർധം ), വിദ്യാർത്ഥി (വിദ്യാർഥി ) നയപരമായി തീരുമാനമെടുത്താലോ? --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 11:11, 6 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

എന്റെ നിർദ്ദേശം ഏറ്റവും അവസാനമായി നല്കിയ അഭിപ്രായത്തിലുണ്ട്. അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 07:18, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

സിദ്ധാർഥൻ പറഞ്ഞപോലെ നയമുണ്ടാക്കാൻ വരട്ടെ..ചർക്ക,അർക്കൻ, ചേർച്ച, ചർച്ച, പാർട്ടി, വാർത്ത, കർപ്പൂരം.. തുടങ്ങി കചടതപ പിന്നിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. --Naveen Sankar (സംവാദം) 07:27, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]
ഞാനും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആർത്തി, തോർത്ത് എന്നീ വാക്കുകളാണ് എനിക്കു തോന്നിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ. സർവകലാശാല വേണോ സർവ്വകലാശാല വേണോ എന്ന മട്ടിൽ ഓരോ വാക്കിനും വേണ്ട ശൈലി രൂപീകരിക്കുന്നതാവും നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 07:33, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

അതല്ല, ഇതിന് വ്യാകരണപരമായി ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഇരട്ടിപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഖരാക്ഷരങ്ങൾക്കാണ്. ചില്ല് തീവ്രമായി ഉച്ചരിക്കുന്നിടത്താണ് ഇരട്ടിപ്പ് വേണ്ടതെന്നല്ലേ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ പറയുന്നത്. ചില്ലുകളേയും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളേയും തീവ്രമായി ഉച്ചരിക്കേണ്ടതിന് കേരളപാണിനീയത്തിൽ എന്ത് നിയമമാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്? ആ നിയമം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുകയില്ലേ? --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 07:39, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

വിക്കിപീഡിയയിൽ ഈ ചർച്ച പെട്ടെന്ന് അഭിപ്രായസമന്വയത്തിൽ എത്തുന്ന ഒന്നാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അധ്യാപകൻ/അദ്ധ്യാപകൻ, വിദ്യാർഥി/വിദ്യാർത്ഥി, സിദ്ധാർഥൻ/സിദ്ധാർത്ഥൻ, അധ്യായം/അദ്ധ്യായം, സ്ഥാനാർഥി/സ്ഥാനാർത്ഥി, സർവവിജ്ഞാനകോശം/സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം..നിരന്നുകിടക്കുകയല്ലേ... ഹി..ഹി.. ഹി..(ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിരിക്കുമോ ആവോ!)--Naveen Sankar (സംവാദം) 07:45, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]
'സിദ്ധാർത്ഥൻ'(siddhartthan) സിദ്ധാർഥനാകാൻ (siddharthan) തയാറാകുമോ? (എന്തായാലും വെറും സിധാർഥൻ (sidharthan) അല്ല)--Naveen Sankar (സംവാദം) 07:48, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]
@നവീൻ വ്യത്യസ്താക്ഷരങ്ങൾ (സിദ്ധാർത്ഥനിൽ ഖരവും അതിഖരവും) ഇരട്ടിക്കണമെന്നുതന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. :-) അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഒരേ അക്ഷരം ഇരട്ടിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് (ഖരം ഇരട്ടിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായി) കേരളപാണിനീയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? വ്യത്യസ്താക്ഷരങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കണമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യാം.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 08:06, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]
വ്യത്യസ്താക്ഷരങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കണമെന്നില്ല സിദ്ധാർഥാ. (സിദ്ധാർഥൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇരട്ടിപ്പല്ല, മറിച്ച് അതിഖരത്തോടൊപ്പം ഖരത്തിന്റെയും ഘോഷത്തോടൊപ്പം മൃദുവിന്റെയും ആഗമമാണ് താനും). ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വർണങ്ങളുപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് 'സിദ്ധാർഥൻ' എന്ന പദത്തിന്റെ വർണവിന്യാസമാണ്. സ്വന്തം പേരിന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗീഷ് വർണവിന്യാസം ഒന്ന് സ്വയം താരതമ്യം ചെയ്ത് ശരി/തെറ്റ് കണ്ടെത്തുക.
സർഗം/സർഗ്ഗം ഏതാണ് ശരി - സർഗ്ഗം എന്നുതന്നെ വേണം എന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നവർ അർബുദം/അർബ്ബുദം ഇവയിൽ ഏത് സ്വീകരിക്കും (ഗ-യും ബ-യും മൃദുവാണെന്നോർക്കുക)? സ്വർഗം/സ്വർഗ്ഗം, പർവതം/പർവ്വതം, പാർവതി/പാർവ്വതി, സ്വർണം/സ്വർണ്ണം, വർണം/വർണ്ണം, കാർതുമ്പി/കാർത്തുമ്പി, അർപണം/അർപ്പണം, അർപിതം/അർപ്പിതം - താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ധാരാളം വാക്കുകൾ. എന്തിനും ഏതിനും മുഖ്യധാരാപത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയെഴുതുന്നു എന്ന് നോക്കുന്ന, അല്ല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കി വാദിക്കുന്ന, വിക്കിപീഡിയക്കാർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യാത്തതെന്ത്? --Naveen Sankar (സംവാദം) 11:53, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]
എങ്കിപ്പിന്നെ അജയ് പറഞ്ഞപോലെ പൊതുശൈലിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാമോ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുഖ്യധാരാപത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണോ ഉദ്ദേശ്യം? എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ടുവെക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം?--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 17:12, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

എന്താണ് തീരുമാനം? ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും വിക്കിപീഡിയയിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന രൂപങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ശൈലീപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടേ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 07:39, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഓരോ വാക്കായി നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, ഓരോ അക്ഷരമായി ചെയ്തുകൂടേ. കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള നയരൂപീകരണം പൂർത്തിയാവും. തുടക്കത്തിനായി, '..ർവ..' യാണോ '..ർവ്വ..' യാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. എന്റെ വോട്ട് '..ർവ..'യ്ക്കാണ്.

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ / മലയാളവിക്കിപീഡിയ / മലയാള വിക്കിപീഡിയ[തിരുത്തുക]

'മലയാളം വിക്കിപീഡിയ', 'മലയാളവിക്കിപീഡിയ', 'മലയാള വിക്കിപീഡിയ' - ഏതാണ് ശരി? --Naveen Sankar (സംവാദം) 17:19, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന താളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല (ഇക്കാര്യത്തിലെ എന്റെ അറിവ് പരിമിതമാണ് - എന്റെ അഭിപ്രായം തെറ്റാണെന്ന് കാര്യകാരണസഹിതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ അഭിപ്രായം മാറ്റാം). --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:32, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഇവിടെ നോക്കൂ.. 'മലയാളം സർവകലാശാല' എന്നത് തിരുത്തി 'മലയാള സർവകലാശാല' ആയസ്ഥിതിക്ക്.....--Naveen Sankar (സംവാദം) 09:24, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

അതിന്റെ പിന്നിലെ വ്യാകരണപ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:01, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

യഥാർത്ഥ(പരമ്പരാഗത)മലയാളം വ്യാകരണനിയമങ്ങളനുസരിച്ച് "മലയാളവിക്കിപീഡിയ" ശരി. അറിഞ്ഞിടത്തോളം, ഗുണ്ടർട്ടാണു് "മലയാളഭാഷ" എന്നു് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചതു്. മലയാളം എന്ന ദേശത്തു് / മലയാളത്തുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സമാസിച്ചിട്ടാണു് അദ്ദേഹം ആ വാക്കുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. (ടി.ബി.വി. പണിക്കർ etc.). എന്നാൽ അതിൽ പിന്നീട് ഭാഷയുടെ പേരുതന്നെ മലയാളം എന്നായി.

ഭാഷയിലെ സമാസ/വിഗ്രഹശീലങ്ങൾ ക്രമമായി മാറിവന്നതനുസരിച്ചാണു് "മലയാളം ഭാഷ" (മലയാളം എന്ന ഭാഷ) എന്നും അതുപോലെ പല സമാസങ്ങളും (പിന്നീട് സന്ധികളും) ഇടയ്ക്കു സ്പേസ് ഇട്ട് അകത്തി പ്രയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയതു്. ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ വേർപിരിക്കുന്ന ശീലം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടുണ്ടായതാണു്. (മലയാളത്തിൽ സ്പേസ് അടക്കം പല ചിഹ്നനങ്ങളും പിന്നീടു വന്ന അതിഥിതാരങ്ങളാണു്.)

ഇപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ (സ്പേസ് ഇട്ടു വേർപിരിച്ച സമാസങ്ങൾ) (ഉദാ: "മലയാളം ഭാഷ") ഏറെക്കുറെ മലയാളത്തിലെ സാമാന്യനിയമമായി മാറിയിട്ടുണ്ടു്.

ഒരു പടികൂടി കടന്നു് ആദ്യത്തെ വാക്കു മുഴുവനാക്കാതെ, ഒരു സ്പേസുമിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്കെഴുതി സമാസിക്കുന്ന രീതി (ഉദാ: മലയാള ഭാഷ) ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും ശേഷം നാം ശീലിച്ചെടുത്തതാണു്. ഭാഷാനിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ഇതു തികച്ചും തെറ്റാണെന്നുതന്നെ പറയേണ്ടിവരും.

ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അർത്ഥനിർണ്ണയം (സെമാന്റിൿ അനാലിസിസ്) ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോളാണു്. കൂട്ടുവാക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ എണ്ണം (ലെക്സിക്കന്റെ വലുപ്പം) കുറയുന്നതിനാൽ അക്ഷരനിർണ്ണയത്തിനു് (സ്പെൽചെക്ക്) തൽക്കാലം ഇതൊരു പരിധിവരെ സഹായിച്ചേക്കാമെങ്കിലും ഭാഷയ്ക്കു് കൂടുതൽ ആവശ്യവും പ്രയോജനവുമുള്ളതു് കൃത്യമായ അർത്ഥനിർണ്ണയമാണു്.

അതുകൊണ്ടു്, "മലയാളവിക്കിപീഡിയ" ഏറ്റവും ശരി. "മലയാളം വിക്കിപീഡിയ മദ്ധ്യമം", "മലയാള വിക്കിപീഡിയ" തെറ്റു് എന്നാണെന്റെ മതം. ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 10:29, 5 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

float വിശ്വപ്രഭ. --Vssun (സംവാദം) 15:01, 5 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]
ഇവിടെ വിക്കിപീഡിയ എന്നത് ഒരു അതിഥിവാക്കാണെന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കേണ്ടേ? ഇത്തരം വാക്കുകളെ സന്ധിചേർക്കാതെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ആയിരിക്കില്ലേ നന്നാവുക? --Vssun (സംവാദം) 15:03, 5 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]
വിശ്വേട്ടൻ നന്നായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സംശയം: മലയാളം വിക്കിപീഡിയ എന്നത് മലയാളം പഠിച്ചുവരുന്നയാൾ/കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും വായിക്കുക... മലയാളം, വിക്കിപീഡിയ എന്നാവുമല്ലോ. മലയാളം ഒരു വിക്കിപീഡിയയാണ് എന്നും അത് വായിച്ചെടുക്കാമല്ലോ, "കേരളം മനോഹരം" എന്നപോലെ. --Adv.tksujith (സംവാദം) 15:32, 5 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]
ഇതേ പ്രശ്നം മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുവളരെ സമാസപദങ്ങൾക്കും ബാധകമല്ലേ?
നീല സാരി / നീലസാരി = നീല നിറമുള്ള സാരി
ഹിന്ദി അക്ഷരം = ഹിന്ദിയിലെ അക്ഷരം
കൈയടി = കയ്യുകൊണ്ടുള്ള അടി
കാൽവിരൽ = കാലിന്റെ വിരൽ / കാലിലെ വിരൽ
തലവേദന = തലയുടെ വേദന
ചൂടുവെള്ളം = ചൂടുള്ള വെള്ളം
സ്ത്രീപീഡനം = സ്ത്രീയെ ചെയ്യുന്ന പീഡനം
പുരുഷാധിപത്യം = പുരുഷന്റെ ആധിപത്യം
പദം പിരിച്ചായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അർത്ഥവും പൂർവ്വപദത്തിന്റെ വിഭക്തിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതു് ഇത്തരം വാക്കുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായൊരു ജോലിയാണു്. ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 16:41, 5 മേയ് 2013 (UTC)[മറുപടി]

വിശ്വപ്രഭ സൂചിപ്പിച്ചതുമാതിരി

 • "മലയാളവിക്കിപീഡിയ" ശൈലിയായി സ്വീകരിക്കാമോ?
 • "മലയാള വിക്കിപീഡിയ" എന്ന് പിരിച്ചെഴുതുന്നത് നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണെന്ന് കരുതുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 07:54, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)[മറുപടി]

സ്വതന്ത്ര സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം / സ്വതന്ത്രസർവ്വവിജ്ഞാനകോശം / സ്വതന്ത്രസർവവിജ്ഞാനകോശം / സ്വതന്ത്ര സർവവിജ്ഞാനകോശം[തിരുത്തുക]

സ്വതന്ത്ര സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം / സ്വതന്ത്രസർവ്വവിജ്ഞാനകോശം / സ്വതന്ത്രസർവവിജ്ഞാനകോശം / സ്വതന്ത്ര സർവവിജ്ഞാനകോശം - ഏതാണ് ശരി?--Naveen Sankar (സംവാദം) 17:23, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം എന്നാണ് അവരുടെ പ്രധാനതാളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

വിക്കിപീഡിയയുടെ പ്രധാനതാളിലെ പ്രയോഗം ആർക്കും തിരുത്താവുന്ന സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശമാണ് വിക്കിപീഡിയ എന്നാണ്. അതിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കണോ? സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനകോശം എന്നാണോ ശരി? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:41, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ലോഗോയിൽ ചേർത്തും പ്രധാനതാളിൽ ചേർക്കാതെയും !!!!.. സർവ്വ/സർവ - ഇതിന്റെ കാര്യത്തിലോ?--Naveen Sankar (സംവാദം) 09:27, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

തല പുണ്ണാകുന്നു. എന്തായാലും ഒരു ശൈലിയിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായി ഇതിൽ ഏതിനെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ കറക്കിക്കുത്തി ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:01, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]

സ്വതന്ത്ര എന്നത് പൂർണ്ണമായ വാക്കാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തെഴുതുകയാണ് വേണ്ടത്. --Vssun (സംവാദം) 05:29, 20 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)[മറുപടി]
 • സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനകോശം എന്നതാണ് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ശൈലി എന്ന് തീരുമാനിക്കാമോ? പ്രധാന താളിലെ പിരിച്ചെഴുത്ത് ശരിയാക്കണമെന്നും ഇത് ശൈലിയായി സ്വീകരിക്കണമീന്നും തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.
 • സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം എന്നാണ് സർവ്വവിജ്ഞാനകോശക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പേര്. അതാണ് ശരി എന്ന് തീരുമാനിക്കാമോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:48, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)[മറുപടി]
വിജ്ഞാനകോശം എന്നവാക്കിന്, എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ സർവ്വ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനകോശം എന്ന് എല്ലായിടത്തും തിരുത്തുന്നതിനെയും. --Vssun (സംവാദം) 08:08, 28 ജൂലൈ 2013 (UTC)[മറുപടി]


ശ്രദ്ധേയത: എഴുത്തുകാർ /പുനർവിചിന്തനം[തിരുത്തുക]

എഴുത്തുകാരുടെ ശ്രദ്ധേയതാനയത്തിനെക്കുറിച്ച് വിക്കിപ്പീഡിയക്കു പുറത്ത് ചർച്ചകൾ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. എഴുത്തുകാരുടെ ശ്രദ്ധേയത നിർണയിക്കുന്ന നയങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കും ഉണ്ട്. എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നയം താഴെപ്പറയുന്നവയാണു്.

 • സർക്കാർ/അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി
 • ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസാധകശാലകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികളുടെ എണ്ണം - കുറഞ്ഞത് 10
 • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയുടെ പ്രസിദ്ധി:
  • 50 വർഷത്തിനു ശേഷവും പുതിയ പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു
  • കൃതി ചലച്ചിത്രമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുക
  • പാഠപുസ്തകമായി അംഗീകരിച്ച കൃതി
  • രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധേയമായി തടയപ്പെട്ട കൃതി
  • ഒരു സ്വതന്ത്രകക്ഷി മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം നടത്തിയ കൃതി

സർക്കാർ/അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടാത്ത കുറഞ്ഞത് 10 കൃതികളെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ശ്രദ്ധേയരായ എഴുത്തുകാരെ - എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ നയങ്ങൾ‌ അപര്യാപ്തമാണെന്നും ഇതിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും കരുതുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ‌ വിക്കിപ്പീഡിയക്കു പുറത്തുനടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിക്കിപ്പീഡിയയുടെ നയരൂപീകരണചർച്ച ഇവിടെയാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്നതിനാൽ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങി വയ്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലോഗർമാരുടെ കാര്യവും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണു്.

- Hrishi (സംവാദം) 18:10, 8 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപ്പീഡിയയിലുള്ള ഈ നയങ്ങൾ നമുക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നു് തോന്നുന്നു.

