ഹേമവതി (മേളകർത്താരാഗം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(ഹൈമവതി (മേളകർത്താരാഗം) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ

കർണാടക സംഗീതത്തിലെ 58ആം മേളകർത്താരാഗമാണ് ഹേമവതി

ലക്ഷണം,ഘടന[തിരുത്തുക]

  • ആരോഹണം സ രി2 ഗ2 മ2 പ ധ2 നി2 സ
  • അവരോഹണം സ നി2 ധ2 പ മ2 ഗ2 രി2 സ

ഈ രാഗം ദിശിചക്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ജന്യരാഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വിജയനാഗരി,ചന്ദ്രരേഖ,ഹംസഭ്രമരിഹേമാംബരി എന്നിവ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജന്യരാഗങ്ങൾ

കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

കൃതി കർത്താവ്
മനദേ മറവദേ കോടീശ്വര അയ്യർ
മധുരാംബികയാം മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ
മന്ത്രിണി മതംഗതനയേ മുത്തയ്യ ഭാഗവതർ

അവലംബം[തിരുത്തുക]

http://www.scribd.com/doc/3081383/CARNATIC-MUSIC-COMPOSITION-DATABASE


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹേമവതി_(മേളകർത്താരാഗം)&oldid=3116123" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്