വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ചിത്രം

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ നാലാമത്തെ അക്ഷരമായ എന്ന ദീർഘസ്വരത്തിന്റെ പഴയ രൂപമാണ് ൟ.

മലയാളം അക്ഷരമാല
അം അഃ
റ്റ
ൿ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ൟ&oldid=3912835" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്