വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ നാലാമത്തെ അക്ഷരമാണ് . പഴയ മലയാളമെഴുത്തിൽ എന്ന മറ്റൊരു രൂപവും ഈ എന്ന ദീർഘസ്വരത്തിന് ഉണ്ട്.

മലയാള അക്ഷരം
ഈ മലയാളം അക്ഷരം
തരം ദീർഘസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം കണ്ഠ്യം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം
യുനികോഡ് പോയിന്റ് U+

എല്ലാ ഭാരതീയ ആര്യഭാഷകളിലെയും ഇതര ദ്രാവിഡ ഭാഷകളിലെയും നാലാമത്തെ അക്ഷരവും ഇതുതന്നെ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഈ&oldid=3601498" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്