ഫലകം:കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പട്ടിക/കണ്ണൂർ ജില്ല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വിസ്തൃതി (ച.കി.മീ.) ജനസംഖ്യ ബ്ലോക്ക് താലൂക്ക് ജില്ല
അഴീക്കോട്‌ 22 16.04 42,354 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
ചിറക്കൽ 22 13.56 39,838 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
പള്ളിക്കുന്ന് 16 6.9 25,057 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
പുഴാതി 19 9.17 30,616 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
വളപട്ടണം 12 2.04 8,920 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
എടക്കാട്‌ 20 18.26 33,261 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
അഞ്ചരക്കണ്ടി 14 15.47 20,683 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
ചേലോറ 19 21.18 31,091 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
ചെമ്പിലോട് 18 20.99 29,016 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
എളയാവൂർ 18 11.57 29,239 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
കടമ്പൂർ‍ 12 7.95 16,441 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
മുണ്ടേരി 19 20.42 29,901 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
മുഴപ്പിലങ്ങാട് 14 7.19 18,812 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
പെരളശ്ശേരി 17 19.4 26,662 എടക്കാട്‌ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
ആലക്കോട് 20 77.7 33,456 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ചപ്പാരപ്പടവ്‌ 17 69.99 26,569 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ചെങ്ങളായി 17 67.33 26,660 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ചെറുകുന്ന് 12 15.37 16,246 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കല്ല്യാശ്ശേരി 17 15.73 25,005 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കണ്ണപുരം 13 14.39 18,568 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കുറുമാത്തൂർ 16 50.79 22,391 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
നടുവിൽ‍ 18 87.97 29,537 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
നാറാത്ത് 16 17.24 23,584 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
പാപ്പിനിശ്ശേരി 19 15.24 30,754 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
പരിയാരം 17 54.77 24,632 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
പട്ടുവം 12 16.85 14,207 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ഉദയഗിരി 14 51.8 19,557 തളിപ്പറമ്പ്‌ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ചെറുപുഴ 18 75.64 32,089 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ചെറുതാഴം 16 32.18 23,099 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
എരമം-കുറ്റൂർ 16 75.14 25,036 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ഏഴോം 13 21 20,208 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ 14 53.75 19,535 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കാങ്കോൽ-ആലപ്പടമ്പ് 13 42.07 18,552 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കരിവെള്ളൂർ-പെരളം 13 22.23 19,062 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കുഞ്ഞിമംഗലം 13 15.44 17,279 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
മാടായി 19 16.71 33,488 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
മാട്ടൂൽ 16 12.82 24,262 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
പെരിങ്ങോം-വയക്കര 15 152.9 53,106 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
രാമന്തളി 14 29.99 21,325 പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ഇരിക്കൂർ 12 11.22 11,879 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ഏരുവേശ്ശി 13 54.06 19,393 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കൊളച്ചേരി 16 20.72 23,053 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
കുറ്റ്യാട്ടൂർ 15 35.10 22,501 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
മലപ്പട്ടം 12 19.3 8,708 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
മയ്യിൽ 17 33.08 25,223 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
പടിയൂർ-കല്യാട് 14 128.77 50,481 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
പയ്യാവൂർ 15 67.34 22,102 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ശ്രീകണ്‌ഠാപുരം 19 69 30,854 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ഉളിക്കൽ 19 60.58 34,318 ഇരിക്കൂർ തളിപ്പറമ്പ്‌ കണ്ണൂർ
ചൊക്ലി 16 11.98 25,849 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
ധർമ്മടം 17 10.66 26,705 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
എരഞ്ഞോളി 15 10.08 23,584 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കതിരൂർ 17 12.3 26,586 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കരിയാട്‌ 13 9.81 17,995 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കോട്ടയം 8.43 13 16,526 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പെരിങ്ങളം 13 10.65 17,040 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പിണറായി 18 20.04 28,759 തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
ആറളം 16 77.93 24,195 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
അയ്യൻകുന്ന് 15 122.8 21,594 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കീഴല്ലൂർ 13 29.02 17,526 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കീഴൂർ-ചാവശ്ശേരി 20 45.65 33,737 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കൂടാളി 17 40.27 25,518 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പായം 17 31.21 25,360 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
തില്ലങ്കേരി 17 25.06 12,347 ഇരിട്ടി‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
ചിറ്റാരിപറമ്പ്‌ 14 33.81 20,974 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കുന്നോത്തുപറമ്പ്‌ 20 29.77 34,491 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
മാങ്ങാട്ടിടം 18 33.31 29,766 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
മൊകേരി 13 10.53 17,917 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പന്ന്യന്നൂർ 14 10.02 19,312 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പാനൂർ 12 8.54 15,390 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പാട്യം 17 27.88 27,589 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ 17 32.39 26,281 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
വേങ്ങാട്‌ 20 280.09 32,254 കൂത്തുപറമ്പ്‌ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
പേരാവൂർ 15 34.1 20,618 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കണിച്ചാർ 12 51.96 14,432 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കേളകം 12 77.92 15,787 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കോളയാട്‌ 13 33.15 18,062 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
കൊട്ടിയൂർ 13 155.87 16,608 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
മാലൂർ 14 41.38 19,853 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ
മുഴക്കുന്ന് 14 31.04 19,228 പേരാവൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