വെയ്പുവള്ളം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


ചുണ്ടൻവള്ളങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലത്ത്, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന വെപ്പുകാർ സഞ്ചരിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വള്ളമാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വള്ളത്തെ വെപ്പുവള്ളം എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. പരുന്ത് വാലൻ എന്ന് കൂടി ഈ വള്ളത്തിന് പേരുണ്ട്. ഇതിന്റെ പിന്നറ്റം ഏകദേശം ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിന്റെ പോലെയാണ്. ആലങ്കാരപ്പണികളും കുറവയിരിക്കും. നാല്പതോളം ആളികൾക്ക് കയറാവുന്ന ഈ വള്ളത്തിന്റെ നീളം 15 മീറ്റർ മുതൽ 20 മീറ്റർ വരെയാണ്. തുഴക്കാർ കുറവാണെങ്കിലും ചുണ്ടൻ വള്ളത്തോളം വേഗത ഈ വള്ളങ്ങൾക്കുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വെയ്പുവള്ളം&oldid=1031019" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്