വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ പതിനാറാമത്തെ അക്ഷരമാണ് .

മലയാള അക്ഷരം
ഔ അക്ഷരം
തരം ദീർഘഹ്രസ്വസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം ,
യുനികോഡ് പോയിന്റ് {{{യുനികോഡ്}}}

ഉപയോഗം വളരെക്കുറവായതിനാലും പ്രചാരം വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലും ആധുനികകാലത്ത് ൠ, ഌ, ൡ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള അക്ഷരമാലയിൽ ഗണിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ആധുനികകാലത്ത് 'ഔ' എന്ന അക്ഷരത്തെ പതിമൂന്നാമത്തെ സ്വരാക്ഷരമായി ഗണിക്കുന്നു. 'ഔ' ഒരു കണ്ഠൗഷ്ഠ്യസ്വരമാണ്.

അ, ഉ എന്നീ സ്വരങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു ദിസ്വരകമാണ് ഔ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഔ&oldid=3475315" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്