 • The person is regarded as an important figure or is widely cited by peers or successors. ( സമകാലീയരായ ശ്രദ്ധേയവ്യക്തികൾ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധേയരായി കണക്കാക്കുകയോ , ഒന്നിലധികം തവണ ഉദ്ധരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ )
 • The person is known for originating a significant new concept, theory or technique. (പുതിയതും ശ്രദ്ധേയവുമായ ഒരു പുതിയ രീതി ആവിഷ്കരിച്ചു എന്ന നിലയിൽ ഈ വ്യക്തി പ്രശസ്തനാണെങ്കിൽ)
 • The person has created, or played a major role in co-creating, a significant or well-known work, or collective body of work, that has been the subject of an independent book or feature-length film, or of multiple independent periodical articles or reviews. (പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കൃതിയുടെ രചനയിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ , പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുടെ സൃഷ്ടി പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സിനിമക്കു്/മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിനു് വിഷയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ , ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുടെ കൃതിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നിലധികം തവണ ലേഖനങ്ങൾ, നിരൂപണങ്ങൾ എന്നിവ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ )
 • The person's work (or works) either (a) has become a significant monument, (b) has been a substantial part of a significant exhibition, (c) has won significant critical attention, or (d) is represented within the permanent collections of several notable galleries or museums. (ഈ വ്യക്തിയുടെ കൃതി(കൃതികൾ) (ക)ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മാതൃകയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഖ) ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രദർശനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി(കൾ) പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഗ)വ്യക്തമയാ നിരൂപക ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഘ)ശ്രദ്ധേയമായ മ്യൂസിയങ്ങൾ/ഗാലറികൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥിരശേഖരത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ )

മേൽപ്പറഞ്ഞവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പുതിയ ശ്രദ്ധേയരായ എഴുത്തുകാരെക്കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാവും നമ്മുടെ നയങ്ങൾ എന്നു തോന്നുന്നു. ബ്ലോഗർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായി മറ്റെന്തെങ്കിലും ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടോ? - Hrishi (സംവാദം) 18:38, 8 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]


കുറെ ചർച്ചകൾ വായിച്ചു. എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് പറയൂ എന്ന് കണ്ടു. അത് കൊണ്ടിതാ ഇവിടേ വന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടേ തന്നെയാണോ പറയേണ്ടതെന്നോ, ഇങ്ങനെ തന്നെ യാണോ പറയേണ്ടതെന്നോ, പറയാൻ ഇന്ന ഇന്ന യോഗ്യതകൾ വേണമെന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. എഴുത്ത് കാരുടേ നോട്ടബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഇത്തിരി കടുപ്പം അല്ലേ ? മലയാളം പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ പത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കടന്ന കൈ അല്ലേ ? അതും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ വളരെ അധികം എഴുത്തുകാർ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഇക്കാലത്ത് ? ഈ നയങ്ങൾ മാറ്റാൻ, അതിനായി ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ...— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Kuttyedathi (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

കുട്ട്യേടത്തീ,
ഇവിടെത്തന്നെയാണു പറയേണ്ടതു്. ഇങ്ങനെത്തന്നെയാണു തുടങ്ങേണ്ടതു്. ശ്രദ്ധേയതാമാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഈ കാർക്കശ്യം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ വളർച്ച തീരെ മുരടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു് കാലാകാലങ്ങളായി ആവലാതി പറയുന്നവരിലൊരാളാണു് ഞാനും. അതുകൊണ്ടു് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കൂ, നയങ്ങൾ കൂടുതൽ പക്വമാക്കാൻ സഹായിക്കൂ.
ഇത്തരം സംവാദത്താളുകളിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊപ്പം ‘ഒപ്പു വെക്കുക’ എന്നൊരു കീഴ്വഴക്കം കൂടി ഉണ്ടു്. അതിനു് നാലുപ്രാവശ്യം ~ എന്ന ചിഹ്നം അടുപ്പിച്ചിട്ടാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ~~~~ - വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 21:18, 8 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
ഹൃഷി തുടങ്ങി വെച്ചതും പിന്നീട് കുട്ട്യേടത്തി വന്ന പുതിയ വിഭാഗത്തിൽ ആരംഭിച്ച ചർച്ച ഒരേ വിഷയമായതിനാൽ അവ ഒരു തലക്കെട്ടിനു കീഴിലാക്കുന്നു. --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 04:13, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
ഹൃഷീ, ആദ്യമേ ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ച ആരംഭിച്ചതിനു float. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ നയങ്ങളിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉള്ളതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു നമുക്ക് ആദ്യ പോയന്റ് തന്നെയെടുക്കാം. A എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണു ലേഖനം എഴുതിയതും ശ്രദ്ധേയത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതും എന്നു കരുതുക. B എന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി A-യെക്കുറിച്ച് പലയിടങ്ങളിലും ഉദ്ധരിക്കുകയും ശ്രദ്ധേയനാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നു കരുതുക. ഇവിടെ വരാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ
 1. B എന്ന വ്യക്തി ശ്രദ്ധേയനാണെന്ന് എങ്ങനെയാണു കണക്കാക്കുക? അതിനും ഈ നയം തന്നെ അവലംബിക്കേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ C എന്നൊരു മൂന്നാം വ്യക്തി വേണ്ടി വന്നേക്കും.
 2. B ശ്രദ്ധേയനാണെങ്കിൽ തന്നെ B ഏതെല്ലാമിടങ്ങളിൽ ക്വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണു കണക്കിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുക. നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരിൽ പലരും ഇന്ന് സോഷ്യൽമീഡിയകളിൽ സജീവമാണു്. ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ക്വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിക്കിപീഡിയയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു അറിയാമല്ലോ.

ഇതേ ആശയക്കുഴപ്പം തന്നെ തുടർന്നു വരുന്ന പോയന്റുകളിലുമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു സമവായത്തിലെത്തേണ്ടതുണ്ട്. --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 04:28, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]


വിക്കിപീഡിയ സാമ്പ്രാദായിക രീതിയിലുള്ള വിജ്ഞാനകോശം അല്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് വിവരങ്ങൾ നേടാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടിയാണ്.

കാൽവിന്റെ വാക്കുകള കടമെടുത്താൽ

" 'വിജ്ഞാനം വിരല്ത്തുമ്പിൽ' എന്നതാണ് എന്നെ വിക്കിയിലേക്കടുപ്പിക്കുന്നത്. തടിയൻ പുസ്തകമായോ വൃത്തികെട്ട ഇന്റര്ഫേയ്സുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ സിഡി ആയിട്ടോ കിട്ടുന്ന ഒരു എന്സൈക്ലോപീഡിയ അല്ലാ എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം വിക്കിയുടെ പ്രസക്തി. "

ശ്രധേയതയുടെ മാനദണ്ഡം ലഘൂകരിച്ചു കൂടുത്തൽ വിവരങ്ങൾ ഉള്പ്പെടുതുന്നത് കൊണ്ട് മലയാളം വിക്കി വിവരങ്ങൾ നേടാനുള്ള ഒരു വഴി എന്നാ നിലയിൽ ഒരുപാടു മെച്ചപ്പെടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. NPOV യും സ്വതന്ത്ര സ്രോതസ്സുകളും വിജ്ഞാനകോശ സ്വഭാവവും (removing weasel words etc) കർക്കശമായി തന്നെ പരിശോധിക്കണം എന്നാൽ ശ്രദ്ധേയത മാനദണ്ടങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കെണ്ടിയിരിക്കുന്നു

ഉദാഹരണത്തിന് മലയാളം വിക്കിയുടെ എഴുത്തുകാർ ശ്രദ്ധേയത നയം unfairly strict ആണ്. ഇതിൽ "പത്തു പുസ്തകം, അമ്പതു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞും പ്രതികൾ" തിടങ്ങിയവ തീര്ത്തും artificial ആയ നിബന്ധനകളാണ്. മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പുറപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പത്ത് പുസ്തകം ഒന്നും പുറത്തിറക്കണമെന്നില്ല എന്നത് ഒരു കാരണം. മറ്റു മേഖലകള നോക്കുമ്പോൾ കടുത്തതാണ് എന്നത് മറ്റൊരു കാരണം. ഒന്നിലധികം സിനിമകളിൽ പ്രധാന വേഷം മതി സ്നിമാ നടനെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരന് പത്തു പുസ്തകം എന്ന് വെക്കുന്നത് കര്ക്കശമല്ലേ ??


ഹൃഷി ചെയ്ത തർജമയിൽ അപാകതകലുള്ളതായി തോന്നി

എന്റെ വേർഷൻ English wiki - Authors, editors, journalists, filmmakers, photographers, artists, architects, and other creative professionals:

So ours should be something like സാഹ്ത്യകാരന്മാർ (സാഹ്ത്യകാരികൾ), എഡിറ്റർമാർ, പത്രപ്രവർത്തകർ, ഫൊറ്റൊഗ്രാഫെർസ്, ശിൽപികൾ, ആര്ക്കിറെക്റ്റ്മാർ, മറ്റു സൃഷ്ടാക്കൾ


 • ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ/ അവരുടെ സമശീർഷരോ പിൻഗാമികളോ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധേയരായി കണക്കാക്കുകയോ വിപുലമായി ഉദ്ധരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. [ ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ കാല ഫെമ്നിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരി കെ സരസ്വതി അമ്മ പ്രസക്തയാകുന്നത്, അവരെ പറ്റി ജെ ദേവിക അടക്കമുള്ള പിന്കാല ഫെമിനിസ്റ്റു എഴുത്തുകാരികൾ പലതവണ ഉദ്ദരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ]
 • വ്യക്തി ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയോ, സിദ്ധാന്തമോ, ആശയമോ മുന്നോട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • വ്യക്തി ഒറ്റക്കോ, പ്രധാന ഭാഗഭാക്കായോ പ്രസിദ്ധമോ ശ്രധേയമോ ആയ ഒരു കൃതിയുടെ രചിച്ചിട്ടുട്ടെങ്കിൽ, പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുടെ സൃഷ്ടി പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സിനിമക്കു്/മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിനു് വിഷയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുടെ കൃതിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നിലധികം തവണ ലേഖനങ്ങൾ, നിരൂപണങ്ങൾ എന്നിവ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ..
 • വ്യക്തിയുടെ കൃതി(കൃതികൾ) (ക)ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സുവ്യക്ത മാതൃക/ ലിഖിതരേഖ /സ്മാരകചിഹ്നം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഖ) ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രദർശനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി(കൾ) പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഗ)വ്യക്തമയാ നിരൂപക ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഘ)ശ്രദ്ധേയമായ മ്യൂസിയങ്ങൾ/ഗാലറികൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥിരശേഖരത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ

(ഉദാ ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറി നാസി ഭരണത്തിലെ ജൂതരുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഒരു ലിഖിതരേഖയാണ്. അതവരെ എഴുത്തുകാരി എന്നാ നിലയിൽ ശ്രധേയയാക്കുന്നു. ഒരു ശില്പിയുടെ ശിൽപം സ്മാരകമായാൽ അതവരെ ശ്രധേയരാക്കുന്നു, )

ഒരു പോയിന്റ്‌ അവാര്ടുകളെ പറ്റിയും വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം

Rakeshwarier (സംവാദം) 07:16, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ദെന്താപ്പോ! ഇതിലും മെച്ചം ഇപ്പോഴുള്ള നയം ഒഴിവാക്കി

എന്നു മാത്രം മതിയാകും. വന്നു വന്ന് എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും വിക്കിയിൽ കേറാൻ ആവേശം വന്നുതുടങ്ങിയെന്നു തോന്നുന്നല്ലോ!!! പെട്ടെന്നൊരു പുനർവിചിന്തനം--Roshan (സംവാദം) 08:00, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ നയങ്ങൾ അതേപോലെ പിന്തുടരണമെന്നില്ല.

 • സർക്കാരിന്റെ എന്തെങ്കിലും അവാർഡ് കിട്ടിയവരെയും ഉൾപ്പെടുത്താം. (ജ്ഞാനപീഠം / കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് / കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്/ വയലാർ രാമവർമ്മ അവാർഡ് / വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് / എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് / മുട്ടത്തുവർക്കി അവാർഡ് / സ്വദേശാഭിമാനി - കേസരി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം).
 • ഒന്നിലധികം ആനുകാലികങ്ങളിൽ (സമകാലിക മലയാളം / മാതൃഭൂമി / ചന്ദ്രിക / ഭാഷാപോഷിണി / ഇന്ത്യ ടുഡേ / അക്കാദമിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ) പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെപ്പറ്റി / വ്യക്തിയുടെ കൃതിയെപ്പറ്റി പഠനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെയോ കൃതിയെയോ ഉൾപ്പെടുത്താം . --simy (സംവാദം) 08:06, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]


ആദ്യം പറഞ്ഞവ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളവയാണ്. ഇതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്റെ ഉദ്ധരണി വായിക്കുക. അങ്ങനെയാക്കാൻ ചർച്ചിക്കുക.--Roshan (സംവാദം) 08:42, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

റോഷൻ ഇത്തരത്തിൽ സര്കാസിക്കാൻ മാത്രം എന്തായിരുന്നു മുന്നോട്ടു വച്ച നിർദേശങ്ങളിൽ പ്രശനം ??--Rakeshwarier (സംവാദം) 08:45, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ/ അവരുടെ സമശീർഷരോ പിൻഗാമികളോ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധേയരായി കണക്കാക്കുകയോ വിപുലമായി ഉദ്ധരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. [ ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ കാല ഫെമ്നിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരി കെ സരസ്വതി അമ്മ പ്രസക്തയാകുന്നത്, അവരെ പറ്റി ജെ ദേവിക അടക്കമുള്ള പിന്കാല ഫെമിനിസ്റ്റു എഴുത്തുകാരികൾ പലതവണ ഉദ്ദരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ]

ഒരു ചോദ്യം മാത്രം = താങ്കൾ നല്ലൊരു വിക്കിപീഡിയനാണെന്ന് ഞാൻ പത്തുതവണ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അങ്ങനെയാകുമോ--Roshan (സംവാദം) 08:52, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ബ്ലോഗിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയത നയം വേണ്ടേ ??

ബ്ലോഗെഴുതുകാർ Suggestion

 • വ്യക്തി, തന്റെ ബ്ലോഗ്‌ കാരണം ഭരണകൂടത്താൽ പീടിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ വെട്ടയാടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി
 • വ്യക്തിയുടെ ബ്ലോഗ്‌ ഒരു വാര്ത്താ പ്രധാന സംഭവത്തിന്റെ മർമഭാഗതുണ്ടായിരുന്നു
 • വ്യക്തിയുടെ ബ്ലോഗ്‌ രചനകൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രസാധകർ ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകമായി പുറത്തിറക്കി.
 • വ്യക്തിയുടെ ബ്ലോഗ്‌ ഒന്നിലതികം സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ കാര്യമായി ഉദ്ദരിക്കപ്പെട്ടു

Rakeshwarier (സംവാദം) 08:48, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

"ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ/ അവരുടെ സമശീർഷരോ പിൻഗാമികളോ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധേയരായി കണക്കാക്കുകയോ വിപുലമായി ഉദ്ധരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ." Isn't what this says ?? "The person is regarded as an important figure or is widely cited by peers or successors."

First sarcasm, now personal attacks. Do you have any actual points ?? Rakeshwarier (സംവാദം) 09:07, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ബ്ലോഗിനു വേണ്ടി പുതിയ നയം രൂപവത്കരിക്കുകയല്ല നിലവിലുള്ള നയത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി അവർക്കും പ്രവേശനം സാദ്ധ്യമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവാർഡുകൾ സർക്കാർ മുദ്രയുള്ളതു തന്നെ വേണമെന്ന ശാഠ്യവും പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം 10 എന്ന നിഷ്കർഷയും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.ശ്രദ്ധേയരായ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരാമശങ്ങളും മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നു തോന്നുന്നു.--ബിനു (സംവാദം) 19:13, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]


I am adding Simy's suggestion about awards. But I believe >>ഒന്നിലധികം ആനുകാലികങ്ങളിൽ (സമകാലിക മലയാളം / മാതൃഭൂമി / ചന്ദ്രിക / ഭാഷാപോഷിണി / ഇന്ത്യ ടുഡേ / അക്കാദമിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ) പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെപ്പറ്റി / വ്യക്തിയുടെ കൃതിയെപ്പറ്റി പഠനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ<< is included in "significant critical attention" or (ഗ)

Notability for {{ സാഹ്ത്യകാരന്മാർ (സാഹ്ത്യകാരികൾ), എഡിറ്റർമാർ, പത്രപ്രവർത്തകർ, ഫൊറ്റൊഗ്രാഫെർസ്, ശിൽപികൾ, ആര്ക്കിറെക്റ്റ്മാർ, മറ്റു സൃഷ്ടാക്കൾ }}

സർക്കാർ/അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ/ അവരുടെ സമശീർഷരോ പിൻഗാമികളോ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധേയരായി കണക്കാക്കുകയോ വിപുലമായി ഉദ്ധരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. [ ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ കാല ഫെമ്നിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരി കെ സരസ്വതി അമ്മ പ്രസക്തയാകുന്നത്, അവരെ പറ്റി ജെ ദേവിക അടക്കമുള്ള പിന്കാല ഫെമിനിസ്റ്റു എഴുത്തുകാരികൾ പലതവണ ഉദ്ദരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ] വ്യക്തി ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയോ, സിദ്ധാന്തമോ, ആശയമോ മുന്നോട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തി ഒറ്റക്കോ, പ്രധാന ഭാഗഭാക്കായോ പ്രസിദ്ധമോ ശ്രധേയമോ ആയ ഒരു കൃതിയുടെ രചിച്ചിട്ടുട്ടെങ്കിൽ, പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുടെ സൃഷ്ടി പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സിനിമക്കു്/മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിനു് വിഷയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുടെ കൃതിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നിലധികം തവണ ലേഖനങ്ങൾ, നിരൂപണങ്ങൾ എന്നിവ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ .. വ്യക്തിയുടെ കൃതി(കൃതികൾ) (ക)ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സുവ്യക്ത മാതൃക/ ലിഖിതരേഖ /സ്മാരകചിഹ്നം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഖ) ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രദർശനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി(കൾ) പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഗ)വ്യക്തമയാ നിരൂപക ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഘ)ശ്രദ്ധേയമായ മ്യൂസിയങ്ങൾ/ഗാലറികൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥിരശേഖരത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ങ്ങ) കൃതി പാഠപുസ്തകമായി അംഗീകരിചിട്ടുന്ടെങ്കിൽ (ച ) കൃതി രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ തടയപ്പെട്ടിട്ടുന്ടെങ്കിൽ

@binu ബ്ലോഗുണ്ടാക്കുക എളുപ്പമാണെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലോഗ്‌ സ്വതന്ത്ര പ്രസാധകരാൽ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം പോലെ പ്രസക്തമാകുന്നില്ല. ബ്ലോഗിന് സ്വന്തമായി ശ്രധേയതാ നയം ആകാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ` Rakeshwarier (സംവാദം) 23:42, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]


@Roshan ഒരു ചോദ്യം മാത്രം = താങ്കൾ നല്ലൊരു വിക്കിപീഡിയനാണെന്ന് ഞാൻ പത്തുതവണ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അങ്ങനെയാകുമോ /// Notability may not necessarily mean excellence. ഉദാഹരണത്തിന് ഇദ്ദേഹം ഒരു മഹാ സംഭവമായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധേയതയുണ്ട്. എന്നാൽ നല്ല കവി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശ്രദ്ധേയത അളക്കുമ്പോൾ അതും കൂടി ഓർക്കുന്നത് നന്ന്. -സാഹിർ 08:21, 10 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ആനുകാലികങ്ങളിൽ കൃതി പ്രസ്സിദ്ധപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതിൽ സ്വജ്ജനപക്ഷപാതവുമുണ്ടെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക. ക്വാളിറ്റി വർക്കുകളൊരുപാട് ബ്ലോഗുകളിലും ഓൺലൈൻ ഇടത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുഖ്യധാരാ മാദ്ധ്യമത്തിന്റെ നിലവാരമൊരുപാട് ഇടിവ് സംഭവിച്ച ഇക്കാലത്ത്, ഓഫ്ലൈൻ വർക്കുകളെ മാത്രം ആധാരമാക്കി നോട്ടബിലിറ്റിയും മറ്റും നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ട്. വിക്കി പോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ സംരംഭം ആധാരമാക്കുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ വർക്കുകളെ മാതമാക്കുന്നതിൽ ചെറുതല്ലാത്ത തമാശയുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ ശ്രദ്ധേയത വിലയിരുത്തലിനു ആധാരമായ പോയിന്റുകൾ കൊള്ളാം. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അനൂപൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പിലെത്തിച്ചേക്കാം. c യെ കണക്കാക്കാൻ D.. അങ്ങിനങ്ങിനെ.. അത്തരമൊരു ഇഴകീറൽ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ പോയിന്റുകൾ റീസണബിളായാണു എനിക്ക് തോന്നിയത്.രവി (സംവാദം) 18:17, 10 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

തീരെ സമയമില്ലാത്തതിനാൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ അടുത്ത കുറേ മാസങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ഈ അഭിപ്രായത്തിന് ആരെങ്കിലും മറുപടിയെഴുതിയാലും അതിന് മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചെന്നുവരില്ല. ക്ഷമിക്കുക. ചർച്ചയിൽ അത്യാവശ്യം പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയട്ടെ.

