കാരോ-കാൻ പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Caro–Kann Defence
abcdefgh
8
a8 black തേര്
b8 black കുതിര
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
g8 black കുതിര
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കാലാൾ
e4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
c2 white കാലാൾ
d2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
g1 white കുതിര
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.e4 c6
ECO B10–B19
ഉത്ഭവം Bruederschaft (journal), 1886
Named after Horatio Caro and Marcus Kann
Parent King's Pawn Game
Chessgames.com opening explorer

ചെസ്സിലെ ഒരു പ്രാരംഭനീക്കമാണ് കാരോ-കാൻ പ്രതിരോധം. വെള്ളയുടെ e4 നീക്കത്തിനെതിരെ c6 എന്ന നീക്കത്തോടെ തുടങ്ങുന്ന പ്രാരംഭനീക്കത്തിന്റെ മുറയാണ് കാരോ-കാൻ പ്രതിരോധം. ഈ നീക്കം ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം:

1. e4 c6

സിസിലിയൻ പ്രതിരോധം, ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധം എന്നിവയെ പോലെ ഇതുമൊരു സെമി ഓപ്പൺ ഗെയിമാണ്. ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ഉറച്ച പ്രതിരോധരീതികളിലൊന്നായ കാരോ-കാൻ പ്രതിരോധത്തിൽ കളിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ കറുത്ത കരുക്കളുടെ വിന്യാസം മുൻ തൂക്കം നേടാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട്. കളിക്കാരായ ഹൊറേഷ്യോ കാരോയുടേയും, മാർക്കസ് കാനിന്റേയും പേരിൽ ആണ് ഈ പ്രതിരോധ നീക്കങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാരോ-കാൻ_പ്രതിരോധം&oldid=2912285" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്