കോവിഡ് 19 പാൻഡെമിക് രാജ്യം തിരിച്ച്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ചൈനയിൽ ഹൂബെയ് പ്രവിശ്യയിലെ വൂഹാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസ് നിമിത്തമുണ്ടായ 2019-20 കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡെമിക്കിനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിലെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും തിരിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവായ അവലോകനം ഈ ലേഖനം നൽകുന്നു

COVID-19 pandemic
COVID-19 Outbreak World Map per Capita.svg
Worldwide confirmed cases of COVID-19 per capita 23 മേയ് 2020—ലെ കണക്കുപ്രകാരം
   > 10,000 cases per million inhabitants
   3,000–10,000 cases per million inhabitants
   1,000–3,000 cases per million inhabitants
   300–1,000 cases per million inhabitants
   100–300 cases per million inhabitants
   0–100 cases per million inhabitants
   No reported cases, no population, or no data available
COVID-19 Outbreak World Map.svg
Worldwide confirmed cases of COVID-19 by country and territory 23 മേയ് 2020—ലെ കണക്കുപ്രകാരം
  1,000,000+ confirmed cases
  100,000–999,999 confirmed cases
  10,000–99,999 confirmed cases
  1,000–9,999 confirmed cases
  100–999 confirmed cases
  1–99 confirmed cases
  No confirmed cases or no data
രോഗംCOVID-19
Virus strainSARS-CoV-2
സ്ഥലംWorldwide
തീയതി1 December 2019[1] – present
(1 വർഷം, 4 മാസം and 3 ആഴ്ച)
സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകൾ14,30,12,106[2][a]
സജീവ കേസുകൾ5,79,86,073[2]
ഭേദയമായവർ8,19,79,884[2]
മരണം30,46,149[2]
പ്രദേശങ്ങൾ
192[2]


രാജ്യം തിരിച്ച്[തിരുത്തുക]

സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട കേസുകൾ[തിരുത്തുക]

21 April 2021 09:20 UTC ആയപ്പോഴേക്കും 14,30,12,106 കേസുകൾ 227 രാജ്യങ്ങളിലും [2] 26 ആഡംബര കപ്പലുകളിലുമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതിൽ [3] രോഗികളുടെ എണ്ണം 5,79,86,073 മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം 30,46,149 deaths.[2] എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു

Confirmed cases and deaths per million inhabitants calculated from Template:COVID-19 pandemic data and List of countries and dependencies by population on 22 May 2020 17:18 UTC below.

Edit with the visual editor

ഇതും കാണുക: ഫലകം:കോവിഡ്-19 പകർച്ചവ്യാധി ഡാറ്റ/അന്താരാഷ്ട്ര മെഡിക്കൽ കേസുകൾ, ഫലകം:കോവിഡ്-19 ടെസ്റ്റിംഗ് രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ച്</noinclude>


പ്രധാന ലേഖനങ്ങൾ: COVID-19 pandemic, COVID-19 pandemic by country and territory
ഇതും കാണുക: Template:COVID-19 testing by country
</noinclude>
Location[b] Cases[a] Deaths[c] Recov.[d] Ref.
World[e] 14,30,12,106 30,46,149 8,19,79,884 [2]
United States[f] 3,19,76,092 5,73,551 No data [11]
India 1,53,21,089 1,80,530 1,31,08,582 [12]
Brazil 14,050,885 378,530 12,561,689 [13][14]
France[g] 5,339,920 101,597 No data [15][16]
Russia[h] 4,727,125 106,706 4,352,873 [17]
United Kingdom[i] 4,393,307 127,307 No data [19]
Turkey[j] 4,384,624 36,613 3,792,129 [23]
Italy 3,891,063 117,633 3,290,715 [24]
Spain[k] 3,435,840 77,216 No data [25]
Germany[l] 3,180,810 81,086 2,803,288 [27][26]
Argentina[m] 2,743,558 59,792 2,407,791 [29]
Poland 2,718,493 63,473 2,366,230 [30]
Colombia 2,684,101 69,177 2,505,738 [31]
Mexico 2,311,172 213,048 1,836,377 [32]
Iran 2,286,927 67,525 1,810,531 [33]
Ukraine[n] 1,974,118 40,796 1,514,472 [34][35]
Peru 1,719,088 57,954 1,645,100 [36][37]
Indonesia 16,20,569 44,007 14,75,456 [38]
Czech Republic 1,609,861 28,711 1,517,774 [39]
South Africa 1,568,366 53,887 1,494,630 [40][41]
Netherlands[o] 1,417,772 16,965 No data [43][44]
Canada[p] 1,136,849 23,707 1,025,120 [47]
Chile[q] 1,136,435 25,317 1,067,662 [51]
Romania 1,037,009 26,793 954,868 [52]
Iraq 993,158 15,060 870,927 [53]
Belgium[r] 955,506 23,834 No data [55][56]
Philippines 953,106 16,141 809,959 [57][58]
Sweden 916,830 13,825 No data [59]
Israel[s] 837,357 6,345 828,902 [60]
Portugal 831,645 16,951 790,118 [61][62]
Pakistan 772,381 16,600 672,619 [63]
Hungary 754,833 25,580 461,181 [64]
Bangladesh 727,780 10,588 628,111 [65][66]
Jordan 689,482 8,308 644,486 [67]
Serbia[t] 667,937 6,058 No data [68]
Switzerland[u] 639,445 9,898 317,600 [69][70]
Austria 597,566 9,959 560,492 [71]
Japan[v] 541,496 9,710 488,944 [72]
Lebanon 513,006 6,995 432,548 [73]
Morocco[w] 506,669 8,959 492,725 [74]
United Arab Emirates 502,791 1,561 485,078 [75]
Saudi Arabia 407,010 6,846 390,538 [76]
Bulgaria 390,911 15,518 314,273 [77][78]
Malaysia 381,813 1,400 358,726 [79]
Slovakia 377,473 11,304 No data [80]
Panama 361,319 6,192 351,228 [81]
Ecuador 361,154 17,744 309,541 [82][83]
Belarus 345,998 2,443 336,227 [84]
Greece 320,629 9,627 No data [85]
Croatia 313,423 6,692 291,351 [86]
Azerbaijan[x] 303,858 4,203 267,485 [87]
Georgia[y] 297,728 3,959 282,237 [88]
Bolivia 291,675 12,695 240,366 [89]
Kazakhstan 289,720 3,294 248,096 [90][91]
Nepal 287,567 3,102 275,806 [92]
Tunisia 285,490 9,783 234,791 [93]
Palestine 280,741 3,017 247,359 [94]
Dominican Republic 261,531 3,422 218,988 [95]
Kuwait 259,868 1,468 243,056 [96]
Paraguay 255,046 5,470 209,754 [97]
Moldova[z] 246,691 5,616 233,281 [98]
Ethiopia 245,155 3,439 181,935 [99][100]
Ireland 244,297 4,847 No data [101]
Denmark[aa] 244,065 2,463 232,191 [102][103]
Lithuania 236,533 3,802 213,970 [104][105]
Slovenia 233,033 4,172 No data [106][107]
Costa Rica 231,967 3,104 199,166 [108][109]
Egypt[ab] 218,041 12,820 164,368 [110]
Guatemala 214,700 7,279 192,519 [111]
Armenia 209,485 3,919 189,688 [112]
Honduras 202,413 4,976 76,446 [113][114]
Qatar 198,361 391 175,431 [115]
Bosnia and Herzegovina 191,876 8,025 149,273 [116]
Venezuela 184,595 1,925 166,826 [117]
Oman 182,693 1,909 162,656 [118]
Libya 173,089 2,919 158,352 [119]
Uruguay 169,327 2,022 139,590 [120][121]
Bahrain 166,157 605 154,711 [122]
Nigeria 164,423 2,061 154,406 [123]
Kenya 152,523 2,519 103,838 [124]
North Macedonia 147,995 4,509 124,828 [125]
Myanmar 142,661 3,206 131,908 [126]
Albania 129,842 2,353 102,601 [127][128]
Algeria 119,805 3,160 83,514 [129]
Estonia 118,789 1,109 104,653 [130][131]
South Korea 115,926 1,806 105,877 [132][133]
Latvia 112,224 2,071 102,290 [134][135]
Puerto Rico 109,695 2,213 No data [136][137]
Norway[ac] 108,587 709 54,004 [140]
Kosovo 101,517 2,072 87,012 [141]
Sri Lanka 97,105 620 93,547 [142][143]
Montenegro 95,894 1,441 91,399 [144]
Cuba[ad] 92,474 512 87,061 [145][146]
Kyrgyzstan 92,095 1,555 87,056 [147]
Ghana 91,260 754 89,092 [148]
Zambia 91,119 1,238 88,956 [149][150]
China[ae] 90,468 4,636 85,533 [151]
Uzbekistan 87,551 640 84,717 [152]
Finland[af] 84,501 893 31,000 [155][156]
Mozambique 69,309 802 62,323 [157]
El Salvador 67,557 2,078 63,787 [158]
Luxembourg 64,549 785 60,563 [159]
Cameroon 61,731 919 56,926 [160][161]
Singapore 60,653 30 60,335 [162]
Afghanistan 58,037 2,549 52,272 [163]
Cyprus[ag] 55,407 288 No data [164][165]
Namibia 46,655 604 44,525 [166]
Thailand 46,643 110 29,371 [167][168]
Ivory Coast 45,560 274 45,129 [169]
Jamaica 44,116 721 19,728 [170][171]
Uganda 41,140 337 40,685 [172][173]
Botswana[ah] 40,478 663 38,923 [175]
Senegal 39,836 1,095 38,600 [176]
Zimbabwe 37,859 1,553 35,031 [177]
Malawi 33,968 1,142 31,810 [178]
Sudan 32,244 2,281 26,087 [179][180]
Madagascar 32,205 542 26,017 [181][182]
Donetsk PR[ai] 31,405 2,400 24,291 [183]
Malta 30,063 411 29,130 [184]
Australia[aj] 29,559 910 No data [185]
DR Congo[ak] 29,084 748 26,108 [186][187]
Maldives 26,505 70 23,690 [188]
Angola 24,300 561 22,576 [189]
Rwanda 23,934 326 22,408 [190][191]
Mongolia 22,884 49 12,401 [192]
Gabon 22,032 136 18,706 [193]
Guinea 21,633 139 18,991 [194][195]
Syria[al] 21,142 1,446 14,841 [196]
Cape Verde 20,781 194 18,350 [197]
French Polynesia 18,708 141 4,842 [198][199]
Eswatini 18,417 671 17,715 [200]
Mauritania 18,129 453 17,484 [201]
Abkhazia[am] 14,065 220 13,350 [202]
Tajikistan 13,308 90 13,218 [203][204]
Burkina Faso 13,148 154 12,773 [205][206]
Haiti 12,918 251 11,215 [207][208]
Andorra 12,874 123 12,285 [209]
Somalia[an] 12,837 656 5,346 [210]
Belize 12,558 318 12,156 [211]
Togo 12,553 120 10,230 [212]
Guyana 11,972 273 10,297 [213]
Curaçao 11,934 94 9,527 [214]
Hong Kong 11,705 209 11,302 [215]
Mali 11,254 402 6,800 [216][217]
Lesotho 10,720 316 5,868 [218][219]
South Sudan 10,478 114 10,215 [220]
Djibouti 10,460 116 9,172 [221][222]
Aruba 10,399 94 9,932 [223]
Congo[ao] 10,084 137 7,514 [224][225]
Papua New Guinea 9,952 91 No data [226][227]
Bahamas[ap] 9,791 194 9,059 [228][229]
Suriname 9,687 188 8,900 [230]
Trinidad and Tobago 9,135 157 7,996 [231][232]
Guam[aq] 7,884 136 7,699 [11][233]
Benin 7,720 97 7,510 [234][235]
Equatorial Guinea 7,505 106 7,016 [236]
Cambodia 7,444 49 2,555 [237]
Nicaragua 6,778 180 No data [238]
Iceland 6,350 29 6,208 [239]
Central African Republic 5,929 79 1,924 [240][241]
Yemen 5,858 1,132 2,261 [242]
The Gambia 5,784 170 5,225 [243]
Niger 5,048 188 4,715 [244]
San Marino 5,030 88 4,746 [245]
Seychelles 4,976 25 4,501 [246][247]
Chad 4,708 169 4,353 [248][249]
Saint Lucia 4,419 69 4,265 [250]
Gibraltar 4,291 94 4,181 [251]
Luhansk PR[ai] 4,202 378 3,464 [252]
Sierra Leone 4,041 79 2,857 [253][254]
Northern Cyprus[ar] 3,913 24 3,509 [255]
Comoros 3,820 146 3,626 [256]
Barbados 3,784 44 3,681 [257]
Guinea-Bissau 3,712 66 3,142 [258][259]
Burundi 3,612 6 773 [260][261]
Eritrea 3,537 10 3,334 [262]
South Ossetia[as] 3,275 60+ 2,899 [263]