ചർച്ചയിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 06:41, 11 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

So

[1]

is marked as WP:ARTIST WP:AUTHOR WP:AUTH WP:CREATIVE WP:FILMMAKER

അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ്

വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/എഴുത്തുകാർ എന്ന പ്രത്യേക താൾ

അധികമാനദണ്ടങ്ങളോ ??

ഇതേ പോലെ പണ്ഡിതർ പേജ് അല്ലെ WP: Academics ആകേണ്ടത് ??

Rakeshwarier (സംവാദം) 07:29, 11 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഒരാളുടെ ആകെ രചനകളെപ്പറ്റിയോ അയാളെപ്പറ്റിയോ രണ്ടിലേറെ (ഓൺലൈൻ / ഓഫ്ലൈൻ) മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പഠനങ്ങളോ ആസ്വാദനങ്ങളോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു പോരേ? --simy (സംവാദം) 13:33, 11 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മലയാളം വിക്കിയിലെ പ്രസ്തുത ശ്രദ്ധേയതാ നയം തിരുത്തണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം. ഒന്നിലധികം ആനുകാലികങ്ങളിൽ (അത് മുഖ്യധാരാ അച്ചടി മാധ്യമമോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവമായ സാഹിത്യ നിരൂപണം/വിമർശനം നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ഇടങ്ങളോ ആകാം) കൃതികളെക്കുറിച്ച് പഠനമോ, വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമോ ‌വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പരിഗണിക്കണം. അവാർഡുകൾ എന്നത് അക്കാദമി പുരസ്ക്കാരം എന്നതിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കരുത്. കൂടുതൽ പേരും വിക്കി പരതുന്നത് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ഉരകല്ലായല്ല ‌പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് അഭിപ്രായം. ഉദാ. ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ വിവരങ്ങൾ ആധികാരികതയോടെയും സമഗ്രതയോടെയും എളുപ്പത്തിൽ ‌ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു വിവരസ്രോതസ്സ് എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം വിക്കി വർത്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ "കഖഘ‌ഗങ്ങ" എന്നൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം എഴുത്തുകാരൻ ‌വിക്കിയിൽ വരാൻ യോഗ്യനാണോ, "യരലവശഷസഹ" എന്നൊരു കൃതി എഴുതിയതിനാൽ മാത്രം എഴുത്തുകാരൻ ‌വിക്കിയിൽ വരാൻ യോഗ്യനാണോ എന്നതല്ല വിക്കിയിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രധാന വിഷയം. അത്തരത്തിലെ നിരാസം അനുഗുണമല്ല. പ്രസ്തുതങ്ങളായ "കഖഘ‌ഗങ്ങ" എന്ന അവാർഡ്, "യരലവശഷസഹ" എന്ന കൃതി എന്നിവ താക്കോൽ വാക്കുകളായി ‌കൊടുത്താൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളിൽ ‌വിക്കി പേജ് ‌വരുന്നുണ്ടോ, അതിൽ അവാർഡ്/കൃതി വിവരങ്ങൾ (തിയ്യതി, ഇടം, തുക തുടങ്ങിയവ) അവലംബമായി ആധികാരിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതാകണം പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ഇതു കൂടാതെ ‌മുൻ നയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞവവും, ‌പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റ് അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടെ പരിഗണിച്ച് ‌സമഗ്രവും, വിശാലവുമായൊരു നയം പുനർനിണ്ണയിക്കണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം. --Devadas|ദേവദാസ് (സംവാദം) 14:32, 12 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഇതുവരെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്രോഢീകരിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച്ചയോടെ (16 നവംബർ) വോട്ടിനിടാം? അതോ കൂടുതൽ സമയം വേണോ? --simy (സംവാദം) 18:28, 12 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
കാര്യമായ ഒരു ചർച്ച നന്നായി നടന്നെന്നു കരുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ക്രോഡീകരിച്ച ശേഷം വിലയിരുത്തുന്നതാകും നല്ലെതെന്നു തോന്നുന്നു. അതിനു ശേഷമാകാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 18:35, 12 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ലോകമുണ്ടെന്നും അതു കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി (സോഷ്യൽ മീഡിയയെ അവഗണിച്ചല്ല) മാത്രം നയം രൂപീകരിച്ചാൽ മതിയെന്നും എന്റെയഭിപ്രായം. അതായത് ഒരു സെബിൻ ചിലപ്പോൾ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പൊട്ടക്കുളത്തിലെ ഫണീന്ദ്രനായിരിക്കും എന്നുകരുതി താളുണ്ടാക്കേണ്ട എന്നെന്റെ അഭിപ്രായം. --പ്രവീൺ:സംവാദം 18:57, 12 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രോഢീകരിച്ച് താഴെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് നിബന്ധനകൾ, തിരുത്തണം എന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു നിബന്ധന, പുതിയതായ രണ്ട് നിബന്ധനകൾ, എന്നിവയ്ക്കാണ് വോട്ട് വേണ്ടത്. --simy (സംവാദം) 19:38, 12 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

എഴുത്തുകാരുടെ ശ്രദ്ധേയതാനയം (അടുക്കിയത്)[തിരുത്തുക]

മാനദണ്ഡം 1: ഓൺലൈൻ / ഓഫ്ലൈൻ മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം പരാമർശം[തിരുത്തുക]

 1. ആധികാരിക (ഓൺലൈൻ / ഓഫ്ലൈൻ മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ) ഒന്നിലധികം തവണ കൃതികളെക്കുറിച്ച് പഠനമോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പരാമർശമോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെയോ കൃതിയെയോ നോട്ടബിൾ ആയി പരിഗണിക്കാം.
 • ഒരാളുടെ ആകെ രചനകളെപ്പറ്റിയോ അയാളെപ്പറ്റിയോ രണ്ടിലേറെ (ഓൺലൈൻ / ഓഫ്ലൈൻ) മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പഠനങ്ങളോ ആസ്വാദനങ്ങളോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു പോരേ? --simy (സംവാദം) 13:33, 11 നവംബർ 2013 (UTC)
രണ്ടിലേറെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ പരാമർശമോ ആസ്വാദനമോ വരുന്നത് (വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായതിനാൽ) സ്വതന്ത്രമായ ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കാതെ മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളോട് കൂടി ചേർക്കുന്നതാവും നല്ലത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അതോടൊപ്പം അത്തരം പരാമർശങ്ങളുടെ മെറിറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, 5-ൽ കുറയാത്ത ഉപയോക്താക്കളുടെ വോട്ടിങ്ങിലൂടെ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും അരുൺ രവി (സംവാദം) 22:09, 12 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
ബ്ലോഗ് / ഫെയ്സ്ബുക്ക് / മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവയും മറ്റ് അപ്രസക്തമായ ഓൺലൈൻ മാദ്ധ്യമങ്ങളും ആധികാരിക ഓൺലൈൻ മാദ്ധ്യമങ്ങളായി അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാൽപ്പോരേ? --simy (സംവാദം) 07:42, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
ആധികാരിക ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളെ എങ്ങിനെ കണ്ടെത്തും? ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകളെ പൊതുവായി എടുക്കാം എന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പല ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകളും ഒരു തരത്തിലുള്ള പീർ റിവ്യൂവും അവലംബങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് പഠനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പുറത്തിറക്കാറ്. എന്നാൽ ചില ബ്ലോഗുകളെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ആധികാരികമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. പൊതു സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഫേസ്‌ബുക്കും മറ്റു സോഷ്യൽ മീഡിയകളേയും തത്കാലം ഒഴിവാക്കിയാലും ബ്ലോഗുകളെ കണ്ണുമടച്ച് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ശരിയാണെന്ന് എനിക്കഭിപ്രായമില്ല. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറേ ഒരു കാര്യം കൂടിയുള്ളത് പണ്ട് ബ്ലോഗുകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങ് സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു അറിവ് സംഭരണി (വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ രീതിയിൽ) എന്ന നിലയിൽ അത് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ആധികാരിക ഓൺലൈൻ മാധ്യമം എന്ന നിർവ്വചനം വളരെ സബ്ജക്ടീവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അതിനാൽ തർക്കമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.അരുൺ രവി (സംവാദം) 20:21, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
 • മലയാളം വിക്കിയിലെ പ്രസ്തുത ശ്രദ്ധേയതാ നയം തിരുത്തണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം. ഒന്നിലധികം ആനുകാലികങ്ങളിൽ (അത് മുഖ്യധാരാ അച്ചടി മാധ്യമമോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവമായ സാഹിത്യ നിരൂപണം/വിമർശനം നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ഇടങ്ങളോ ആകാം) കൃതികളെക്കുറിച്ച് പഠനമോ, വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമോ ‌വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പരിഗണിക്കണം. അവാർഡുകൾ എന്നത് അക്കാദമി പുരസ്ക്കാരം എന്നതിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കരുത്. -ദേവദാസ്
 • ആനുകാലികങ്ങളിൽ കൃതി പ്രസ്സിദ്ധപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതിൽ സ്വജ്ജനപക്ഷപാതവുമുണ്ടെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക. ക്വാളിറ്റി വർക്കുകളൊരുപാട് ബ്ലോഗുകളിലും ഓൺലൈൻ ഇടത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുഖ്യധാരാ മാദ്ധ്യമത്തിന്റെ നിലവാരമൊരുപാട് ഇടിവ് സംഭവിച്ച ഇക്കാലത്ത്, ഓഫ്ലൈൻ വർക്കുകളെ മാത്രം ആധാരമാക്കി നോട്ടബിലിറ്റിയും മറ്റും നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ട്. വിക്കി പോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ സംരംഭം ആധാരമാക്കുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ വർക്കുകളെ മാതമാക്കുന്നതിൽ ചെറുതല്ലാത്ത തമാശയുണ്ട്. - രവി
എന്താണ് പാരാമർശം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്... വിശദമായ പരാമർശമാണോ? ഒരു വരി അരവരി പരാമർശമോ??
അവാർഡ് നൽകുന്ന സമിതിയ്ക്ക് ?സംഘടനയ്ക്ക് ശ്രദ്ധേയത വേണമോ?
ഗൗരവമായ സാഹിത്യ നിരൂപണം/വിമർശനം നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ഇടങ്ങളോ ആകാം) ഏതൊക്കെയാകാം ആ ഓൺലൈൻ ഇടങ്ങൾ?
വിക്കി പോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ സംരംഭം ആധാരമാക്കുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ വർക്കുകളെ മാതമാക്കുന്നതിൽ ചെറുതല്ലാത്ത തമാശയുണ്ട്. ഓഫ്ലൈൻ വർക്കുകളെ മാത്രമല്ലല്ലോ ആധാരമാക്കുന്നത് !!
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമല്ലോ !!!--സുഗീഷ് (സംവാദം) 06:28, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
1. വിശദമായ പരാമർശം എന്ന് തിരുത്തുന്നു.
2. അവാർഡ് നൽകുന്ന സമിതിക്ക് ശ്രദ്ധേയതവേണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനാലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. സമിതിയ്ക്ക് ശ്രദ്ധേയത ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അതേയത് താളുകളിൽ തിരുത്തിയാൽ മതിയാകും.
3. ഓൺലൈൻ ഇടങ്ങളിൽ ബ്ലോഗ് / ഫെയ്സ്ബുക്ക് / യൂട്യൂബ് / മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ എന്നിവ അനുവദിക്കരുത്. എഴുതുന്ന ആൾ അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ കണ്ടന്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്ന മീഡിയകളെയേ പരിഗണിക്കാവൂ. മറ്റ് ഓഫ്ലൈൻ / ഓൺലൈൻ പത്രങ്ങൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ പരിഗണിക്കാം. ഇവിടെയും തൽക്കാലത്തേയ്ക്ക് ആധികാരിക ഓൺലൈൻ സ്രോതസ്സുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നാണ് അഭിപ്രായം. ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ആനുകാലികങ്ങളെ ആധികാരികമായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാവും നല്ലത്.

--simy (സംവാദം) 07:26, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

1. വിശദമായ പരാമർശം എന്നത് വിശദീകരിക്ക്കേണ്ടതല്ലേ!!! അതായത് 5 വരിയുള്ള ഒരു വാർത്ത/കുറിപ്പ് എന്നിവയിൽ 1 വരി ഒരാളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് വിശദമായ പരാമർശമാണോ?
2.അവാർഡ് നൽകുന്ന സമിതിയ്ക് ഏതു തരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധേയതയാണ് വേണ്ടത്? അവാർഡ് നൽകുന്ന സമിതിക്ക് അമേധ്യത്തിന്റെ അറിവാണോ ആറ്റംബോബിന്റെ അറിവാണോ എന്നത് കൃത്യമായും വേണം.. അതായത് അമേധ്യത്തിന്റെ അറിവുള്ളവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതി/സംഘടന ആറ്റംബോബിന്റെ അറിവുള്ളവർക്ക് അവാർഡ് നൽകരുത്.. അതുപോലെ തിരിച്ചും. അങ്ങനെ നൽകപ്പെടുന്ന അവാർഡുകൾ പരിഗണിക്കണമോ വേണ്ടയോ? അങ്ങനെ ഒരു മാനദണ്ഡം കൂടി എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രവുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇല്ലാ എങ്കിൽ വെട്ടിനിരത്താൻ എളുപ്പമല്ലേ!!
3.എഴുതുന്ന ആൾ അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ കണ്ടന്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്ന മീഡിയകളെയേ പരിഗണിക്കാവൂ. മറ്റൊരാളുടെ ശ്രദ്ധേയത നോക്കണമോ?? --സുഗീഷ് (സംവാദം) 07:56, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
സുഗീഷ്, 1. അല്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് കൃത്യമായ നിർവ്വചനങ്ങൾ വേണോ? ഒരുവരി പരാമർശങ്ങളൊക്കെ വിശദമല്ല എന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തള്ളാവുന്നതല്ലേയുള്ളൂ.
ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അവാർഡുകൾ, പ്രാദേശികമായ അവാർഡുകൾ, തുടങ്ങിയതൊക്കെ തള്ളാവുന്നതാണ്. അവാർഡ് സമിതികളുടെ അറിവ് എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കും? ഉദാഹരണത്തിനു വയലാർ അവാർഡ്. വളരെ ശ്രദ്ധേയവും പ്രസക്തവുമായ അവാർഡാണ്, പക്ഷേ അപ്പർ കാസ്റ്റ് കവികൾക്കേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് അങ്ങനെയാണ്. ഈ അവാർഡിനെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ?
കണ്ടന്റ് റിവ്യൂവറുടെ ശ്രദ്ധേയതയ്ക്കും ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട്. മനോരമ പത്രത്തിന്റെ സണ്ഡേ സ്പ്ലിമെന്റിൽ ഒരു ലേഖനം വന്നാൽ അതിന്റെ റിവ്യൂവർ ആരാണ്, അയാളുടെ ശ്രദ്ധേയത എന്താണ് എന്ന് നോക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ സമകാലിക മലയാളത്തിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ എഡിറ്ററെ നോക്കുമോ? പല അച്ചടി ആനുകാലികങ്ങളുടെയും ഓഫീസിൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ കയറിയിറങ്ങാറുണ്ട്, എഡിറ്ററുമായുള്ള പരിചയത്തിലാണ് പലതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ സാമാന്യം പ്രശസ്തിയുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെയും എഡിറ്റർ നോക്കാതെ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. --simy (സംവാദം) 09:23, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
ഇവിടെ, മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആധികാരികമല്ലാതെ വരുന്ന പാസിങ്ങ് കമന്റുകളെ ഒഴിവാക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്.? അരുൺ രവി (സംവാദം) 20:21, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

തീർച്ചയായും കൃത്യമായ നിർവ്വചനങ്ങൾ വേണം. ഒരുവരി അരവരി പരാമർശങ്ങൾ വരെ വിശദമായ/കാര്യമായ പരാമർശമായി കരുതുന്നവരാണ് ഉള്ളത്..

അവാർഡ് കമ്മറ്റികൾക്ക് /സമിതികൾക്ക് കൃത്യമായ നിർവ്വചനം വേണം.. അങ്ങനെ നിർവ്വചനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കുന്ന താളുകളിൽ പോകുന്നത് തടയാനാകും.

