ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാരംഭനീക്കം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
English Opening
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack knightblack bishopblack queenblack kingblack bishopblack knightblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
66
55
4white pawn4
33
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite knightwhite bishopwhite queenwhite kingwhite bishopwhite knightwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.c4
ECO A10–A39
ഉത്ഭവം StauntonSaint-Amant, match, 1843
Named after Howard Staunton, English player and World Champion (unofficial)
Parent Flank opening
Chessgames.com opening explorer

ചെസ്സിലെ ഒരു തരം പ്രാരംഭനീക്കമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓപ്പണിങ്ങ്. ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: 1. c4

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ചെസ്സിലെ ജനപ്രീതിയുള്ള നാലാമത്തെ പ്രാരംഭനീക്കമാണിത്. മൂലയിൽ നിന്ന്, d5 കള്ളി നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ട് മദ്ധ്യഭാഗത്തിനുവേണ്ടി വെള്ള പോരാട്ടം തുടങ്ങുന്നു.

ഈ പ്രാരംഭനീക്കത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണം ഈ പ്രാരംഭനീക്കം കളിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ലോകചാമ്പ്യൻ(അനൗദ്യോഗികം),ഹോവാർഡ് സ്ടുന്റോൻ എന്ന കളിക്കാരനിൽ നിന്നാണ്. 1843 ൽ സൈന്റ് അമന്റിനെതിരെയായിരുന്നു ആ കളി.