സ്ലാവ് പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Slav Defense
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack knightblack bishopblack queenblack kingblack bishopblack knightblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
6black pawn6
5black pawn5
4white pawnwhite pawn4
33
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite knightwhite bishopwhite queenwhite kingwhite bishopwhite knightwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 d5 2.c4 c6
ECO D10–D17
Parent Queen's Gambit
Chessgames.com opening explorer

ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കമായ സ്ലാവ് പ്രതിരോധം കളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

1. d4 d5
2. c4 c6

വെള്ളയുടെ ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് എന്ന പ്രാരംഭനീക്കത്തിനെതിരെ കളിക്കുന്ന ‌ഒരു പ്രതിരോധമുറയാണിത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്ലാവ്_പ്രതിരോധം&oldid=2912289" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്