വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം അക്ഷരമാലയിലെ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരമാണ് . അക്ഷരമാലയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് മലയാള അക്ഷരമാല എന്ന താള് സന്ദർശിക്കുക. [1]

മലയാള അക്ഷരം
ഉ മലയാളം അക്ഷരം
തരം ഹ്രസ്വസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം ,
യുനികോഡ് പോയിന്റ് U+0D09

മിക്ക ഭാരതീയ ഭാഷകളിലും അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം ഉ തന്നെയാകുന്നു.

മലയാളം അക്ഷരമാല
അം അഃ
റ്റ
ൿ

ഉ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില വാക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

 • ഉപ്പ്
 • ഉടുമ്പ്
 • ഉറവ
 • ഉറവിടം
 • ഉച്ച
 • ഉച്ചഭാഷിണി
 • ഉറു
 • ഉറി
 • ഉരു
 • ഉരുപ്പടി
 • ഉഴവൻ
 • ഉമി
 • ഉറുമ്പ്
 • ഉടുപ്പ്
 • ഉപ്പേരി
 • ഉത്സവം
 • ഉത്രാടം
 • ഉരൽ
 • ഉരുള
 • ഉടുക്ക്
 • ഉത്രം
 • ഉത്രട്ടാതി
 • ഉത്തരം(മറുപടി)
 • ഉത്തമൻ
 • ഉമ്മ
 • ഉമ
 • ഉളി
 • ഉളുപ്പ്
 • ഉരുളക്ക്
 • ഉപ്പേരി
 • ഉത്തരം(വടക്ക്)
 • ഉത്തരായനം
 • ഉറുമി
 • ഉല്ലാസം
 • ഉള്ള്
 • ഉത്സാഹം
 • ഉന്മേഷം
 • ഉമിനീർ

ഉ മിശ്രിതാക്ഷരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%82_%E0%B4%85%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%B2%7Cമലയാളം അക്ഷരമാലയും അക്ഷരങ്ങളും വിശദവിവരം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉ&oldid=3723558" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്