Jersey 3,233 69 3,171 [264]
U.S. Virgin Islands 3,041 27 2,963 [265][266]
Liechtenstein 2,849 56 2,708 [267]
Vietnam 2,801 35 2,490 [268]
Artsakh[at] 2,599 31 337 [269][270]
Monaco 2,404 31 2,304 [271]
Turks and Caicos Islands 2,369 17 2,291 [272]
São Tomé and Príncipe 2,283 35 2,219 [273]
New Zealand 2,227 26 2,075 [274][275]
Bermuda 2,214 20 1,290 [276]
Sint Maarten 2,211 27 2,161 [277]
Liberia 2,042 85 1,899 [278]
Saint Vincent and The Grenadines 1,819 10 1,686 [279]
Somaliland[au] 1,808 66 1,431 [280][281]
Isle of Man[av] 1,574 29 1,445 [283]
Bonaire 1,522 15 1,370 [284]
East Timor 1,452 2 727 [285][286]
Antigua and Barbuda 1,217 31 995 [287]
Mauritius 1,203 15 976 [288]
USS Theodore Roosevelt[aq] 1,102 1 751 [289][290]
Taiwan[aw] 1,082 11 1,038 [292]
Charles de Gaulle[ax] 1,081 0 0 [293]
Bhutan 966 1 883 [297]
Guernsey 822 14 807 [298]
Diamond Princess[v] 712 14 653 [299][300]
Faroe Islands 663 1 660 [301][302]
Cayman Islands 531 2 508 [303]
Wallis and Futuna 447 5 11 [304][305]
Sahrawi Arab DR[ay] 235 12 145 [306]
Brunei 223 3 210 [307][308]
Dominica 165 0 161 [309]
Northern Mariana Islands 162 2 32 [310][311]
Grenada 157 1 154 [312][313]
British Virgin Islands 153 1 131 [314]
Costa Atlantica 148 0 148 [315][316]
Greg Mortimer 128 1 No data [317][318]
New Caledonia 124 0 30 [319]
Fiji 77 2 65 [320]
Falkland Islands 62 0 55 [321]
Laos 60 0 49 [322][323]
Proposed flag of Antarctica (Graham Bartram).svg Antarctica 58 0 0 [324]
Macau 49 0 48 [325]
Saint Kitts and Nevis 44 0 44 [326][327]
Greenland 31 0 31 [328][329]
Anguilla 29 0 25 [330]
Vatican City 29 0 27 [331][332]
Saint Pierre and Miquelon 25 0 24 [333][334]
Montserrat 20 1 18 [335]
Sint Eustatius 20 0 20 [336]
Solomon Islands 20 0 18 [337][338]
MS Zaandam[az] 13 4 No data [341][342]
Coral Princess[ba] 12 3 No data [344]
SeaDream I[bb] 9 0 No data [345][346]
HNLMS Dolfijn[bc] 8 0 8 [347][350]
Saba 6 0 6 [351]
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 8 0 5 [352][353]
Marshall Islands 4 0 4 [354][355]
American Samoa 4 0 3 [356]
Samoa 4 0 2 [357][358]
Vanuatu 3 0 1 [359]
Federated States of Micronesia 1 0 1 [360]
Tanzania[bd] No data No data No data [362][363]
As of 14 ജൂൺ 2020 (UTC) · History of cases · History of deaths
Notes
 1. 1.0 1.1 Cases: This number shows the cumulative number of confirmed human cases reported to date. The actual number of infections and cases is likely to be higher than reported.[4] Reporting criteria and testing capacity vary between locations.
 2. Location: Countries, territories, and international conveyances where cases were diagnosed. The nationality of the infected and the origin of infection may vary. For some countries, cases are split into respective territories and noted accordingly.
 3. Deaths: Reporting criteria vary between locations.
 4. Recoveries: May not correspond to actual current figures and not all recoveries may be reported. Reporting criteria vary between locations and some countries do not report recoveries.
 5. The worldwide totals for cases, deaths and recoveries are taken from the Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. They are not sums of the figures for the listed countries and territories.
 6. United States
  1. Figures include cases identified on the Grand Princess.
  2. Figures do not include the unincorporated territories of Puerto Rico, U.S Virgin Islands, Guam, Northern Mariana Islands, and American Samoa, all of which are listed separately.
  3. Not all states or overseas territories report recovery data.
  4. Cases include clinically diagnosed cases as per CDC guidelines.[5]
  5. Recoveries and deaths include probable deaths and people released from quarantine as per CDC guidelines.[6][7][8]
  6. Figures from the United States Department of Defense are only released on a branch-by branch basis since April 2020, without distinction between domestic and foreign deployment, and cases may be reported to local health authorities.[9]
  7. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separate from national figures but included in the Navy's totals.
  8. There is also one case reported from Guantanamo Bay Naval Base not included in any other nation or territory's counts.[10] Since April 2020, the United States Department of Defense has directed all bases, including Guantanamo Bay, to not publish case statistics.[9]
 7. France
  1. Including overseas regions of French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte and Réunion, and collectivities of Saint Barthélemy and Saint Martin.
  2. Excluding collectivities of New Caledonia, French Polynesia, Saint Pierre and Miquelon and Wallis and Futuna.
  3. Recoveries only include hospitalized cases.[15]
  4. Figures for total confirmed cases and total deaths include data from both hospital and nursing home (ESMS: établissements sociaux et médico-sociaux).[15]
 8. Russia
  1. Including cases from the disputed Crimea and Sevastopol.
  2. Excluding cases from the Diamond Princess cruise ship, which are classified as "on an international conveyance".
 9. United Kingdom
  1. Excluding all British Overseas Territories and Crown dependencies.
  2. As of 23 March 2020, the UK government does not publish the number of recoveries. The last update on 22 March reported 135 recovered patients.[18]
 10. Turkey
  1. From 29 July to 24 November 2020, the Ministry of Health did not publish the total number of positive cases. Instead, symptomatic coronavirus cases were shown as "patients".[20][21] The ministry began to report the daily numbers of previously unreported cases on 25 November, announced the total number of cases in the country on 10 December, and started to include asymptomatic and mildly symptomatic cases (who are usually considered recovered after 10 days of isolation[22]) in the number of recoveries on 12 December.
 11. Spain
  1. The figure for cases excludes serology–confirmed cases.
  2. As of 19 May 2020, the Spanish government does not publish the number of recoveries. The last update on 18 May reported 150,376 recovered patients.
 12. Germany
  1. Not all state authorities count recoveries.[26]
  2. Recoveries include estimations by the Robert Koch Institute.[26][27]
 13. Argentina
  1. Excluding confirmed cases on the claimed territory of the Falkland Islands. Since 11 April 2020, the Argentine Ministry of Health includes them in their official reports.[28]
 14. Ukraine
  1. Excluding cases from the disputed Crimea and Sevastopol. Cases in these territories are included in the Russian total.
  2. Excluding cases from the unrecognized Donetsk and Lugansk People's Republics.
 15. Netherlands
  1. The Kingdom of the Netherlands consists of a) the Netherlands* [the country as opposed to the kingdom; listed here], which in turn includes the Caribbean Netherlands, that are made up of the special municipalities Bonaire*, Saba* and Sint Eustatius*; b) Aruba*; c) Curaçao*; and d) Sint Maarten*. All regions marked with an asterisk are listed separately.
  2. The Dutch Government agency RIVM, responsible for the constituent country the Netherlands, does not count its number of recoveries.[42]
 16. Canada
  1. On 17 July 2020, Quebec, Canada, revised its criteria on recoveries. The Institut national de santé publique claims that "the previous method resulted in 'significant underestimations' of recovered cases."[45] This change resulted in a drop of active cases nationwide, from a total of 27,603 on 16 July to 4,058 on 17 July.[46]
 17. Chile
  1. Including the special territory of Easter Island and cases reported in the Chilean Antarctic Territory.
  2. The Chilean Ministry of Health considered all cases as "recovered" after 14 days since the initial symptoms of the virus, regardless of the health situation of the infected or if succeeding tests indicate the continuing presence of the virus. The only exceptions are casualties, which are not included as recovered.[48]
  3. Deaths include only cases with positive PCR tests and catalogued as a "COVID-19 related death" by the Civil Registry and Identification Service. This number is indicated in the daily reports of the Ministry of Health. A report with the total number of deaths, including suspected cases without PCR test, is released at least weekly since 20 June 2020.[49] In the latest report (5 April 2021), the total number of deaths is 31,513.[50]
 18. Belgium
  1. The number of deaths also includes untested cases and cases in retirement homes that presumably died because of COVID-19, whilst most countries only include deaths of tested cases in hospitals.[54]
 19. Israel
  1. Including cases from the disputed Golan Heights.
  2. Excluding cases from the Occupied Palestinian Territories.
 20. Serbia
  1. Excluding cases from the disputed territory of Kosovo.
 21. Switzerland
  1. Recoveries are estimates by the Tribune de Genève.
 22. 22.0 22.1 Diamond Princess and Japan
  1. The British cruise ship Diamond Princess was in Japanese waters, and the Japanese administration was asked to manage its quarantine, with the passengers having not entered Japan. Therefore, this case is included in neither the Japanese nor British official counts. The World Health Organization classifies the cases as being located "on an international conveyance".
