ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:മലയാള അക്ഷരമാല

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വ്യഞ്ജനങ്ങളെ വർഗ്ഗമനുസരിച്ച് ഓരോ വരിയാക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ?--Vssun (സുനിൽ) 02:55, 19 ജൂൺ 2010 (UTC)Reply[മറുപടി]

അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് കരുതുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 03:43, 19 ജൂൺ 2010 (UTC)Reply[മറുപടി]

checkY ചെയ്തു--Vssun (സുനിൽ) 05:42, 19 ജൂൺ 2010 (UTC)Reply[മറുപടി]

യ, ര, ല, വ, ശ, ഷ, സ, ഹ, ള, ഴ, റ എന്നല്ലേ ക്രമം? ആ ക്രമത്തിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.--Vssun (സുനിൽ) 11:06, 28 ജൂലൈ 2010 (UTC)Reply[മറുപടി]

ആക്കി. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 06:00, 17 ജൂലൈ 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]