ഇനി സൈറ്റിന്റെ കാര്യം ... northkerala.com എന്ന സൈറ്റിൽ ഞാൻ സിമിയേക്കുറിച്ചോ സിമിയുടെ പുസ്തകമായ ചിലന്തിയേക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം വിതറുന്ന പെൺകുട്ടിയേക്കുറിച്ചോ , വിശ്വേട്ടനെക്കുറിച്ചോ ഇനി അതല്ല ഞാൻ തന്നെ വേറൊരു പേരിൽ എന്നെക്കുറിച്ചോ ഒരു നെടുങ്കൻ ലേഖനം എഴുതുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ.. അതിനു ശ്രദ്ധേയത കാണുമോ?? അതായത് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാകണം എന്നുമാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ..--സുഗീഷ് (സംവാദം) 05:49, 15 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

അടുത്ത പത്തോ ഇരുപതോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ എന്നത് വളരെ അപൂർവ്വമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാധ്യമങ്ങൾ. സോഷ്യൽനെറ്റുവർക്കു സൈറ്റുകൾ മാത്രമുപയോഗിച്ചുപോലും മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്താമെന്നിരിക്കെ അവയെ ശ്രദ്ധേയതാപട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഡയസ്പോറ, ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ എന്തിന് ഇപ്പോൾ ആരും തിരിഞ്ഞുനോക്കാതിരിക്കുന്ന ഓർക്കുട്ടുപോലും ഈ പട്ടികയിൽ വരണം. ബ്ലോഗുകളെയും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. അനേകായിരം പേർ ദിവസവും വായിക്കുന്ന ബ്ലോഗുകളുണ്ടാകും. അവയെന്താ മോശമാണോ? ഒരാൾ ട്വിറ്റർ/ഡയസ്പോറ/ഫേസ്ബുക്കിൽ മാത്രം രചനകൾ നടത്തുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. മികച്ച രചനകളെന്ന് അനുവാചകർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അവരെന്താ മികച്ച സാഹിത്യകാരരാവില്ലേ? അച്ചടിച്ചയിടങ്ങളിൽ മാത്രം രചനകൾ വന്നാലേ ശ്രദ്ധേയത കിട്ടൂ എന്ന നിലപാട് അങ്ങേയറ്റം അപരിഷ്കൃതമാണ്. ---- --ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 06:58, 17 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഒരാൾ ട്വിറ്റർ/ഡയസ്പോറ/ഫേസ്ബുക്കിൽ മാത്രം രചനകൾ നടത്തുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. മികച്ച രചനകളെന്ന് അനുവാചകർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക്?--സുഗീഷ് (സംവാദം) 10:22, 17 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മാനദണ്ഡം 2:ബ്ലോഗർമാർക്കുള്ള ശ്രദ്ധേയതാനയം[തിരുത്തുക]

 1. വ്യക്തി, തന്റെ ബ്ലോഗ്‌ കാരണം ഭരണകൂടത്താൽ പീടിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ വെട്ടയാടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി
 2. വ്യക്തിയുടെ ബ്ലോഗ്‌ ഒരു വാര്ത്താ പ്രധാന സംഭവത്തിന്റെ മർമഭാഗതുണ്ടായിരുന്നു
 3. വ്യക്തിയുടെ ബ്ലോഗ്‌ രചനകൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രസാധകർ ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകമായി പുറത്തിറക്കി.
 4. വ്യക്തിയുടെ ബ്ലോഗ്‌ ഒന്നിലതികം സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ കാര്യമായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു
 • ബ്ലോഗിനു വേണ്ടി പുതിയ നയം രൂപവത്കരിക്കുകയല്ല നിലവിലുള്ള നയത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി അവർക്കും പ്രവേശനം സാദ്ധ്യമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവാർഡുകൾ സർക്കാർ മുദ്രയുള്ളതു തന്നെ വേണമെന്ന ശാഠ്യവും പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം 10 എന്ന നിഷ്കർഷയും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.ശ്രദ്ധേയരായ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരാമശങ്ങളും മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നു തോന്നുന്നു.--ബിനു (സംവാദം) 19:13, 9 നവംബർ 2013 (UTC)
float. പക്ഷേ, "ശ്രദ്ധേയരായ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നുള്ള പരാമർശം" എന്നത് ഒരു ലൂപ്പാണ്. അവരുടെ ശ്രദ്ധേയതയും ഇതേ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചു തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് ! അരുൺ രവി (സംവാദം) 20:28, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
 • ബ്ലോഗുകൾക്കു പുറമേയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെ (ഫേസ്‌ബുക്ക്, റ്റ്വിറ്റർ, ഗൂഗിൾ പ്ലസ്സ്, ഡയസ്പോറ) വ്യാപകമായ പരാമർശം ( ഇതിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാം. 1000 റ്റ്വീറ്റ് റെഫറൻസ് എന്നോ മറ്റോ. ഏതെങ്കിലും അനലിറ്റിക്സ് ടൂൾ (ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും) വഴി സമർഥിക്കപ്പെട്ടത് ആവണമെന്ന നിർദ്ദേശവും വയ്ക്കാവുന്നതാണ്) അരുൺ രവി (സംവാദം) 22:09, 12 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
ബ്ലോഗ് / ഫെയ്സ്ബുക്ക് / റ്റ്വിട്ടർ / ഗൂഗ്ല്+ എന്നിവ ആധികാരിക സ്രോതസ്സായി പരിഗണിക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. 1000 റ്റ്വീറ്റ് റെഫറൻസ് ഉള്ള ആളെപ്പറ്റി ഓൺലൈൻ പത്രങ്ങളിലും ജേണലുകളിലും ഒന്നിലധികം ലേഖനങ്ങൾ / പരാമർശങ്ങൾ വന്നിരിക്കും. ആ പത്രങ്ങളും ജേണലുകളും മാത്രം ആധികാരിക സോഴ്സുകളായി പരിഗണിച്ചാൽ മതിയാകും. --simy (സംവാദം) 03:23, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
സിമിയുടെ വാദം യുക്തിപരമാണ്. എന്നാൽ ബ്ലോഗുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എതിരഭിപ്രായമുണ്ട്. അത് മാനദണ്ഡം 1 ന്റെ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരുൺ രവി (സംവാദം) 20:28, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ബ്ലോഗുകൾ എപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാം എന്നതുസംബന്ധിച്ച് ഒരു മാർഗ്ഗരേഖ നിലവിലുണ്ട്. ഇത് യുക്തിഭദ്രമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

ബ്ലോഗുകളും സ്വയം പ്രസിദ്ധീകൃത വിവരങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ നിലവിലുള്ള ഈ മാർഗ്ഗരേഖയിലുള്ള (നയമല്ല എന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക) നിർദ്ദേശങ്ങ‌ളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നയം സൃഷ്ടിക്കാൻ സമവായമുണ്ടെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയ:വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്#ഓൺലൈനിലോ അച്ചടിച്ചതോ ആയ സ്വയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന ഉപവിഭാഗത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള തിരുത്തലുക‌ളും വരുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

എന്ന ഉദ്ധരണിയും

എന്ന ഉദ്ധരണിയും പ്രസക്തമാണ് എന്നു കരുതുന്നു. ചർച്ചയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 13:44, 16 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

അജയ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയിലെ യുക്തി പിന്തുടരാവുന്നതാണ്. ഇതൊരു മാർഗ്ഗരേഖയായി നിലനിർത്തണോ, അതോ നയമായി വിവർത്തനം ചെയ്യണമോ? ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നയമാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. അരുൺ രവി (സംവാദം) 21:34, 17 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മാനദണ്ഡം 3: അക്കാദമിക രംഗത്തുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധേയത[തിരുത്തുക]

 1. അക്കാദമികരംഗത്തുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധേയത സംബന്ധിച്ച താളും കാണുക

>>വ്യക്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഗവേഷണ പ്രബന്ധം (റിസർച്ച് അർറ്റികിൾ) പത്തിലധികം തവണ ഉധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് (cited)<<

ഇത് മാറ്റി

>>വ്യക്തിയുടെ അഞ്ചു ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങലെങ്കിലും (റിസർച്ച് അർറ്റികിൾ) പത്തിലധികം തവണ ഉധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് (cited)<<

എന്നാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും Rakeshwarier (സംവാദം) 07:54, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആദ്യത്തേതു തന്നെ ധാരാളം മതിയാകും. --ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 07:25, 17 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മാനദണ്ഡം 4,5: പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികളുടെ എണ്ണം, പുതിയ പതിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസാധകശാലകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികളുടെ എണ്ണം - കുറഞ്ഞത് 10
 2. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയുടെ പ്രസിദ്ധി:50 വർഷത്തിനു ശേഷവും പുതിയ പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു
 • ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ/ അവരുടെ സമശീർഷരോ പിൻഗാമികളോ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധേയരായി കണക്കാക്കുകയോ വിപുലമായി ഉദ്ധരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. [ ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ കാല ഫെമ്നിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരി കെ സരസ്വതി അമ്മ പ്രസക്തയാകുന്നത്, അവരെ പറ്റി ജെ ദേവിക അടക്കമുള്ള പിന്കാല ഫെമിനിസ്റ്റു എഴുത്തുകാരികൾ പലതവണ ഉദ്ദരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ] -Rakeshwarier (സംവാദം) 07:16, 9 നവംബർ 2013 (UTC)
 • മലയാളം പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ പത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കടന്ന കൈ അല്ലേ ? അതും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ വളരെ അധികം എഴുത്തുകാർ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഇക്കാലത്ത് - kuttyedathi
 • അവാർഡുകൾ സർക്കാർ മുദ്രയുള്ളതു തന്നെ വേണമെന്ന ശാഠ്യവും പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം 10 എന്ന നിഷ്കർഷയും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.ശ്രദ്ധേയരായ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരാമശങ്ങളും മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നു തോന്നുന്നു.--ബിനു
 • മലയാളം വിക്കിയുടെ എഴുത്തുകാർ ശ്രദ്ധേയത നയം unfairly strict ആണ്. ഇതിൽ "പത്തു പുസ്തകം, അമ്പതു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞും പ്രതികൾ" തിടങ്ങിയവ തീര്ത്തും artificial ആയ നിബന്ധനകളാണ്. മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പുറപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പത്ത് പുസ്തകം ഒന്നും പുറത്തിറക്കണമെന്നില്ല എന്നത് ഒരു കാരണം. മറ്റു മേഖലകള നോക്കുമ്പോൾ കടുത്തതാണ് എന്നത് മറ്റൊരു കാരണം. ഒന്നിലധികം സിനിമകളിൽ പ്രധാന വേഷം മതി സ്നിമാ നടനെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരന് പത്തു പുസ്തകം എന്ന് വെക്കുന്നത് കര്ക്കശമല്ലേ - Rakeshwarier (സംവാദം) 07:16, 9 നവംബർ 2013 (UTC)
 1. ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസാധകശാലകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികളുടെ എണ്ണം - കുറഞ്ഞത് 10 ------- ഹഹഹ അപ്പോ പ്രശസ്തരായ പല എഴുത്തുകാരും പുറത്താകും. ബെന്യാമനെ പുറത്താക്കേണ്ടേ.... തെത്സുകോ കുറോയാനഗിയെ പുറത്താക്കേണ്ടേ.... വേദവ്യാസനെ പുറത്താക്കേണ്ടേ.... --ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 07:30, 17 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഈ രണ്ടു മാനദണ്ഡങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്ന അഭിപ്രായമാണെനിക്കുള്ളത്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 13:46, 16 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മാനദണ്ഡം 6: പുരസ്കാരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. സർക്കാർ/അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി
 • സർക്കാർ/അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടാത്ത കുറഞ്ഞത് 10 കൃതികളെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ശ്രദ്ധേയരായ എഴുത്തുകാരെ - എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ നയങ്ങൾ‌ അപര്യാപ്തമാണെന്നും ഇതിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും കരുതുന്നു. - Hrishi
ഇതൊരു ഉപ മാനദണ്ഡം ആയി നിലനിർത്തുന്നതു കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. സർക്കാർ / അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയും മറ്റു പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വന്നാലും ആ വ്യക്തിക്ക് ശ്രദ്ധേയതയുണ്ടല്ലോ! അതായത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമാക്കാതെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള മാനദണ്ഡമായി ഈ വ്യവസ്ഥയെ കരുതണം. അതു പോലെ ഈ അക്കാദമി എന്നു പറയുമ്പോൾ, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി, സംഗീത നാടക അക്കാദമി, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി തുടങ്ങിയ സർക്കാർ നിയന്ത്രിത അക്കാദമികൾ മാത്രമാണോ? അരുൺ രവി (സംവാദം) 20:36, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മാനദണ്ഡം 7: കൃതിയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം[തിരുത്തുക]

 1. കൃതി ചലച്ചിത്രമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുക
 • ചലച്ചിത്രമല്ലാതെയുള്ള ഒന്നിലധികം(?) കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് (നാടകം,സംഗീതശാഖ,നാടൻകലകൾ,കഥാപ്രസംഗം,ലൈറ്റ് ആന്റ് സൗണ്ട് ഷോ) അവലംബം ആക്കപ്പെട്ട കൃതികൾ രചിച്ചവരേയും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതല്ലേ? അരുൺ രവി (സംവാദം) 22:09, 12 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
float--simy (സംവാദം) 03:20, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഞാനിട്ട ഈ സംഭവംകണ്ടില്ലേ ?? >>പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുടെ സൃഷ്ടി പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സിനിമക്കു്/മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിനു് വിഷയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ,<<

Rakeshwarier (സംവാദം) 07:58, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

സൃഷ്ടി മറ്റൊരു കലാസൃഷ്ടിയ്ക്കു നിദാനമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നു പോരേ? അതാകുമ്പോൾ സിനിമ / നാടകം / കഥാപ്രസംഗം / മറ്റൊരു പുസ്തകം എന്നിവയും വരുമല്ലോ. --simy (സംവാദം) 12:27, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ അധിക മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാലും ലേഖനമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നു തോന്നുന്നു. ഇത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതാകും നല്ലത്. ഒരു കൃതി ചലച്ചിത്രമോ നാടകമോ ആക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 13:49, 16 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മാനദണ്ഡം 8: സമകാലികരുടെ അംഗീകാരം[തിരുത്തുക]

ഈ വ്യക്തി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടയാളാണെന്ന് സമകാലികരും അതിനുശേഷം വന്നവരും കണക്കാക്കുകയും ഇദ്ദേഹത്തെ പരക്കെ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

 • ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ നയങ്ങളിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉള്ളതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു നമുക്ക് ആദ്യ പോയന്റ് തന്നെയെടുക്കാം. A എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണു ലേഖനം എഴുതിയതും ശ്രദ്ധേയത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതും എന്നു കരുതുക. B എന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി A-യെക്കുറിച്ച് പലയിടങ്ങളിലും ഉദ്ധരിക്കുകയും ശ്രദ്ധേയനാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നു കരുതുക. ഇവിടെ വരാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ B എന്ന വ്യക്തി ശ്രദ്ധേയനാണെന്ന് എങ്ങനെയാണു കണക്കാക്കുക? അതിനും ഈ നയം തന്നെ അവലംബിക്കേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ C എന്നൊരു മൂന്നാം വ്യക്തി വേണ്ടി വന്നേക്കും. B ശ്രദ്ധേയനാണെങ്കിൽ തന്നെ B ഏതെല്ലാമിടങ്ങളിൽ ക്വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണു കണക്കിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുക. നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരിൽ പലരും ഇന്ന് സോഷ്യൽമീഡിയകളിൽ സജീവമാണു്. ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ക്വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിക്കിപീഡിയയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു അറിയാമല്ലോ. ഇതേ ആശയക്കുഴപ്പം തന്നെ തുടർന്നു വരുന്ന പോയന്റുകളിലുമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു സമവായത്തിലെത്തേണ്ടതുണ്ട്. --Anoop
അത്തരമൊരു ഇഴകീറൽ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ പോയിന്റുകൾ റീസണബിളായാണു എനിക്ക് തോന്നിയത്.രവി (സംവാദം) 18:17, 10 നവംബർ 2013 (UTC)

അനൂപ് പറഞ്ഞ A, B, C എന്നിവരെല്ലാവരും വ്യക്തികളുടെ ശ്രദ്ധേയതയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നവരാകണം എന്ന് നയത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു അടിക്കുറിപ്പായി വിശദീകരിച്ചാൽ മതിയാകും. ഈ മാനദണ്ഡം നിലനിർത്തേണ്ടതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 13:51, 16 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മാനദണ്ഡം 9: മൗലിക സൃഷ്ടി[തിരുത്തുക]

പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ആശയമോ, സിദ്ധാന്തമോ, പ്രക്രിയയോ മുന്നോട്ടുവയ്ച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രശസ്തനാവുക

 • ഇവിടെ പ്രശസ്തൻ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഉദാഹരണത്തിന് ഗൂഗിൾ പ്ലസിൽ 15,000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രശസ്തനായി കണക്കാക്കാമോ? 10,000? 5000? സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങൽ പ്രശസ്തനാണോ? വെള്ളെഴുത്ത് ? നേത ഹുസൈൻ? രചന ഹുസൈൻ?
അവർ എന്ത് പുതിയ ആശയം / സിദ്ധാന്തം / പ്രക്രിയ ആണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്? --simy (സംവാദം) 10:29, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
പ്രശസ്തർ എന്ന definition-ൽ വരുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. --PrinceMathew (സംവാദം) 10:48, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
പ്രശസ്തരായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഈ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് വിക്കിയിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല. --simy (സംവാദം) 03:35, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

പ്രശസ്തി ലഭിച്ചു എന്നതിന് WP:GNG എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാൽ മതിയാകും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ആശയം മുന്നോട്ടു വച്ചു എന്നതുസംബന്ധിച്ച് ഒന്നിലധികം സ്വതന്ത്ര സ്രോതസ്സുകളിൽ കാര്യമായ പരാമർശമുണ്ടെങ്കിൽ ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിനു പ്രശസ്തി ലഭിച്ചതായി കണക്കാക്കാമെന്നതാണ് വിക്കിപീഡിയയിലെ നിലവിലുള്ള കീഴ്‌വഴക്കം. ഇദ്ദേഹം ഈ ആശയം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ പ്രശസ്തനായി എന്ന് ഒരു സ്രോതസ്സിലെങ്കിലും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും തെളിവായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 13:54, 16 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മാനദണ്ഡം 10: കൃതിയുടെ പ്രസക്തി[തിരുത്തുക]

ഒരു സ്വതന്ത്ര ഗ്രന്ഥം, ചലച്ചിത്രം, ലേഖനങ്ങൾ, അവലോകനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിഷയമായിട്ടുള്ള കാതലായതോ പ്രസിദ്ധമായതോ ആയ ഒരു കൃതി/സൃഷ്ടി (ഒന്നിലധികം സൃഷ്ടികൾ) എന്നിവ രചിക്കുകയോ രചനയിൽ പങ്കാളിയാവുകയോ ചെയ്ത വ്യക്തി.

 • വെബ്ബിൽ പ്രസിദ്ധീരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്കൽ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ, അവലോകനങ്ങൾ എന്നിവയും ഈ നിർവചനത്തിനു കീഴിൽ വരുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാ: ഞാൻ എന്റെ ബ്ലോഗിൽ ഇട്ട ഒരു കവിതയെ നിരൂപണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾ അയാളുടെ ബ്ലോഗിലോ നാലാമിടത്തിലോ മലയാൾ.ആം-ലോ ആലപ്പുഴ രൂപതയുടെ മാസികയായ മുഖരേഖയിലോ ഒരു അവലോകനം എഴുതിയാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധേയനാകുമോ? അതുപോലെ കൃതി/സൃഷ്ടി എന്നതും നിർവചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യൂടൂബിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വീഡിയോ മുതലായവ കൃതി/സൃഷ്ടി എന്ന നിർവചനത്തിൽ വരുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.


