ഗ്ര്വൻഫെൽഡ് പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Grünfeld Defence
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 black rook black knight black bishop black queen black king black bishop black rook 8
7 black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn 7
6 black knight black pawn 6
5 black pawn 5
4 white pawn white pawn 4
3 white knight 3
2 white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn 2
1 white rook white bishop white queen white king white bishop white knight white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5
ECO D70–D99
ഉത്ഭവം Bad Pistyan, Piešťany, 1922
Named after Ernst Grünfeld
Parent Indian Defence
Chessgames.com opening explorer

ചെസ്സിലെ പ്രതിരോധപരമായ ഒരു പ്രാരംഭനീക്കമാണ് ഗ്ര്വൻഫെൽഡ് പ്രതിരോധം. ഇതിലെ പ്രാഥമികനീക്കങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്.

1. d4 Nf6
2. c4 g6
3. Nc3 d5
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗ്ര്വൻഫെൽഡ്_പ്രതിരോധം&oldid=2313131" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്