സ്ലാവ് പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Slav Defense
abcdefgh
8
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കാലാൾ
d5 black കാലാൾ
c4 white കാലാൾ
d4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
e2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
g1 white കുതിര
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 d5 2.c4 c6
ECO D10–D17
Parent Queen's Gambit
Chessgames.com opening explorer

ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കമായ സ്ലാവ് പ്രതിരോധം കളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

1. d4 d5
2. c4 c6

വെള്ളയുടെ ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് എന്ന പ്രാരംഭനീക്കത്തിനെതിരെ കളിക്കുന്ന ‌ഒരു പ്രതിരോധമുറയാണിത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്ലാവ്_പ്രതിരോധം&oldid=2912289" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്