വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ പതിനാലാമത്തെ അക്ഷരമാണ് .

മലയാള അക്ഷരം
ഒ അക്ഷരം
തരം ഹ്രസ്വസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം
യുനികോഡ് പോയിന്റ് {{{യുനികോഡ്}}}

ഉപയോഗം വളരെക്കുറവായതിനാലും പ്രചാരം വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലും ആധുനികകാലത്ത് ൠ, ഌ, ൡ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള അക്ഷരമാലയിൽ ഗണിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ആധുനികകാലത്ത് 'ഒ' എന്ന അക്ഷരത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ സ്വരാക്ഷരമായി ഗണിക്കുന്നു. 'ഒ' ഒരു കണ്ഠൗഷ്ഠ്യസ്വരമാണ്.

ഒ ഒരു ദ്രാവിഡസ്വരമാണ്. സംസ്കൃതത്തിലോ മറ്റ് ആര്യഭാഷകളിലോ സെമിറ്റിക് ഭാഷയായ അറബിയിലോ ഒ എന്ന സ്വരം ഇല്ല. ഒകാരം ഉകാരമായും ഉകാരം ഒകാരമായും മാറ്റി ഉച്ചരിക്കപ്പെടുക സാധാരണമാണ്. ഉദാ: ഉണ്ട് - ഒണ്ട് കുട്ട - കൊട്ട

കീ ബോർഡ്[തിരുത്തുക]

മലയാളം ഇൻസ്കിപ്റ്റിൽ ഒ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ Shift കീയും ~ എന്ന കീയുമാണ് അടിക്കേണ്ടത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഒ&oldid=3300058" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്