Jump to content

പിതൃ ദിനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Father's Day
Father's Day
ആചരിക്കുന്നത്111+ countries
തരംWorldwide
പ്രാധാന്യംHonors fathers and fatherhood
തിയ്യതിVaries per country
ആവൃത്തിAnnual
ബന്ധമുള്ളത്Children's Day, Siblings Day, Mother's Day, Parents' Day, Grandparents Day

പിതാക്കന്മാരെയും പിതൃബന്ധത്തെയും സമൂഹത്തിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ സ്വാധീനവും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് പിതൃ ദിനം. കത്തോലിക്കാ യൂറോപ്പിൽ മധ്യകാലഘട്ടം മുതൽ മാർച്ച് 19 ന് (സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഡേ) ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ആഘോഷം സ്പാനിഷ്, പോർട്ടുഗീസ് തുടങ്ങി ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. യൂറോപ്പിലെയും അമേരിക്കയിലെയും പല രാജ്യങ്ങളും യുഎസ് തീയതിയായ ജൂൺ മാസത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് പിതൃ ദിനമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. (2019 ൽ ജൂൺ 16). മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, ജൂൺ തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും മാസം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ പിതൃ ദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. മദർ ഡേ, സഹോദരന്മാർക്കുള്ള ദിവസം, മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശൻ ദിവസം എന്നിവ പോലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ പലതും ആഘോഷിക്കുന്നു.

ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും[തിരുത്തുക]

കത്തോലിക്കാ യൂറോപ്പിൽ പിതൃ ദിന ആഘോഷം കുറഞ്ഞത് മദ്ധ്യകാലഘട്ടങ്ങൾ മുതൽതന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് മാർച്ച് 19 ന്, സെന്റ് ജോസഫ് എന്ന ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് തെക്കേ യൂറോപ്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഓരോ കത്തോലിക്കാവിശ്വാസിയും "യേശുവിന്റെ പിതാവ്" എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിതൃദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ ആഘോഷം അമേരിക്കക്കാരാണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ്, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നു. മാർച്ച് 19-നും പിതാവിന്റെ ദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ നിന്നോ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്നോ, ഫ്രാൻസിസ്കൻസിന്റെ മുൻഗാമിയിൽ നിന്നോ, സെന്റ് ജോസഫ് ദിനത്തിൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ആചാരത്തെ കത്തോലിക്കാ സഭ സജീവമായി പിന്തുണച്ചു.

1910-ൽ അമേരിക്കയിലാണ് ആദ്യമായി പിത്യദിനം ആഘോഷിച്ചത്. സൊനോറ സ്മാർട്ട് ഡോഡ് എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ആശയം. അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ സെനോറയും അവളുടെ അഞ്ച് അനുജന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അവരാറുപേരുടെയും ചുമതല അച്ഛന്റെ ചുമലിലായി. വില്യം ജാക്സൺ എന്ന ആ അച്ഛൻ നന്നായിത്തന്നെ മക്കളെ വളർത്തി. വിഷമങ്ങളും പ്രതി സന്ധികളും അറിയിക്കാതെ തങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ അച്ഛന് വലിയൊരു സന്തോഷം സമ്മാനിക്കണ മെന്ന് കുറച്ചു മുതിർന്നപ്പോൾ മകൾക്ക് തോന്നി. അവൾ പലരോടും ഈ കാര്യം പങ്കുവെച്ചു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് അവളുടെ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കി. അങ്ങനെ 1910 ജൂണിലെ ഒരു ഞായറാഴ്ച പ്രാദേശികമായി പിതൃദിനം ആഘോഷിച്ചു. പിന്നെപ്പിന്നെ ആ ആഘോഷം പലനാടുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. 1972-ൽ അമേരിക്കയുടെ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റായ റിച്ചാഡ് നിക്സൺ എല്ലാവർഷവും ജൂണിലെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച "ഫാദേഴ്സ് ഡേ' ആയി ആചരിക്കുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തീയതികൾ[തിരുത്തുക]

പിതൃ ദിനം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച തീയതി രാജ്യത്തുടനീളം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ആചരണ തീയതി അനുസരിച്ച് ചില പ്രധാന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ കാണാം.

Gregorian calendar
Occurrence Dates Country

Defender of the Fatherland Day[i]

February 23[1]

Soldier's day[ii]

March 18

 Mongolia
March 19


May 7

 Kazakhstan

May 8

 South Korea (Parents' Day)

Second Sunday in May

May പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
May പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
May പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025

 Romania[4] (Ziua Tatălui)

Third Sunday in May

May പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
May പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
May പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025

 Tonga

Ascension Day

മേയ്‌ 18, 2023
മേയ്‌ 9, 2024
മേയ്‌ 29, 2025

 Germany

First Sunday in June

Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025

 Lithuania (Tėvo diena)
 Switzerland

June 5

 Denmark.[5] (also Constitution Day)

Second Sunday in June

Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025

Third Sunday in June

Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2026

June 17

June 21

June 23

Last Sunday in June

Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
Jun പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025

 Haiti

Second Sunday in July

Jul പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
Jul പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
Jul പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025

 Uruguay

Last Sunday in July

Jul പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
Jul പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
Jul പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025

 Dominican Republic

August 8[iii]

 Taiwan

Second Sunday in August

Aug പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
Aug പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
Aug പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025


Last Monday in August

Aug പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
Aug പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
Aug പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025