 23. Morocco
  1. Including cases in the disputed Western Sahara territory controlled by Morocco.
  2. Excluding the de facto state of the Sahrawi Arab Democratic Republic.
 24. Azerbaijan
  1. Excluding the self-declared state of Artsakh.
 25. Georgia
  1. Excluding the de facto states of Abkhazia and South Ossetia.
 26. Moldova
  1. Including the disputed territory of Transnistria.
 27. Denmark
  1. The autonomous territories of the Faroe Islands and Greenland are listed separately.
 28. Egypt
  1. Includes cases identified on the MS River Anuket.
 29. Norway
  1. Estimation of the number of infected:
   • As of 23 March 2020, according to figures from just over 40 per cent of all GPs in Norway, 20,200 patients have been registered with the "corona code" R991. The figure includes both cases where the patient has been diagnosed with coronavirus infection through testing, and where the GP has used the "corona code" after assessing the patient's symptoms against the criteria by the Norwegian Institute of Public Health.[138]
   • As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between 7,120 and 23,140 Norwegians are infected with the coronavirus.[139]
 30. Cuba
  1. Includes cases on the MS Braemar.
  2. Excluding cases from Guantanamo Bay, which is governed by the United States.
 31. China
  1. Excluding 205 asymptomatic cases under medical observation 19 ഡിസംബർ 2020—ലെ കണക്കുപ്രകാരം.
  2. Asymptomatic cases were not reported before 31 March 2020.
  3. Excluding Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau.
  4. Does not include Taiwan.
 32. Finland
  1. Including the autonomous region of the Åland Islands.
  2. The number of recoveries is an estimate based on reported cases which were reported at least two weeks ago and there is no other monitoring data on the course of the disease.[153] The exact number of recoveries is not known, as only a small proportion of patients have been hospitalised.[154]
 33. Cyprus
 34. Botswana
  1. 2,416 people who tested positive have been voluntarily repatriated to their respective countries and are not part of the confirmed case count as a result the Government of Botswana does not include the transferred-out cases.[174]
 35. 35.0 35.1 Donetsk and Luhansk People's Republic
  1. Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the Donetsk and Luhansk Oblasts.
 36. Australia
  1. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
 37. DR Congo
 38. Syria
  1. Excluding cases from the disputed Golan Heights.
 39. Abkhazia
  1. Cases from this de facto state are not counted by Georgia.
 40. Somalia
  1. Excluding the de facto state of Somaliland.
 41. Congo
  1. Also known as the Republic of the Congo and not to be confused with the DR Congo.
 42. Bahamas
  1. Some of these deaths may still be under investigation as stated in the Ministry's press release.
 43. 43.0 43.1 Guam and USS Theodore Roosevelt
  1. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separately.
 44. Northern Cyprus
  1. Cases from this de facto state are not counted by Cyprus.
 45. South Ossetia
  1. Cases from this de facto state are not counted by Georgia.
 46. Artsakh
  1. Cases from this de facto state are not counted by Azerbaijan.
 47. Somaliland
  1. Cases from this de facto state are not counted by Somalia.
 48. Isle of Man
  1. Recoveries are presumed. Defined as "An individual testing positive for coronavirus who completes the 14 day self-isolation period from the onset of symptoms who is at home on day 15, or an individual who is discharged from hospital following more severe symptoms."[282]
 49. Taiwan
  1. Including cases from the ROCS Pan Shi.[291]
 50. Charles de Gaulle
  1. Including cases on the escort frigate Chevalier Paul.
  2. Florence Parly, Minister of the Armed Forces, reported to the National Assembly's National Defense and Armed Forces Committee [fr] that 2010 sailors of the carrier battle group led by Charles de Gaulle had been tested, with 1081 tests returning positive so far.[293] Many of these cases were aboard Charles de Gaulle, some of the cases were reportedly aboard French frigate Chevalier Paul, and it is unclear if any other ships in the battle group had cases on board.[294][295][296]
 51. Sahrawi Arab Democratic Republic
  1. Cases from this de facto state are not counted by Morocco.
 52. MS Zaandam
  1. Including cases from MS Rotterdam.
  2. The MS Rotterdam rendezvoused with the Zaandam on 26 March off the coast of Panama City to provide support and evacuate healthy passengers. Both have since docked in Florida.[339][340]
  3. MS Zaandam and Rotterdam's numbers are currently not counted in any national figures.
 53. Coral Princess
  1. The cruise ship Coral Princess has tested positive cases since early April 2020 and has since docked in Miami.[343]
  2. Coral Princess's numbers are currently not counted in any national figures.
 54. SeaDream I
  1. SeaDream I's numbers are currently not counted in any national figures.
 55. HNLMS Dolfijn
  1. All 8 cases currently associated with Dolfijn were reported while the submarine was at sea in the waters between Scotland and the Netherlands.[347]
  2. It is unclear whether the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) is including these cases in their total count, but neither their daily update details nor their daily epidemiological situation reports appear to have mentioned the ship, with a breakdown of cases listing the twelve provinces of the country of the Netherlands (as opposed to the kingdom) accounting for all the cases in the total count.[348][349]
 56. Tanzania
  1. Figures for Tanzania are "No data" as the country stopped publishing figures on coronavirus cases on 29 April 2020.[361] Figures as of that date were 509 cases, 21 deaths, and 183 recoveries.[362][363]
Country Cases per
million
Deaths per
million
Abkhazia 102 4
Afghanistan 286 6
Albania 340 11
Algeria 184 14
Andorra 9827 658
Angola 2 0
Anguilla 202 0
Antigua and Barbuda 249 31
Argentina 221 9
Armenia 2005 25
Aruba 900 27
Australia 276 4
Austria 1841 71
Azerbaijan 383 5
Bahamas 252 29
Bahrain 5423 8
Bangladesh 179 3
Barbados 314 24
Belarus 3650 20
Belgium 4899 799
Belize 44 5
Benin 12 0
Bermuda 1952 141
Bhutan 28 0
Bolivia 452 19
Bosnia and Herzegovina 719 43
Botswana 12 0
Brazil 1475 95
British Virgin Islands 266 33
Brunei 307 2
Bulgaria 341 18
Burkina Faso 38 2
Burundi 4 0
Cambodia 8 0
Cameroon 162 6
Canada 2150 162
Cape Verde 647 5
Cayman Islands 1839 15
Central African Republic 79 0
Chad 36 4
Chile 3237 33
China 59 3
Colombia 371 13
Comoros 39 1
Congo 85 3
Costa Rica 179 2
Croatia 549 24
Cuba 170 7
Curaçao 102 6
Cyprus 1054 19
Czech Republic 819 29
DR Congo 20 1
Denmark 1928 96
Djibouti 1898 9
Dominica 223 0
Dominican Republic 1351 44
East Timor 17 0
Ecuador 2019 168
Egypt 149 7
El Salvador 253 5
Equatorial Guinea 621 7
Eritrea 11 0
Estonia 1354 48
Eswatini 201 2
Ethiopia 4 0
Falkland Islands 4065 0
Faroe Islands 3567 0
Fiji 20 0
Finland 1189 56
France 2149 421
French Polynesia 217 0
Gabon 721 6
Gambia 10 0
Georgia 195 3
Germany 2157 100
Ghana 214 1
Gibraltar 4482 0
Greece 266 16
Greenland 196 0
Grenada 196 0
Guam 957 29
Guatemala 151 3
Guernsey 3988 206
Guinea 251 1
Guinea-Bissau 691 4
Guyana 162 13
Haiti 57 2
Honduras 350 17
Hong Kong 142 1
Hungary 376 49
Iceland 4924 27
India 87 3
Indonesia 78 5
Iran 1577 87
Iraq 97 3
Ireland 4956 322
Isle of Man 4033 288
Israel 1814 30
Italy 3785 539
Ivory Coast 89 1
Jamaica 191 3
Japan 131 6
Jersey 2865 272
Jordan 64 1
Kazakhstan 406 2
Kenya 24 1
Kosovo 559 16
Kuwait 4426 31
Kyrgyzstan 201 2
Laos 3 0
Latvia 538 12
Lebanon 150 4
Lesotho 0 0
Liberia 54 5
Libya 10 0
Liechtenstein 2116 26
Lithuania 570 22
Luxembourg 6357 174
Macau 65 0
Madagascar 15 0
Malawi 4 0
Malaysia 218 4
Maldives 3245 11
Mali 47 3
Malta 1214 12
Mauritania 42 1
Mauritius 262 8
Mexico 478 52
Moldova 2553 88
Monaco 2546 105
Mongolia 42 0
Montenegro 521 14
Montserrat 2205 200
Morocco 203 5
Mozambique 5 0
Myanmar 4 0
Namibia 8 0
Nepal 17 0
Netherlands 2570 331
New Caledonia 66 0
New Zealand 231 4
Nicaragua 43 3
Niger 41 3
Nigeria 34 1
North Macedonia 914 53
Northern Cyprus 307 11
Northern Mariana Islands 374 36
Norway 1550 44
Oman 1456 7
Pakistan 229 5
Palestine 85 0
Panama 2398 69
Papua New Guinea 1 0
Paraguay 115 2
Peru 3385 98
Philippines 125 8
Poland 531 25
Portugal 2939 125
Puerto Rico 949 39
Qatar 10904 7
Romania 913 60
Russia 2225 22
Rwanda 26 0
Saint Kitts and Nevis 284 0
Saint Lucia 101 0
Saint Pierre and Miquelon 167 0
San Marino 19611 1222
Sao Tome and Principe 1194 38
Saudi Arabia 1979 11
Senegal 174 2
Serbia 1583 34
Seychelles 112 0
Sierra Leone 77 5
Singapore 5335 4
Sint Maarten 1896 369
Slovakia 275 5
Slovenia 700 51
Somalia 100 4
South Africa 326 6
South Korea 215 5
South Ossetia 635 0
South Sudan 38 0
Spain 4986 608
Sri Lanka 48 0
Sudan 74 3
Suriname 19 2
Sweden 3172 379
Switzerland 3569 190
Syria 3 0
Taiwan 19 0
Tajikistan 257 5
Tanzania 9 0
Thailand 46 1
Togo 47 2
Trinidad and Tobago 85 6
Tunisia 89 4
Turkey 1847 51
Turks and Caicos Islands 279 23
U.S. Virgin Islands 660 57
Uganda 3 0
Ukraine 482 14
United Arab Emirates 2720 24
United Kingdom 3805 545
United States 4887 289
Uruguay 213 6
Uzbekistan 89 0
Vatican City 14545 0
Venezuela 27 0
Vietnam 3 0
Yemen 6 1
Zambia 48 0
Zimbabwe 3 0

ആഫ്രിക്ക[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: COVID-19 pandemic in Africa
U.S. Air Force airmen unload a C-17 aircraft carrying approximately 4,000 pounds of medical supplies in Niamey, Niger 23 April 2020.

