സ്ലാവ് പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Slav Defense
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 black rook black knight black bishop black queen black king black bishop black knight black rook 8
7 black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn black pawn 7
6 black pawn 6
5 black pawn 5
4 white pawn white pawn 4
3 3
2 white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn 2
1 white rook white knight white bishop white queen white king white bishop white knight white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 d5 2.c4 c6
ECO D10–D17
Parent Queen's Gambit
Chessgames.com opening explorer

ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കമായ സ്ലാവ് പ്രതിരോധം കളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

1. d4 d5
2. c4 c6

വെള്ളയുടെ ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് എന്ന പ്രാരംഭനീക്കത്തിനെതിരെ കളിക്കുന്ന ‌ഒരു പ്രതിരോധമുറയാണിത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്ലാവ്_പ്രതിരോധം&oldid=1887906" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്