ഇറ്റാലിയൻ ഗെയിം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


Italian Game
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 black rook black bishop black queen black king black bishop black knight black rook 8
7 black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn 7
6 black knight 6
5 black pawn 5
4 white bishop white pawn 4
3 white knight 3
2 white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn 2
1 white rook white knight white bishop white queen white king white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4
ECO C50–C59
ഉത്ഭവം 15th or 16th century
Parent Open Game
Chessgames.com opening explorer

ഇറ്റാലിയൻ ഗെയിം എന്ന ചെസ്സ് പ്രാരംഭനീക്കങ്ങളുടെ കുടുംബം തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്:

1. e4 e5
2. Nf3 Nc6
3. Bc4


പ്രധാന വേരിയേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

3...Bc5[തിരുത്തുക]

3...Nf6[തിരുത്തുക]

3...Be7[തിരുത്തുക]

കറുപ്പിന്റെ പ്രചാരമില്ലാത്ത മൂന്നാം നീക്കങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

3...d6[തിരുത്തുക]

3...f5[തിരുത്തുക]

3...Nd4[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇറ്റാലിയൻ_ഗെയിം&oldid=2311272" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്