കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വ്യവസായം[തിരുത്തുക]

ആത്മീയ നേതാക്കൾ[തിരുത്തുക]

സാഹിത്യം[തിരുത്തുക]

രാഷ്ട്രീയം[തിരുത്തുക]

ജയൻ പട്ടത്താനം

പത്രപ്രവർത്തനം[തിരുത്തുക]

  • കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ (പത്രപ്രവർത്തകൻ)
  • തെങ്ങമം ബാലകൃഷ്ണൻ
  • ബി.ആർ.പി. ഭാസ്കർ
  • കെ. കുമാർ (തിരുവിതാംകൂർ കുമാർ / ഇലന്തൂർ കുമാർജി : രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയ്ക്ക് ശേഷം സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം പുനരുദ്ധരിച്ചു നടത്തിയ ധീര ദേശാഭിമാനിയും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവും)
  • എസ്.ആർ സുധീർ കുമാർ (പത്രപ്രവർത്തകൻ)
  • ഇഗ്നേഷ്യസ് പെരേര (പത്രപ്രവർത്തകൻ)
  • ബാബു കെ പൻമന (പത്രപ്രവർത്തകൻ)

കല - സാംസ്കാരികപ്രവർത്തകർ[തിരുത്തുക]

കായികരംഗം[തിരുത്തുക]

  1. മേനോൻ, റ്റി. മാധവ (2002), A handbook of Kerala, പതിപ്പ് 2, International School of Dravidian Linguistics, പുറം. 522, ISBN 9788185692319