ആഫ്രിക്കയിലെ ആരോഗ്യമേഖല പല മഹാമാരികളേയും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നേരത്തേതന്നെയുള്ള രോഗനിർണ്ണയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ലോകരോഗ്യസംഘടനയുടെ ആഫ്രിക്കയിലെ അടിയന്തരപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മൈക്കൽ യാവോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു [364][365]

ആഫ്രിക്കയിലെ 130കോടി ജനങ്ങൾക്കായി 7.4 കോടി ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളും 30,000 വെന്റിലേറ്ററുകളും 2020-ൽ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കണക്കാക്കുന്നു.[366]ആഫ്രിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോറ്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നാല് രാജ്യങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, മൊറോക്കോ, ഈജിപ്ത് അൾജീരിയ എന്നിവയാണെങ്കിലും , മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മികച്ച ആരോഗ്യസംവിധാനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം യഥാർത്ഥത്തിലേതിനേക്കാളും കുറവാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.[367]

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുടെ സമയരേഖ രാജ്യം തിരിച്ച്[തിരുത്തുക]

First cases by country or territory
Date Country or territory
Error in Template:Date table sorting: '1 December' is an invalid date China
Error in Template:Date table sorting: '13 January' is an invalid date Thailand
Error in Template:Date table sorting: '16 January' is an invalid date Japan
Error in Template:Date table sorting: '20 January' is an invalid date South Korea United States
Error in Template:Date table sorting: '21 January' is an invalid date Taiwanഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '22 January' is an invalid date Hong Kongഫലകം:Efn-la Macauഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '23 January' is an invalid date Singapore Vietnam
Error in Template:Date table sorting: '24 January' is an invalid date Nepal France
Error in Template:Date table sorting: '25 January' is an invalid date Australia Canada Malaysia
Error in Template:Date table sorting: '27 January' is an invalid date Cambodia Germany Sri Lanka
Error in Template:Date table sorting: '29 January' is an invalid date Finland United Arab Emirates
Error in Template:Date table sorting: '30 January' is an invalid date India Italy Philippines
Error in Template:Date table sorting: '31 January' is an invalid date Russia Spain Sweden United Kingdom
Error in Template:Date table sorting: '4 February' is an invalid date Belgium
Error in Template:Date table sorting: '14 February' is an invalid date Egypt
Error in Template:Date table sorting: '19 February' is an invalid date Iran
Error in Template:Date table sorting: '21 February' is an invalid date Israel Lebanon
Error in Template:Date table sorting: '24 February' is an invalid date Afghanistan Bahrain Iraq Kuwait Oman
Error in Template:Date table sorting: '25 February' is an invalid date Algeria Austria Brazil Croatia Switzerland
Error in Template:Date table sorting: '26 February' is an invalid date Georgia Greece North Macedonia Norway Pakistan Romania
Error in Template:Date table sorting: '27 February' is an invalid date Denmark Estonia Netherlands Nigeria San Marino
Error in Template:Date table sorting: '28 February' is an invalid date Azerbaijan Belarus Iceland Lithuania Mexico Monaco New Zealand
Error in Template:Date table sorting: '29 February' is an invalid date Ecuador Ireland Luxembourg Qatar
Error in Template:Date table sorting: '1 March' is an invalid date Armenia Czech Republic Dominican Republic Saint Barthélemyഫലകം:Efn-la Saint Martinഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '2 March' is an invalid date Andorra Indonesia Jordan Latvia Morocco Portugal Saudi Arabia Senegal Tunisia
Error in Template:Date table sorting: '3 March' is an invalid date Argentina Chile Gibraltarഫലകം:Efn-la Liechtenstein Ukraine
Error in Template:Date table sorting: '4 March' is an invalid date Faroe Islandsഫലകം:Efn-la French Guianaഫലകം:Efn-la Hungary Poland Slovenia
Error in Template:Date table sorting: '5 March' is an invalid date Bosnia and Herzegovina Martiniqueഫലകം:Efn-la Palestine South Africa
Error in Template:Date table sorting: '6 March' is an invalid date Bhutan Cameroon Colombia Costa Rica Peru Serbia Slovakia Togo Vatican City
Error in Template:Date table sorting: '7 March' is an invalid date Maldives Malta Moldova Paraguay
Error in Template:Date table sorting: '8 March' is an invalid date Albania Bangladesh Bulgaria
Error in Template:Date table sorting: '9 March' is an invalid date Brunei Cyprus Guernseyഫലകം:Efn-la Panama
Error in Template:Date table sorting: '10 March' is an invalid date Bolivia Burkina Faso DR Congo Jamaica Jerseyഫലകം:Efn-la Mongolia Northern Cyprusഫലകം:Efn-la Turkey
Error in Template:Date table sorting: '11 March' is an invalid date Cuba French Polynesiaഫലകം:Efn-la Guyana Honduras Ivory Coast Réunionഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '12 March' is an invalid date Saint Vincent and the Grenadines Trinidad and Tobago
Error in Template:Date table sorting: '13 March' is an invalid date Antigua and Barbuda Arubaഫലകം:Efn-la[[File:|23x15px|border |alt=|link=]] Cayman Islandsഫലകം:Efn-la Curaçaoഫലകം:Efn-la Ethiopia Gabon Ghana Guadeloupeഫലകം:Efn-la Guatemala Guinea Kazakhstan Kenya Kosovoഫലകം:Efn-la Puerto Ricoഫലകം:Efn-la Saint Lucia Sudan Suriname U.S. Virgin Islandsഫലകം:Efn-la Uruguay Venezuela
Error in Template:Date table sorting: '14 March' is an invalid date Central African Republic Congo Equatorial Guinea Eswatini Mauritania Mayotteഫലകം:Efn-la Namibia Rwanda Seychelles
Error in Template:Date table sorting: '15 March' is an invalid date Akrotiri and Dhekeliaഫലകം:Efn-la Bahamas Guamഫലകം:Efn-la Uzbekistan
Error in Template:Date table sorting: '16 March' is an invalid date Benin Greenlandഫലകം:Efn-la Liberia Somalia Tanzania
Error in Template:Date table sorting: '17 March' is an invalid date Barbados Gambia Montenegro Sint Maartenഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '18 March' is an invalid date Bermudaഫലകം:Efn-la Djibouti El Salvador Kyrgyzstan Mauritius Montserratഫലകം:Efn-la New Caledoniaഫലകം:Efn-la Nicaragua Zambia
Error in Template:Date table sorting: '19 March' is an invalid date Angola Chad Fiji Haiti Isle of Manഫലകം:Efn-la Niger
Error in Template:Date table sorting: '20 March' is an invalid date Cape Verde East Timor Madagascar Papua New Guinea Uganda Zimbabwe
Error in Template:Date table sorting: '21 March' is an invalid date Eritrea Transnistriaഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '22 March' is an invalid date Åland Islandsഫലകം:Efn-la Dominica Grenada Mozambique Syria
Error in Template:Date table sorting: '23 March' is an invalid date Belize Myanmar Turks and Caicos Islandsഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '24 March' is an invalid date Laos Libya
Error in Template:Date table sorting: '25 March' is an invalid date British Virgin Islandsഫലകം:Efn-la Guinea-Bissau Mali Saint Kitts and Nevis
Error in Template:Date table sorting: '26 March' is an invalid date Anguillaഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '28 March' is an invalid date Northern Mariana Islandsഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '30 March' is an invalid date Botswana
Error in Template:Date table sorting: '31 March' is an invalid date Burundiഫലകം:Country data Donetsk People's Republic Donetsk People's Republicഫലകം:Efn-laഫലകം:Country data Luhansk People's Republic Luhansk People's Republicഫലകം:Efn-la Sierra Leone Sint Eustatiusഫലകം:Efn-la Somalilandഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '2 April' is an invalid date Malawi
Error in Template:Date table sorting: '3 April' is an invalid date Falkland Islandsഫലകം:Efn-laഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '4 April' is an invalid date Western Saharaഫലകം:Efn-laഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '5 April' is an invalid date Saint Pierre and Miquelonഫലകം:Efn-la South Sudan
Error in Template:Date table sorting: '6 April' is an invalid date São Tomé and Príncipe
Error in Template:Date table sorting: '7 April' is an invalid date Abkhaziaഫലകം:Efn-la Artsakhഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '10 April' is an invalid date Yemen
Error in Template:Date table sorting: '11 April' is an invalid date Sabaഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '16 April' is an invalid date Bonaireഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '30 April' is an invalid date Comoros Tajikistan
Error in Template:Date table sorting: '6 May' is an invalid date South Ossetiaഫലകം:Efn-la
Error in Template:Date table sorting: '13 May' is an invalid date Lesotho

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "WHO | Novel Coronavirus—China". WHO. ശേഖരിച്ചത് 9 April 2020.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 "COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins University. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 3. Mallapaty, Smriti (26 March 2020). "What the cruise-ship outbreaks reveal about COVID-19". Nature (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 580 (7801): 18. doi:10.1038/d41586-020-00885-w. PMID 32218546. മൂലതാളിൽ നിന്നും 1 April 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 4 April 2020. Since the Diamond Princess, at least 25 other cruise ships have confirmed COVID-19 cases.
 4. Lau H, Khosrawipour V, Kocbach P, Mikolajczyk A, Ichii H, Schubert J, മുതലായവർ (March 2020). "Internationally lost COVID-19 cases". Journal of Microbiology, Immunology, and Infection [Wei Mian Yu Gan Ran Zia Zhi]. 53 (3): 454–458. doi:10.1016/j.jmii.2020.03.013. PMC 7102572. PMID 32205091.
 5. CDC (7 May 2020). "Cases in U.S." Centers for Disease Control and Prevention.
 6. CDC (23 April 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the U.S." Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 April 2020.
