വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് . ഉപയോഗം വളരെക്കുറവായതിനാലും പ്രചാരം വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലും ആധുനികകാലത്ത് ൠ, ഌ, ൡ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള അക്ഷരമാലയിൽ ഗണിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ആധുനികകാലത്ത് 'ഏ' എന്ന അക്ഷരത്തെ ഒൻപതാമത്തെ സ്വരാക്ഷരമായി ഗണിക്കുന്നു. 'എ' എന്ന സ്വരത്തിന്റെ ദീർഘരൂപമാണ് 'ഏ'. ഇതൊരു കണ്ഠതാലവ്യസ്വരമാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഏ&oldid=1364236" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്