വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ പത്താമത്തെ സ്വരാക്ഷരമാണ് .

മലയാള അക്ഷരം
ൡ അക്ഷരം
തരം ദീർഘസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം ദന്ത്യം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം
യുനികോഡ് പോയിന്റ്

എന്നാൽ, ഉപയോഗം വളരെക്കുറവായതിനാലും പ്രചാരം വളരെയേറെ ലോപിച്ചതിനാലും ആധുനികകാലത്ത് ൡ എന്ന അക്ഷരം മലയാള അക്ഷരമാലയിൽ ഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 'ൡ' ഒരു ദന്ത്യസ്വരമാണ്. '' എന്നതിന്റെ ദീർഘമാണ് 'ൡ'.

ഈയക്ഷരത്തിന്റെ സ്വരചിഹ്നമാണു് .

'ൡ' എന്ന സ്വരം കൊണ്ട് പദങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും 'ലൂ്' എന്നതിനു പകരം ചിലയിടങ്ങളിൽ, പദാദിയിൽ 'ൡ' ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും സമകാലീന കാലംതൊട്ടെ ആംഗലേയ ഭാഷകളിൽ നിന്നും മലയാളീകരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എഴുതുന്നതിനാണ് "ൡ" ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാ:

  • ൡമിയ
  • ൡതം (എട്ടുകാലി)
  • അൡഹി

ബാഹ്യകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

ഹരിനാമകീർത്തനം വീഡിയോ - 'ഌ'കാരോച്ചാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ വീഡിയോയിൽ 11:30-മിനിറ്റ് കാണുക. 'ൡ'കാരോച്ചാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ വീഡിയോയിൽ 11:57മിനിറ്റ് കാണുക.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ൡ&oldid=3300053" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്