പങ്കാളിയായാൽ മതിയോ ?? കാര്യമായ പങ്കു വഹിക്കണ്ടേ ?

 • വ്യക്തി ഒറ്റക്കോ, പ്രധാന ഭാഗഭാക്കായോഒരു സ്വതന്ത്ര ഗ്രന്ഥം, ചലച്ചിത്രം, ലേഖനങ്ങൾ, അവലോകനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിഷയമായിട്ടുള്ള കാതലായതോ പ്രസിദ്ധമായതോ ആയ ഒരു കൃതി/സൃഷ്ടി (ഒന്നിലധികം സൃഷ്ടികൾ) രചിച്ചിട്ടുട്ടെങ്കിൽ,

Rakeshwarier (സംവാദം) 08:08, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മാനദണ്ഡം 11: കൃതിയുടെ അംഗീകാരം[തിരുത്തുക]

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളോ സൃഷ്ടികളോ (a) ഒരു പ്രധാന സ്മാരകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, (b) ഒരു പ്രധാന പ്രദർശനത്തിന്റെ വലിയ പങ്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളായിരുന്നെങ്കിൽ, (c) വിഅമർശകരുടെ കാര്യമായ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, (d) പല ശ്രദ്ധേയ ഗാലറികളിലും മ്യൂസിയങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ പ്രദർശിച്ചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഉദാ ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറി നാസി ഭരണത്തിലെ ജൂതരുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഒരു ലിഖിതരേഖയാണ്. അതവരെ എഴുത്തുകാരി എന്നാ നിലയിൽ ശ്രധേയയാക്കുന്നു. ഒരു ശില്പിയുടെ ശിൽപം സ്മാരകമായാൽ അതവരെ ശ്രധേയരാക്കുന്നു)

 • ഞാൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു പ്രദർശനം തമ്പാനൂരിൽ / മാനാഞ്ചിറയിൽ / അട്ടപ്പാടിയിൽ ഞാൻ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധേയനാകുമോ? പ്രധാന പ്രദർശനവും അപ്രദാന പ്രദർശനവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്?
അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് സാദ്ധ്യമല്ല. പക്ഷേ സ്വയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രദർശനമായതുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിന്റെ ന്യൂസ് കവറേജ് നോക്കിയാൽ മതിയാകില്ലേ? --

simy (സംവാദം) 03:39, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

പ്രദർശനങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും സ്വയം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതു തന്നെയാവും. പക്ഷേ, പ്രധാന പ്രദർശനവും അപ്രധാന പ്രദർശനവും വേർതിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ന്യൂസ് കവറേജ് നന്നായി ഉള്ള പ്രദർശനമാണെങ്കിലും, അതിൽ അപ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശ്രദ്ധേയത കുറയുമല്ലോ? (ഉദാ: നല്ല കവറേജ് കിട്ടിയ ഒരു തെരുവു ചിത്രപ്രദർശനത്തിൽ (നീളമുള്ള ഒരു കാൻവാസ് ആണെന്നു കരുതുക), ഒരു അപ്രധാന ചിത്രം വരച്ച ഒരു വ്യക്തി) അരുൺ രവി (സംവാദം) 20:45, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മാനദണ്ഡം 12: പാഠപുസ്തകമായി അംഗീകരിച്ച കൃതി[തിരുത്തുക]

പാഠപുസ്തകമായി അംഗീകരിച്ച കൃതി

 • എവിടെ എന്നു കൂടി വ്യക്തമാക്കണം. ചെറുതും വലുതുമായ ഔപചാരിക-അനൗപചാരിക അദ്ധ്യയന ഏജൻസികൾ കേരളത്തിലും പുറത്തും ധാരാളമായി ഉണ്ട്. അതു കൊണ്ട് എവിടെ പാഠപുസ്തകമായാലാണ് കൃതിയ്ക്ക് ശ്രദ്ധേയത വരുന്നത് എന്നു കൂടി വ്യക്തമാക്കണം.
ഔപചാരിക അധ്യയന ഏജൻസികൾ പാഠപുസ്തകമായി അംഗീകരിച്ച കൃതി എന്ന് തിരുത്താം. --simy (സംവാദം) 10:29, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മാനദണ്ഡം 13: രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധേയമായി തടയപ്പെട്ട കൃതി[തിരുത്തുക]

രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധേയമായി തടയപ്പെട്ട കൃതി

 • മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുട്ടിക്കൽ കൈപ്പൻപ്ലാക്കൽ മാർട്ടിൻ കുര്യൻ ശ്രദ്ധേയനാണോ? ബ്ലോഗർ ഷൈൻ?
മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രവും മറ്റും കൃതിയായി കൂട്ടേണ്ടതില്ല. (ജെയ്ംസ് ജോയ്സിന്റെ) യുളീസിസ്, നബക്കോവിന്റെ ലോലിത, സോൾഷെനിത്സിന്റെ ഗുലാഗ് ആർച്ചിപ്പെലാഗോ തുടങ്ങിയവ. --simy (സംവാദം) 03:44, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

മാനദണ്ഡം 14: വിവർത്തനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഒരു സ്വതന്ത്രകക്ഷി മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം നടത്തിയ കൃതി

 • എന്താണ് സ്വതന്ത്രകക്ഷിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം? ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മെത്രാൻ എഴുതിയ കൃതി ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലേയ്ക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്കരായതു കൊണ്ട് ആണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ഒരാൾക്ക് ആരോപിച്ചുകൂടേ? ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ കൃതി മറ്റൊരാൾ ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്താൽ, അയാളും യുക്തിവാദിയായതുകൊണ്ടാണെന്ന് ആരോപിക്കാമല്ലോ? --PrinceMathew (സംവാദം) 06:49, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയ ആളോ/ പ്രസ്ഥാനമോ, അവർ ജോലിക്ക് വെച്ച ആളുകളോ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം സ്വതന്ത്ര കക്ഷിയാണ് വിവര്ത്തനം ചെയ്യുന്നത് പറയാം എന്ന് തോന്നുന്നു .. അതായത്, മാവോയുടെ പുസ്തകം മാവോ അധികാരതിലുള്ളപ്പോൾ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ഇടപെട്ടു വിവര്ത്തനം ചെയ്‌താൽ അതു സ്വതന്ത്രമല്ല .. അത് പോലെ മാധവിക്കുട്ടി സ്വന്തം പുസ്തകം (മറ്റൊരു എഴുതുകാരനോറൊപ്പം ആയാലും) വിവര്ത്തനം ചെയ്‌താൽ അതും സ്വതന്ത്രമല്ല .. പ്രിന്സ് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒന്നും സ്വതന്ത്രമാകതിരിക്കുന്നില്ല Rakeshwarier (സംവാദം) 19:08, 21 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

പൊതുവായ അഭിപ്രായങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വായിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല, സജീവമായി പങ്കെടുത്ത് ആരെങ്കിലും ക്രോഡീകരിച്ചാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ച പോലും ആയിട്ടില്ല അതിനു മുൻപ് തന്നെ എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും തർക്കുമുള്ളത് ഏത് ഇല്ലാത്തത് ഏത്?--KG (കിരൺ) 14:01, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
ഒന്നുകൂടി അടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തർക്കമുള്ളവ, ഇല്ലാത്തവ, തുടങ്ങിയ തരംതിരിവുകൾ എടുത്തുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചില മാനദണ്ഢങ്ങൾ എടുത്തു കളയാനും പുതിയ ചില യോഗ്യതാമാനദണ്ഢങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ചിലത് തിരുത്താനുമാണ്. പതിനാല് നയങ്ങളാണ് ഇതുവരെ (ചിലപ്പോൾ ഇനിയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരാം). ഇതിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചർച്ചചെയ്ത് സമന്വയത്തിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോ മാനദണ്ഢവും വായിച്ചുനോക്കി അവയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാത് മാനദണ്ഢത്തിനു കീഴെ കുറിക്കുക. --simy (സംവാദം) 20:42, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ക്രോഡീകരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന വിധം ക്രോഡീകരിക്കണം, ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ കുഴൂരുമാരും മണ്ണത്തൂരുകാരും ഊരിപ്പോകും. ഇതിപ്പോൾ അവരെ കേറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നു കരുതണ്ട. അതു തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ നയങ്ങൾ അക്കമിട്ടു നിരത്തി മനസ്സിലാകാൻ പാകത്തിൽ വെയ്ക്കുക. ഇവിടെ പല നയങ്ങളും ചർച്ചകളും ഇപ്പോളും പത്തായത്തിലാക്കാതെ പത്തായം പോലെയാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നും ഇത്ര ഹാഷ്‌പുഷ് ഇല്ല. എന്താ ശുഷ്കന്റെ കാന്തി. ബ്ലോഗും സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കു അവലംബമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും സംശയിക്കണം. എന്തായാലും സ്വന്തം കോണ്ടാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും വെയ്ക്കാൻ ഭയക്കുന്ന സൈറ്റുകളെ അവലംബമാക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമത്തെ എതിർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പോലും ഇവിടുള്ള ലേഖനങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന വിധം അവലംബങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് വിശ്വാസ്യത തെളിയിച്ചുകളയും. അതിനോട് ഒരിക്കലും യോജിക്കാനാകില്ല. ബ്ലോഗുകളിലെ പ്രവർത്തനവും സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലെ പരാമർശങ്ങളും അവലംബമാക്കാനോ ശ്രദ്ധേയതയാക്കാനോ നടക്കുന്ന ശ്രമം വെറും ബാലചാപല്യം എന്നേ പറയാനാകൂ. ബ്ലോഗർമാരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഉദാരസമീപനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ശ്രമങ്ങളും അങ്ങനെതന്നെ. അതൊക്കെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലും ബ്ലോഗിലും ആയിക്കൂടെ. അവിടെ ചൊറിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയത പോലും.--Roshan (സംവാദം) 14:54, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഇത്രയുമൊക്കെ ആയസ്ഥിതിക്ക് പഴയ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അടയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ!! അപ്പോ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളിലേയ്ക്ക് വരാം... അവിടേയും ഇവിടേയുമൊക്കെ കൂലങ്കഷമായ ചർച്ചകളും തെറിവിളിയും അമ്മയ്ക്കും അമ്മൂമ്മയ്ക്കും അവരുടെ തന്തതള്ളമാർക്കു വരെ വിളിച്ചിട്ട് ആകെ മുന്നോട്ടു വച്ച ആശയം ഇത്രയുമേയുള്ളോ!!!!!

എന്നിരുന്നാലും ഇതു ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

1.ആധികാരിക (ഓൺലൈൻ / ഓഫ്ലൈൻ മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ) ഒന്നിലധികം തവണ കൃതികളെക്കുറിച്ച് പഠനമോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെയോ കൃതിയെയോ നോട്ടബിൾ ആയി പരിഗണിക്കാം.

ഇതിൽ പരാമർശം എന്നത് എങ്ങനെയുള്ള പരാമർശം ?? കാര്യമായ പരാമർശമാണോ ഒരു വരി പരാമർശമാണോ??
ഇനി ബ്ലോഗിന്റെ കാര്യം.. ബിനുമാഷ് മുന്നോട്ടുവച്ച ഭേദഗതികൾ തന്നെയല്ലേ എല്ലാത്തിലും ബാധകം.. ആദ്യം ബ്ലോഗ് എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രമല്ലേയ്റ്റുള്ളൂ.. സാഹിത്യകൃതികൾക്ക് ഇതല്ലേ സ്ശ്രദ്ധേയതാ മാനം?!!
അവാർഡും പുസ്തകവും എങ്ങനെ ബ്ലോഗുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു.?
ശ്രദ്ധേയരായ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരാമശങ്ങളും മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നു തോന്നുന്നു.ഒരു ബ്ലോഗിനേക്കുറിച്ച് എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ പരാമർശിക്കണമോ?? അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെ പരാമർശിക്കണം?
ഇനി അടുത്തത് ചില വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ആകെ കാര്യമായി എനിക്ക് തോന്നിയത് ദേവദാസ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന...'ഗൗരവമായ സാഹിത്യ നിരൂപണം/വിമർശനം നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ഇടങ്ങളോ ആകാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഓൺലയിൽ ഇടങ്ങളായി താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നതെന്നു കൂടി പറയുമല്ലോ... (അതായത് സൈറ്റുകൾ/ബ്ലോഗുകൾ/ജേർണലുകൾ/ഒൺലൈൻ പത്രങ്ങൾ/വാരികകൾ/മാസികകൾ)--സുഗീഷ് (സംവാദം) 17:34, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
സുഗീഷ്, പ്രസക്തമായ മാനദണ്ഢത്തിനു ചുവടെ അഭിപ്രായം എഴുതാമോ? ഓരോ മാനദണ്ഢവും വെവ്വേറെ ചർച്ച ചെയ്ത് സമന്വയത്തിൽ എത്താം. --simy (സംവാദം) 20:42, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]


വിക്കിപീഡിയ: എഴുത്തുകാരുടെ ശ്രദ്ധേയതയെ സംബന്ധിച്ച് വിയോജിപ്പുണ്ട്[തിരുത്തുക]

 
  "സർക്കാർ/അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി
   ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസാധകശാലകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികളുടെ എണ്ണം - കുറഞ്ഞത് 10
   പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയുടെ പ്രസിദ്ധി:
       50 വർഷത്തിനു ശേഷവും പുതിയ പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു
       കൃതി ചലച്ചിത്രമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുക
       പാഠപുസ്തകമായി അംഗീകരിച്ച കൃതി
       രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധേയമായി തടയപ്പെട്ട കൃതി
       ഒരു സ്വതന്ത്രകക്ഷി മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം നടത്തിയ കൃതി"

ഈ മാനദണ്ഡപ്രകാരം രാജലക്ഷ്മി, കെ പി അപ്പൻ, ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് എന്നിവർ കഷ്ടിച്ചു കടന്നു കൂടിയേക്കാം. കാരണം കൃതികൾ ചിലരെല്ലാം പാഠപുസ്തകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എം കൃഷ്ണൻ നായരൊക്കെ പെടുമോ എന്തോ? മാത്യ മറ്റത്തിനു സ്കോപ്പുണ്ട് ഇതിലേറെ. കാരണം അമ്പതിലേറെ കൃതികൾ ഉണ്ട്. സിനിമയും ഉണ്ട്. ഏറ്റുമാനൂർ ശിവകുമാറിനു സ്കോപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ സി അഷറഫിനും കവിയൂർ മുരളിക്കും സ്കോപ്പില്ല. ഒരു പൊട്ട സിനിമ പിടിച്ചാൽ വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ വരാം. എന്നാൽ ഒരൊന്നാന്തരം കൃതി എഴുതിയാൽ സർക്കാർ അവാർഡ് കിട്ടുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം. മസാലദോശയ്ക്കുള്ള ശ്രദ്ധേയത നോം ചോംസ്കിയെപറ്റി ഒന്നാന്തരം പുസ്തമെഴുതിയ കെ എൻ ആനന്ദനില്ല. നാലാം തരം നടന്മാരായി അഭിനയ രംഗത്തുള്ളവർക്കു കിട്ടുന്ന ശ്രദ്ധേയത വർഷങ്ങളായി ജ്ഞാന ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോ.ബി ഇക്ബാലിനുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിനു ശ്രദ്ധേയത ലഭിക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിലൊ മുൻ വി സി എന്ന നിലയിലോ? ജനപ്രിയതയെയാണോ ശ്രദ്ധേയത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

എഴുത്തിൽ പല തരം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് . ചരിത്രം, ഗവേഷണം, സാഹിത്യ ചരിത്രം, നിരൂപണം, വിമർശനം, പഠനം, പരിഭാഷ എന്നൊക്കെ. ഈ മേഖലയിൽ ഒക്കെ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുന്നുണ്ട്. അവ മിക്കതും റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങളാണ്. അതെഴുതുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിരിക്കാം. ഉദാ എരുമേലി പരമേശ്വരപിള്ള. അവർക്കൊന്നും ശ്രദ്ധേയതയില്ല എന്നു പറയാൻ കഴിയുമോ? കേരളത്തിലെ ദളിത് സാഹിത്യ ചരിത്രമെഴുതിയ കവിയൂർ മുരളിയുടെ ശ്രദ്ധേയത തീരുമാനിക്കാൻ എന്തു മാനദണ്ഡമാണുള്ളത്? ആരാണ് ശ്രദ്ധേയത തീരുമാനിക്കുക?