 7. CDC (11 February 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 April 2020.
 8. CDC (11 February 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 April 2020.
 9. 9.0 9.1 Borunda D. "Coronavirus: Fort Bliss stops releasing numbers of COVID-19 cases after Pentagon order". El Paso Times (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 April 2020.
 10. "Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case". www.navy.mil (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs. ശേഖരിച്ചത് 3 April 2020.
 11. 11.0 11.1 "COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada". 1point3acres. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 12. "COVID-19 India". Ministry of Health and Family Welfare (India) 2021.
 13. "Painel Coronavírus" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Ministry of Health (Brazil). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 14. "Brasil chega a 378,5 mil mortos por Covid; país registrou 3.481 mortes em 24 horas". G1 (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 15. 15.0 15.1 15.2 "info coronavirus covid-19". Gouvernement.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 16. "COVID-19 : bilan et chiffres clés en France". www.santepubliquefrance.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 17. Оперативные данные [Operational data as of 21 April 11:20]. Стопкоронавирус.рф (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 18. "Historic data". Public Health England. ശേഖരിച്ചത് 4 April 2020.
 19. "Coronavirus (COVID-19) in the UK". coronavirus.data.gov.uk. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 20. "Turkey has only been publishing symptomatic coronavirus cases - minister". Reuters. 30 September 2020. ശേഖരിച്ചത് 7 October 2020.
 21. "Turkey announces asymptomatic coronavirus case numbers for first time since July". Reuters. 25 November 2020. ശേഖരിച്ചത് 26 November 2020.
 22. COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon (PDF) (ഭാഷ: ടർക്കിഷ്). Turkish Ministry of Health. 7 December 2020. p. 17.
 23. "Turkiye COVID-19 Hasta Tablosu". covid19.saglik.gov.tr. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 24. "COVID-19 ITALIA" [COVID-19 ITALY]. opendatadpc.maps.arcgis.com (ഭാഷ: ഇറ്റാലിയൻ). Protezione Civile. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 25. "La pandemia del coronavirus, en datos, mapas y gráficos". RTVE (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 26. 26.0 26.1 26.2 "Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet" [How the coronavirus affects your region] (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Zeit Online. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 27. 27.0 27.1 "Corona-Karte Deutschland: COVID-19 live in allen Landkreisen und Bundesländern". Tagesspiegel (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 28. Niebieskikwiat N (13 April 2020). "Coronavirus en Argentina: los casos de las Islas Malvinas se incluirán en el total nacional". Clarín (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്).
 29. "Información epidemiológica" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 30. "Ministerstwo Zdrowia". Twitter (ഭാഷ: പോളിഷ്). Ministry of Health (Poland). 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 31. "CORONAVIRUS (COVID-19)". covid19.minsalud.gov.co. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 32. "Covid-19 Mexico" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Instituciones del Gobierno de México. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 33. "COVID-19 kills 395 more people in Iran". IRNA. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 34. "За весь час пандемії в Україні" (ഭാഷ: ഉക്രേനിയൻ). Maksym Stepanov. 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 35. "Coronavirus epidemic monitoring system". National Security and Defense Council of Ukraine. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 36. Ministry of Health (Peru) (20 April 2021). "Sala Situacional COVID-19 Perú" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്).
 37. "Minsa: Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 1 719 088 en el Perú (Comunicado N°497)". gob.pe (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 38. "Peta Sebaran". ശേഖരിച്ചത് 21 ഏപ്രിൽ 2021.
 39. "Aktuálně o koronaviru" (ഭാഷ: ചെക്ക്). Ministry of Health of the Czech Republic. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 40. "COVID-19 Statistics in South Africa". sacoronavirus.co.za. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 41. "Dr Zweli Mkhize". Twitter. Dr Zweli Mkhize. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 42. "Coronavirus in the Netherlands: the questions you want answered". Dutch News. ശേഖരിച്ചത് 30 March 2020.
 43. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)" (ഭാഷ: ഡച്ച്). RIVM. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 44. "Statistieken over het Coronavirus en COVID-19". allecijfers.nl. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 45. Shah, Maryam (17 July 2020). "88% of Canada's coronavirus cases are considered recovered". Global News. മൂലതാളിൽ നിന്നും 18 July 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 18 July 2020.
 46. Forani, Jonathan. "Active coronavirus cases in Canada plummet as Quebec changes recovery criteria". CTV News. മൂലതാളിൽ നിന്നും 18 July 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 18 July 2020.
 47. "Tracking every case of COVID-19 in Canada". CTV News. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 48. Vega, Matías (25 May 2020). ""Recuperados" podrían estar en la UCI: Mañalich aclara que cuentan a quienes dejan de contagiar". BioBioChile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 26 May 2020.
 49. "Gobierno informa 3.069 fallecidos sospechosos de Covid-19". Cooperativa.cl (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 20 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 June 2020.
 50. "Informe Epidemiológico 109 – Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)" (PDF). Department of Statistics and Health Information – Ministry of Health of Chile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 5 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 8 April 2021.
 51. "Casos confirmados COVID-19". Gobierno de Chile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 52. "Comunicate de presă" [Press release] (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). Ministry of Internal Affairs (Romania). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 53. "الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الخميس الموافق ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠". Facebook (ഭാഷ: അറബിക്). Ministry of Health of Iraq. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 54. "Nieuw gemor over Belgische rapportering coronadoden". De Tijd. 20 April 2020.
 55. "COVID-19 – Epidemiologische situatie". Sciensano (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 56. "Coronavirus COVID-19" (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 57. "COVID-19 Case Bulletin". Department of Health (Philippines). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 58. "COVID-19 Tracker". Department of Health (Philippines). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 59. "Antal fall av covid-19 i Sverige – data uppdateras 11:30 och siffrorna är tillgängliga 14:00". Public Health Agency of Sweden – Official statistics at arcgis (ഭാഷ: സ്വീഡിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021. Lay summaryAntal fall av covid-19 – Statistik – antal fall covid-19. Data updated daily at 11:30 [CEST]
 60. נגיף הקורונה בישראל – תמונת מצב כללית [Corona virus in Israel] (ഭാഷ: ഹീബ്രു). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 61. "Ponto de Situação Atual em Portugal" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Direção-Geral da Saúde. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 62. "Já se encontra disponível o relatório de situação de hoje" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Direção-Geral da Saúde. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 63. "COVID-19 Situation". covid.gov.pk. Government of Pakistan. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 64. koronavirus.gov.hu. 20 April 2021 https://koronavirus.gov.hu/#/. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021. Missing or empty |title= (help)
 65. করোনা ভাইরাস ইনফো ২০১৯. corona.gov.bd (ഭാഷ: Bengali). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 66. "কোভিড-১৯ ট্র্যাকার" [COVID-19 Tracker]. covid19tracker.gov.bd. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 67. "COVID-19 Statistical report". Ministry of Health (Jordan). 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021.
 68. "Latest Information about COVID-19 in the Republic of Serbia". covid19.rs. Ministry of Health (Serbia). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 69. "Current situation in Switzerland". Federal Office of Public Health. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 70. "Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse". Tribune de Genève (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 24 December 2020.
 71. "Bundesministerium für Inneres: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus" (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Innenministerium. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 72. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について. Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan) (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 73. الجمهورية اللبنانية – وزارة اﻹعلام – الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان (ഭാഷ: അറബിക്). Ministry of Information (Lebanon). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 74. "Le Portail Officiel du Coronavirus au Maroco". Ministère de la santé (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 75. "UAE CORONAVIRUS (COVID-19) UPDATES". National Emergency Crisis and Disaster Management Authority (UAE). 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 76. "COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia" (ഭാഷ: അറബിക്). Ministry of Health (Saudi Arabia). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 77. 1 352 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през изминалото днонощие (ഭാഷ: ബൾഗേറിയൻ). Ministry of Health (Bulgaria). 11 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 78. "COVID-19 in Bulgaria". coronavirus.bg. 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 79. "Terkini Harian" [Daily updates] (ഭാഷ: മലെയ്). Ministry of Health (Malaysia). 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 80. "Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic in numbers". korona.gov.sk. National Health Information Center. 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 81. "Ministerio de Salud de Panamá". Twitter. Ministry of Health (Panama). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 82. "Las cifras del COVID-19 en Ecuador" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 83. "Salud_Ec". Twitter (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud Pública. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 84. "За сутки в стране 888 случаев COVID-19. Заразившихся на 146 человек больше, чем выздоровевших". tut.by (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 85. Δεδομένα για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα - Τελευταία Ενημέρωση [Coronavirus data in Greece - Latest Update]. Υπουργείο Υγείας (ഭാഷ: ഗ്രീക്ക്). Government of Greece. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 86. "Službena stranica Vlade". Croatian Institute of Public Health. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 87. "Azərbaycanda cari vəziyyət" [Current situation in Azerbaijan]. koronavirusinfo.az (ഭാഷ: അസർബൈജാനി). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 88. "StopCOV.ge". ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 89. "Datos Oficiales". Bolivia Segura (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 90. Ситуация с коронавирусом официально. coronavirus2020.kz (ഭാഷ: റഷ്യൻ). Kazinform. 16 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 16 April 2021.
 91. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (ഭാഷ: കസാഖ്). Ministry of Health (Kazakhstan). ശേഖരിച്ചത് 16 April 2021.
 92. "COVID-19 Dashboard". Ministry of Health and Population (Nepal). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 93. "The main figures" (ഭാഷ: അറബിക്). 18 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021 – via Ministère de la santé وزارة الصحة (Tunisia) on Facebook.
 94. فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين [Corona Virus (COVID-19) in Palestine]. corona.ps (ഭാഷ: അറബിക്). 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021.
 95. "Homepage". Dominican Today. 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021.
 96. "COVID 19 Updates". Ministry of Health (Kuwait). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 97. "COVID-19" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 98. "COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi" [COVID-19 in the Republic of Moldova: current situation]. gismoldova.maps.arcgis.com (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 99. "Covid-19". covid19.et (ഭാഷ: അംഹാരിക്). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 100. "Lia Tadesse". Twitter. Lia Tadesse. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 101. "Latest updates on COVID-19 (Coronavirus)". Department of Health (Ireland). 20 April 2021.
 102. "Tal og overvågning af COVID-19" (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 103. "Statens Serum Institut – COVID-19 – Danmark" (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). Statens Serum Institut (State Serum Institute). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 104. "Relevant information about Coronavirus (COVID-19)". Government of the Republic of Lithuania. 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 105. "COVID-19 ligos apžvalga Lietuvoje" [COVID-19 disease review in Lithuania]. gislithuania.maps.arcgis.com (ഭാഷ: ലിത്വാനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 106. "Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji" [Statistical review of coronavirus in Slovenia]. www.rtvslo.si (ഭാഷ: സ്ലോവേനിയൻ). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 107. "Coronavirus disease COVID-19". Ministry of Health (Slovenia). 5 March 2021. ശേഖരിച്ചത് 6 March 2021.
