കിംങ്സ് ഗാംബിറ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
King's Gambit
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack knightblack bishopblack queenblack kingblack bishopblack knightblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
66
5black pawn5
4white pawnwhite pawn4
33
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite knightwhite bishopwhite queenwhite kingwhite bishopwhite knightwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.e4 e5 2.f4
ECO C30–C39
ഉത്ഭവം No later than 16th century
Parent Open Game
Chessgames.com opening explorer

ചെസ്സിലെ ഒരു പ്രാരംഭനീക്കമായ കിംങ്സ് ഗാംബിറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

1. e4 e5
2. f4

വെള്ള ഒരു കാലാളിനെ കറുപ്പിന് വെട്ടാനുവദിച്ച് കറുപ്പിന്റെ e-കാലാളിനെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് വഴി തിരിച്ചു വിട്ട് d4 എന്ന നീക്കത്തിലൂടെ മധ്യഭാഗം നേടുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നീക്കുന്ന പ്രാരംഭനീക്കമാണിത്. കറുപ്പ് അധികം ലഭിച്ച കാലാളിനെ നിലനിർത്താനായാൽ വെള്ളയുടെ രാജാവിന്റെ ഭാഗം ദുർബലമാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ പ്രാരംഭനീക്കത്തിന്റെ തത്ത്വം.വെള്ളയ്ക്കാകട്ടെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാലാളിനു പകരം ആക്രമണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കിംങ്സ്_ഗാംബിറ്റ്&oldid=2312187" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്