 South Sudan

First Sunday in September

Sep പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
Sep പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
Sep പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025

Second Sunday in September

Sep പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
Sep പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
Sep പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025

 Latvia

First Sunday in October

Oct പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
Oct പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
Oct പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025

 Luxembourg

Second Sunday in November

Nov പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2023
Nov പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2024
Nov പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ, 2025

November 12

 Indonesia

December 5

 Thailand (The birthday of King Bhumibol)[21]

December 26  Bulgaria
Hindu calendar
Definition Sample dates Country/territory

Bhadrapada Amavasya
(Gokarna Aunsi)

Between August 30 and September 30


 Nepal[22]

Islamic calendar
Occurrence Sample dates Country/territory

13 Rajab, Ali Ibn Abi Talib birthday

Burmese calendar
Occurrence Sample dates Country/territory

Full Moon Day of Tabaung

February / March


 Myanmar (Father's Day)

 1. Officially, as the name suggests, the holiday celebrates people who are serving or were serving the Russian Armed Forces (both men and women). But the congratulations are traditionally, nationally accepted by all fathers, other adult men and male children as well.
 2. As with Russia, the celebration is officially for people who served or are serving in the Mongolian Armed Forces, but the congratulations are for all fathers and all other adult men and male children as well.
 3. Taiwan only. Though Father's Day on August 8 was first celebrated in Shanghai in 1945, there is no longer an official Father's Day in mainland China since 1949.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Saunders, Robert A., and Vlad Strukov. 2010. Historical Dictionary of the Russian Federation, (Historical Dictionaries of Europe 78). Lanham: Scarecrow Press. p. 246. ISBN 9780810854758.
 2. "19. ožujka – dan kad se slave očevi" (in ക്രൊയേഷ്യൻ). dalje.com. Archived from the original on മാർച്ച് 20, 2011. Retrieved മാർച്ച് 18, 2011. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 3. "Se instituye el Día del Padre, Decreto Número 13" (in സ്‌പാനിഷ്). February 9, 1960. Archived from the original on August 9, 2007. Retrieved July 19, 2008. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 4. "Romania Celebrates Father's Day on Second Sunday of May". Bucharest: mediafax.ro. May 4, 2010. Archived from the original on November 29, 2014. Retrieved June 17, 2010.
 5. "Fars Dag" (in ഡാനിഷ്). Dansk Historisk Fællesråd. Archived from the original on August 4, 2016. Retrieved June 20, 2010.
 6. "Argentina, el origen del Día del Padre, ayer Google en español lo tuvo en su Portal". June 16, 2008. Retrieved July 12, 2008.
 7. "Días Nacionales en Chile". feriadoschilenos.cl.
 8. "Presentan en Costa Rica proyecto de ley para celebrar día del padre el día de San José". ACI Prensa. May 26, 2005.
 9. "Principales efemérides. Mes Junio" (in സ്‌പാനിഷ്). Unión de Periodistas de Cuba. Archived from the original on ജൂൺ 5, 2008. Retrieved ജൂൺ 7, 2008.
 10. "Guernsey Dairy Father's Day Half Marathon 2019 – Guernsey Athletics". Archived from the original on 2023-03-19. Retrieved 2021-06-12. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 11. "Father's Day Special". Visit Jersey. January 8, 2018.
 12. Notimex (June 14, 2008). "Preparados los capitalinos para festejar el día del padre". La Crónica de Hoy. Archived from the original on 2011-06-13. Retrieved June 23, 2008. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help) (June 15, 2008 was third Sunday of June) (in Spanish)
 13. "Días Festivos para el mes de Junio del 2008" (in സ്‌പാനിഷ്). Biblioteca Nacional de Panamá. Archived from the original on ഡിസംബർ 17, 2008. Retrieved ജൂൺ 23, 2008. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help) link dead 18 June 2017
 14. "Calendario Cívico Escolar" (in സ്‌പാനിഷ്). Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Archived from the original on 2015-09-09. Retrieved June 7, 2008.
 15. Jerome Aning (June 14, 2008). "Daughter of missing NDF consultant believes he's still alive". Philippine Daily Inquirer. Retrieved June 23, 2008. (June 15, 2008 was third sunday of June)
 16. Fathers Day Fest, Ukrainian Nationals Soccer Club Archived October 13, 2016, at the Wayback Machine.
 17. Simpson, Jacqueline; Roud, Steve (2000). A Dictionary of English Folklore. Oxford: Oxford University Press. p. 120. ISBN 0-19-969104-5.
 18. "7 Ideas for a Zimbabwean Father's Day". Zimbablog. Archived from the original on 2014-04-17.
 19. "17 de Junio, Día del Padre en El Salvador" (in സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. May 8, 1969. Archived from the original on March 27, 2008. Retrieved June 7, 2008. Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. 08 de mayo de 1969 {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 20. Marta Altolaguirre (മേയ് 17, 2008). "Reflexiones en el Día del Padre". El Periódico. Archived from the original on ജൂലൈ 27, 2011.
 21. Paul M. Handley (2006). The King Never Smiles: a biography of Thailand's Bhumibol Adulyadej. Yale University Press. p. 288. ISBN 9780300106824. (online version)
 22. P. Ferguson (2007). "Festivals and ceremonies". World and Its Peoples: Eastern and Southern Asia. Marshall Cavendish Corporation. p. 536. ISBN 978-0761476313.

ബിബ്ലിയോഗ്രഫി[തിരുത്തുക]

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പിതൃ_ദിനം&oldid=4084468" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്