കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വ്യവസായം[തിരുത്തുക]

ആത്മീയ നേതാക്കൾ[തിരുത്തുക]

സാഹിത്യം[തിരുത്തുക]

രാഷ്ട്രീയം[തിരുത്തുക]

പത്രപ്രവർത്തനം[തിരുത്തുക]

കല - സാംസ്കാരികപ്രവർത്തകർ[തിരുത്തുക]

കായികരംഗം[തിരുത്തുക]

  1. മേനോൻ, റ്റി. മാധവ (2002), A handbook of Kerala, പതിപ്പ് 2, International School of Dravidian Linguistics, p. 522, ISBN 9788185692319