സ്കോളർസ് മേറ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
abcdefgh
8
a8 black തേര്
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
c7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
f7 white രാജ്ഞി
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കുതിര
f6 black കുതിര
e5 black കാലാൾ
c4 white ആന
e4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
d2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
e1 white രാജാവ്
g1 white കുതിര
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
സ്കോളർസ് മേറ്റ് – കറുപ്പ് ചെക്ക്മേറ്റാകുന്നു.
സ്കോളർസ് മേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ചലനദൃശ്യം

ചെസ്സിൽ, സ്കോളർസ് മേറ്റ് [അവലംബം ആവശ്യമാണ്]സാധ്യമാകുന്നത് താഴെ പറയുന്ന നീക്കങ്ങളിലൂടെയാണ്:

1. e4 e5
2. Qh5 Nc6
3. Bc4 Nf6??
4. Qxf7#

ഈ നീക്കങ്ങൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ, വ്യത്യസ്ത നീക്കക്രമമുപയോഗിച്ച് കളിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, f7 കള്ളിയിലേക്ക് (കറുപ്പാണ് മേറ്റിങ്ങിനു ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ f2) ആനയെയും മന്ത്രിയെയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലഘുവായ മേറ്റിങ്ങാണ് എല്ലാ കളികളുടെയും അടിസ്ഥാന സൂത്രം.

ചെസ്സിൽ, നാലുനീക്കത്തിലവസാനിക്കുന്ന മറ്റുരീതിയിൽ സാധ്യമാണെങ്കിലും, സ്കോളർസ് മേറ്റ് പലപ്പോഴും നാലുനീക്ക ചെക്ക്മേറ്റ് എന്നും അറിയപെടുന്നു.

മറ്റു ഭാഷകളിലെ നാമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • ഫ്രഞ്ച്, തുർക്കിഷ്, ജർമ്മൻ, ഡച്ച്, സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ : ഷെപ്പേർഡ് മേറ്റ്
  • ഇറ്റാലിയനിൽ : ബാർബർസ് മേറ്റ്
  • പേർഷ്യൻ, ഗ്രീക്ക്, അറബിക് എന്നീ ഭാഷകളിൽ : നെപ്പോളിയൻസ് പ്ലാൻ
  • റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ : ചിൽഡ്രൻസ് മേറ്റ്
  • പോളിഷ് (ഫൂൾസ് മേറ്റ് എന്നത് സ്കോളർസ് മേറ്റ് ആയി അറിയപെടുന്നു), ഡാനിഷ്, ജർമ്മൻ, ഹംഗറിയൻ, സ്ലോവാക്കിയൻ, ഹെബ്രൂ എന്നീ ഭാഷകളിൽ : ഷൂമേക്കർസ് മേറ്റ്
  • ഫിന്നിഷ്, സ്വീഡിഷ്, നോർവിജീയൻ, ഡാനിഷ് എന്നി ഭാഷകളിൽ : സ്കൂൾ മേറ്റ്
  • എസ്പരാന്റോ ഭാഷയിൽ : സ്റ്റുൽട്ടുലാ മേറ്റ് (ഫൂൾസ് മേറ്റ്)
  • സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ : ജാക്വാ അൾ പാസ്റ്റർ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്കോളർസ്_മേറ്റ്&oldid=1921023" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്