 108. "Situacion Nacional Covid-19". geovision.uned.ac.cr (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud (Costa Rica). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 109. "Situacion Nacional Covid-19" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud (Costa Rica). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 110. وزيرة الصحة تتابع مستجدات فيروس كورونا وتوجه بتذليل أي تحديات لسير العمل بالمستشفيات. Facebook (ഭാഷ: അറബിക്). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 111. "Coronavirus" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud Pública (Guatemala). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 112. Հաստատված դեպքերն ըստ օրերի [Confirmed cases by days] (ഭാഷ: അർമേനിയൻ). NCDC Armenia. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 113. "Secretaría de Salud". Twitter (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Secretary of Health (Honduras). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 114. "Coronavirus en Honduras" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Secretaria de Salud de Honduras. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 115. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Ministry of Public Health (Qatar). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 116. "COVID-19 in Bosnia and Herzegovina". Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 117. "Estadísticas Venezuela". MPPS COVID Patria (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 118. "Covid-19 cases in Oman". Ministry of Health (Oman). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 119. البوابة الجغرافية لمراقبة انتشار فيروس كورونا في ليبيا [The geographical portal to monitor the spread of the corona virus in Libya] (ഭാഷ: അറബിക്). National Centre of Disease Control (Libya). 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 120. "Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay". Sistema Nacional de Emergencias (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 121. "Comunicados". Sistema Nacional de Emergencias (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 122. "Daily COVID-19 Report". Ministry of Health (Bahrain). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 123. "NCDC Covid-19 Page". Nigeria Centre for Disease Control. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 124. "Ministry of Health". Twitter. Ministry of Health (Kenya). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 125. "Real-time Coronavirus condition in North Macedonia". gdi.net (ഭാഷ: മാസിഡോണിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 126. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)". Ministry of Health and Sports (Myanmar). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 127. "Lajme Archives". Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (ഭാഷ: അൽബേനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 128. "Coronavirus Albania Statistika" (ഭാഷ: അൽബേനിയൻ). Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 129. "Coronavirus COVID-19 in Algeria". covid19.cipalgerie.com. 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021.
 130. "Information about Coronavirus disease COVID-19". Estonian Health Board. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 131. "Koroonaviiruse andmestik". Estonian Health Board. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 132. "Coronavirus Disease-19, Republic of Korea". ncov.mohw.go.kr. Ministry of Health and Welfare (South Korea). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 133. "Press Release". cdc.go.kr. Korea Disease Control and Prevention Agency. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 134. "Covid-19 izplatība Latvijā" [Distribution of Covid-19 in Latvia]. covid19.gov.lv (ഭാഷ: ലാറ്റ്വിയൻ). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 135. "Covid-19 Statistika" [Covid-19 Statistics]. www.spkc.gov.lv (ഭാഷ: ലാറ്റ്വിയൻ). Slimību Profilakses un Kontroles Centrs (Centre for Disease Prevention and Control). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 136. "Covid-19 en Cifras en Puerto Rico [Estadísticas]" [Covid-19 in Figures in Puerto Rico [Statistics]] (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Departamento de Salud de Puerto Rico. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 137. "Puerto Rico COVID-19". bioseguridad.maps.arcgis.com (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 12 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 138. Venli V (23 March 2020). "20.200 personer registrert med korona-diagnose". NRK.
 139. Kristensen M (24 March 2020). "FHI: 23.000 kan være koronasmittet". NRK.
 140. Nilsen AS, Skjetne OL, Sfrintzeris Y, Røset HH, Hunshamar C, Fraser S, Løkkevik O. "Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden". VG Nett. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 141. "Covid-19". Koha Ditore (ഭാഷ: അൽബേനിയൻ). 18 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021.
 142. "COVID-19 : Live Situational Analysis Dashboard of Sri Lanka". Health Promotion Bureau (Sri Lanka). 15 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 April 2021.
 143. "Epidemiology Unit". Ministry of Health (Sri Lanka). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 144. "Statistički podaci o COVID/19" [Statistical data of COVID-19]. covidodgovor.me (ഭാഷ: Montenegrin). Government of Montenegro. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 145. "Nota informativa sobre la COVID-19 en Cuba" [Information note on COVID-19 in Cuba] (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud (Cuba). 17 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 17 April 2021.
 146. MINSAPCuba (17 April 2021). "Coronavirus en Cuba" [Coronavirus in Cuba] (Tweet) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 17 April 2021 – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 147. Информации (ഭാഷ: റഷ്യൻ). Ministry of Health (Kyrgyz Republic). 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 148. "COVID-19 Updates". ghanahealthservice.org. 7 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 149. "Daily Status Update". Ministry of Health (Zambia). 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 150. ZMPublicHealth (12 April 2021). "COVID19 update" (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 151. 截至4月15日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况 (ഭാഷ: ചൈനീസ്). National Health Commission. 16 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 16 April 2021.
 152. Коронавирусная инфекция (COVID-19). coronavirus.uz (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 153. "Tilannekatsaus koronaviruksesta" [Situation report on the coronavirus]. Finnish Institute for Health and Welfare. ശേഖരിച്ചത് 12 September 2020.
 154. Särkkä H (1 April 2020). "HUS:n ylilääkäri: Suomessa satoja koronasta parantuneita – vanhimmat yli 80-vuotiaita". Ilta-Sanomat (ഭാഷ: ഫിന്നിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 17 April 2020.
 155. "Situation update on coronavirus [Finland's situation in brief]". Finnish Institute for Health and Welfare. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 156. "Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19)". experience.arcgis.com. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 157. "Início". covid19.ins.gov.mz (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 158. "SITUACIÓN NACIONAL". covid19.gob.sv (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministry of Health (El Salvador). 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021.
 159. "Coronavirus: COVID-19". Government of Luxembourg. 12 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 160. "STATISTIQUES COVID-19". covid19.minsante.cm (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 25 February 2021. ശേഖരിച്ചത് 27 February 2021.
 161. Emmanuel (9 April 2021). "Anti Covid-19 Fight in Public Places: Local Authorities To Intensify Sensitisation". Cameroon Tribune. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 162. "COVID-19 Situation Report [Current Situation]". Ministry of Health (Singapore). 11 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 163. "Afghanistan Covid-19 Cases". Ministry of Public Health (Afghanistan). 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021.
 164. "COVID-19 Spread in Cyprus". covid19.ucy.ac.cy. 17 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 17 April 2021.
 165. Pitta, Antigoni (16 April 2021). "Coronavirus: one death, 677 new cases announced on Friday (Updated)". Cyprus Mail. ശേഖരിച്ചത് 16 April 2021.
 166. "Summary of the national update". 18 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021 – via Ministry of Health and Social Services (Namibia) on Facebook.
 167. "COVID-19 Outbreak". Bangkok Post. 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 168. "ไทยรู้สู้โควิด". Twitter (ഭാഷ: തായ്). Ministry of Health (Thailand). 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 169. "Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 17 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 17 April 2021.
 170. "COVID-19". Ministry of Health and Wellness (Jamaica). 18 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021.
 171. "COVID-19 Clinical Management Summary". Ministry of Health and Wellness (Jamaica). 18 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021.
 172. "MoH Uganda: COVID-19 Information Portal". covid19.gou.go.ug. Ministry of Health (Uganda). 30 March 2021. ശേഖരിച്ചത് 31 March 2021.
 173. "Ministry of Health Uganda". Twitter. Ministry of Health (Uganda). 9 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 174. Botswana Government (11 October 2020). "COVID 19 Case Report". Facebook. ശേഖരിച്ചത് 11 October 2020.
 175. "COVID-19 Botswana Dashboard". covid19portal.gov.bw. Government of Botswana. 14 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 April 2021.
 176. "Coronavirus : Riposte à l'épidémie : Tableau Récapitulatif des dons"" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health and Social Action (Senegal). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 177. MoHCCZim (19 April 2021). "COVID-19 update: As at 19 April 2021, Zimbabwe had 37 859 confirmed cases, including 35 031 recoveries and 1553 deaths. To date, a total of 280 568 people have been vaccinated against COVID-19" (Tweet). ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021 – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 178. "Covid 19 National Information Dashboard". Ministry of Health and Population (Malawi). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 179. The official page of the Federal Ministry of Health, Sudan [FMOH_SUDAN] (14 April 2021). "التقرير الوبائي اليومي للفترة من ١ يناير ٢٠٢١م و حتى ٣ يناير ٢٠٢١م" (Tweet) (ഭാഷ: അറബിക്) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 180. لتقرير الوبائي لكوفيد_١٩، يوم الأحد 18 أبريل.. www.facebook.com. 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 181. "Situation Covid-19". Ministry of Public Health (Madagascar). 18 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021.
 182. "Madagascar: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021.
 183. Новости | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. mzdnr.ru (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021.
 184. "Official COVID-19 figures". Ministry of Health (Malta). 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 185. "Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers". Australian Government Department of Health. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 186. "Situation Épidémiologique en RDC" [Epidemiological Situation in the DRC]. stopcoronavirusrdc.info (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 16 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 16 April 2021.
 187. "Lundi, le 19 Avril 2021". CMR COVID-19. 2021-04-19. ശേഖരിച്ചത് 2021-04-20.
 188. "COVID-19 Statistics Dashboard". Ministry of Health (Maldives). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 189. "COVID-19: Síntese Nacional" [COVID-19: National Synthesis] (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Agência Angola Press. 17 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 17 April 2021.
 190. "Covid-19 Rwanda Cases". Rwanda Biomedical Centre. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021.
 191. Rwanda Ministry of Health [RwandaHealth] (19 April 2021). "Amakuru Mashya Update" (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 192. "Mongolian COVID-19 Coronavirus Tracker". covid19mongolia.mn. Ministry of Health (Mongolia). 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021.
 193. "Situations Épidémiologique au Gabon" [Epidemiological Situations in Gabon]. infocovid.ga (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Comité de Pilotage du Plan de Veille. 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 194. Agence Nationale de Sécurité Sanitaire [anss_guinee] (11 April 2021). "COVID-19 Decompte des cas" (Tweet) (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021 – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 195. "Situation du coronavirus en Guinée" [Coronavirus situation in Guinea] (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. 10 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 196. "Health Ministry: 138 new coronavirus cases recorded ,120 patients recover ,9 pass away". Syrian Arab News Agency. 17 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 17 April 2021.
