വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ സ്വരാക്ഷരമാണ് . ഉപയോഗം വളരെക്കുറവായതിനാലും പ്രചാരം വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലും ആധുനികകാലത്ത് ൠ, ഌ, ൡ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള അക്ഷരമാലയിൽ ഗണിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ആധുനികകാലത്ത് 'ഓ' എന്ന അക്ഷരത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്വരാക്ഷരമായി ഗണിക്കുന്നു. 'ഒ' എന്ന സ്വരത്തിന്റെ ദീർഘമായ 'ഓ' ഒരു കണ്ഠൗഷ്ഠ്യസ്വരമാണ്.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഓ&oldid=1364239" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്