ഗ്ര്വൻഫെൽഡ് പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Grünfeld Defence
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack knightblack bishopblack queenblack kingblack bishopblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
6black knightblack pawn6
5black pawn5
4white pawnwhite pawn4
3white knight3
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite bishopwhite queenwhite kingwhite bishopwhite knightwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5
ECO D70–D99
ഉത്ഭവം Bad Pistyan, Piešťany, 1922
Named after Ernst Grünfeld
Parent Indian Defence
Chessgames.com opening explorer

ചെസ്സിലെ പ്രതിരോധപരമായ ഒരു പ്രാരംഭനീക്കമാണ് ഗ്ര്വൻഫെൽഡ് പ്രതിരോധം. ഇതിലെ പ്രാഥമികനീക്കങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്.

1. d4 Nf6
2. c4 g6
3. Nc3 d5
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗ്ര്വൻഫെൽഡ്_പ്രതിരോധം&oldid=2313131" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്