 197. "Situação Atual" [Current Situation]. covid19.cv (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 198. "Coronavirus Covid-19". service-public.pf. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 199. "Point de situation sur le Coronavirus". presidence.pf. 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 200. EswatiniGovern1 (19 April 2021). "COVID-19 Update" (Tweet). ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021 – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 201. "COVID-19 Dashboard". Johns Hopkins University. 19 April 2021.
 202. "COVID-19 подтвержден у 63 человек - оперштаб". apsadgil.info (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 203. "COVID-19: Шабонарӯзи охир дар Тоҷикистон ягон ҳолати нави гирифторшавӣ ба ин беморӣ ба қайд гирифта нашуд" (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 2021-03-18.
 204. "Tajikistan: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 13 March 2021.
 205. "Service d'Information du Gouvernement – Burkina Faso". www.facebook.com (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 18 March 2021. ശേഖരിച്ചത് 18 March 2021.
 206. "Maladie à coronavirus : 19 nouveaux cas confirmés, 14 guérisons et 00 décès à la date du 18 avril 2021" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Service d'Information du Gouvernement du Burkina Faso. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 207. "Visualisez en temps réel l'évolution du Coronavirus en Haïti" [Visualise in real time the evolution of the Coronavirus in Haiti]. coronahaiti.org (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 5 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021.
 208. "Haiti: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021.
 209. "Coronavirus updates". www.govern.ad (ഭാഷ: കറ്റാലാൻ). Govern d'Andorra. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 210. "COVID-19 DASHBOARD, Somalia". Ministry of Health (Somalia). 15 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 April 2021.
 211. "Belize COVID-19 Cumulative Report SARSCoV2 Lab Screenings". 17–19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021 – via Ministry of Health and Wellness (Belize) on Facebook.CS1 maint: date format (link)
 212. "Situation au Togo" [Situation in Togo]. covid19.gouv.tg (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Government of Togo. 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 213. "Home". Ministry of Health (Guyana). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 214. "34 new COVID-19 cases; 4 deaths". Curacao Chronicle (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 215. "Coronavirus Disease (COVID-19) in HK". Hong Kong: Department of Health. 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 216. "WHO daily Report". www.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 9 April 2021.
 217. "DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL SUR LE SUIVI DES ACTIONS DE PREVENTION ET DE RIPOSTE FACE A LA MALADIE A CORONAVIRUS". www.sante.gov.ml (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 30 March 2021. ശേഖരിച്ചത് 30 March 2021.
 218. "Lesotho COVID-19 UPDATES". ശേഖരിച്ചത് 1 January 2021.
 219. nacosec (19 April 2021). "Lesotho COVID-19 Statistics" (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 220. "UPDATE ON COVID-19 RESPONSE". Ministry of Health Republic of South Sudan. 2021-04-19. ശേഖരിച്ചത് 2021-04-20.
 221. "Communique De Presse COVID-19". 18 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021 – via Ministere de la Santé de Djibouti on Facebook.
 222. "Djibouti: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". www.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021.
 223. "Casonan di Corona Virus na Aruba pa 20 di April 2021". www.arubacovid19.org (ഭാഷ: പാപിയാമെന്റൊ and ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 224. "WHO daily Report". www.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 April 2021.
 225. "MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT". www.sante.gouv.cg. ശേഖരിച്ചത് 31 October 2020.
 226. "COVID-19 Reported Cases and Deaths". Ministry of Health (Papua New Guinea). 6 December 2020. ശേഖരിച്ചത് 14 December 2020.
 227. "Covid-19 In PNG Statistics". covid19.info.gov.pg. Joint Agency Task Force National Control Centre for COVID-19, Government of Papua New Guinea. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 228. "COVID-19 Report Update #378". Ministry of Health (Bahamas). 8 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 229. "COVID-19 News and Press Release". Ministry of Health (Bahamas). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 230. "COVID-19". COVID SURINAME (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 231. "Trinidad and Tobago COVID-19 (Novel Coronavirus) UPDATE#691". health.gov.tt. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 232. "COVID-19 Impact for Trinidad and Tobago (Updated between 10am and 4pm daily)". uwi.maps.arcgis.com. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021 – via ArcGIS Dashboards.
 233. "JIC RELEASE NO. 642 - Five of 414 Test Positive for COVID-19; UPDATED COVID-19 Vaccination Schedule; Food Commodities Distribution Continues; DPHSS Reminds Community to Adhere to Sports Guidance". ghs.guam.gov. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 234. "Coronavirus (Covid-19)". Gouvernement de la République du Bénin (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 235. "Benin: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 10 April 2021.
 236. "Covid 19 de Guinea Ecuatorial" [Covid 19 in Equatorial Guinea]. Guinea Ecuatorial Salud (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 237. "ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដសរុប" [Total number of coronavirus infections] (ഭാഷ: ഖമെർ). Ministry of Health (Cambodia). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 238. "Estadísticas de COVID-19 en Nicaragua" [COVID-19 statistics in Nicaragua] (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Observatorio Ciudadano. 14 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021 – via Ministerio de Salud (Nicaragua).
 239. "COVID-19 á Íslandi – Tölfræði". www.covid.is (ഭാഷ: ഐസ്‌ലാൻഡിക്). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 240. "WHO daily Report". www.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 241. Ministère de la Santé et de la Population [MSPCentrafrique] (10 October 2020). "Communiqué de Presse" (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 242. YSNECCOVID19. آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن#معا_لمواجهة_كورونا [Latest virus spread statistics] (Tweet) (ഭാഷ: അറബിക്) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help) Missing or empty |date= (help)
 243. "The Gambia COVID-19 Outbreak Situational Report". Ministry of Health (The Gambia). 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 244. "Press release from the Minister of Public Health". Niger Ministry of Public Health. 2021-04-06. ശേഖരിച്ചത് 2021-04-20.
 245. "Aggiornamento Epidemia COVID-19 e andamento Campagna Vaccinale al 19 aprile 2021". Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021.
 246. "COVID-19 LOCAL SITUATION". Ministry of Health (Seychelles). 5 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 5 April 2021.
 247. "COVID-19 in Seychelles". Ministry of Health (Seychelles). 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021.
 248. "WHO daily Report". www.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 249. "Situation épidémiologique de la maladie à coronavirus" [Epidemiological situation of the coronavirus disease] (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021 – via Ministère de la Santé Publique du Tchad on Facebook.
 250. "SAINT LUCIA'S COVID-19 DASHBOARD [STATISTICS]". Ministry of Health and Wellness (Saint Lucia). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 251. GibraltarGov (16 April 2021). "Coronavirus: COVID-19 Information" (Tweet). ശേഖരിച്ചത് 16 April 2021 – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 252. "Всего по состоянию на 09:00 20 апреля". mzlnr.su (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 253. "The Ministry of Information and Communication – Sierra Leone". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 254. "COVID-19 UPDATES". covid19.mic.gov.sl. 31 March 2021. ശേഖരിച്ചത് 31 March 2021.
 255. "KKTC Sağlık Bakanlığı". saglik.gov.ct.tr (ഭാഷ: ടർക്കിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 16 April 2021.
 256. Coordination Comores Contre COVID-19 (19 April 2021). "#covid_19 , le communiqué du lundi 19 avril 2021".
 257. "CCOVID-19 Update: 3 New Cases, 16 Discharged". Barbados GIS. 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 258. "INÍCIO". INFOCOVID-19 (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). ശേഖരിച്ചത് 22 March 2021.
 259. "Guinea-Bissau: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 260. Ministère de la Santé Publique Burundi [mspls_bdi] (10 February 2021). "Le porte parole @dr_JeanBosco présente également la situation actuelle du #COVID19" (Tweet) (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 10 February 2021 – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 261. "Burundi: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021.
 262. "Announcement from the Ministry of Health". Eritrea Ministry Of Information. ശേഖരിച്ചത് 2021-04-20.
 263. "21 coronavirus cases have been detected in South Ossetia in a day". RES. 12 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 17 April 2021.
 264. "Coronavirus (COVID-19) cases". States of Jersey. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 265. "COVID-19". USVI Department of Health. ശേഖരിച്ചത് 13 April 2021.
 266. "Governor Bryan Ends Beach Curfew, Eases COVID-19 Restrictions for Restaurants". Government of the United States Virgin Islands. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 267. "Ministerium für Gesellschaft" (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 268. "Trang Tin Về Dịch Bệnh Viêm Đường Hô Hấp Cấp Covid-19" [Covid-19 Acute Respiratory Disease News Page] (ഭാഷ: വിയറ്റ്നാമീസ്). Ministry of Health (Vietnam). 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 269. "Health authorities in Artsakh confirm 1,130 cases of coronavirus". Arka News Agency. 21 December 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 December 2020.
 270. "COVID-19: в Арцахе подтверждено 8 новых случаев". Armenpress (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 17 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 17 April 2021.
 271. "Covid-19 : 5 nouveaux cas positifs et 12 guérisons ce lundi 19 avril". Government of the Principality of Monaco (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 272. "TCI COVID-19 DASHBOARD 17 April 2021". Government of Turks and Caicos. ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021.
 273. "Situação Actual em São Tomé e Príncipe" [Current Situation in São Tomé and Príncipe]. covid.ms.gov.st (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Ministério da Saúde (São Tomé e Príncipe). 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 274. "COVID-19 – Latest updates". covid19.govt.nz. Government of New Zealand. 12 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 275. "COVID-19 – current cases". Ministry of Health (New Zealand). 12 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 276. "Novel Coronavirus (COVID-19)". Government of Bermuda. 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 277. "COVID-19 update April 20, 2021". Government of Sint Maarten. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 278. "Liberia COVID-19 Daily Case Update By County". 16 March 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021 – via National Public Health Institute of Liberia (NPHIL) on Facebook.
 279. "News". Government of Saint Vincent and the Grenadines. 17 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 280. "COVID-19 DASHBOARD, Somalia". moh.gov.so (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 March 2021.
 281. Maxamed, Khadar (5 July 2020). "Somaliland oo diiwaangelisay Kiisas Cusub oo Xannuunka Covid-19". Wargeyska Dawan (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 5 July 2020.
 282. "Coronavirus update". Facebook. Isle of Man Government. ശേഖരിച്ചത് 19 January 2021.
 283. "Latest updates". Isle of Man Government. 11 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 284. "Numbers Bonaire COVID-19". 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021 – via Openbaar Lichaam Bonaire on Facebook.
 285. "Timor-Leste adds 38 new local covid-19 cases". Tatoli. Agência Noticiosa de Timor-Leste. 11 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 286. "[Current Situation] COVID-19 cases in Timor-Leste". COVID-19 Timor-Leste Dashboard. 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 287. "Home". COVID19.gov.ag. Government of Antigua and Barbuda. 19 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 288. "COVID-19 à Maurice" [COVID-19 in Mauritius]. covid19.mu (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health and Wellness (Mauritius). 15 April 2021. മൂലതാളിൽ നിന്നും 20 April 2021-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 289. "U.S. Navy COVID-19 Updates". Navy Live (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 12 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 29 April 2020.
