സ്കോളർസ് മേറ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 black rook black bishop black queen black king black bishop black rook 8
7 black pawn black pawn black pawn black pawn white queen black pawn black pawn 7
6 black knight black knight 6
5 black pawn 5
4 white bishop white pawn 4
3 3
2 white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn white pawn 2
1 white rook white knight white bishop white king white knight white rook 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
സ്കോളർസ് മേറ്റ് – കറുപ്പ് ചെക്ക്മേറ്റാകുന്നു.
സ്കോളർസ് മേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ചലനദൃശ്യം

ചെസ്സിൽ, സ്കോളർസ് മേറ്റ് [അവലംബം ആവശ്യമാണ്]സാധ്യമാകുന്നത് താഴെ പറയുന്ന നീക്കങ്ങളിലൂടെയാണ്:

1. e4 e5
2. Qh5 Nc6
3. Bc4 Nf6??
4. Qxf7#

ഈ നീക്കങ്ങൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ, വ്യത്യസ്ത നീക്കക്രമമുപയോഗിച്ച് കളിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, f7 കള്ളിയിലേക്ക് (കറുപ്പാണ് മേറ്റിങ്ങിനു ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ f2) ആനയെയും മന്ത്രിയെയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലഘുവായ മേറ്റിങ്ങാണ് എല്ലാ കളികളുടെയും അടിസ്ഥാന സൂത്രം.

ചെസ്സിൽ, നാലുനീക്കത്തിലവസാനിക്കുന്ന മറ്റുരീതിയിൽ സാധ്യമാണെങ്കിലും, സ്കോളർസ് മേറ്റ് പലപ്പോഴും നാലുനീക്ക ചെക്ക്മേറ്റ് എന്നും അറിയപെടുന്നു.

മറ്റു ഭാഷകളിലെ നാമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • ഫ്രഞ്ച്, തുർക്കിഷ്, ജർമ്മൻ, ഡച്ച്, സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ : ഷെപ്പേർഡ് മേറ്റ്
  • ഇറ്റാലിയനിൽ : ബാർബർസ് മേറ്റ്
  • പേർഷ്യൻ, ഗ്രീക്ക്, അറബിക് എന്നീ ഭാഷകളിൽ : നെപ്പോളിയൻസ് പ്ലാൻ
  • റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ : ചിൽഡ്രൻസ് മേറ്റ്
  • പോളിഷ് (ഫൂൾസ് മേറ്റ് എന്നത് സ്കോളർസ് മേറ്റ് ആയി അറിയപെടുന്നു), ഡാനിഷ്, ജർമ്മൻ, ഹംഗറിയൻ, സ്ലോവാക്കിയൻ, ഹെബ്രൂ എന്നീ ഭാഷകളിൽ : ഷൂമേക്കർസ് മേറ്റ്
  • ഫിന്നിഷ്, സ്വീഡിഷ്, നോർവിജീയൻ, ഡാനിഷ് എന്നി ഭാഷകളിൽ : സ്കൂൾ മേറ്റ്
  • എസ്പരാന്റോ ഭാഷയിൽ : സ്റ്റുൽട്ടുലാ മേറ്റ് (ഫൂൾസ് മേറ്റ്)
  • സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ : ജാക്വാ അൾ പാസ്റ്റർ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്കോളർസ്_മേറ്റ്&oldid=1921023" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്