എട്ട് വർഷമായി ഒരു കലാശാലാദ്ധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന എനിയ്ക്ക് വിക്കിപ്പീഡിയാ മലയാളം പഴയ സാഹിത്യത്തെപറ്റിയല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പുതിയ സാഹിത്യത്തെപറ്റിയും എഴുത്തുകാരെപ്പറ്റിയും അറിയാൻ നിർവാഹമില്ല. എന്റെ അനേകം കലാശാലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്നും അവരുടെ അസൈന്മെന്റുകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രൊജക്ടുകൾ, തീസീസുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോ പുതിയ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരേയുമ്പറ്റി വിവരം ശേഖരിക്കാൻ മറ്റു ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളേയും (അതും തീരെയില്ല) അക്കാദമി പോലുള്ള ഗ്രന്ഥശാലകളേയും ആശ്രയിക്കുകയല്ലാതെ മാർഗമില്ല. ഇതൊന്നും ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത്, ഓൺലൈൻ ലോകത്ത്, പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലത്ത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ടി വി മധു, പി പി രവീന്ദ്രൻ, കെ ഇ എൻ, പി കെ പോക്കർ, ടി ശ്രീവൽസൻ എന്നിങ്ങനെ നൂറുകണക്കിനു റഫറൻസ് ആവശ്യമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മലയാളത്തിലുണ്ട്. അവരൊക്കെ പെട്ടാല്പെട്ടു എന്ന മട്ടിലാണിപ്പോൾ കരയ്ക്കു നിൽക്കുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമായ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം സാഹിത്യകാരന്മാർ, ഗവേഷകർ, വിമർശകർ, സൈദ്ധാന്തികന്മാർ, സാഹിത്യചരിത്രകാരന്മാർ എന്നിവർക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധേയത നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് വ്യത്യസ്ത അളവു കോലുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഒരേ നുകം ചേരില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധേയതാ മാനദണ്ഡം കൊണ്ടു മാത്രം അനേകായിരം ലേഖനങ്ങൾ ഒഴുവാക്കപ്പെടും. ഞാൻ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി എഴുതിയ ഏതാനും ലേഖനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയതയുടെ പേരിൽ മാർക്കിങ്ങ് വീണപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ നിരാശനായി. വർഷങ്ങളോളം കുട്ടികളെ സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തിട്ടുള്ള എനിയ്ക്ക് ഈ ശ്രദ്ധേയതാ നിയമം ബാലിശമായിട്ടാണനുഭവപ്പെട്ടത്. എല്ലാ എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ചും കിട്ടാവുന്നത്ര വിവരം ലഭിക്കുന്ന ഒരിടമായി വിക്കിപ്പീഡിയ മാറണം എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഈ കാലത്ത് ആർക്കും എന്തും നെറ്റിലൂടെ ലോകത്തെത്തിക്കാമെന്നിരിക്കെ ശ്രദ്ധേയത എന്ന മാനദണ്ഡമുണ്ടാക്കി മലയാളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിനു എഴുത്തുകാരെ വിധിയുടെ കളിയാട്ടത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്ത് തമസ്കരിക്കുന്ന ഈ ഏർപ്പാട് അങ്ങേയ്അറ്റം ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. തീരെ അപ്രധാനരായ ആളുകളെപ്പോലും വിക്കിയിൽ പരാമർശിക്കണം. അതിനുള്ള ഇടം സൈബർ സ്പേസ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അഥവാ അതിനു മാനദണ്ഡം വേണമെന്ന് ഇക്കാലത്തെ 'അഭിനവ എഡിറ്റർമാർക്ക്' നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു മലയാള / കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രകാരന്മാരെ മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം. പഴയ പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള മുതൽ ഉള്ളൂർ മുതൽ സജിതാ മഠത്തിൽ വരെ ഇതിൽ വരും. സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ എഴുത്തുകാരേയും ഉൾപ്പെടുത്തണം കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ വിവിധ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് (അക്കാഡമിക്) വിദഗ്ദ്ധന്മാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സിലബസുകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 'റഫറൻസ് ' ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടണം അഞ്ഞൂറിലേറെ ലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസാധകരാൽ മൂന്നോ അതിലധികമോപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരും പുസ്തകങ്ങളും പരാമശിക്കപ്പെടണം അഞ്ചിലേറെ ശ്രദ്ധേയമായ അവാർഡുകൾ നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രസാധകരുടെ പരിഗണന ലഭിച്ച എഴുത്തുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തണം വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം, കുമാരനാശാൻ പുരസ്കാരം, ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് മുതലായ പത്ത് വർഷത്തിലേറെക്കാലമായി നിരന്തരമായി നൽകപ്പെടുന്ന ട്രസ്റ്റ് അവാർഡു ജേതാക്കളെ മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം അഞ്ചിലേറെ വിഭിന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ പഠന്മോ നിരൂപണമോ വന്നിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ദേശീയ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിൽ ഫീച്ചറോ നിരൂപണമോ പഠനമോ വന്നിട്ടുള്ളവരേയും ഉൾപ്പെടുത്തണം ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ സർക്കുലേഷനുള്ള മലയാളപത്രങ്ങളിൽ ഫീച്ചറോ നിരൂപണമോ പഠനമോ വന്നിട്ടുള്ളവരേയും ഉൾപ്പെടുത്തണം വിക്കിപ്പീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളിൽ അഞ്ചിലേറെത്തവണ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃതികളും എഴുത്തുകാരും ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടണം കേരള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാഡമി, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് മുതലായവ, പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേരും ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടണം ഇന്റർനാഷണൽ മാസികകളിൽ റഫറൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ എഴുത്തുകാരേയും/ഗവേഷകരേയും ഉൾപ്പെടുത്തണം സർവകലാശാലകൾ നൽകുന്ന ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചവരും അത് പുസ്തകമാക്കിയവരും അത്തരം പുസ്തകങ്ങളോ തീസിസോ റഫറൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുമായ (ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്നവർ) ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടണം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പുതിയ സാഹിത്യശൈലിയോ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനമോ സാഹിത്യ വിഭാഗമോ ശ്രദ്ധേയമായ പരീക്ഷണമോ സിദ്ധാന്തമോ നിർമ്മിച്ചവർ പരാമർശിക്കപ്പെടണം ഒന്നിൽക്കൂടുതൽ മുഖ്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാൽ 'ഈ വർഷത്തെ മികച്ച കൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ' തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരും കൃതികളും ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ ശ്രദ്ധേയരായ പുതിയ എഴുത്തുകാർ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും

റഫറൻസിനായി ഈ മാധ്യമത്തെ നിരന്തരം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വിക്കി ഉപഭോക്താവിന്റെയും അയാളുടെ അനേകം വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും അവശ്മ്മായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വിക്കീപീഡിയയ്ക്കു വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്ന സുമനസുകളും നിസ്വാർത്ഥരുമായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് കൊള്ളുകയോ തള്ളുകയോ ചെയ്യണമെന്നപേക്ഷിക്കുന്നു വിവരവും വിജ്ഞാനവും യഥേഷ്ടം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന സരസ്വതീപ്രവാഹമാകട്ടെ വിക്കിപ്പീഡിയ --M.R.Anilkumar (സംവാദം) 07:12, 15 ജനുവരി 2014 (UTC)[മറുപടി]

ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ശ്രദ്ധേയതയെക്കാൾ പ്രധാനമായി, ഒഴിവാക്കാനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഉദാ വ്യക്തികളെയോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം. ലേഖനം പരിഗണിക്കാനുള്ള മുഖ്യ മാനദണ്ഡം, പൊതുജനം, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഗവേഷകർ, പത്രപ്രവർത്തകർ, മറ്റു സവിശേഷ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്കുള്ള 'പ്രയോജന'മായിരിക്കണം. ആളുകളുടെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ ഒരു ലേഖനത്തിനു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു ശ്രദ്ധേയതയായി. ലേഖനം പരാമർശിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയല്ല ശ്രദ്ധേയതയുടെ മാനദണ്ഡമാക്കേണ്ടത്. മറിച്ച് ആ ലേഖനം കൊണ്ടുള്ള പൊതുവോ സവിശേഷമോ ആയ പ്രയോജനമായിരിക്കണം. ലേഖനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയത മാത്രമേ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളു എന്നർത്ഥം --M.R.Anilkumar (സംവാദം) 07:30, 15 ജനുവരി 2014 (UTC)[മറുപടി]


വിക്കിപീഡിയയിൽ മൃഗങ്ങളെ പറ്റി പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ശ്രധേയത നയമെന്താണ് ? കേരളത്തിന്റെ തനതായ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അമ്പലങ്ങളിലെയും മറ്റും ആനകൾ. പക്ഷെ ഒരാനക്ക് സ്വന്തമായി വിക്കി പെജുണ്ടാകാൻ എന്താണ് മാനദണ്ഡം??--Rakeshwarier (സംവാദം) 07:22, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ആനകൾക്കായി ശ്രദ്ധേയതാ മാനദണ്ഡം മലയാളം വിക്കിയിൽ നിലവിലില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ പൊതുവായ ശ്രദ്ധേയത മാനദണ്ഡമായി എടുക്കും. ശ്രദ്ധേയതാ നയം നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബാധകമാകുക.--Roshan (സംവാദം) 07:49, 9 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ആനകളുടെ താളുകളിൽ ഉപയോക്താക്കൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മായ്ക്കുക/ശ്രേദ്ധെയത ഫലകങ്ങൾ ചേർത്ത് കാണാറുണ്ട്‌. പൊതുവായ ശ്രദ്ധേയത മാനദണ്ഡമായി എടുക്കും എങ്കിൽ നിലവിൽ അവലംബങ്ങളോട് കൂടി നിലനിൽക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് മായ്ക്കുക എന്ന ഫലകം എടുത്ത് മാറ്റാമോ? - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 14:14, 11 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഇങ്ങനൊന്ന് മുന്നോട്ടു വെച്ചാലോ ??

അമ്പലത്തിൽ / ഉത്സവങ്ങളിൽ / നേര്ച്ചകളിൽ (religious festivals) ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ആനകളുടെ ശ്രദ്ധേയത നയം

തീര്ച്ചയായും പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ ക) ആന ഒരു പ്രത്യേക പേരില് അറിയപ്പെടണം.. താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടെ പാലിക്കണം ഖ ) ആന മദപ്പാടു കൊണ്ടോ അക്രമം കൊണ്ടോ ഏല്ക്കേണ്ടി വന്ന ക്രൂരത കൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ ഒരു വാർത്ത പ്രധാന സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെടുക ഗ ) ആനയെ പറ്റി വ്ഷയത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമം ഒന്നിലധികം തവണ കാര്യമായി പരമാര്ഷിക്കുക. ഉദാ ഇ4എലെഫന്റ്റ്‌ പോലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു പുസ്തകം etc.

മുകളിലെ നിര്ബന്ധം ആയ നിബന്ധനകൾ (ക)(ഖ)(ഗ) പാലിക്കാതെ താഴെ പറയുന്നവ മതിയായ കാരണങ്ങളാകില്ല

ഘ ) ആനക്ക് ഗജരാജൻ / ഗജേന്ദ്രൻ etc പട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ങ്ങ ) ആനക്ക് വിവിധ ആനപ്രേമി സംഘങ്ങളുടെയും ഉത്സവ കമ്മിട്ടിക്കരുടെയും felicitation കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ച ) ആനയുടെ കൊമ്പിന്റെ നീളം, തുമ്പിയുടെ നീളം, ഉയരം തുടങ്ങിയ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ ഛ ) ആനയുടെ സൌമ്യത തുടങ്ങിയ attributed qualities ..

Rakeshwarier (സംവാദം) 21:40, 11 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ആനകൾ, സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പൊതുവായ ഓരോ ലിസ്റ്റ്-അധിഷ്ഠിത പ്രാഥമികതാളുകളും അവയിലെ ഓരോ ഉപശീർഷകത്തിനും (ലിസ്റ്റിനങ്ങൾക്കും) ലഘുഖണ്ഡികകളിലായി തനതുവിവരങ്ങളും (വേണമെങ്കിൽ ചിത്രവും) എന്ന അടിസ്ഥാനരീതിയും കൂടുതൽ ഉള്ളടക്കവും അവലംബത്തോടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ഉള്ളവയ്ക്കു മാത്രം അവ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്കു് പ്രത്യേകലേഖനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും എന്ന നയം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്നു് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മുമ്പ് ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ കാര്യത്തിൽ നടന്ന സമാനമായ ചർച്ച ഓർക്കുമല്ലോ. വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 20:51, 12 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഒരു വന്യജീവി എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് എന്തു പ്രത്യേകതയാണ് ആനകൾക്കുള്ളത്? മനുഷ്യൻ കാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കയറും ചങ്ങലയും ഇട്ടുവലിച്ചും കൂർത്ത ലോഹം കൊണ്ട് കുത്തിയും ചുട്ടുപഴുത്ത ലോഹം കൊണ്ട് പൊള്ളിച്ചും പീഡിപ്പിച്ച് അനുസരിപ്പിക്കുന്ന പല ജന്തുക്കളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ് ആനയും. അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് മനസിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്യൂഡൽ തഴമ്പു കൊണ്ടാണ്. ആനകളെ പറ്റി ലേഖനമാകാമെങ്കിൽ അതേ അളവുകോൽ വച്ച് പ്രശസ്തരായ sniffer dogs-നെയും സർക്കസ് സിംഹങ്ങളെയും കരടികളെയും പ്രശസ്തരായ മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ മൂലം താങ്ങിയതിനാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച കുതിരകളെയും കുറിച്ചും ലേഖനം വേണം. --PrinceMathew (സംവാദം) 05:11, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
പ്രിൻസ് പറഞ്ഞതിനോട് നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു. ആനയ്ക്കുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു സവിശേഷതകളും അതിനുള്ളതല്ല, അത് acquire ചെയ്തതുമല്ല. എത്രത്തോളം ക്രൂരമായി കീഴ്‌പ്പെടുത്തി അനുസരിപ്പിച്ചോ അത്രയ്ക്ക് ശാന്തശീലനായിരിക്കും അത്, അപ്പോൾ നല്ല മര്യാദയുള്ളവനും തുടർന്ന് മര്യാദക്കാരനായതുകൊണ്ട്, എല്ലായിടത്തും തിടമ്പെടുക്കാനും ഉൽസവങ്ങൾക്കും കൊണ്ടുപൊകുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അത് പ്രസിദ്ധനാവുന്നതും. എന്നിട്ടോ നാനാതരം വിശേഷണങ്ങളും പട്ടങ്ങളും നൽകി വിക്കിയിലെത്തിക്കുന്നു. ഈ വാദങ്ങളെയൊന്നും ഒരാൾ പോലും പിന്തുണച്ചിലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. നാട്ടാന എന്നൊരു സാധനമില്ല, കാട്ടാന മാത്രമേയുള്ളൂ, ആന ഒരു വളർത്തുമൃഗമല്ല, ആർക്കും അതിനെ അങ്ങനെ ആക്കാനും ആവില്ല, ഓരോ ആനയും അടങ്ങി നിൽക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളൂ ക്രൂരമായ നിരന്തര കൊടിയ പീഢനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു വന്യമൃഗത്തെയാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്നതെന്ന്. ഒരുപക്ഷേ വിക്കിയിൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ടതും അങ്ങനെയാവണം. "ഇന്നയിടത്തു നിന്ന് ഇന്ന ദിവസം കെണിവച്ച് പിടിച്ച് അടികൊടുത്ത് മെരുക്കപ്പെട്ട ഒരാനയാണ് പാമ്പാടി രാജൻ/കേശവൻ/..... (ക്രൂരമായ മർദ്ദനം കാരണം കേൾവി നഷ്ടമായതിനാൽ) ഉൽസവസ്ഥലത്ത് പെരുമ്പറ മുഴങ്ങുമ്പോഴും വെടിക്കെട്ട് നടക്കുമ്പോഴും ഈ ആന ശാന്തനായി നിൽക്കാറുണ്ട്. (ഒരിക്കൽ വെള്ളമടിച്ച് ആശാൻ തോട്ടി കൊണ്ട് കണ്ണുകുത്തി പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ കാഴ്ച്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ആന) ഉൽസവങ്ങളിലെ വെടിക്കെട്ട് മൂലമുണ്ടാവുന്ന പ്രകാശത്തിലും ശാന്തസ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. (കൊടിയ മർദ്ദനത്തെ ഭയന്ന്) തിളച്ച ടാർ റോഡുവഴിയിൽ എത്രനേരം വേണമെങ്കിലും നടക്കാനുള്ള കഴിവുമൂലം ഈ ആനയ്ക്ക് നടരാജൻ പട്ടവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. --Vinayaraj (സംവാദം) 09:09, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
 1. . ആനയ്ക്കു മറ്റു വന്യജീവികളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ, അവയെ മനുഷ്യന്മാർ എന്തു ചെയ്തു/ചെയ്യുന്നു, അതു ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതു് വിക്കിപീഡിയയല്ല. അങ്ങനെ judge ചെയ്യുന്നതു വിക്കിപീഡിയരുടെ ജോലിയുമല്ല. ആളുകൾ ആനയെ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ, അതിനെപ്പറ്റി (അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെപ്പറ്റി) കേൾക്കുവാനും അറിയുവാനും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, അത്തരം വാർത്തകൾ പത്രങ്ങളിലും മറ്റു മാദ്ധ്യമങ്ങളിലും സിനിമയിലും സാഹിത്യസാംസ്കാരികമണ്ഡലങ്ങളിലും മറ്റും വ്യാപകമായും സ്ഥിരമായും ആവർത്തിച്ചുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതെല്ലാമാണു് അക്കാര്യങ്ങളിൽ ആനയുടെ വിജ്ഞാനമൂല്യവും ശ്രദ്ധേയതയും തീരുമാനിക്കുന്നതു്. ഇതുവരെ/ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നതുപോലെ, 'വളർത്താനകളെ' ദ്രോഹിക്കുന്നതു് എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ അതെന്റെ സ്വന്തം മനഃസാക്ഷിയുടേയും നീതിബോധത്തിന്റേയും പ്രകൃതിസ്നേഹത്തിന്റേയും പ്രശ്നമാണു്. അതു ഞാനെന്റെ ബ്ലോഗിലും ‘പ്രകൃതിസ്നേഹം’ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലും ഇനി വേണ്ടിവന്നാൽ ഒരു പുസ്തകമായോ സിനിമയായോ തന്നെയും എഴുതിക്കോളാം. എന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ക്രൂരമായിതോന്നിയേക്കാവുന്ന നിസ്സംഗത മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിക്കിപീഡിയനെന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ അനുവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ. ചെയ്യാവുന്നതു് അതേ പേജുകളിൽ ആ ആനയോടു ചെയ്ത ക്രൂരകൃത്യങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ പൂർവ്വചരിത്രം മുഴുവൻ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുകയാണു്.
 2. . സ്നിഫ്ഫർ ഡോഗുകളെപ്പറ്റിയും കുതിരകളെപ്പറ്റിയും കൂടി ലേഖനങ്ങളാവാം. അവയ്ക്കോരോന്നിനും ശ്രദ്ധേയത എത്ര, എങ്ങനെ വേണം എന്നതു് വേറെ ചർച്ചചെയ്തു് അളന്നുമുറിക്കേണ്ട വിഷയമാണു്.
 3. . വഴിപോക്കന്മാരുടെ കയ്യടി ചുളുവിലും കൊട്ടകൊട്ടയായും പെട്ടെന്നും കിട്ടാൻ നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണു് ഫ്യൂഡൽ തഴമ്പ്, രാജാക്കന്മാരുടെ മൂലംതാങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതു്. അതേ നാണയം കൊണ്ടു് പള്ളിസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുവിട്ട ‘അന്യതാബോധം’ കൊണ്ടാണു് ആനകളോടു് ഈ വല്ലാത്ത അമ്മായിസ്നേഹം എന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് ഇത്തരം പോപ്പുലിസ്റ്റ് POV ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും” വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചുണ്ടയ്ക്കാക്കച്ചവടം നടത്താൻ ഇപ്പം മനസ്സില്ല.
 4. . ഇത്രേം കുഞ്ഞ്യ ആനയുടെ പേജുണ്ടു്, ഇത്രേം വല്യ കവിയുടെ പേജില്ല എന്നു പറയുന്നവരോടു് സഹതപിക്കാനേ കഴിയൂ. വിക്കിപീഡിയ എന്ന ആശയത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വിവരക്കേടിനു തൽക്കാലം മരുന്നൊന്നുമില്ല.
 5. . ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ആന വന്നു് സ്വന്തം ആത്മകഥ വിക്കിയിലെഴുതിയാൽ ആ വിശുദ്ധഗർഭത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിയെ ഒന്നുരണ്ടുകൊല്ലം കാത്തുകിടന്നു് ആ ലേഖനവും ഡീലിറ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നു വരാം. ഇനി അങ്ങനെ പാടില്ല്യാച്ചാ, ഏതെങ്കിലും പാപ്പാന്മാർ വന്നു് ലേഖനത്തെ സഹായിക്കേണ്ടി വരും.
വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 09:26, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