 290. "USS Theodore Roosevelt resumes operations more than two months after COVID-19 outbreak began". The San Diego Union-Tribun (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 4 June 2020.
 291. 新增1例境外移入COVID-19病例,自印尼入境. Taiwan Centers for Disease Control. 15 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 April 2021.
 292. "COVID-19 (SARS-CoV-2 Infection)". Taiwan Centers for Disease Control. 21 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 293. 293.0 293.1 "Florence Parly s'exprime devant les députés de la commission de la Défense nationale et des forces armées". defense.gouv.fr. 17 April 2020.
 294. Armees_Gouv (15 April 2020). "Le 13 avril au soir, tous les éléments du groupe aéronaval ont rejoint leurs bases. ▶️ Une suspicion d'épidémie de #Covid19 à bord a motivé la décision immédiate de @florence_parly d'anticiper son retour alors qu'il avait déjà atteint ses objectifs opérationnels. ➕ d'infos ⤵️" (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 295. "Coronavirus : près de 700 marins positifs au Covid-19, la majorité sur le porte-avions Charles de Gaulle". francebleu.fr. 15 April 2020.
 296. "Twenty sailors hospitalised after Covid-19 hits French aircraft carrier". RFI. 16 April 2020.
 297. "COVID-19 IN BHUTAN". Government of Bhutan. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 298. "COVID-19 Coronavirus – Testing results". www.gov.gg. St Peter Port: Public Health Services (Guernsey). 15 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 April 2021.
 299. 国内感染者1万6395人 死者773人(クルーズ船除く)新型コロナ. nhk.or.jp (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). 20 May 2020.
 300. "How lax rules, missed warnings led to Japan's second coronavirus cruise-ship hot spot". Reuters. 7 May 2020. ശേഖരിച്ചത് 9 May 2020.
 301. "Numbers in the Faroe Islands". corona.fo. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 302. "Overvågning af COVID-19" (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). Statens Serum Institut (State Serum Institute). 6 November 2020. ശേഖരിച്ചത് 6 November 2020.
 303. "COVID-19 Statistics For The Cayman Islands". Cayman Islands Government. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 304. "Wallis and Futuna: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 18 April 2021.
 305. "Covid info n°6 du 15 mars 2021 à 13h00 / Actualités / Accueil - Les services de l'État à Wallis et Futuna". www.wallis-et-futuna.gouv.fr. ശേഖരിച്ചത് 2021-03-15.
 306. "اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا تؤكد تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة ، وتدعو الى التقيد بالإجراءات المطروحة". Sahara Press Service (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 2020-12-23.
 307. Ministry of Health (Brunei) (20 April 2021). TWO new import case COVID-19 reported today, 20 April 2021. (PDF) Press release.
 308. "Latest News". Ministry of Health (Brunei). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 309. "Dominica Coronavirus Update". Ministry of Health, Wellness and New Health Investment Response to COVID-19 (Commonwealth of Dominica). 1 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2021.
 310. "CNMI COVID-19 Dashboard". 15 October 2020. ശേഖരിച്ചത് 17 April 2021.
 311. "Northern Mariana Islands (Commonwealth of the): WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 17 April 2021.
 312. "COVID-19 Update COVID-19 Grenada Dashboard" (PDF). Ministry of Health (Grenada). 9 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 17 April 2021.
 313. "COVID-19 Grenada Dashboard". 24 March 2021. ശേഖരിച്ചത് 17 April 2021 – via Ministry of Health (Grenada) on Facebook.
 314. "Coronavirus (Covid-19) [Global Cases]". Government of the Virgin Islands. 5 March 2021. ശേഖരിച്ചത് 6 March 2021.
 315. ngs_ken_iryou (25 April 2020). 令和2年4月25日(土)18時現在、長崎県内の新型コロナウイルス感染症状況 (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 316. "Virus-hit Italian cruise ship leaves Nagasaki". The Japan Times.
 317. "Nearly 130, Including Australians, On Antarctic Cruise Ship Have Coronavirus". 10daily (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 April 2020.
 318. "El Sinae confirmó décimo fallecido y 528 casos positivos". radiouruguay.uy.
 319. "Info coronavirus Covid-19". gouv.nc (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 19 April 2021.
 320. "COVID-19 Updates". Ministry of Health and Medical Services. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 321. "COVID-19: Information and Guidance". Falkland Islands Government. ശേഖരിച്ചത് 20 February 2021.
 322. "Lao People's Democratic Republic: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 27 November 2020.
 323. "ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ: ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19)" [Task Force to Prevent, Control and Address Outbreaks: New strain of pneumonia (COVID-19)]. covid19.gov.la (ഭാഷ: ലാവോ). Laos Coronavirus Task Force. 20 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 21 April 2021.
 324. "Reportan brote de coronavirus en base chilena en la Antártida". infobae (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 2020-12-21. ശേഖരിച്ചത് 2020-12-21.
 325. "Special webpage against Epidemics". www.ssm.gov.mo. 15 October 2020. ശേഖരിച്ചത് 15 October 2020.
 326. "GOVERNMENT OF ST. KITTS AND NEVIS – COVID – 19 UPDATES" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2020-11-27.
 327. "National Statistics". Government of St. Kitts and Nevis. 31 March 2021. ശേഖരിച്ചത് 3 April 2021.
 328. "Coronavirus i Grønland" (ഭാഷ: ഡാനിഷ് and കലാല്ലിസട്ട്). ശേഖരിച്ചത് 20 April 2021.
 329. "Overvågning af COVID-19" (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). Statens Serum Institut (State Serum Institute). 27 November 2020. ശേഖരിച്ചത് 9 October 2020.
 330. "COVID-19 Dashboard [Statistics]". COVID-19 : The Anguillian Response. 12 April 2021. ശേഖരിച്ചത് 17 April 2021.
 331. "Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, 06.06.2020". Officialthe Holy See website. ശേഖരിച്ചത് 7 June 2020.
 332. "Vaticano, nuovo caso di positività al Covid-19". vaticannews.va. ശേഖരിച്ചത് 17 October 2020.
 333. "500 étudiants en fac de médecine testés positifs au Covid-19 après des soirées d'intégration". www.cnews.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 7 September 2020.
 334. "Saint Pierre and Miquelon: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 6 March 2021.
 335. "Covid-19". Government of Montserrat. 12 March 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 March 2021.
 336. "Government of Sint Eustatius". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2021-03-06.
 337. "Solomon Islands: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 2021-04-18.
 338. "NEW COVID-19 CASE REPORTED". ശേഖരിച്ചത് 14 April 2021.
 339. Hines M, Deerwester J. "Holland America ships caught in COVID-19 pandemic dock in Florida; here's how disembarkation will work". USA TODAY (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 April 2020.
 340. "Statement Regarding Zaandam | Holland America Blog" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 1 April 2020.
 341. "Deal is done: Cruise ship with sick passengers and sister ship will be allowed to dock in Florida". NBC News (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 April 2020.
 342. "Indonesian crew member of virus-hit Zaandam cruise ship dies in Florida". South China Morning Post (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 10 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 11 April 2020.
 343. Freeman M. "After two deaths on board, Coral Princess cruise ship gets Miami welcome". orlandosentinel.com. ശേഖരിച്ചത് 5 April 2020.
 344. "Passengers on the Coral Princess are still trying to get home". CNN Travel. 1 January 2021. ശേഖരിച്ചത് 19 June 2020.
 345. "Seven COVID-19 Cases On SeaDream 1". Barbados Government Information Service. 14 November 2020. ശേഖരിച്ചത് 14 November 2020.
 346. Hunter, Marnie; Oppmann, Patrick (17 November 2020). "SeaDream cancels remaining 2020 cruises following Covid outbreak". CNN. Cable News Network. ശേഖരിച്ചത് 19 November 2020.
 347. 347.0 347.1 "Zr.Ms. Dolfijn breekt reis af vanwege corona – Nieuwsbericht – Defensie.nl". www.defensie.nl (ഭാഷ: ഡച്ച്). 30 March 2020.
 348. "RIVM De zorg voor morgen begint vandaag". www.rivm.nl (ഭാഷ: ഡച്ച്).
 349. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)". www.rivm.nl.
 350. "Bemanning onderzeeboot Dolfijn na corona-besmetting weer uit isolatie". Noordhollands Dagblad (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 19 June 2020.
 351. "COVID 19 Update January 28th, 2021". Government of Saba via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 6 March 2021.
 352. "COVID-19 Response Level Escalated to Level 2 RED – Ascension Island Government". ശേഖരിച്ചത് 2021-03-15.
 353. "Arriving Passenger Tests Positive for COVID-19". St Helena Government (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 2021-03-26. ശേഖരിച്ചത് 2021-03-31.
 354. "Marshall Islands: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2020-11-27.
 355. "Marshall Islands repatriation group has three Covid cases". RNZ. 19 November 2020. ശേഖരിച്ചത് 19 November 2020.
 356. "Covid-19 positive sailor in American Samoa port". Radio New Zealand. 21 December 2020. ശേഖരിച്ചത് 17 January 2020.
 357. "Samoa records first positive Covid test result". Stuff. 27 November 2020. ശേഖരിച്ചത് 7 December 2020.
 358. "Samoa: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 2021-03-06.
 359. "Vanuatu PM declares Covid contained". RNZ. 1 December 2020. ശേഖരിച്ചത് 1 December 2020.
 360. "MV Chief Mailo Returns to FSM After More Than One Year Abroad; One Isolated But Confirmed Case of COVID-19 on Board, Citizens Encouraged To Keep Distance From the Vessel & Quarantine Sites Until Further Notice". gov.fm. 2021-01-08. മൂലതാളിൽ നിന്നും 10 January 2021-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2021-01-09.
 361. Mwai, Peter; Giles, Christopher (19 June 2020). "Coronavirus in Tanzania: What do we know?". BBC Reality Check.
 362. 362.0 362.1 "Covid-19: Tanzania updates will resume after improvements at national laboratory". THECITIZEN (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 May 2020.
 363. 363.0 363.1 "Zanzibar confirms 29 new cases, plus 11 recoveries". ippmedia.com (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 May 2020.
 364. "Coronavirus: Could African countries cope with an outbreak?". BBC News. 6 March 2020. മൂലതാളിൽ നിന്നും 8 March 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 9 March 2020.
 365. Ahmed, Kaamil (20 March 2020). "World's most vulnerable in 'third wave' for Covid-19 support, experts warn". The Guardian (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ISSN 0261-3077. മൂലതാളിൽ നിന്നും 21 March 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 21 March 2020.