ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

s

ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധം
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 black rook black knight black bishop black queen black king black bishop black knight black rook 8
7 black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn 7
6 black pawn 6
5 5
4 white pawn 4
3 3
2 white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn 2
1 white rook white knight white bishop white queen white king white bishop white knight white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.e4 e6
ECO C00–C19
Named after London vs. Paris correspondence match (1834–36)
Parent King's Pawn Game
Chessgames.com opening explorer

ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഡിഫൻസ് അഥവാ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധം.വെളുത്തകരുവിന്റെ e4 എന്ന നീക്കത്തിനെതിരെ കറുത്ത കരു e6 നീക്കിയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്.

1. e4 e6

ശക്തവും പെട്ടെന്ന് തകരാത്തതുമെന്ന് പുകൾപെറ്റ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധത്തിൽ കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കറുത്ത കരുക്കൾക്ക് ചലനസ്വാതന്ത്ര്യം കുറയും. ഈ പ്രതിരോധത്തിൽ വെള്ളയ്ക്ക് രാജാവിന്റെ വശത്തും കറുപ്പിന് മന്ത്രിയുടെ വശത്തുമാണ് ആക്രമണം സാധ്യമാകുക.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫ്രഞ്ച്_പ്രതിരോധം&oldid=2373582" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്