വിനയനും പ്രിൻസും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരനെ ഓർമ്മവരുന്നു. ആനയും അദ്ദേഹവും പീഠയേറ്റുവാങ്ങി ശ്രദ്ധേയത നേടി എന്നും ആവാം.--Roshan (സംവാദം) 09:35, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

വിനയൻ മാഷ് പറയുന്നതും ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആനപ്രേമിയുടെ സ്വരവും ആന എന്നതിന്റെ ഒരു മാനസിക വിചാരമാണ്. ഇവിടെ വിക്കിയിൽ നമുക്കു വേണ്ടത് അതിന്റെ വിജ്ഞാനമൂല്യം ആണ്. സ്ത്രീപീഡനവും പീഡോഫീലിയയും അങ്ങേയറ്റം മാനസിക വൈകൃതം എന്നു സമൂഹം ഏകദേശം മൊത്തമായും കരുതുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും വിക്കിയിൽ അതിനെയൊക്കെ പറ്റി എഴുതരുതെന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ലല്ലോ! അതിന്റെ വിജ്ഞാന മൂല്യത്തിനെ ഇവിടെ കടത്തരുതെന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഹിറ്റ്ലറിനെയും മറ്റും പറ്റി എഴുതുന്നത് ജൂതന്മാരോടുള്ള ക്രൂരതായാണെന്നു പറയുന്നതുപോലെ ഈ ആനയോടുള്ള ക്രൂരതകൾ മൂലം ആനകളെ പറ്റിയുള്ള താളുകൾ മായ്ക്കണം എന്നു പറയുന്നതും ശുദ്ധ അസംബണ്ഡമായി തന്നെ കണക്കാണം. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 10:15, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

@ റോഷൻ: പീഠയാണെങ്കിൽ യേശുവിനേയും വിക്കിക്കു പുറത്താക്കണം. പീഠതന്നെയാണല്ലോ പുള്ളിയുടേയും ശ്രദ്ധേയത (ആരും തല്ലരുത്, വെറുതേ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ...) --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 10:17, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

//പള്ളിസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുവിട്ട ‘അന്യതാബോധം’ കൊണ്ടാണു് ആനകളോടു് ഈ വല്ലാത്ത അമ്മായിസ്നേഹം എന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് ഇത്തരം പോപ്പുലിസ്റ്റ് POV ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും” വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചുണ്ടയ്ക്കാക്കച്ചവടം നടത്താൻ ഇപ്പം മനസ്സില്ല.//

എന്റെയും താങ്കളുടെയും തലമുറകൾ ഉൾപ്പെടെ അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള മലയാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പഠിച്ചു വളർന്നത് പള്ളിസ്കൂളുകളിൽ തന്നെയാണ്. ആ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പകർന്നു തന്ന പൊതുബോധമാണ് ആധുനിക മലയാളിയെ ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തികച്ചും അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. ആനകളെ മാത്രമല്ല, കീഴ്ജാതിക്കാരനായ മനുഷ്യനെയും സഹജീവിയായി കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചത് പള്ളിസ്കൂളുകൾ തന്നെയാണ്. അതേ പള്ളിസ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷിദ്ധമായിരുന്ന ഒരു ജനത അക്ഷരം പഠിച്ചത്. ആ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് തങ്ങൾ തലമുറകളായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ കീഴാളർ മനസിലാക്കിയത്. തങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്കും മാറുമറയ്ക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നു അവർ ആദ്യമായി മനസിലായത് ഇതേ പള്ളിസ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ്. എന്നെക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയിപ്പിക്കരുത്. ആ ചുണ്ടങ്ങ കയ്യിൽത്തന്നെയിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അതല്ല.

//ഹിറ്റ്ലറിനെയും മറ്റും പറ്റി എഴുതുന്നത് ജൂതന്മാരോടുള്ള ക്രൂരതായാണെന്നു പറയുന്നതുപോലെ ഈ ആനയോടുള്ള ക്രൂരതകൾ മൂലം ആനകളെ പറ്റിയുള്ള താളുകൾ മായ്ക്കണം എന്നു പറയുന്നതും ശുദ്ധ അസംബണ്ഡമായി തന്നെ കണക്കാണം.//

ഹിറ്റ്‌ലറെ കുറിച്ചുള്ള വിക്കി താളിൽ തീർച്ചയായും അയാൽ ജൂതരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശം ഉണ്ടാകും. ആനയോടുള്ള ക്രൂരതകൾ മൂലം ആനകളെ പറ്റിയുള്ള താളുകൾ മായ്ക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഈ ക്രൂരതകൾ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയാൽ ഇവ ശ്രദ്ധേയതയില്ലാത്ത വെറും കാട്ടുജന്തുക്കൾ മാത്രമാണ് എന്നതാണ്.

//പീഠതന്നെയാണല്ലോ പുള്ളിയുടേയും ശ്രദ്ധേയത//

ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രദ്ധേയത ലോകത്തെ പകുതിയിലേറെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവപുത്രനായോ പ്രവാചകനായോ കണക്കാക്കുന്നു എന്നതാണ്. --PrinceMathew (സംവാദം) 10:44, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
ക്ഷമിക്കണം, ക്രിസ്തുവിനെ വിട്ടേരെ! അദ്ദേഹത്തിനെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല.
 • ആനകൾ കേരളത്തിലെങ്കിലും വെറും കാട്ടു ജന്തുക്കളല്ലെന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. അതു കേരള സമൂഹവുമായും സംസ്ക്കാരവുമായും വളരെ അടുത്ത ഒന്നല്ലേ? ആനകളോടുള്ള ക്രൂരതകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹ്യപ്രശ്നമാണെന്നതും ആനകളെ ശ്രദ്ധേയരാക്കുന്നില്ലേ? ക്രൂരതകൾ എടുത്തുമാറ്റിയാൽ കുറച്ചുപേർക്കു ആനകളിൽ വേറേ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല എന്നതു സത്യമായിരിക്കാം. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ? നാട്ടിൽ വളർത്തുന്ന (ക്രൂരതയോടെ അടിച്ചടക്കിയതു തന്നെ) ആനകൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധേയരല്ല എന്ന പരാമർശം ശരിയല്ലെന്നു തന്നെയാണ് എന്റെ പക്ഷം. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 13:03, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]
ആനകൾക്കായാലും, പൂച്ചകൾക്കായലും വിക്കിപീഡിയയിലെ ജനറൽ ശ്രദ്ധേയത ബാധകമാണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സോഴ്സുകളിൽ കാര്യപരാമർശം ഉള്ളത്, അത്തരം ക്രൈറ്റീരിയയിലുള്ളവ എന്തുതന്നെയായാലും വിക്കിയിൽ വരും.--KG (കിരൺ) 14:05, 13 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കും എന്നെനിക്കറിയില്ല

ലൈക്ക ബഹിരാകാശത്ത് പോയത് അതിനു വേണം എന്നുണ്ടായിട്ടല്ല അതിനെ ഒരു പട്ടിയോടുള്ള ക്രൂരതയായി കണ്ടു ആ പേജ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ?

ഒരു ആനക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത ? ആന എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതല്ൽ ആന മറ്റുള്ളവര്ക്ക് എന്താണ് എന്നതാണ് ഇവിടത്തെ ശ്രദ്ധേയത ..

കോടികൾ മറിയുന്ന,ജനലക്ഷങ്ങല് പങ്കെടുക്കുന്ന കേരള ഉത്സവങ്ങളുടെ ഒഴിച്ചുക്കൂടാനാവാത്ത സൂപര് താരങ്ങൾ, പത്തും അതിൽ കൂടുതലും ആനകൾ ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രധാന നേര്ച്ചയോ ഉത്സവമോ നടക്കാറില്ല നീരവധി ആനപ്രേമി സംഘങ്ങൾ , ബ്ലോഗുകൾ, ഫെസ്ബൂക് ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഇ ഫോര് എലെഫന്റ്റ്‌ പോലെ ഒരു dedicated ടീവീ പ്രോഗ്രാം, ഉത്സവ കാലത്തെ ഫ്ലെക്സുകൾ, ഗജ രാജ പട്ടം പോലെ അനവധി അവാർഡുകൾ,ലക്ഷങ്ങൾ വില മ്തിക്കുന്ന ഒരു മൃഗം ..

ഇതിലുപരി മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരതയുടെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണങ്ങൾ, നിരവധി നിയമങ്ങളും ഗജ കമ്മിറ്റി പോലുള്ള റിപ്പോർട്ട്‌ കളും ഉണ്ടായിട്ടും അതെല്ലാം നഗ്നമായി ലംഘിച്ചു ലാഭകൊതിയന്മാരായ മനുഷ്യര് നടത്തുന്ന ക്രൂരതയുടെ ഇരകൾ ..

ഇടക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അകര്മങ്ങളിലൂടെ കൂടുത്തൽ ജനശ്രദ്ധ ആകര്ഷിക്കുന്നവർ, മൂന്നോ നാലോപേരെ കൊന്ന മറ്റൊരു മൃഗത്തെയും ഒരു നാട് ജീവനോടെ വെക് കില്ല ആനകൾ മൂന്നോ നാലോ പപ്പന്മാരെ കൊല്ലുന്നത്‌ സാധാരണം

ഇതിലെല്ലാം ഉപരി കേരളത്തിന്റെ തനതായ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗം, അനവധി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, ശൈലികൾ, കഥകൾ, സിനിമകൾ, എന്തിനു കേരളത്തിന്റെ ഔദൌഗിക മൃഗം ..

>> "ഇന്നയിടത്തു നിന്ന് ഇന്ന ദിവസം കെണിവച്ച് പിടിച്ച് അടികൊടുത്ത് മെരുക്കപ്പെട്ട ഒരാനയാണ് പാമ്പാടി രാജൻ/കേശവൻ/..... (ക്രൂരമായ മർദ്ദനം കാരണം കേൾവി നഷ്ടമായതിനാൽ) ഉൽസവസ്ഥലത്ത് പെരുമ്പറ മുഴങ്ങുമ്പോഴും വെടിക്കെട്ട് നടക്കുമ്പോഴും ഈ ആന ശാന്തനായി നിൽക്കാറുണ്ട്. (ഒരിക്കൽ വെള്ളമടിച്ച് ആശാൻ തോട്ടി കൊണ്ട് കണ്ണുകുത്തി പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ കാഴ്ച്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ആന) ഉൽസവങ്ങളിലെ വെടിക്കെട്ട് മൂലമുണ്ടാവുന്ന പ്രകാശത്തിലും ശാന്തസ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. (കൊടിയ മർദ്ദനത്തെ ഭയന്ന്) തിളച്ച ടാർ റോഡുവഴിയിൽ എത്രനേരം വേണമെങ്കിലും നടക്കാനുള്ള കഴിവുമൂലം ഈ ആനയ്ക്ക് നടരാജൻ പട്ടവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. --<<

ഇതിനൊക്കെ തക്കതായ റഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെര്തോളൂ .. ഞാൻ പാമ്പാടി രാജന്റെ പേജിൽ അങ്ങനൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ... ഒറിജിനൽ രേസേര്ച് ആകരുത് എന്ന് മാത്രം

>>പ്രശസ്തരായ sniffer dogs-നെയും സർക്കസ് സിംഹങ്ങളെയും കരടികളെയും പ്രശസ്തരായ മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ മൂലം താങ്ങിയതിനാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച കുതിരകളെയും കുറിച്ചും ലേഖനം വേണം.<<

തീര്ച്ചയായും വേണം എന്താ സംശയം ?? ബ്യൂസിഫാലസിനെയും (അലെക്സാണ്ടാരിന്റെ കുതിര ) ചെതകിനെയും (മഹാരണാ പ്രതാപിന്റെ കുതിര ) സിനിസിനാട്ടിയെയും (ulyssus ഗ്രാന്റിന്റെ കുതിര ) പോലെ ശ്രദ്ധേയ മൃഗങ്ങളെ വിക്കിയിൽ കേറ്റണ്ടതാണ്, ഇവയൊക്കെ വിക്കിയിൽ ഉണ്ട്

എല്ലാ ആനയും വിക്കിയിൽ വേണോ എന്നും വിക്കിയില എടുത്താൽ ആനപ്രേമിയുടെ ഭാഷ സംമാതിക്കണോ എന്നും ന്യായമായ ചോദ്യം .. NPOV യും ശര്ധേയത് ഇല്ലയ്മയുമൊന്നല്ല

ആനകള്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ ആനകള്ക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരതക്ക് അഒരു വിക്കി പെജുണ്ടാകൂ വെങ്കിടാചലം എന്നാ ആക്ടിവ്സ്റ്റ്, ഗജ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട്, ആനകലെ എഴിന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ, പപ്പന്റെ ക്രൂരത മൂലം ആന ഇടഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ, ഒരുപാടു വിഷയങ്ങളുണ്ട്.. I can help.. Be creative, not destructive

Rakeshwarier (സംവാദം) 05:52, 14 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

നയരൂപീകരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ മാത്രം വിക്കിക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകിയചരിത്രമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ. എങ്കിലും ആനയെ വിക്കിയിൽ വാരിക്കുഴി കുത്തി പിടിച്ച് ഫെയിസ്ബുക്കിൽ എഴുന്നെള്ളിച്ച ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ബാധ്യസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നു.

1. നാട്ടാനകളുടെ ശ്രദ്ധേയത നാട്ടിൽ എത്രപേർക്കിടയിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതുമാത്രമാണ്, പോപ്പുലർ ആനകൾ ശ്രദ്ധേയരാണ്.

2. പീഡോഫൈലുകളെക്കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് എഴുതുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല ആനപ്പോസ്റ്റുകളെ. ഒന്നാമത് ആനയല്ല ക്രിമിനൽ. രണ്ടാമത് ഒരു ക്രിമിനലിനെക്കുറിച്ചും "ഏറ്റവും മികച്ച പീഡകനുള്ള മഹാപീഡകൻ എന്ന സംസ്ഥാന അവാർഡ് കരസ്തമാക്കി എന്ന് ആരും ലേഖനം എഴുതില്ല. മാത്രമല്ല, ആന വിക്റ്റിം ആണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടുതന്നെ ആന ഫാൻസ് ക്ലബ്ബുകൾക്ക് ഇല്ല എന്നതിനാൽ ആനയ്ക്കു ലഭിച്ച വീരപ്പട്ടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കൽ പറ്റില്ല, സ്വന്തം കാഴ്ച്ചപ്പാട് സ്ഥാപിക്കരുത് എന്ന വിക്കി നിയമം ബാധകമാകുന്നു.

3. ആനലേഖനങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം ആന മിടുക്കൻ, സന്തുഷ്ടൻ, ജനസമ്പർക്കം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ, പട്ടങ്ങൾ സസന്തോഷം കൈപ്പറ്റിയവൻ (പുല്ലിംഗം മനപ്പൂര്വ്വം ചേർത്തതാണ്, കൊമ്പന്മാർക്കേ സാധാരണ ഫാൻസ് ഉള്ളൂ) എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഓരോരോ ആനകൾക്ക് നേരേ നടന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട തെളിവുള്ള ക്രൂരതകളുടെ വിവരം ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

4. ഇതൊന്നുമല്ല ശരിയായ പോം വഴി. ആനയ്ക്ക് കേരള സംസ്കാരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ്, അതിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ്, നിലവിലെ റ്റ്രെൻഡ് എന്താണ്, അതുവഴി നാട്ടാനകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ്, ആന നാട്ടിലെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുകയും ആണ് എന്നത് മിധ്യാധാരണ ആണോ, ആനയ്ക്കെതിരേയുള്ള ക്രൂരതകൾ എന്താണ്, കേരളത്തിലെ ആനക്കമ്പം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാകെ കാട്ടാനകളെ വംശനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമോ, ആനസം‌രക്ഷണ നിയമം കേരളം ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ, നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ ആനയ്ക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ജന്തു/പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധർ കേരളത്തിലെ ആനക്കമ്പത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്നത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണങ്ങൾ, പത്രമാസികാ റിപ്പോർട്ടുകൾ, സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിലും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് ശരിയായ അവലംബം കൊടുത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലേഖനം ഉണ്ടാക്കുകയും നാട്ടാനകളെപ്പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ഇതും കാണുക എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കണ്ണി ചേർക്കുകയും ആണ്. ഇതോടെ ആന ലേഖനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ തനിയേ എത്തിക്കോളും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ശ്രദ്ധേയതാമാനദണ്ഡം വേണമെങ്കിൽ ആകാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ആകെ ആയിരത്തിൽ താഴെ നാട്ടാനകൾ ഉള്ള കേരളത്തിൽ പരമാവധി ആയിരം അധിക ലേഖനങ്ങൾ വിക്കിയിൽ വരും, അത്രതന്നെ. --ദേവാനന്ദ്/devanand (സംവാദം) 06:47, 15 നവംബർ 2013 (UTC)[മറുപടി]

തീരുമാനം എടുത്ത ശേഷം പത്തായത്തിലേക്കു മാറ്റേണ്ട താളുകൾ നയം കരട്[തിരുത്തുക]

കരട്[തിരുത്തുക]

 • തീരുമാമെടുത്ത ശേഷം പത്തായത്തിലേക്കു മാറ്റേണ്ട താളുകൾ, തീരുമാനത്തോടുകൂടി രണ്ടു ദിവസം പ്രസ്തുത താളിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്.

ചർച്ച[തിരുത്തുക]

ഫലമറിയാനുള്ള അവകാശമെല്ലാവർക്കുമുണ്ട്, പത്തായത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തിനോക്കണമെന്നില്ല, ഇതു സമവായത്തിലെത്തിയവയോ, നീക്കം ചെയ്യേണ്ട താളുകളോ, സംവാദം താളുകളോ എന്നില്ലാതെ പൊതുനയമാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 16:22, 18 മാർച്ച് 2014 (UTC)[മറുപടി]

യോജിക്കുന്നു--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:12, 20 മാർച്ച് 2014 (UTC)[മറുപടി]

ഇന്റർനെറ്റ് സബ് കൾച്ചറുകളെ സംബന്ധിച്ച നയരൂപീകരണം[തിരുത്തുക]

ഇന്റർനെറ്റ് സബ്കൾച്ചറുകളെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ പിന്തുടരേണ്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു നയം ഇതുവരെ ഇല്ല. കാര്യനിർവാഹകർക്ക് തോന്നുന്നതുപോലെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിനു് വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ_സാദ്ധ്യതയുള്ള_ലേഖനങ്ങൾ/ഇന്റർനാഷണൽ_ചളു_യൂണിയൻ കാണുക, ആധികാരികമെന്ന് കരുതുന്ന വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകളും, മറ്റു വിക്കിപ്പീഡിയരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കാതെ(വോട്ടെണ്ണാൻ കാത്തിരിക്കാൻ ഇതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല. എന്നാണ് അവിടെ വന്ന അഭിപ്രായം) ഏകപക്ഷീയമായി താൾ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്, അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല (ഇന്റർനെറ്റ് സബ്കൾച്ചറിന് അവാർഡ്!!) എന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധേയതയില്ല മുതലായ ബാലിശമായ നിലപാടുകളാണ് അവിടെ എടുത്തത്. എന്നാൽ ഇതിനു സമാനമായ മലയാളീഗ്രഫി ലേഖനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയത ഇതിനു മുൻപ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് നിലനിർത്താനും തീരുമാനിച്ചു. (സംവാദം:മലയാളീഗ്രഫി കാണുക.)

