വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ നാലാമത്തെ വ്യഞ്ജനമാണ് . കവർഗത്തിലെ മൂന്നാക്ഷരമായ "ഘ" ഒരു ഘോഷം ആണ്.

മലയാള അക്ഷരം
തരം ഹ്രസ്വസ്വരം
ഉച്ഛാരണസ്ഥാനം {{{ഉച്ഛാരണസ്ഥാനം}}}
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം
യുനികോഡ് പോയിന്റ്

ശബ്ദവായുവിനെ കണ്ഠത്തിൽ (തൊണ്ട) ഒരു ക്ഷണത്തിലധികം തടസപ്പെടുത്തി വിട്ടയക്കുമ്പോൾ ഗ് എന്ന കേവലവ്യഞ്ജനശബ്ദം ലഭിക്കുന്നു. ഗ് + ഹ = ഗ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘ&oldid=3225290" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്