വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരമാണ് .

മലയാള അക്ഷരം
ഉ മലയാളം അക്ഷരം
തരം ഹ്രസ്വസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം
യുനികോഡ് പോയിന്റ് U+

മിക്ക ഭാരതീയ ഭാഷകളിലും അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം ഉ തന്നെ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉ&oldid=3300040" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്