ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Queen's Gambit
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 black rook black knight black bishop black queen black king black bishop black knight black rook 8
7 black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn 7
6 6
5 black pawn 5
4 white pawn white pawn 4
3 3
2 white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn 2
1 white rook white knight white bishop white queen white king white bishop white knight white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 d5 2.c4
ECO D06–D69
ഉത്ഭവം before 1497
Parent Closed Game
Chessgames.com opening explorer

ചെസ്സിലെ പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്രാരംഭനീക്കമാണ് ക്വീൻസ് ഗാംബേറ്റ്. ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

1. d4 d5
2. c4
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്വീൻസ്_ഗാംബിറ്റ്&oldid=2312866" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്