വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ എട്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് .

മലയാള അക്ഷരം
ൠ അക്ഷരം
തരം ദീർഘസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം മൂർധന്യം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം
യുനികോഡ് പോയിന്റ്

എന്നാൽ, ഉപയോഗം വളരെക്കുറവായതിനാലും പ്രചാരം വളരെയേറെ ലോപിച്ചതിനാലും ആധുനികകാലത്ത് ൠ എന്ന അക്ഷരം മലയാള അക്ഷരമാലയിൽ ഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ൠ ഒരു മൂർധന്യസ്വരമാണ്.

ൠകാരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ വിരളമാണ്.

ഉദാ:- ൠഭോഷൻ = കൊള്ളരുതാത്തവനും നീചനുമായ വിഡ്ഢി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ൠ&oldid=3307837" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്