വീരാണിമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിൽ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ എങ്കക്കാട് ദേശത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ശിവക്ഷേത്രമാണ് വീരണിമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം. 108 ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന അമ്പളിക്കാടാണ് വീരാണിമംഗലം ക്ഷേത്രം. വീരാണിമംഗലത്ത് ശിവപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നരസിംഹ പ്രതിഷ്ഠയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കക്കാട് വീരാണിമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് പരശുരാമനാണന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു [1].

വീരണിമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം

ഐതിഹ്യം[തിരുത്തുക]

നരസിംഹ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ശിവക്ഷേത്രത്തിനോളം പഴക്കം ഇല്ല. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഈ സാന്നിധ്യം ശിവകോപം കുറയ്ക്കാൻ പിന്നീടുണ്ടായതാണ് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതും, പിന്നീട് നിർമ്മിച്ച ശിവക്ഷേത്രവും, വളരെക്കാലം ചരിത്ര വിസ്മൃതിയിലാണ്ടുപോയിരുന്നു. ഈ അടുത്തിടക്കാണ് ക്ഷേത്രം പ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ചുവരുന്നത്.

ക്ഷേത്രം[തിരുത്തുക]

ശിവക്ഷേത്രം[തിരുത്തുക]

വീരാണിമംഗലത്തെ പ്രധാനമൂർത്തി പരമശിവനാണ്. പക്ഷേ നരസിംഹസ്വാമിക്ഷേത്രവും ശിവക്ഷേത്രത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പ്രാധാന്യമുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇവിടെ രണ്ടു ചെറിയക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരേ പ്രാധാന്യത്തോടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിവക്ഷേത്രത്തിനാണ് പഴക്കം കൂടുതൽ. ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം പടിഞ്ഞാറേക്കാണ്.

നരസിംഹസ്വാമിക്ഷേത്രം[തിരുത്തുക]

ശിവക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്നുതന്നെയാണ് നരസിംഹസ്വാമിയേയും കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശിവക്ഷേത്രത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം നരസിംഹസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറ് ദർശനം നൽകിയാണ് നരസിംഹസ്വാമിയേയും ഇവിടെ കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശിവഭഗവാന്റെ രൗദ്രഭാവത്തിനു ശമനം ഉണ്ടാക്കുവാനാവാം നരസിംഹപ്രതിഷ്ഠ പിന്നീട് നടത്തിയത് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൗദ്രാവതാരമാണ് നരസിംഹം.

മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം[തിരുത്തുക]

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രവും അടുത്തുതന്നെയാണ് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു പ്രതിഷ്ഠയും പടിഞ്ഞാറു ദർശനം നൽകിയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നാലാമത്തെ അവതാരവുമാണ് നരസിംഹം.

ഉപദേവന്മാർ[തിരുത്തുക]

ഗണപതി, അയ്യപ്പൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഭഗവതി, നാഗങ്ങൽ, ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് ഉപദേവന്മാർ.

വിശേഷങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • നരസിംഹജയന്തി
  • ശിവരാത്രി
  • അഷ്ടമിരോഹിണി

ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ[തിരുത്തുക]

വടക്കാഞ്ചേരി-കരുമത്ര റോഡിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെ മാറിയാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. കുഞ്ഞികുട്ടൻ ഇളയതിന്റെ “108 ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