ചെസ്സിലെ യൂണികോഡ് ചിഹ്നങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ചെസ്സ് ചിഹ്നങ്ങൾ യൂണികോഡിന്റെ ഭാഗമാണ്. ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം യൂണികോഡ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെസ്സ് ചിഹ്നങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാം. ഇത് പ്രാവർത്തികമാവാൻ യൂണികോഡ് പിന്തുണയുള്ള ഫോണ്ടുകൾ ഉപയോക്താവിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.[1]

യൂണികോഡ് കോഡ്പോയിന്റുകളും എച്ച്ടിഎംഎല്ലും[തിരുത്തുക]

ചെസ്സ് ചിഹ്നങ്ങൾ യൂണികോഡിലെ മറ്റുള്ള ചിഹ്നങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Chess Symbols
യൂണികോഡ്.ഓർഗ് പട്ടിക (പിഡിഎഫ്)
പേര് ചിഹ്നം സൂചകബിന്ദു എച്ച്ടിഎംഎൽ
വെള്ളക്കരു രാജാവ് U+2654 ♔
വെള്ളക്കരു റാണി (മന്ത്രി) U+2655 ♕
വെള്ളക്കരു തേര് U+2656 ♖
വെള്ളക്കരു ആന U+2657 ♗
വെള്ളക്കരു കുതിര U+2658 ♘
വെള്ളക്കരു കാലാൾ U+2659 ♙
കറുത്ത കരു രാജാവ് U+265A ♚
കറുത്ത കരു റാണി (മന്ത്രി) U+265B ♛
കറുത്ത കരു തേര് U+265C ♜
കറുത്ത കരു ആന U+265D ♝
കറുത്ത കരു കുതിര U+265E ♞
കറുത്ത കരു കാലാൾ U+265F ♟

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Test for Unicode support in Web browsers".