ഈ രണ്ടു ലേഖനങ്ങളും വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എന്റെ യുക്തി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാവാൻ കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് സബ്‌‌കൾച്ചറുകളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു നയം മലയാളം വിക്കിപ്പീഡീയയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ്. അതിനാൽ നയരൂപീകരണ ചർച്ച തുടങ്ങിവെക്കുന്നു. (ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലാണ്, നയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വൈകീട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ്)

- Hrishi (സംവാദം) 10:29, 29 ജൂലൈ 2015 (UTC)[മറുപടി]
Hrishi നിലനിൽക്ക തക്കതായ ശ്രദ്ധേയത ഉണ്ടേൽ നിലനിൽക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെയും നിലപാട് . നയത്തിന്റെ കുറവാണേൽ നയം ഉണ്ടാക്കാം - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 10:53, 29 ജൂലൈ 2015 (UTC)[മറുപടി]
കരടുതരാം കരടുതരാം :) - Hrishi (സംവാദം) 11:12, 29 ജൂലൈ 2015 (UTC)[മറുപടി]


മനോരമവാർത്തയുടെ ഹൈപ്പർലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

മറ്റ് പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മനൊരമ വാർത്തയുടെ ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ട്. ലിങ്ക് അല്പ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ്‌ലിങ്ക് ആയി. ഉദാഹരണമായി വിക്കിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില അവലംബലിങ്കുകൾ നോക്കാം.

ഈ വിധത്തിൽ നൂറുകണക്കിനു മനോരമ-ചത്തകണ്ണികൾ വിക്കിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചത്തകണ്ണികൾ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ഈ വിധത്തിൽ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അല്പ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കണ്ണികളെ കൊല്ലുന്നതിനു മനോരമ കമ്പനിക്ക് അവരുടേതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ വാർത്ത്കളുടെ അവലംബം ആയി ഈ കണ്ണികൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിക്കിപീഡിയയിൽ ഈ പ്രശ്നം ഗുരുതരമായ സംഗതിയാണ്. അതിനാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിനു ഒരു പരിഹാരം വിക്കിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെക്കുന്നു.

 1. മനോരമയുടെ ലിങ്കുകൾ അവലംബം ആയി നൽകുന്നത് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുക. (മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു പത്രം എന്ന നിലയിൽ ആ പരിഹാരം അത്ര നന്നാണോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ട്.
 2. അവലംബം ആയി നൽകുന്ന പേജ് അപ്പോൾ തന്നെ http://archive.is/ ഉപയോഗിച്ച് വെബ്ബ്‌ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ആ ലിങ്ക് അവലംബം ആയി ഉപയോഗിക്കുക.

ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ പരിഹാരം ഈ വിധത്തിൽ പ്രശ്നം കാണുന്ന എല്ലാ താളുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു.

ഈ വിഷയത്തിൽ വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ക്ഷണിക്കുന്നു.--ഷിജു അലക്സ് (സംവാദം) 12:17, 30 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)[മറുപടി]

@ഉ:Shijualex ഒരു ബോട്ടോടിച്ചാലോ? ചേർത്തിട്ടില്ലേൽ ആ താളിന്റെ ഒരു ആർക്കൈവ് ബോട്ടുതന്നെ എടുത്തു വെച്ചാൽ പോരേ? വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ലിങ്കുകളെ പിന്നീടാർക്കും Cite web/news ഫലകങ്ങളിലൂടെ കണ്ണി ചേർക്കുകയും ആവാം. (web.archive.org-ഉം ഉപയോഗിക്കാം.):- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 08:21, 1 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)[മറുപടി]
മനോരമയുടെ ലിങ്കുകൾ അവലംബം ആയി നൽകുന്നത് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുക എന്ന നിർദ്ദേശം ശരിയാണെന്ന് തോനുന്നില്ല എന്നാൽ വാർത്താ കണ്ണികൾ ചേർക്കുന്ന എല്ലാരും വെബ്ബ്‌ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ആ ലിങ്ക് അവലംബം ആയി നൽക്കും എന്നും തോനുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ നിർദേശത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 09:04, 1 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)[മറുപടി]
സാധാരണ/പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ആ താൾ പരിശോധിച്ച് ഇതു ചെയ്യാം.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:08, 1 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)[മറുപടി]

എന്തായാലും ബോട്ടോടിച്ചോ മറ്റോ ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നന്നാവും. ഇത് മനൊരമയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പ്രശ്നം ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. --ഷിജു അലക്സ് (സംവാദം) 13:35, 1 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)[മറുപടി]

രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇത് വിക്കിപീഡിയ:കണ്ണികൾ ചേർക്കൽ അവലംബം[2] എന്ന ഭാഗത്ത് വിശദീകരിച്ചാൽ തുടക്കക്കാർക്ക് ഉപകരിക്കും. ഷാജി 15:40, 1 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)[മറുപടി]

രണ്ടാമത്തെ രീതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നു. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 22:46, 1 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)[മറുപടി]

രണ്ടാമത്തെ രീതിയും സുരക്ഷിതാണോ? അവയും നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലേ..---ഉപയോക്താവ്:Akbarali (സംവാദം) 12:00, 3 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)[മറുപടി]

ഇത് മനോരമയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. ഒട്ടുമിക്ക മലയാളം ഓൺ-ലൈൻ പത്രങ്ങളുടേയും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെ. ഏതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ web.archive.org പോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ സ്ക്രീൻ കാപ്ചർ ചെയ്ത് അപ്ലോഡി അതിന്റെ ലിങ്കോ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൽ web.archive.org എന്നതിന്റെ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട്. മലയാളം പത്രങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിങ്കുകൾ കുറേ നാളിനു ശേഷം മറ്റൊരു വാർത്തയുടെ ലിങ്കായും മാറുന്നുണ്ട്. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 06:24, 10 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)[മറുപടി]

രണ്ടാമത്തെ രീതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നു .. ശ്രീജിത്ത് കൊയിലോത്ത് (സംവാദം) 10:10, 13 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)[മറുപടി]

വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കെല്ലാംതന്നെ വാർത്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല. നമുക്ക് ചരിത്രരേഖാശേഖരണം നടത്തുന്നതാവും ഉചിതമെന്നുതോന്നുന്നു. പ്രശോഭ് ജി. ശ്രീധർ (സംവാദം) 11:07, 15 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)[മറുപടി]

"തിരുത്തുക" എന്നത് തിരുത്തുക.[തിരുത്തുക]

മലയാളം വിക്കിയിലെ തിരുത്തുക എന്ന പ്രയോഗം ചിലപ്പോഴൊക്കെ പൂർണത ഇല്ലാത്ത ഒരു പദം എന്ന ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. തിരുത്തുക എന്നതിന് പകരം നവീകരിക്കുക, മെച്ചപെടുത്തുക, പുതുക്കുക എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ച് കൂടെ...?

ലാലു മേലേടത്ത് 05:23, 14 മാർച്ച് 2016 (UTC)[മറുപടി]

നവീകരിക്കുക - ശരിയാവുമോ ചിലപ്പോഴെല്ലാം ലേഖനത്തിന്റെ പുരാതനീകരണം ആണ് നടക്കുക. മെച്ചപെടുത്തുക - പറ്റുമോ ചിലപ്പോഴെല്ലാം ലേഖനത്തിന്റെ നിലവാരം വളരെ താഴോട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോഴെല്ലാം ഈ പുരാതനീകരണം നടത്തേണ്ടിവരാറില്ലേ? പുതുക്കുക - കുഴപ്പമില്ല നേരത്തേയുള്ളതിലും പുതിയപതിപ്പാണ് കിട്ടുക. മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നതല്ലേ കുറേക്കൂടി നല്ലത്. നല്ലമാറ്റങ്ങളും ചീത്തമാറ്റങ്ങളുമുണ്ടല്ലോ? തിരുത്തുകയുടെ കുഴപ്പമെന്താണ്? മാറ്റണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഒരു മാറ്റം ആർക്കാണിഷ്ടമില്ലാത്തത്.

--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:31, 14 മാർച്ച് 2016 (UTC)[മറുപടി]

എഡിറ്റ് എന്നതാണ് ശരിയായ പദം. അഥവാ ഒരു പത്രത്തിലെ എഡിറ്റർ നിർവഹിക്കുന്ന ജോലി എഴുതിക്കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം തിരുത്തകയല്ല. നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് ശരിവെക്കുകയും ആവശ്യമായ നവീകരണം നടത്തുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയുമാണ്. ഈ ആശയമാണ് എഡിറ്റ് എന്ന വാക്കിനുള്ളത്. എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന തിരുത്തുക എന്ന വാക്ക് ആ പോസിറ്റിവ് അർഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണോ? വൃത്തിയുള്ള ലേഖനത്തിന് നേരെയും തിരുത്തുക എന്ന ആഹ്വാനമാണ് വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നത്. എല്ലാം തിരുത്തണം എന്ന് വിക്കിപീഡിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സ്ഥിരമായി ആ പ്രയോഗം കണ്ടു ശീലിച്ചവർക്ക് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം തിരിയുമെങ്കിലും ആ പ്രയോഗം പലപ്പോഴും തെറ്റായ തിരുത്തലുകളിലേക്ക് വരെ നയിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. കുറച്ചു കൂടി നല്ല പദം നവീകരിക്കുക, പുതുക്കുക, മെച്ചപ്പെടുത്തുക, എന്ന് കാണാം. അറബി വിക്കിയിൽ അദ്ൽ എന്ന പദമാണ്. അർഥം-മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സന്തുലിതമാക്കുക,ശരിയാക്കുക എന്നർഥം. സമാനമായ പദം ഉപയോഗിക്കുകയോ എഡിറ്റ് എന്ന വാക്ക് തന്നെ നിലനിർത്തുകയോ ചെയ്യാം.സുഹൈറലി 05:55, 14 മാർച്ച് 2016 (UTC)[മറുപടി]

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ബാല്യദശയിൽ 'എഡിറ്റ്' എന്നു തന്നെ (മലയാളത്തിൽ) ആയിരുന്നു. [| ഈ സംവാദശകലത്തിൽ] ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ച കാണാം.

ആദ്യകാലത്തു് വീക്കിപീഡിയയിലെ/ മീഡിയാവിക്കിയിലെ പരമാവധി വാക്കുകൾ തനിമലയാളത്തിലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു പൊതുവേ അവലംബിച്ചിരുന്ന നയം. 'എഡിറ്റ്' മാറ്റി 'തിരുത്താ'ക്കിയതു് ആ സമയത്താണു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുത്തിനു് നെഗറ്റീവ് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ( കാലഹരണപ്പെട്ടതോ അപൂർണ്ണമായതോ എല്ലാം തിരുത്തേണ്ടവ തന്നെയാണു്). വിക്കിപീഡിയയിൽ എന്തായാലും ആ വാക്കു് അങ്ങനെത്തന്നെ സ്ഥിരമാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, വിക്കിപീഡിയയെപ്പറ്റി കുറച്ചുമാത്രം അറിയാവുന്ന മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും നവാഗതർക്കും ഈ വാക്കു് ശരിയല്ലാത്ത അർത്ഥമാണു തോന്നിക്കുന്നതു്.

എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, തിരുത്തുക എന്നതിനു പകരം വെക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും യുക്തമായ വാക്കു് മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതുതന്നെയാണു്. ലേഖനം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ തന്നെയാണു് നാം edit ബട്ടൻ ക്ലിക്കു ചെയ്യുന്നതു്. ഇനി ആ അവസരം മുതലെടുത്തു് ആരെങ്കിലും ലേഖനം കൂടുതൽ മോശമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു് വാക്കിന്റെ കുറ്റമല്ല.

മാറ്റുക എന്നതിനു് replacement / move / change as a whole എന്ന അർത്ഥം കൂടിയുണ്ടു്. പുതിയ ആളുകൾക്കു് കൂടുതൽ ധൈര്യവും ലാഘവത്വവും നൽകാൻ കുറേക്കൂടി നിരുപദ്രവമായ വാക്കു് 'മെച്ചപ്പെടുത്തുക' എന്നുതന്നെയാണു്. ആ വാക്കിനൊരു built-in inspiration ഉണ്ടു്.

ഇതുപോലെത്തന്നെ, മാറ്റം വരുത്തേണ്ട വാക്കാണു് 'സൃഷ്ടിക്കുക'. അതെന്തോ ഭയങ്കര കാര്യമാണെന്നു തോന്നിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. പുതിയ ലേഖനം തുടങ്ങുക എന്നോ തുടങ്ങിവെക്കുക എന്നോ ആണു കൂടുതൽ സൗഹൃദാത്മകമായ വാക്കു്.

'തിരുത്തുക' മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു മാറ്റമാണു് നാം കൈക്കൊള്ളുന്നതു്. അതിനാൽ, ഇതിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു: (1) തക്കതായ സമയാവധിയോടെ ഇതൊരു ചർച്ചയായി വെക്കണം. സമവായത്തിലെത്തിയിട്ടുമതി മാറ്റം. (2) ഈ മാറ്റത്തോടെ, അനുബന്ധ വാൿപ്രയോഗങ്ങൾ )ആ ക്രിയയുടെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ അവ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാലോചിക്കണം. (ഉദാ: കഴിഞ്ഞ മാസം 18 തിരുത്തലുകളുണ്ടായി -> കഴിഞ്ഞ മാസം 18 മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളുണ്ടായി / 18 മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 07:21, 14 മാർച്ച് 2016 (UTC)[മറുപടി]

അപ്പോ "തിരുത്തുക" എന്നതോ തിരുത്തോ Abijith k.a (സംവാദം) 16:05, 16 ജൂലൈ 2016 (UTC)[മറുപടി]

വീണ്ടും എഴുത്തുകാർ[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:ശ്രദ്ധേയത/എഴുത്തുകാർ ഇവിടെ ഉപയോക്താവ്:M.R.Anilkumar നിർദ്ദേശിച്ചത് ചർച്ചക്കു വെക്കുന്നു. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 14:54, 20 ജൂൺ 2016 (UTC)[മറുപടി]

മലയാള / കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രകാരന്മാർ[തിരുത്തുക]

 • മലയാള / കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രകാരന്മാരെ മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം. പഴയ പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള മുതൽ ഉള്ളൂർ മുതൽ സജിതാ മഠത്തിൽ വരെ ഇതിൽ വരും.

സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ എഴുത്തുകാർ[തിരുത്തുക]

സിലബസ് 'റഫറൻസ് ' ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാക്കൾ[തിരുത്തുക]

 • കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ വിവിധ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് (അക്കാഡമിക്) വിദഗ്ദ്ധന്മാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സിലബസുകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 'റഫറൻസ് ' ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടണം

അഞ്ഞൂറിലേറെലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസാധകരാൽ മൂന്നോ അതിലധികമോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാർ[തിരുത്തുക]

 • അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമാകണം.
 • തീരെച്ചെറിയ കൈപ്പുസ്തകങ്ങൾ, ഭക്തിമാർഗ്ഗഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ധാരാളമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന H&C പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ 500-ലധികം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണശാലകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, അവർ വഴിയായി മൂന്നോ നാലോ പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി എന്ന ഒരു ന്യായം കൊണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധേയനാണെന്നു് അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല.

5+ ശ്രദ്ധേയമായ അവാർഡുകൾ നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രസാധകരുടെ പരിഗണന ലഭിച്ച എഴുത്തുകാർ[തിരുത്തുക]

 • അഞ്ചിലേറെ ശ്രദ്ധേയമായ അവാർഡുകൾ നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രസാധകരുടെ പരിഗണന ലഭിച്ച എഴുത്തുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തണം

വർഷത്തിലേറെക്കാലമായി നിരന്തരമായി നൽകപ്പെടുന്ന ട്രസ്റ്റ് അവാർഡു ജേതാക്കൾ[തിരുത്തുക]

 • വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം, കുമാരനാശാൻ പുരസ്കാരം, ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് മുതലായ പത്ത് വർഷത്തിലേറെക്കാലമായി നിരന്തരമായി നൽകപ്പെടുന്ന ട്രസ്റ്റ് അവാർഡു ജേതാക്കളെ മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം

അഞ്ചിലേറെ വിഭിന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ പഠന്മോ നിരൂപണമോ വന്നിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർ[തിരുത്തുക]

 • അഞ്ചിലേറെ വിഭിന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ പഠന്മോ നിരൂപണമോ വന്നിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തണം

ദേശീയ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിൽ ഫീച്ചറോ നിരൂപണമോ പഠനമോ വന്നിട്ടുള്ളവർ[തിരുത്തുക]

 • ദേശീയ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിൽ ഫീച്ചറോ നിരൂപണമോ പഠനമോ വന്നിട്ടുള്ളവരേയും ഉൾപ്പെടുത്തണം

1ലക്ഷം+ സർക്കുലേഷനുള്ള മലയാളപത്രങ്ങളിൽ ഫീച്ചറോ നിരൂപണമോ പഠനമോ വന്നിട്ടുള്ളവർ[തിരുത്തുക]

 • ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ സർക്കുലേഷനുള്ള മലയാളപത്രങ്ങളിൽ ഫീച്ചറോ നിരൂപണമോ പഠനമോ വന്നിട്ടുള്ളവരേയും ഉൾപ്പെടുത്തണം

വിക്കിപ്പീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളിൽ അഞ്ചിലേറെത്തവണ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃതികളും എഴുത്തുകാരും[തിരുത്തുക]

 • വിക്കിപ്പീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളിൽ അഞ്ചിലേറെത്തവണ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃതികളും എഴുത്തുകാരും ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടണം

കേരള/കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാഡമി പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർ[തിരുത്തുക]

 • കേരള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാഡമി പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേരും ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടണം