കോവിഡ് 19 പാൻഡെമിക് രാജ്യം തിരിച്ച്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ചൈനയിൽ ഹൂബെയ് പ്രവിശ്യയിലെ വൂഹാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസ് നിമിത്തമുണ്ടായ 2019-20 കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡെമിക്കിനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിലെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും തിരിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവായ അവലോകനം ഈ ലേഖനം നൽകുന്നു

COVID-19 pandemic
COVID-19 Outbreak World Map per Capita.svg
Worldwide confirmed cases of COVID-19 per capita 23 മേയ് 2020—ലെ കണക്കുപ്രകാരം
   > 10,000 cases per million inhabitants
   3,000–10,000 cases per million inhabitants
   1,000–3,000 cases per million inhabitants
   300–1,000 cases per million inhabitants
   100–300 cases per million inhabitants
   0–100 cases per million inhabitants
   No reported cases, no population, or no data available
COVID-19 Outbreak World Map.svg
Worldwide confirmed cases of COVID-19 by country and territory 23 മേയ് 2020—ലെ കണക്കുപ്രകാരം
  1,000,000+ confirmed cases
  100,000–999,999 confirmed cases
  10,000–99,999 confirmed cases
  1,000–9,999 confirmed cases
  100–999 confirmed cases
  1–99 confirmed cases
  No confirmed cases or no data
രോഗംCOVID-19
Virus strainSARS-CoV-2
സ്ഥലംWorldwide
തീയതി1 December 2019[1] – present
(8 മാസം)
സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകൾ1,80,79,136[2][lower-alpha 1]
സജീവ കേസുകൾ66,99,407[2]
ഭേദയമായവർ1,06,90,359[2]
മരണം6,89,370[2]
പ്രദേശങ്ങൾ
188[2]


രാജ്യം തിരിച്ച്[തിരുത്തുക]

സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട കേസുകൾ[തിരുത്തുക]

3 August 2020 05:34 UTC ആയപ്പോഴേക്കും 1,80,79,136 കേസുകൾ 227 രാജ്യങ്ങളിലും [2] 26 ആഡംബര കപ്പലുകളിലുമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതിൽ [3] രോഗികളുടെ എണ്ണം 66,99,407 മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം 6,89,370 deaths.[2] എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു

Confirmed cases and deaths per million inhabitants calculated from Template:COVID-19 pandemic data and List of countries and dependencies by population on 22 May 2020 17:18 UTC below.

Location[lower-alpha 2] Cases[lower-alpha 3] Deaths[lower-alpha 4] Recov.[lower-alpha 5] Ref.
World[lower-alpha 6] 17,965,128 6,89,370 1,06,90,359 [2]
United States[lower-alpha 7] 47,49,138 1,57,179 23,06,902 [11]
Brazil[lower-alpha 8] 2,733,677 94,130 1,884,051 [15][16]
India 16,95,988 36,511 10,94,374 [17]
Russia[lower-alpha 9] 856,264 14,207 653,593 [18]
South Africa 511,485 8,366 347,227 [19]
Mexico 439,046 47,746 289,394 [20][21]
Peru 428,850 19,614 294,187 [22][23]
Chile[lower-alpha 10] 359,731 9,608 332,411 [27]
Colombia 317,651 10,650 167,239 [28]
Iran 309,437 17,190 268,102 [29]
United Kingdom[lower-alpha 11] 304,695 46,201 No data [31][32]
Spain[lower-alpha 12] 288,522 28,445 150,376 [33]
Saudi Arabia 280,093 2,949 242,055 [34]
Pakistan 280,029 5,984 248,873 [35]
Italy 248,070 35,154 200,460 [36][37]
Bangladesh 242,102 3,184 137,905 [38][39]
Turkey 232,856 5,728 216,494 [40]
Germany[lower-alpha 13] 211,462 9,226 191,781 [42][41]
Argentina[lower-alpha 14] 201,906 3,648 89,013 [44][45]
France[lower-alpha 15] 187,919 30,265 81,500 [46]
Iraq 129,151 4,868 91,886 [47]
Canada[lower-alpha 16] 116,884 8,945 101,574 [50]
Indonesia 1,13,134 5,302 70,237 [51]
Qatar 111,107 177 107,779 [52]
Philippines 106,330 2,104 65,821 [53][54]
Egypt[lower-alpha 17] 94,483 4,865 42,455 [55]
Kazakhstan 91,593 793 60,839 [56]
Ecuador 86,524 5,750 36,213 [57][58]
China[lower-alpha 18] 84,428 4,634 79,013 [59]
Sweden 80,422 5,743 No data [60]
Bolivia 80,153 3,153 24,156 [61]
Oman 79,159 422 61,421 [62]
Ukraine[lower-alpha 19] 73,158 1,738 39,876 [63][64]
Israel[lower-alpha 20] 72,815 536 45,677 [65]
Dominican Republic 72,243 1,178 38,244 [66]
Belgium[lower-alpha 21] 69,402 9,845 17,573 [68]
Belarus 68,166 571 62,943 [69]
Kuwait 67,911 457 59,212 [70]
Panama 67,453 1,471 41,038 [71][72]
United Arab Emirates 60,999 351 54,615 [73]
Netherlands[lower-alpha 22] 55,098 6,149 No data [75]
Romania 53,186 2,413 27,592 [76]
Singapore 52,825 27 46,926 [77][78]
Portugal 51,463 1,738 36,984 [79][80]
Guatemala 51,306 1,995 38,416 [81]
Poland 46,894 1,731 34,709 [82][83]
Nigeria 43,841 888 20,308 [84]
Honduras 43,197 1,377 5,794 [85][86]
Bahrain 41,536 148 38,666 [87]
Armenia 39,050 754 29,750 [88]
Kyrgyzstan 36,719 1,409 27,274 [89]
Afghanistan 36,710 1,283 25,509 [90]
Japan[lower-alpha 23] 36,689 1,011 25,906 [91]
Ghana 37,014 182 33,365 [92]
Switzerland[lower-alpha 24] 35,550 1,707 31,500 [93][94]
Azerbaijan[lower-alpha 25] 32,443 462 27,113 [95]
Algeria 31,465 1,231 21,419 [96][97]
Ireland[lower-alpha 26] 26,162 1,763 24,000 [98]
Serbia[lower-alpha 27] 26,193 590 21,407 [99]
Uzbekistan 25,828 155 16,507 [100]
Morocco[lower-alpha 28] 25,537 382 18,435 [102]
Moldova[lower-alpha 29] 25,362 791 17,816 [103]
Kenya 22,053 369 8,477 [104]
Austria 21,385 718 19,063 [105]
Nepal 20,750 57 14,961 [106][107]
Venezuela 20,206 174 11,404 [108]
Costa Rica 18,975 162 4,585 [109]
Ethiopia 18,706 310 7,601 [110]
Australia[lower-alpha 30] 17,923 208 10,420 [111]
El Salvador 17,843 477 8,809 [112]
Cameroon 17,255 387 15,320 [113][114]
Czech Republic 16,800 384 11,605 [115]
Ivory Coast 16,182 102 11,801 [116]
South Korea 14,389 301 13,280 [117]
Denmark[lower-alpha 31] 13,789 615 12,578 [118]
Palestine 12,297 84 5,390 [119]
Bosnia and Herzegovina 12,296 352 6,312 [120]
Bulgaria 11,836 385 6,396 [121]
Sudan 11,738 752 6,137 [122]
Madagascar 11,528 114 8,444 [123]
North Macedonia 11,054 497 6,882 [124][125]
Senegal 10,344 63 6,838 [126]
Norway[lower-alpha 32] 9,268 255 8,752 [129]
DR Congo[lower-alpha 33] 9,115 215 7,319 [130]
Malaysia 9,001 125 8,668 [131]
Kosovo 8,799 249 4,863 [132]
Gabon 7,531 50 5,223 [133]
Tajikistan 7,495 61 6,276 [134]
Haiti 7,468 165 4,606 [135]
Finland[lower-alpha 34] 7,453 329 6,950 [138]
Guinea 7,364 46 6,505 [139][140]
Luxembourg 6,855 117 5,192 [141]
Puerto Rico 6,835 230 1,359 [142][143]
Zambia 6,347 170 4,493 [144][145]
Mauritania 6,323 157 5,115 [146]
Paraguay 5,644 52 3,966 [147]
Albania 5,519 166 3,018 [148]
Croatia 5,260 149 4,373 [149]
Djibouti 5,161 55 5,019 [150]
Lebanon 4,885 62 1,795 [151]
Equatorial Guinea 4,821 83 2,182 [152]
Central African Republic 4,614 59 1,635 [153]
Greece 4,662 208 1,374 [154]
Hungary 4,544 597 3,413 [155]
Malawi 4,231 123 1,919 [156]
Maldives 4,164 17 2,642 [157]
Zimbabwe 3,921 70 1,016 [158][159]
Libya 3,837 83 6123 [160][161]
Nicaragua 3,672 116 2,492 [82][162]
Hong Kong 3,592 37 2,037 [163]
Thailand 3,320 58 3,142 [164]
Montenegro 3,258 51 1,445 [165]
Somalia[lower-alpha 35] 3,220 93 1,598 [166]
Congo[lower-alpha 36] 3,200 54 829 [167][168]
Sri Lanka 2,823 11 2,514 [169]
Eswatini 2,775 43 1,214 [170]
Cuba[lower-alpha 37] 2,646 87 2,369 [171]
Cape Verde 2,547 24 1,860 [172]
Mali 2,541 124 1,943 [173]
South Sudan 2,429 46 1,175 [174][175]
Slovakia 2,344 29 1,742 [176]
Namibia 2,294 11 187 [177][178]
Slovenia 2,180 120 1,826 [179][180]
Lithuania 2,110 80 1,644 [181]
Estonia 2,079 69 1,952 [182]
Rwanda 2,062 5 1,144 [183][184]
Guinea-Bissau 1,949 26 803 [185]
Mozambique 1,946 13 654 [186]
Iceland 1,907 10 1,825 [187]
Suriname 1,849 27 1,194 [188]
Sierra Leone 1,843 67 1,375 [189][190]
Donetsk PR[lower-alpha 38] 1,785 106 836 [191]
Benin 1,770 35 1,036 [192]
Yemen 1,734 497 862 [193]
Tunisia 1,561 51 1,221 [194]
Uruguay[lower-alpha 39] 1,286 36 1,011 [195]
Latvia 1,243 32 1,052 [82][196]
New Zealand 1,215 22 1,168 [197]
Jordan 1,213 11 1,099 [198]
Liberia 1,207 77 691 [199]
Angola 1,199 55 461 [200]
Uganda 1,182 4 1,045 [201][202]
Georgia[lower-alpha 40] 1,177 17 955 [203]
Cyprus[lower-alpha 41] 1,150 19 856 [204]
Niger 1,147 69 1,032 [205]
Burkina Faso 1,143 53 935 [206][207]
USS Theodore Roosevelt[lower-alpha 42] 1,102 1 751 [208][209]
Charles de Gaulle[lower-alpha 43] 1,081 0 0 [210]
Togo 961 19 660 [214]
Chad 936 75 813 [215]
Andorra 925 52 807 [216]
Jamaica 894 12 743 [217][218]
Malta 874 9 666 [219]
São Tomé and Príncipe 874 15 787 [220]
Somaliland[lower-alpha 44] 858 26 265 [221][222]
Syria[lower-alpha 45] 809 44 256 [223]
Lesotho 718 19 173 [224]
Diamond Princess[lower-alpha 23] 712 14 653 [225][226]
San Marino 699 42 656 [227]
Bahamas 648 14 91 [228]
Vietnam 621 6 373 [229]
Luhansk PR[lower-alpha 38] 612 15 582 [230]
The Gambia 498 9 68 [231]
Taiwan[lower-alpha 46] 475 7 441 [233]
Guyana 474 21 185 [234]
U.S. Virgin Islands 421 8 341 [235]
Burundi 395 1 304 [236]
Comoros 386 7 330 [237]
Guam[lower-alpha 42] 359 5 304 [11][238]
Myanmar 353 6 298 [239]
Mauritius 344 10 332 [240]
Isle of Man[lower-alpha 47] 336 24 312 [241]
Jersey 335 15 315 [242]
Mongolia 293 0 230 [243]
Eritrea 279 0 225 [244]
Guernsey 252 13 238 [245]
Cambodia 240 0 196 [246]
Artsakh[lower-alpha 48] 232 0 162 [247]
Faroe Islands 225 0 188 [248]
Cayman Islands 203 1 202 [249]
Gibraltar 188 0 183 [250]
Trinidad and Tobago 182 8 132 [251]
Bermuda 156 9 141 [252]
Costa Atlantica 148 0 148 [253][254]
Sint Maarten 146 16 64 [255]
Northern Cyprus[lower-alpha 49] 142 4 111 [256]
Brunei 141 3 138 [257][258]
Botswana[lower-alpha 50] 140 2 63 [260]
Barbados 132 7 98 [261]
Greg Mortimer[lower-alpha 39] 128 1 No data [262][263]
Aruba 122 3 111 [264]
Monaco 117 4 104 [265]
Turks and Caicos Islands 116 2 39 [266]
Seychelles 114 0 39 [267]
Papua New Guinea 110 2 34 [268]
Bhutan 103 0 89 [269]
Antigua and Barbuda 91 3 67 [270]
South Ossetia[lower-alpha 51] 89 0 88 [247]
Liechtenstein 88 1 85 [271][272]
Abkhazia[lower-alpha 52] 81 2 37 [247]
French Polynesia 62 0 60 [273]
Belize 57 2 30 [274]
Saint Vincent[lower-alpha 53] 55 0 45 [275]
Macau 46 0 46 [276]
Northern Mariana Islands 38 2 19 [277]
Curaçao 29 1 27 [278]
Fiji 27 1 19 [279][280]
Saint Lucia 25 0 22 [281][282]
Grenada 24 0 23 [283][284]
East Timor 24 0 24 [285]
New Caledonia 22 0 22 [286]
Laos 20 0 19 [287]
Dominica 18 0 18 [288]
Saint Kitts and Nevis 17 0 16 [289]
Greenland 14 0 13 [290]
Falkland Islands 13 0 13 [291]
MS Zaandam[lower-alpha 54] 13 4 No data [294][295]
Coral Princess[lower-alpha 55] 12 3 No data [297]
Montserrat 12 1 10 [298]
Vatican City 12 0 12 [299]
British Virgin Islands 8 1 7 [300]
HNLMS Dolfijn[lower-alpha 56] 8 0 8 [301][304]
Bonaire 5 0 2 [305]
Saba 5 0 3 [306]
Saint Pierre and Miquelon 4 0 1 [307]
Anguilla 3 0 3 [308]
Sint Eustatius 2 0 2 [309]
Tanzania[lower-alpha 57] No data No data No data [311][312]
As of 14 ജൂൺ 2020 (UTC) · History of cases · History of deaths
Notes
 1. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; ccc എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 2. Location: Countries, territories, and international conveyances where cases were diagnosed. The nationality of the infected and the origin of infection may vary. For some countries, cases are split into respective territories and noted accordingly.
 3. Cases: This number shows the cumulative number of confirmed human cases reported to date. The actual number of infections and cases is likely to be higher than reported.[4] Reporting criteria and testing capacity vary between locations.
  The total number of cases may not necessarily represent an aggregate sum of all entries in this column as it relies on aggregate sources and not local sources.
 4. Deaths: Reporting criteria vary between locations.
  The total number of deaths may not necessarily represent an aggregate sum of all entries in this column as it relies on aggregate sources and not local sources.
 5. Recoveries: May not correspond to actual current figures and not all recoveries may be reported. Reporting criteria vary between locations.
  The total number of recoveries may not necessarily represent an aggregate sum of all entries in this column as it relies on aggregate sources and not local sources.
 6. World
  1. Total numbers worldwide. Some locations, including North Korea, have yet to report cases.
 7. United States
  1. Figures include cases identified on the Grand Princess.
  2. Figures do not include the unincorporated territories of Puerto Rico, Guam, Northern Mariana Islands, and U.S. Virgin Islands, all of which are listed separately.
  3. Not all states or overseas territories report recovery data.
  4. Cases include clinically diagnosed cases as per CDC guidelines.[5]
  5. Recoveries and deaths include probable deaths and people released from quarantine as per CDC guidelines.[6][7][8]
  6. Figures from the United States Department of Defense are only released on a branch-by branch basis since April 2020, without distinction between domestic and foreign deployment, and cases may be reported to local health authorities.[9]
  7. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separate from national figures but included in the Navy's totals.
  8. There is also one case reported from Guantanamo Bay Naval Base not included in any other nation or territory's counts.[10] Since April 2020, the United States Department of Defense has directed all bases, including Guantanamo Bay, to not publish case statistics.[9]
 8. Brazil
  1. Since 6 June, the Brazilian government has ordered the Ministry of Health to stop reporting the total number of deaths and active cases.[12][13] After this, the National Council of Health Secretaries assumed the function of reporting the total number of deaths and active cases.[14]
 9. Russia
  1. Including cases from the disputed Crimea and Sevastopol.
  2. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance".
 10. Chile
  1. Including the special territory of Easter Island.
  2. The Chilean Ministry of Health considered all cases as a "recovered" after 14 days since the initial symptoms of the virus, no matter the health situation of the infected or if following tests indicate the continuing presence of the virus. The only exception were casualties, which are not included as recovered.[24]
  3. Deaths only include cases with positive PCR tests and catalogued as "COVID-19 related death" by the Civil Registry and Identification Service. This number is informed on the daily reports of the Ministry of Health. A report with the total number of deaths, including suspected cases without PCR test, is released weekly since 20 June 2020.[25] In the latest report (11 July 2020), the number of total deaths is 11,227.[26]
 11. United Kingdom
  1. Excluding all British Overseas Territories and Crown dependencies.
  2. As of 23 March 2020, the UK government does not publish the number of recoveries. The last update on 22 March reported 135 recovered patients.[30]
 12. Spain
  1. Excludes serology–confirmed cases.
 13. Germany
  1. Not all state authorities count recoveries.[41]
  2. Recoveries include estimations by the Robert Koch Institute.[41][42]
 14. Argentina
  1. Excluding confirmed cases on the claimed territory of the Falkland Islands. Since 11 April, the Argentine Ministry of Health includes them in their official reports.[43]
 15. France
  1. Including overseas regions of French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte and Réunion, and collectivities of Saint Barthélemy and Saint Martin.
  2. Excluding collectivities of New Caledonia, French Polynesia and Saint Pierre and Miquelon.
  3. Recoveries only include hospitalized cases.[46]
  4. Figures for total confirmed cases and total deaths include data from both hospital and nursing home (ESMS: établissements sociaux et médico-sociaux).[46]
 16. Canada
  1. On 17 July 2020, Quebec, Canada, revised its criteria on recoveries. The Institut national de santé publique claims that "the previous method resulted in 'significant underestimations' of recovered cases."[48] This change resulted in a drop of active cases nationwide, from a total of 27,603 on 16 July to 4,058 on 17 July.[49]
 17. Egypt
  1. Includes cases identified on the MS River Anuket.
 18. China
  1. Excluding 257 asymptomatic cases under medical observation 2 ഓഗസ്റ്റ് 2020—ലെ കണക്കുപ്രകാരം.
  2. Asymptomatic cases were not reported before 31 March 2020.
  3. Excluding Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau.
  4. Does not include Taiwan.
 19. Ukraine
  1. Excluding cases from the disputed Crimea and Sevastopol. Cases in these territories are included in the Russian total.
  2. Excluding cases from the unrecognized Donetsk and Lugansk People's Republics.
 20. Israel
  1. Including cases from the disputed Golan Heights.
  2. Excluding cases from the Occupied Palestinian Territories.
 21. Belgium
  1. The number of deaths also includes untested cases and cases in retirement homes that presumably died because of COVID-19, whilst most countries only include deaths of tested cases in hospitals.[67]
 22. Netherlands
  1. The Kingdom of the Netherlands consists of a) the Netherlands* [the country as opposed to the kingdom; listed here], which in turn includes the Caribbean Netherlands, that are made up of the special municipalities Bonaire*, Saba* and Sint Eustatius*; b) Aruba*; c) Curaçao*; and d) Sint Maarten*. All regions marked with an asterisk are listed separately.
  2. The Dutch Government agency RIVM, responsible for the constituent country the Netherlands, does not count its number of recoveries.[74]
 23. 23.0 23.1 Diamond Princess and Japan
  1. The British cruise ship Diamond Princess was in Japanese waters, and the Japanese administration was asked to manage its quarantine, with the passengers having not entered Japan. Therefore, this case is included in neither the Japanese nor British official counts. The World Health Organization classifies the cases as being located "on an international conveyance".
 24. Switzerland
  1. Recoveries are estimates by the Tribune de Genève.
 25. Azerbaijan
  1. Excluding the self-declared state of Artsakh.
 26. Ireland
  1. Excluding confirmed cases and deaths in Northern Ireland.
 27. Serbia
  1. Excluding cases from the disputed territory of Kosovo.
 28. Morocco
  1. Including cases in the disputed Western Sahara territory controlled by Morocco. There are no confirmed cases in the rest of Western Sahara.[101]
 29. Moldova
  1. Including the disputed territory of Transnistria.
 30. Australia
  1. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
 31. Denmark
  1. The autonomous territories of the Faroe Islands and Greenland are listed separately.
 32. Norway
  1. Estimation of the number of infected:
   • As of 23 March 2020, according to figures from just over 40 per cent of all GPs in Norway, 20,200 patients have been registered with the "corona code" R991. The figure includes both cases where the patient has been diagnosed with coronavirus infection through testing, and where the GP has used the "corona code" after assessing the patient's symptoms against the criteria by the Norwegian Institute of Public Health.[127]
   • As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between 7,120 and 23,140 Norwegians are infected with the coronavirus.[128]
 33. DR Congo
 34. Finland
  1. Including the autonomous region of the Åland Islands.
  2. The number of recoveries is an estimate based on reported cases which were reported at least two weeks ago and there is no other monitoring data on the course of the disease.[136] The exact number of recoveries is not known, as only a small proportion of patients have been hospitalized.[137]
 35. Somalia
  1. Excluding the de facto state of Somaliland.
 36. Congo
  1. Also known as the Republic of the Congo and not to be confused with the DR Congo.
 37. Cuba
  1. Includes cases on the MS Braemar.
  2. Excluding cases from Guantanamo Bay, which is governed by the United States.
 38. 38.0 38.1 Donetsk and Luhansk People's Republic
  1. Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the Donetsk and Luhansk Oblasts.
 39. 39.0 39.1 Greg Mortimer and Uruguay
  1. Although currently anchored off the coast of Uruguay, cases for the Greg Mortimer are currently reported separately. Six have been transferred inland for hospitalization.
 40. Georgia
  1. Excluding the de facto states of Abkhazia and South Ossetia.
 41. Cyprus
 42. 42.0 42.1 Guam and USS Theodore Roosevelt
  1. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separately.
 43. Charles de Gaulle
  1. Including cases on the escort frigate Chevalier Paul.
  2. Florence Parly, Minister of the Armed Forces, reported to the National Assembly's National Defense and Armed Forces Committee [fr] that 2010 sailors of the carrier battle group led by Charles de Gaulle had been tested, with 1081 tests returning positive so far.[210] Many of these cases were aboard Charles de Gaulle, some of the cases were reportedly aboard French frigate Chevalier Paul, and it is unclear if any other ships in the battle group had cases on board.[211][212][213]
 44. Somaliland
  1. Cases from this de facto state are not counted by Somalia.
 45. Syria
  1. Excluding cases from the disputed Golan Heights.
 46. Taiwan
  1. Including cases from the ROCS Pan Shi.[232]
 47. Isle of Man
  1. Recoveries are presumed. Defined as "An individual testing positive for coronavirus who completes the 14 day self-isolation period from the onset of symptoms who is at home on day 15, or an individual who is discharged from hospital following more severe symptoms."[241]
 48. Artsakh
  1. Cases from this de facto state are not counted by Azerbaijan.
 49. Northern Cyprus
  1. Cases from this de facto state are not counted by Cyprus.
 50. Botswana
  1. 664 people who tested positive have been voluntarily repatriated to their respective countries and are not part of the confirmed case count as a result the Government of Botswana does not include the transferred-out cases.[259]
 51. South Ossetia
  1. Cases from this de facto state are not counted by Georgia.
 52. Abkhazia
  1. Cases from this de facto state are not counted by Georgia.
 53. Saint Vincent
  1. The sovereign state of Saint Vincent and the Grenadines.
 54. MS Zaandam
  1. Including cases from MS Rotterdam.
  2. The MS Rotterdam rendezvoused with the Zaandam on 26 March off the coast of Panama City to provide support and evacuate healthy passengers. Both have since docked in Florida.[292][293]
  3. MS Zaandam and Rotterdam's numbers are currently not counted in any national figures.
 55. Coral Princess
  1. The cruise ship Coral Princess has tested positive cases since early April 2020 and has since docked in Miami.[296]
  2. Coral Princess's numbers are currently not counted in any national figures.
 56. HNLMS Dolfijn
  1. All 8 cases currently associated with Dolfijn were reported while the submarine was at sea in the waters between Scotland and the Netherlands.[301]
  2. It is unclear whether the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) is including these cases in their total count, but neither their daily update details nor their daily epidemiological situation reports appear to have mentioned the ship, with a breakdown of cases listing the twelve provinces of the country of the Netherlands (as opposed to the kingdom) accounting for all the cases in the total count.[302][303]
 57. Tanzania
  1. Figures for Tanzania are "No data" as the country stopped publishing figures on coronavirus cases on 29 April.[310] Figures as of that date were 509 cases, 21 deaths, and 183 recoveries.[311][312]
Country Cases per
million
Deaths per
million
Abkhazia 102 4
Afghanistan 286 6
Albania 340 11
Algeria 184 14
Andorra 9827 658
Angola 2 0
Anguilla 202 0
Antigua and Barbuda 249 31
Argentina 221 9
Armenia 2005 25
Aruba 900 27
Australia 276 4
Austria 1841 71
Azerbaijan 383 5
Bahamas 252 29
Bahrain 5423 8
Bangladesh 179 3
Barbados 314 24
Belarus 3650 20
Belgium 4899 799
Belize 44 5
Benin 12 0
Bermuda 1952 141
Bhutan 28 0
Bolivia 452 19
Bosnia and Herzegovina 719 43
Botswana 12 0
Brazil 1475 95
British Virgin Islands 266 33
Brunei 307 2
Bulgaria 341 18
Burkina Faso 38 2
Burundi 4 0
Cambodia 8 0
Cameroon 162 6
Canada 2150 162
Cape Verde 647 5
Cayman Islands 1839 15
Central African Republic 79 0
Chad 36 4
Chile 3237 33
China 59 3
Colombia 371 13
Comoros 39 1
Congo 85 3
Costa Rica 179 2
Croatia 549 24
Cuba 170 7
Curaçao 102 6
Cyprus 1054 19
Czech Republic 819 29
DR Congo 20 1
Denmark 1928 96
Djibouti 1898 9
Dominica 223 0
Dominican Republic 1351 44
East Timor 17 0
Ecuador 2019 168
Egypt 149 7
El Salvador 253 5
Equatorial Guinea 621 7
Eritrea 11 0
Estonia 1354 48
Eswatini 201 2
Ethiopia 4 0
Falkland Islands 4065 0
Faroe Islands 3567 0
Fiji 20 0
Finland 1189 56
France 2149 421
French Polynesia 217 0
Gabon 721 6
Gambia 10 0
Georgia 195 3
Germany 2157 100
Ghana 214 1
Gibraltar 4482 0
Greece 266 16
Greenland 196 0
Grenada 196 0
Guam 957 29
Guatemala 151 3
Guernsey 3988 206
Guinea 251 1
Guinea-Bissau 691 4
Guyana 162 13
Haiti 57 2
Honduras 350 17
Hong Kong 142 1
Hungary 376 49
Iceland 4924 27
India 87 3
Indonesia 78 5
Iran 1577 87
Iraq 97 3
Ireland 4956 322
Isle of Man 4033 288
Israel 1814 30
Italy 3785 539
Ivory Coast 89 1
Jamaica 191 3
Japan 131 6
Jersey 2865 272
Jordan 64 1
Kazakhstan 406 2
Kenya 24 1
Kosovo 559 16
Kuwait 4426 31
Kyrgyzstan 201 2
Laos 3 0
Latvia 538 12
Lebanon 150 4
Lesotho 0 0
Liberia 54 5
Libya 10 0
Liechtenstein 2116 26
Lithuania 570 22
Luxembourg 6357 174
Macau 65 0
Madagascar 15 0
Malawi 4 0
Malaysia 218 4
Maldives 3245 11
Mali 47 3
Malta 1214 12
Mauritania 42 1
Mauritius 262 8
Mexico 478 52
Moldova 2553 88
Monaco 2546 105
Mongolia 42 0
Montenegro 521 14
Montserrat 2205 200
Morocco 203 5
Mozambique 5 0
Myanmar 4 0
Namibia 8 0
Nepal 17 0
Netherlands 2570 331
New Caledonia 66 0
New Zealand 231 4
Nicaragua 43 3
Niger 41 3
Nigeria 34 1
North Macedonia 914 53
Northern Cyprus 307 11
Northern Mariana Islands 374 36
Norway 1550 44
Oman 1456 7
Pakistan 229 5
Palestine 85 0
Panama 2398 69
Papua New Guinea 1 0
Paraguay 115 2
Peru 3385 98
Philippines 125 8
Poland 531 25
Portugal 2939 125
Puerto Rico 949 39
Qatar 10904 7
Romania 913 60
Russia 2225 22
Rwanda 26 0
Saint Kitts and Nevis 284 0
Saint Lucia 101 0
Saint Pierre and Miquelon 167 0
San Marino 19611 1222
Sao Tome and Principe 1194 38
Saudi Arabia 1979 11
Senegal 174 2
Serbia 1583 34
Seychelles 112 0
Sierra Leone 77 5
Singapore 5335 4
Sint Maarten 1896 369
Slovakia 275 5
Slovenia 700 51
Somalia 100 4
South Africa 326 6
South Korea 215 5
South Ossetia 635 0
South Sudan 38 0
Spain 4986 608
Sri Lanka 48 0
Sudan 74 3
Suriname 19 2
Sweden 3172 379
Switzerland 3569 190
Syria 3 0
Taiwan 19 0
Tajikistan 257 5
Tanzania 9 0
Thailand 46 1
Togo 47 2
Trinidad and Tobago 85 6
Tunisia 89 4
Turkey 1847 51
Turks and Caicos Islands 279 23
U.S. Virgin Islands 660 57
Uganda 3 0
Ukraine 482 14
United Arab Emirates 2720 24
United Kingdom 3805 545
United States 4887 289
Uruguay 213 6
Uzbekistan 89 0
Vatican City 14545 0
Venezuela 27 0
Vietnam 3 0
Yemen 6 1
Zambia 48 0
Zimbabwe 3 0

ആഫ്രിക്ക[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: COVID-19 pandemic in Africa
U.S. Air Force airmen unload a C-17 aircraft carrying approximately 4,000 pounds of medical supplies in Niamey, Niger 23 April 2020.

ആഫ്രിക്കയിലെ ആരോഗ്യമേഖല പല മഹാമാരികളേയും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നേരത്തേതന്നെയുള്ള രോഗനിർണ്ണയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ലോകരോഗ്യസംഘടനയുടെ ആഫ്രിക്കയിലെ അടിയന്തരപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മൈക്കൽ യാവോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു [313][314]

ആഫ്രിക്കയിലെ 130കോടി ജനങ്ങൾക്കായി 7.4 കോടി ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളും 30,000 വെന്റിലേറ്ററുകളും 2020-ൽ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കണക്കാക്കുന്നു.[315]ആഫ്രിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോറ്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നാല് രാജ്യങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, മൊറോക്കോ, ഈജിപ്ത് അൾജീരിയ എന്നിവയാണെങ്കിലും , മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മികച്ച ആരോഗ്യസംവിധാനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം യഥാർത്ഥത്തിലേതിനേക്കാളും കുറവാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.[316]

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുടെ സമയരേഖ രാജ്യം തിരിച്ച്[തിരുത്തുക]

First cases by country or territory
Date Country or territory
1 December China
13 January Thailand
16 January Japan
20 January South Korea United States
21 January Taiwanഫലകം:Efn-la
22 January Hong Kongഫലകം:Efn-la Macauഫലകം:Efn-la
23 January Singapore Vietnam
24 January Nepal France
25 January Australia Canada Malaysia
27 January Cambodia Germany Sri Lanka
29 January Finland United Arab Emirates
30 January India Italy Philippines
31 January Russia Spain Sweden United Kingdom
4 February Belgium
14 February Egypt
19 February Iran
21 February Israel Lebanon
24 February Afghanistan Bahrain Iraq Kuwait Oman
25 February Algeria Austria Brazil Croatia Switzerland
26 February Georgia Greece North Macedonia Norway Pakistan Romania
27 February Denmark Estonia Netherlands Nigeria San Marino
28 February Azerbaijan Belarus Iceland Lithuania Mexico Monaco New Zealand
29 February Ecuador Ireland Luxembourg Qatar
1 March Armeniaഫലകം:Country data Czechia Czech Republic Dominican Republic Saint Barthélemyഫലകം:Efn-la Saint Martinഫലകം:Efn-la
2 March Andorra Indonesia Jordan Latvia Morocco Portugal Saudi Arabia Senegal Tunisia
3 March Argentina Chile Gibraltarഫലകം:Efn-la Liechtenstein Ukraine
4 March Faroe Islandsഫലകം:Efn-la French Guianaഫലകം:Efn-la Hungary Poland Slovenia
5 March Bosnia and Herzegovina Martiniqueഫലകം:Efn-la Palestine South Africa
6 March Bhutan Cameroon Colombia Costa Rica Peru Serbia Slovakia Togo Vatican City
7 March Maldives Malta Moldova Paraguay
8 March Albania Bangladesh Bulgaria
9 March Brunei Cyprus Guernseyഫലകം:Efn-la Panama
10 March Bolivia Burkina Faso DR Congo Jamaica Jerseyഫലകം:Efn-la Mongolia Northern Cyprusഫലകം:Efn-la Turkey
11 March Cuba French Polynesiaഫലകം:Efn-la Guyana Honduras Ivory Coast Réunionഫലകം:Efn-la
12 March Saint Vincent and the Grenadines Trinidad and Tobago
13 March Antigua and Barbuda Arubaഫലകം:Efn-la[[File:|23x15px|border |alt=|link=]] Cayman Islandsഫലകം:Efn-la Curaçaoഫലകം:Efn-la Ethiopia Gabon Ghana Guadeloupeഫലകം:Efn-la Guatemala Guinea Kazakhstan Kenya Kosovoഫലകം:Efn-la Puerto Ricoഫലകം:Efn-la Saint Lucia Sudan Suriname U.S. Virgin Islandsഫലകം:Efn-la Uruguay Venezuela
14 March Central African Republic Congo Equatorial Guinea Eswatini Mauritania Mayotteഫലകം:Efn-la Namibia Rwanda Seychelles
15 March Akrotiri and Dhekeliaഫലകം:Efn-la Bahamas Guamഫലകം:Efn-la Uzbekistan
16 March Benin Greenlandഫലകം:Efn-la Liberia Somalia Tanzania
17 March Barbados Gambia Montenegro Sint Maartenഫലകം:Efn-la
18 March Bermudaഫലകം:Efn-la Djibouti El Salvador Kyrgyzstan Mauritius Montserratഫലകം:Efn-la New Caledoniaഫലകം:Efn-la Nicaragua Zambia
19 March Angola Chad Fiji Haiti Isle of Manഫലകം:Efn-la Niger
20 March Cape Verde East Timor Madagascar Papua New Guinea Uganda Zimbabwe
21 March Eritrea Transnistriaഫലകം:Efn-la
22 March Åland Islandsഫലകം:Efn-la Dominica Grenada Mozambique Syria
23 March Belize Myanmar Turks and Caicos Islandsഫലകം:Efn-la
24 March Laos Libya
25 March British Virgin Islandsഫലകം:Efn-la Guinea-Bissau Mali Saint Kitts and Nevis
26 March Anguillaഫലകം:Efn-la
28 March Northern Mariana Islandsഫലകം:Efn-la
30 March Botswana
31 March Burundiഫലകം:Country data Donetsk People's Republic Donetsk People's Republicഫലകം:Efn-laഫലകം:Country data Luhansk People's Republic Luhansk People's Republicഫലകം:Efn-la Sierra Leone Sint Eustatiusഫലകം:Efn-la Somalilandഫലകം:Efn-la
2 April Malawi
3 April Falkland Islandsഫലകം:Efn-laഫലകം:Efn-la
4 April Western Saharaഫലകം:Efn-laഫലകം:Efn-la
5 April Saint Pierre and Miquelonഫലകം:Efn-la South Sudan
6 April São Tomé and Príncipe
7 April Abkhaziaഫലകം:Efn-la Artsakhഫലകം:Efn-la
10 April Yemen
11 April Sabaഫലകം:Efn-la
16 April Bonaireഫലകം:Efn-la
30 April Comoros Tajikistan
6 May South Ossetiaഫലകം:Efn-la
13 May Lesotho

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "WHO | Novel Coronavirus—China". WHO. ശേഖരിച്ചത് 9 April 2020.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 "COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins University. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 3. Mallapaty, Smriti (26 March 2020). "What the cruise-ship outbreaks reveal about COVID-19". Nature (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 580 (7801): 18. doi:10.1038/d41586-020-00885-w. PMID 32218546. മൂലതാളിൽ നിന്നും 1 April 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 4 April 2020. Since the Diamond Princess, at least 25 other cruise ships have confirmed COVID-19 cases.
 4. Lau H, Khosrawipour V, Kocbach P, Mikolajczyk A, Ichii H, Schubert J, മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (March 2020). "Internationally lost COVID-19 cases". Journal of Microbiology, Immunology, and Infection [Wei Mian Yu Gan Ran Zia Zhi]. 53 (3): 454–458. doi:10.1016/j.jmii.2020.03.013. PMC 7102572. PMID 32205091.
 5. CDC (7 May 2020). "Cases in U.S." Centers for Disease Control and Prevention.
 6. CDC (23 April 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the U.S." Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 April 2020.
 7. CDC (11 February 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 April 2020.
 8. CDC (11 February 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 April 2020.
 9. 9.0 9.1 Borunda D. "Coronavirus: Fort Bliss stops releasing numbers of COVID-19 cases after Pentagon order". El Paso Times (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 April 2020.
 10. "Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case". www.navy.mil (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs. ശേഖരിച്ചത് 3 April 2020.
 11. 11.0 11.1 "COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada". 1point3acres. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 12. "Referência global sobre Covid-19, Universidade Johns Hopkins interrompe contagem de dados do Brasil". O Globo (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 6 June 2020.
 13. "Governo deixa de informar total de mortes e casos de Covid-19; Bolsonaro diz que é melhor para o Brasil". Folha de S.Paulo (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 6 June 2020.
 14. "Secretários de saúde do Brasil lançam site para divulgar dados sobre novo coronavírus". O Estado de S. Paulo Journal (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 8 June 2020.
 15. "Brazil registers an average of 1,011 coronavirus deaths per day in the last week; 8 states and DF have high deaths". G1 (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 2 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 16. "PAINEL CONASS – Covid-19" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Conselho Nacional de Secretários de Saúde. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 17. "Home – Ministry of Health and Family Welfare – GOI". mohfw.gov.in (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 18. Оперативные данные. По состоянию на 03 августа 10:50. Стопкоронавирус.рф (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 3 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 19. "COVID-19 Statistics in South Africa". sacoronavirus.co.za (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 20. "Covid-19 Mexico" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Instituciones del Gobierno de México. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 21. "Datos Abiertos - Dirección General de Epidemiología" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Secretaría de Salud, Gobierno de México.
 22. Ministry of Health (Peru). "Sala Situactional COVID-19 Perú" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 23. "Minsa: Casos confirmados por coronavirus Covid-19 ascienden a 428 850 en el Perú (Comunicado N° 194)" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 2 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 24. Vega, Matías (25 May 2020). ""Recuperados" podrían estar en la UCI: Mañalich aclara que cuentan a quienes dejan de contagiar". BioBioChile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 26 May 2020.
 25. "Gobierno informa 3.069 fallecidos sospechosos de Covid-19". Cooperativa.cl (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 20 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 June 2020.
 26. "Informe Epidemiológico Nº32 - Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)" (PDF). Department of Statistics and Health Information - Ministry of Health of Chile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 11 July 2020. ശേഖരിച്ചത് 12 July 2020.
 27. "Casos confirmados COVID-19". Gobierno de Chile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 28. "Coronavirus en Colombia" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Instituto Nacional de Salud. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 29. "Official: COVID-19 kills 208 more in Iran" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 30. "Historic data". Public Health England. ശേഖരിച്ചത് 4 April 2020.
 31. "Coronavirus (COVID-19) in the UK". coronavirus.data.gov.uk. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 32. "Coronavirus (COVID-19) in the UK". coronavirus-staging.data.gov.uk. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 33. "La pandemia del coronavirus, en datos, mapas y gráficos". RTVE (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 1 August 2020.
 34. "COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia" (ഭാഷ: അറബിക്). Ministry of Health (Saudi Arabia). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 35. "COVID-19 Health Advisory Platform by Ministry of National Health Services Regulations and Coordination". covid.gov.pk. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 36. "COVID-19 ITALIA" [COVID-19 ITALY]. opendatadpc.maps.arcgis.com (ഭാഷ: ഇറ്റാലിയൻ). Protezione Civile. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 37. "Ministero della Salute – Nuovo coronavirus". www.salute.gov.it (ഭാഷ: ഇറ്റാലിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 38. করোনা ভাইরাস ইনফো ২০১৯. corona.gov.bd (ഭാഷ: Bengali). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 39. "কোভিড-১৯ ট্র্যাকার | বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)" [COVID-19 Tracker]. covid19tracker.gov.bd. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 40. "T.C Sağlık Bakanlığı Günlük Koronavirüs Tablosu, Turkey Ministry of Health Daily Coronavirus Table". covid19.saglik.gov.tr. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 41. 41.0 41.1 41.2 "Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet" [How the coronavirus affects your region] (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Zeit Online. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 42. 42.0 42.1 "Corona-Karte Deutschland: COVID-19 live in allen Landkreisen und Bundesländern". Tagesspiegel (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 43. Niebieskikwiat N (13 April 2020). "Coronavirus en Argentina: los casos de las Islas Malvinas se incluirán en el total nacional". Clarín (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്).
 44. "Información epidemiológica" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud. ശേഖരിച്ചത് 1 August 2020.
 45. "Reporte Diario Matutino" (PDF) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud. ശേഖരിച്ചത് 13 July 2020.
 46. 46.0 46.1 46.2 "info coronavirus covid-19". Gouvernement.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 47. "The daily epidemiological situation of registered infections of the emerging coronavirus in Iraq". Facebook (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Ministry of Health of Iraq. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 48. Shah, Maryam (17 July 2020). "88% of Canada's coronavirus cases are considered recovered". Global News (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). മൂലതാളിൽ നിന്നും 18 July 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 18 July 2020.
 49. Forani, Jonathan. "Active coronavirus cases in Canada plummet as Quebec changes recovery criteria". CTV News. മൂലതാളിൽ നിന്നും 18 July 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 18 July 2020.
 50. "Tracking every case of COVID-19 in Canada". CTV News. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 51. "Peta Sebaran" (ഭാഷ: ഇന്തോനേഷ്യൻ). COVID-19 Response Acceleration Task Force. ശേഖരിച്ചത് 3 ഓഗസ്റ്റ് 2020.
 52. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Ministry of Public Health Qatar. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 53. "COVID-19 Case Tracker". Department of Health (Philippines). ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 54. "COVID-19 Tracker". Department of Health (Philippines). ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 55. وزيرة الصحة تتابع مستجدات فيروس كورونا وتوجه بتذليل أي تحديات لسير العمل بالمستشفيات. Facebook (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 56. Ситуация с коронавирусом официально. coronavirus2020.kz (ഭാഷ: റഷ്യൻ). Kazinform. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 57. "Las cifras del COVID-19 en Ecuador" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 58. "Actualización de casos de coronavirus en Ecuador". Ministerio de Salud Pública. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 59. 截至8月2日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况 (ഭാഷ: ചൈനീസ്). National Health Commission. 3 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 60. "Antal fall av covid-19 i Sverige - data uppdateras 11:30 och siffrorna är tillgängliga 14:00". Public Health Agency of Sweden – Official statistics at arcgis (ഭാഷ: സ്വീഡിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020. Lay summaryAntal fall av covid-19 – Statistik – antal fall covid-19. Data updated daily at 11:30 [CEST]
 61. "Datos Oficiales". Bolivia Segura (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 62. "Covid-19 cases in Oman". Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 63. "Coronavirus in Ukraine". Cabinet of Ministers of Ukraine. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 64. "Operational information on the spread of coronavirus infection 2019-nCoV". Ministry of Healthcare (Ukraine). ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 65. נגיף הקורונה בישראל - תמונת מצב כללית [Corona virus in Israel] (ഭാഷ: ഹീബ്രു). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 66. "Homepage". Dominican Today (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 67. "Nieuw gemor over Belgische rapportering coronadoden". De Tijd. 20 April 2020.
 68. "Coronavirus COVID-19". info-coronavirus.be (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 69. "В Беларуси 68 166 случаев COVID-19. Прирост за сутки — меньше ста новых зараженных". tut.by (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 3 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 70. "COVID 19 Updates .::. Home". corona.e.gov.kw. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 71. "Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá". Ministerio de Salud de la República de Panamá (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 72. Ministerio de Salud de Panama [MINSAPma] (2 August 2020). "Compartimos la actualización de datos sobre #COVID19 en nuestro país" (Tweet) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020 – via Twitter.
 73. "UAE CORONAVIRUS (COVID-19) UPDATES". UAE's national emergency crisis and disaster management authority. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 74. "Coronavirus in the Netherlands: the questions you want answered". Dutch News. ശേഖരിച്ചത് 30 March 2020.
 75. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)" (ഭാഷ: ഡച്ച്). RIVM. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 76. "Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică, 2 august, ora 13.00". www.mai.gov.ro (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 77. "UPDATES ON COVID-19 (CORONAVIRUS DISEASE 2019) LOCAL SITUATION". Ministry of Health (Singapore). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 78. "249 MORE CASES DISCHARGED, 307 NEW CASES OF COVID-19 INFECTION CONFIRMED". Ministry of Health (Singapore). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 79. "Ponto de Situação Atual em Portugal" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Portugal: Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 80. "Menos seis casos de doentes internados por COVID-19" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Portugal: Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 81. "Coronavirus" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud Pública (Guatemala). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 82. 82.0 82.1 82.2 "Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins CSSE. ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 83. Ministerstwo Zdrowia [MZ_GOV_PL] (2 August 2020). "Mamy 548 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw" (Tweet) (ഭാഷ: പോളിഷ്) – via Twitter.
 84. "NCDC Covid-19 Page". Nigeria Centre for Disease Control. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 85. Secretaría de Salud [saludhn] (2 August 2020). "COMUNICADO No.148 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER)" (Tweet) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്) – via Twitter.
 86. "Coronavirus en Honduras" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Secretaria de Salud de Honduras. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 87. "Covid-19 Updates". Ministry of Health (Bahrain). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 88. Հաստատված դեպքերն ըստ օրերի – NCDC Armenia (ഭാഷ: അർമേനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 89. Информации (ഭാഷ: റഷ്യൻ). Ministry of Health (Kyrgyz Republic). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 90. "Afghanistan Covid-19 Cases". Ministry of Public Health (Afghanistan). 31 July 2020.
 91. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年8月2日版). Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan) (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). 2 August 2020.
 92. "COVID-19 Updates". ghanahealthservice.org. ശേഖരിച്ചത് 1 August 2020.
 93. "Current situation in Switzerland". Federal Office of Public Health. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 94. "Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse". Tribune de Genève (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 95. "Azərbaycanda cari vəziyyət" (ഭാഷ: അസർബൈജാനി). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 96. "COVID-19 : Carte épidémiologique" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health, Population, and Hospital Reform (Algeria). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.(registration required)
 97. "Algeria COVID-19 Tracker". dz-covid19.com. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 98. "Latest updates on COVID-19 (Coronavirus)". Department of Health (Ireland). 2 August 2020.
 99. "COVID-19". covid19.rs. Ministry of Health (Serbia). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 100. Коронавирусная инфекция (COVID-19) (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 101. "Regular Updates by MINURSO on Covid-19". United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara. 13 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 13 April 2020.
 102. "Le Portail Officiel du Coronavirus au Maroco". Ministère de la santé (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 103. "COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi". gismoldova.maps.arcgis.com (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 104. MOH_Kenya (2 August 2020). "COVID-19 UPDATE" (Tweet) – via Twitter.
 105. "Bundesministerium für Inneres: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus" (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Innenministerium. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 106. "Nepal COVID19 Monitor". ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 107. "Corona Info- Ministry of Health and Population". covid19.mohp.gov.np (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 108. "Estadísticas Venezuela". MPPS COVID Patria (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 109. "Situacion Nacional Covid-19" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud (Costa Rica). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 110. "Covid-19!". covid19.et (ഭാഷ: അംഹാരിക്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 111. "Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers". Australian Government Department of Health. 2 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 112. "SITUACIÓN NACIONAL". Ministry of Health (El Salvador) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 113. "STATISTIQUES COVID-19". covid19.minsante.cm (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 24 July 2020. ശേഖരിച്ചത് 24 July 2020.
 114. "Point Statistiques Covid 19". Journal du Cameroun (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 29 July 2020. ശേഖരിച്ചത് 29 July 2020.
 115. "COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR" (ഭാഷ: ചെക്ക്). Ministry of Health (Czech Republic). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 116. "Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 117. MOHW. "Coronavirus Disease-19, Republic of Korea". ncov.mohw.go.kr (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 118. "Tal og overvågning af COVID-19". Coronavirus/COVID-19 (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority). 31 July 2020. ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 119. فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين [Corona Virus (COVID-19) in Palestine]. corona.ps (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 120. "COVID-19 in Bosnia and Herzegovina". Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 121. 146 нови случая на COVID-19 са потвърдени у нас през последното денонощие (ഭാഷ: ബൾഗേറിയൻ). Ministry of Health (Bulgaria). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 122. وزارة الصحَّة الإتحاديَّة. www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 1 August 2020.
 123. "Situation Covid-19" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Ministry of Public Health (Madagascar). 2 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 124. "Latest information on COVID-19 and measures for prevention of spreading issued by the Government". Ministry of health (North Macedonia). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 125. "Real-time Coronavirus condition in North Macedonia". gdi.net (ഭാഷ: മാസിഡോണിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 126. "Coronavirus : Riposte à l'épidémie : Tableau Récapitulatif des dons"" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health and Social Action (Senegal). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 127. Venli V (23 March 2020). "20.200 personer registrert med korona-diagnose". NRK.
 128. Kristensen M (24 March 2020). "FHI: 23.000 kan være koronasmittet". NRK.
 129. Nilsen AS, Skjetne OL, Sfrintzeris Y, Røset HH, Hunshamar C, Fraser S, Løkkevik O. "Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden". VG Nett. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 130. "Situation Épidémiologique en RDC" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 131. "Covid-19 (Latest Updates)". Ministry of Health of Malaysia. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 132. "COVID19 - Kosova" (ഭാഷ: അൽബേനിയൻ). Ministry of Health (Kosovo). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 133. "Situations Épidémiologique au Gabon". Comité de Pilotage du Plan de Veille (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 1 August 2020.
 134. ХАБАРИ ФАВРӢ! Шабонарӯзи гузашта дар Тоҷикистон 44 ҳолати нави сироятёбӣ ба COVID-19 ва 1 фавт ба қайд гирифта шуд. Khovar (ഭാഷ: താജിക്). 2 August 2020.
 135. "Visualisez en temps réel l'évolution du Coronavirus en Haïti". coronahaiti.org. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 136. "Tilannekatsaus koronaviruksesta" [Situation report on the coronavirus]. Finnish Institute for Health and Welfare. ശേഖരിച്ചത് 21 June 2020.
 137. Särkkä H (1 April 2020). "HUS:n ylilääkäri: Suomessa satoja koronasta parantuneita – vanhimmat yli 80-vuotiaita". Ilta-Sanomat (ഭാഷ: ഫിന്നിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 17 April 2020.
 138. "Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19)". experience.arcgis.com. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 139. Agence Nationale de Sécurité Sanitaire [anss_guinee] (2 August 2020). "COVID-19 Decompte des cas" (Tweet) (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്) – via Twitter.
 140. "Situation du coronavirus en Guinée" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 141. "Coronavirus: COVID-19". Government of Luxembourg. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 142. "RESULTADO DE PRUEBAS PARA COVID-19 EN PUERTO RICO" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Departamento de Salud de Puerto Rico. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 143. "Puerto Rico COVID-19" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 144. ZMPublicHealth (2 August 2020). "COVID19 update" (Tweet) – via Twitter.
 145. "Ministry of Health Zambia". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 146. "Status 2 August 2020". Ministry of Health via Facebook (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 147. "CONTADOR OFICIAL COVID-19 EN PARAGUAY" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay). ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 148. "Coronavirus Albania | Statistika" (ഭാഷ: അൽബേനിയൻ). Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 149. "Službena stranica Vlade". Croatian Institute of Public Health. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 150. "Ministere de la Santé de Djibouti". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 151. الجمهورية اللبنانية – وزارة اﻹعلام – الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان (ഭാഷ: അറബിക്). Lebanese Ministry of Information. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 152. "Covid 19 de Guinea Ecuatorial". AhoraEG (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 153. Centrafrique, MSP (2 August 2020). "Communiqué de presse". @MSPCentrafrique (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 154. covid19 Ελλάδα. Υπουργείο Υγείας (ഭാഷ: ഗ്രീക്ക്). 2 August 2020.
 155. "Tájékoztató oldal a koronavírusról Aktualis". koronavirus.gov.hu. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 156. "Covid 19 National Information Dashboard". Ministry of Health and Population, Malawi. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 157. "Health Protection Agency Maldives - COVID-19 Statistics Dashboard". ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 158. "Zimbabwe COVID-19 Cases". covid19zw.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 159. MoHCCZim (2 August 2020). "COVID-19 Update: As at 02 August 2020, Zimbabwe had 3921 confirmed cases, including 1016 recoveries and seventy (70) deaths" (Tweet) – via Twitter.
 160. البوابة الجغرافية لمراقبة انتشار فيروس كورونا في ليبيا. ncdc.org.ly (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 161. الوضع الوبائي المحلي ليوم الجمعة السبت 2 أغسطس 2020م. www.facebook.com (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 162. "Nicaragua registra oficialmente 3,672 casos de Covid-19 y 116 muertes". La Prensa (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 28 July 2020.
 163. "Coronavirus Disease (COVID-19) in HK". Hong Kong: Department of Health. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 164. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). Department of Disease Control (Thailand) (ഭാഷ: തായ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 165. "Virus korona COVID 19" (ഭാഷ: Montenegrin). Government of Montenegro. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 166. "COVID-19 DASHBOARD, Somalia". moh.gov.so (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 167. "Situation épidémiologique au 27 juillet 2020". www.facebook.com (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 27 July 2020.
 168. "MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT". www.sante.gouv.cg. ശേഖരിച്ചത് 27 July 2020.
 169. "Epidemiology Unit". Ministry of Health (Sri Lanka). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 170. Eswatini Government (2 August 2020). "Ministerial Statement: Minister of Health Lizzie Nkosi's #COVID19 update". @EswatiniGovern1 (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 171. "Infecciones por coronavirus – COVID-19". temas.sld.cu (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 172. "COVID 19 — Corona Vírus". covid19.cv. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 173. "COMMUNIQUES DU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE SUIVI DES ACTIONS DE PREVENTION ET DE RIPOSTE FACE A LA MALADIE A CORONAVIRUS". www.sante.gov.ml (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 174. @SouthSudanGov (8 June 2020). "South Sudan now has a cumulative total of 194 cases with 2 recoveries". twitter.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 June 2020.
 175. "Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports". who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 176. "Coronavirus in Slovakia". korona.gov.sk (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). National Health Information Center. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 177. "Ministry of Health and Social Services-Namibia". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2020-08-02.
 178. "Operations Dashboard for ArcGIS". gisserver.nsa.org.na. ശേഖരിച്ചത് 10 July 2020.
 179. "Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji". www.rtvslo.si. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 180. "Coronavirus disease COVID-19". Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 181. "Relevant information about Coronavirus (COVID-19)". Government of the Republic of Lithuania. 2 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 182. "Information about Coronavirus disease COVID-19". Estonian Health Board. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 183. "Coronavirus Disease COVID-19". Rwanda Biomedical Centre. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 184. "Ministry of Health | Rwanda". twitter.com. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 185. "INÍCIO". INFOCOVID-19 (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). ശേഖരിച്ചത് 18 July 2020.
 186. "Início". COVID 19 - Fica Atento (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 187. "COVID-19 á Íslandi – Tölfræði". www.covid.is (ഭാഷ: ഐസ്‌ലാൻഡിക്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 188. "COVID-19". COVID SURINAME (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 189. "The Ministry of Information and Communication - Sierra Leone". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 190. "COVID-19 UPDATES". covid19.mic.gov.sl (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 191. Новости | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. mzdnr.ru (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 192. "Coronavirus (Covid-19)". Gouvernement de la République du Bénin (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 28 July 2020.
 193. YSNECCOVID19 (2 August 2020). آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن #معا_لمواجهة_كورونا (Tweet) – via Twitter.
 194. "Ministère de la santé وزارة الصحة". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 195. "Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay". Sistema Nacional de Emergencias (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 196. "Sākumlapa | Covid-19". covid19.gov.lv (ഭാഷ: ലാറ്റ്വിയൻ). 2 August 2020.
 197. "COVID-19 – current cases". Ministry of Health (New Zealand). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 198. فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩). corona.moh.gov.jo. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 199. "National Public Health Institute of Liberia-NPHIL". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 200. "Covid-19: País com mais 35 casos, um óbito e um recuperado". angop.ao (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 201. "MoH Uganda: COVID-19 Information Portal". covid19.gou.go.ug. Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 202. "Ministry of Health Uganda". 1 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 203. "StopCOV.ge". ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 204. "Twenty-six Covid-19 cases announced on Sunday (Update)". Cyprus Mail (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 2 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 205. "Évolution du Coronavirus au Niger en temps réel – Coronavirus, Covid19" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 206. "Ministère de la Santé - Burkina Faso". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 207. "TABLEAU DE BORD COVID-19" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health (Burkina Faso). ശേഖരിച്ചത് 1 August 2020.
 208. "U.S. Navy COVID-19 Updates". Navy Live (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 12 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 29 April 2020.
 209. "USS Theodore Roosevelt resumes operations more than two months after COVID-19 outbreak began". The San Diego Union-Tribun (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 4 June 2020.
 210. 210.0 210.1 "Florence Parly s'exprime devant les députés de la commission de la Défense nationale et des forces armées". defense.gouv.fr. 17 April 2020.
 211. Armees_Gouv (15 April 2020). "Le 13 avril au soir, tous les éléments du groupe aéronaval ont rejoint leurs bases. ▶️ Une suspicion d'épidémie de #Covid19 à bord a motivé la décision immédiate de @florence_parly d'anticiper son retour alors qu'il avait déjà atteint ses objectifs opérationnels. ➕ d'infos ⤵️" (Tweet) – via Twitter.
 212. "Coronavirus : près de 700 marins positifs au Covid-19, la majorité sur le porte-avions Charles de Gaulle". francebleu.fr. 15 April 2020.
 213. "Twenty sailors hospitalised after Covid-19 hits French aircraft carrier". RFI. 16 April 2020.
 214. "Coronavirus au Togo" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 215. "Ministère de la Santé Publique du Tchad". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 216. "Actualitat coronavirus". www.govern.ad (ഭാഷ: കറ്റാലാൻ). Govern d'Andorra. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 217. "COVID-19". Ministry of Health & Wellness, Jamaica. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 218. Christopher Tufton [christufton] (2 August 2020). "COVID-19 UPDATE" (Tweet) – via Twitter.
 219. "COVID-19 Malta - Data Dashboard". deputyprimeminister.gov.mt (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 220. "Situação Actual em São Tomé e Príncipe". ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 221. "COVID-19 DASHBOARD, Somalia". moh.gov.so (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 222. Maxamed, Khadar (5 July 2020). "Somaliland oo diiwaangelisay Kiisas Cusub oo Xannuunka Covid-19". Wargeyska Dawan (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 5 July 2020.
 223. "Health Ministry: 29 new Coronavirus cases,10 patients recovered ,1 passed away". Syrian Arab News Agency. 2 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 224. "The Reporter - Lesotho". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 225. 国内感染者1万6395人 死者773人(クルーズ船除く)新型コロナ. nhk.or.jp (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). 20 May 2020.
 226. "How lax rules, missed warnings led to Japan's second coronavirus cruise-ship hot spot". Reuters (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 7 May 2020. ശേഖരിച്ചത് 9 May 2020.
 227. "Nuovo caso di Covid-19 a San Marino: subito identificato e isolato". www.iss.sm. ശേഖരിച്ചത് 10 July 2020.
 228. "Novel Coronavirus (2019-nCoV)". Ministry of Health (Bahamas). ശേഖരിച്ചത് 1 August 2020.
 229. "TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19" (ഭാഷ: വിയറ്റ്നാമീസ്). BỘ Y TẾ (Ministry of Health). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 230. Информация о новой коронавирусной инфекции COVID19 » Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 231. "COVID19 – MINISTRY OF HEALTH" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 232. 今日無新增病例,累計361人解除隔離. www.cdc.gov.tw.
 233. "COVID-19 Taiwan" (ഭാഷ: ചൈനീസ്). Taiwan Centres for Disease Control. 2 August 2020.
 234. "Ministry of Public Health – Home". www.health.gov.gy. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 235. "COVID-19". USVI Department of Health. ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 236. Burundi Government [BurundiGov] (1 August 2020). "Lundi 30 Juillet 2020, Situation épidémiologique de la #COVIDー19" (Tweet) (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 1 August 2020 – via Twitter.
 237. "Stop Covid-19 Comores". Stop Coronavirus.km (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 1 August 2020.
 238. "JIC RELEASE NO. 245 - Cumulative Results: Three Test Positive for COVID-19; DPHSS Tests DOC Employees; New Site for Chalan Pago Expanded COVID-19 Testing". ghs.guam.gov. ശേഖരിച്ചത് 1 August 2020.
 239. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)". doph.maps.arcgis.com. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 240. "Covid19 | Coronavirus Mauritius". covid19 (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 July 2020.
 241. 241.0 241.1 "Latest updates". Isle of Man Government. ശേഖരിച്ചത് 5 June 2020.
 242. "Coronavirus (COVID-19) cases" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). States of Jersey. ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 243. "Афганистанаас ирсэн хоёр цэргийн алба хаагчийн дөрөв дэх давтан шинжилгээнд коронавирус илэрч, нийт батлагдсан тохиолдол 293 боллоо". ikon.mn (ഭാഷ: മംഗോളിയൻ). 2 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 244. "Announcement from the Ministry of Health". www.shabait.com. ശേഖരിച്ചത് 30 July 2020.
 245. Public Health Services. "COVID-19 Coronavirus – Testing results". www.gov.gg (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). St Peter Port. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 246. "COVID-19 Tracking System". Ministry of Health of Cambodia. ശേഖരിച്ചത് 1 August 2020.
 247. 247.0 247.1 247.2 "Coronavirus live updates | Ban on entering and exiting Tbilisi lifted". OC Media (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 31 July 2020. ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 248. "Corona í Føroyum". Corona í Føroyum (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 30 July 2020.
 249. "Coronavirus (COVID-19)". Cayman Islands Government. 27 July 2020.
 250. "Covid-19 Government Public Notifications". HM Government of Gibraltar. ശേഖരിച്ചത് 30 July 2020.
 251. "COVID-19 (Novel Coronavirus)". ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 252. "Novel Coronavirus (COVID-19)". www.gov.bm (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 2 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 253. ngs_ken_iryou (25 April 2020). 令和2年4月25日(土)18時現在、長崎県内の新型コロナウイルス感染症状況 (Tweet) – via Twitter.
 254. "Virus-hit Italian cruise ship leaves Nagasaki". The Japan Times.
 255. "Coronavirus Disease Update August 2nd 2020". Government of Sint Maarten via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 256. "KKTC Sağlık Bakanlığı". saglik.gov.ct.tr (ഭാഷ: ടർക്കിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 30 July 2020.
 257. "Ministry of Health – pressreleaseCOVID-19". www.moh.tgov.bn. ശേഖരിച്ചത് 10 June 2020.
 258. "COVID-19 Hub". The Scoop. ശേഖരിച്ചത് 29 May 2020.
 259. "COVID-19 CASE REPORT". Botswana Government. ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 260. "COVID-19 Botswana". Botswana Government. ശേഖരിച്ചത് 30 July 2020.
 261. "COVID-19 Situation Report – July 22, 2020". Barbados GIS. 22 July 2020.
 262. "Nearly 130, Including Australians, On Antarctic Cruise Ship Have Coronavirus". 10daily (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 April 2020.
 263. "El Sinae confirmó décimo fallecido y 528 casos positivos". radiouruguay.uy.
 264. "Casonan di Corona Virus na Aruba pa 2 di Augustus 2020". Aruba Covid-19 (ഭാഷ: പാപിയാമെന്റൊ and ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 265. "CORONAVIRUS - Un nouveau cas positif ce mardi". 28 July 2020.
 266. "TCI COVID-19 DASHBOARD 2 August 2020". TCI Health via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 267. Laurence D (8 July 2020). "6 Seychellois with loose connection to Spanish fleet test positive for COVID-19". Seychelles News Agency. ശേഖരിച്ചത് 8 July 2020.
 268. "Official Covid-19 website". covid19.info.gov.pg. 1 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 269. "National Situational Update on COVID-19 Data as of 2 August 2020". Ministry of Health via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2020.
 270. "Five New Cases Of Covid-19, 21 Active Cases" (ഭാഷ: ടെറ്റും). ശേഖരിച്ചത് 29 July 2020.
 271. "Ministerium für Gesellschaft" (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). ശേഖരിച്ചത് 29 July 2020.
 272. "Medienmitteilung" (PDF) (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). 29 July 2020.
 273. "La Direction de la santé met à disposition les derniers communiqués et notes d'informations relatifs au Coronavirus Covid-19". service-public.pf. ശേഖരിച്ചത് 20 May 2020.
 274. "Office of Director of Health Services". Facebook (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 275. "St Vincent and the Grenadines Coronavirus (COVID-19) Report". Official website of the Government of Saint Vincent and the Grenadines. 2 August 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 276. "Special webpage against Epidemics". www.ssm.gov.mo. ശേഖരിച്ചത് 26 June 2020.
 277. "Commonwealth Healthcare Corporation". chcc.gov.mp. ശേഖരിച്ചത് 22 July 2020.
 278. "Kasonan di Corona Virus na Korso". Government of Curaçao via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 27 July 2020.
 279. "COVID-19 UPDATES". Ministry of Health and Medical Services (Fiji). ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 280. "Fiji records its first COVID-19 related death". Fijian Broadcasting Corporation (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 31 July 2020. ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 281. SAINT LUCIA'S COVID-19 DASHBOARD, Ministry of Health and Wellness, 30 July 2020, ശേഖരിച്ചത് 30 July 2020
 282. Saint Lucia News Online (4 June 2020). BREAKING NEWS: Saint Lucia records 19th COVID-19 case. Press release.
 283. "GIS - Government Information Service of Grenada". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 18 June 2020.
 284. "Covid-19 update 15 may 2020". NOW Grenada. 30 July 2020. ശേഖരിച്ചത് 30 July 2020.
 285. "COVID-19: Number of hosi kazu rekuperadu sira increases maka'as sira iha nasaun" (ഭാഷ: ടെറ്റും). ശേഖരിച്ചത് 30 April 2020.
 286. "Info coronavirus Covid-19". gouv.nc (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 17 June 2020.
 287. "ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ: ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19)" (ഭാഷ: ലാവോ). ശേഖരിച്ചത് 9 June 2020.
 288. "Updates - Government of the Commonwealth of Dominica". dominica.gov.dm. ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 289. "GOVERNMENT OF ST. KITTS AND NEVIS – COVID – 19 UPDATES". ശേഖരിച്ചത് 31 July 2020.
 290. "Coronavirus-ip nutaap siaruarnera malinnaaffigiuk" (ഭാഷ: ഡാനിഷ് and കലാല്ലിസട്ട്).
 291. "COVID-19 Public update 30 April 2020". Falkland Islands Government. ശേഖരിച്ചത് 1 May 2020.
 292. Hines M, Deerwester J. "Holland America ships caught in COVID-19 pandemic dock in Florida; here's how disembarkation will work". USA TODAY (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 April 2020.
 293. "Statement Regarding Zaandam | Holland America Blog" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 1 April 2020.
 294. "Deal is done: Cruise ship with sick passengers and sister ship will be allowed to dock in Florida". NBC News (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 April 2020.
 295. "Indonesian crew member of virus-hit Zaandam cruise ship dies in Florida". South China Morning Post (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 10 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 11 April 2020.
 296. Freeman M. "After two deaths on board, Coral Princess cruise ship gets Miami welcome". orlandosentinel.com. ശേഖരിച്ചത് 5 April 2020.
 297. "Passengers on the Coral Princess are still trying to get home". CNN Travel. 1 January 2020. ശേഖരിച്ചത് 19 June 2020.
 298. "MONTSERRAT CONFIRMS A NEW COVID-19 CASE". Government of Montserrat. ശേഖരിച്ചത് 11 July 2020.
 299. "Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, 06.06.2020". Officialthe Holy See website. ശേഖരിച്ചത് 7 June 2020.
 300. "BVI Reports No Active Cases Of COVID-19". 26 May 2020. ശേഖരിച്ചത് 26 May 2020.
 301. 301.0 301.1 "Zr.Ms. Dolfijn breekt reis af vanwege corona - Nieuwsbericht - Defensie.nl". www.defensie.nl (ഭാഷ: ഡച്ച്). 30 March 2020.
 302. "RIVM De zorg voor morgen begint vandaag". www.rivm.nl (ഭാഷ: ഡച്ച്).
 303. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)". www.rivm.nl.
 304. "Bemanning onderzeeboot Dolfijn na corona-besmetting weer uit isolatie". Noordhollands Dagblad (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 19 June 2020.
 305. "A tèst di tres repatriante positivamente pa COVID-19". Government of Bonaire (ഭാഷ: പാപിയാമെന്റൊ and ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 17 July 2020.
 306. "Saba registers two new cases". BES Reporter. ശേഖരിച്ചത് 2 August 2020.
 307. "Saint-Pierre et Miquelon : un "porteur sain", premier cas avéré de Covid-19". www.cnews.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 5 April 2020.
 308. "Results Negative for COVID-19 in Sudden Death Investigation; All Three Confirmed Cases Now". COVID-19: The Anguillian Response. ശേഖരിച്ചത് 27 April 2020.
 309. "Coronavirus Update (COVID-19) Sint Eustatius May 5th 2020". The Government of Sint Eustatius via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 6 May 2020.
 310. Mwai, Peter; Giles, Christopher (19 June 2020). "Coronavirus in Tanzania: What do we know?". BBC Reality Check.
 311. 311.0 311.1 "Covid-19: Tanzania updates will resume after improvements at national laboratory". THECITIZEN (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 May 2020.
 312. 312.0 312.1 "Zanzibar confirms 29 new cases, plus 11 recoveries". ippmedia.com (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 May 2020.
 313. "Coronavirus: Could African countries cope with an outbreak?". BBC News. 6 March 2020. മൂലതാളിൽ നിന്നും 8 March 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 9 March 2020.
 314. Ahmed, Kaamil (20 March 2020). "World's most vulnerable in 'third wave' for Covid-19 support, experts warn". The Guardian (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ISSN 0261-3077. മൂലതാളിൽ നിന്നും 21 March 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 21 March 2020.
 315. Burke, Jason (26 April 2020). "'It's just beginning here': Africa turns to testing as pandemic grips the continent". The Observer (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ISSN 0029-7712. ശേഖരിച്ചത് 26 April 2020.
 316. Jason Burke; Abdalle Ahmed Mumin (2 May 2020). "Somali medics report rapid rise in deaths as Covid-19 fears grow". The Guardian.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]