വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ അഞ്ചാമത്തെ വ്യഞ്ജനമാണ് . കവർഗത്തിലെ അഞ്ചാക്ഷരമായ "ങ" ഒരു അനുനാസിയം ആണ്.

മലയാള അക്ഷരം
ങ അക്ഷരം
തരം ഹ്രസ്വസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം ങ്ങ,ങ്ക
യുനികോഡ് പോയിന്റ്

ങ് എന്ന കേവലവ്യഞ്ജനശബ്ദ ത്തിനോട് അ എന്ന സ്വരം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് '"ങ"' എന്ന വ്യഞ്ജനം ഉണ്ടാവുന്നത്. ങ് + അ = ങ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ങ&oldid=3303103" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്