ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
  യുഎൻ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ് (2023 പ്രകാരം)
  മുൻ എൽഡിസികൾ

സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സൂചകങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വികസനം കുറഞ്ഞ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ് (എൽഡിസികൾ) എന്ന വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നത്. 1960-കളുടെ അവസാനത്തിലാണ് എൽഡിസികൾ എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത്, 1971 നവംബർ 18-ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അതിന്റെ 2768 (XXVI) നമ്പർ പ്രമേയത്തിൽ എൽഡിസികളുടെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു [1]

താഴെപ്പറയുന്ന മൂന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ആണ് ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്: [2] [3]

 • ദാരിദ്ര്യം - മൂന്ന് വർഷത്തെ ശരാശരി പ്രതിശീർഷ ദേശീയ വരുമാനം (ജിഎൻഐ) അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മാനദണ്ഡം.2028 പ്രകാര ം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരു രാജ്യത്തിന് പ്രതിശീർഷ ജിഎൻഐ 1,025 യുഎസ് ഡോളറിൽ താഴെയും അതിൽ നിന്ന് ഉയർച്ച നേടുന്നതിന് ജിഎൻഐ 1,230 ഡോളറിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • മാനവ വിഭവശേഷി കുറവ് (പോഷണം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, മുതിർന്നവരുടെ സാക്ഷരത എന്നിവയുടെ സൂചകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി).
 • സാമ്പത്തിക പരാധീനത (കാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ അസ്ഥിരത, ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതിയുടെ അസ്ഥിരത, പാരമ്പര്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം, ചരക്ക് കയറ്റുമതി ശ്രദ്ധ, സാമ്പത്തിക കുറവ്, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാൽ കുടിയിറക്കപ്പെട്ട ജനസംഖ്യയുടെ ശതമാനം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി).

2023 ഡിസംബർ വരെ, 45 രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതേസമയം ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ 1994 നും 2023 നും ഇടയിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഉയർച്ച കൈവരിച്ചു. [4] വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡബ്ല്യുടിഒ) യുഎൻ പട്ടികയെ അംഗീകരിക്കുകയും "ഡബ്ല്യുടിഒയുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ എടുക്കുന്ന നടപടികൾ മറ്റ് ഡബ്ല്യുടിഒ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള അവരുടെ കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും എൽഡിസികളെ സഹായിക്കും" എന്നും "പല വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും, മാർക്കറ്റ് അനുകൂല പരിഷ്കാരങ്ങൾ വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ച, കയറ്റുമതിയുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം, ബഹുമുഖ വ്യാപാര വ്യവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ പങ്കാളിത്തം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു" എന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. [5]

അവലോകനം[തിരുത്തുക]

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അനുപാതം പ്രതിദിനം $1.90
G33 രാജ്യങ്ങൾ: കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ.

യുഎൻ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിലിന്റെ (ഇക്കോസോക്ക്) കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് പോളിസി (സിഡിപി) ഓരോ മൂന്നു വർഷത്തിലും എൽഡിസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. തുടർച്ചയായ രണ്ട് ത്രിവത്സര അവലോകനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ സൂചകങ്ങൾ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കവിയുമ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങൾ എൽഡിസി പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം.[6] ഏറ്റവും വികസനം കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ, ലാൻഡ്ലോക്ക്ഡ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ, ചെറു ദ്വീപ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള യുഎൻ ഓഫീസ് ആയ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ഹൈ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫോർ ദ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ്, ലാൻഡ്ലോക്ക്ഡ് ഡെവലപ്പിങ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് സ്മാൾ ഐലണ്ട് ഡെവലപ്പിങ് കൺട്രീസ് (UN-OHRLLS) യുഎൻ പിന്തുണയെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കായി സേവനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വർഗ്ഗീകരണം (2020 പ്രകാരം) 46 രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ്.[4]

2011 മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ എൽഡിസികളെക്കുറിച്ചുള്ള നാലാമത്തെ കോൺഫറൻസിൽ, അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിലവിലുള്ള എൽഡിസി രാജ്യങ്ങളുടെ പകുതിയെങ്കിലും ഈ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഉയർത്തുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം പ്രതിനിധികൾ അംഗീകരിച്ചു. [7] 2018-ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2024-ൽ പത്തോ അതിലധികമോ രാജ്യങ്ങൾ ഈ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഉയർച്ച നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, ബംഗ്ലാദേശും ജിബൂട്ടിയും 2018-ൽ തന്നെ ഈ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഉയരാനുള്ള എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് [8]

നിലവിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവും മുമ്പ് എൽഡിസി സ്റ്റാറ്റസിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട്, എന്നാൽ സിഡിപിയുടെ ഡാറ്റയുടെ സാധുതയോ കൃത്യതയോ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവയെ സൂചികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഘാന (1994 ലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല), പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ (2009 ലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല), സിംബാബ്‌വെ എന്നിവയാണ് ആ രാജ്യങ്ങൾ. [9]

ഉപയോഗവും ചുരുക്കെഴുത്തുകളും[തിരുത്തുക]

ഡെവലപ്പിങ് കൺട്രീസ് (വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ), "ലെസ്സ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ്", "ലെസ്സർ ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ്", അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമാന പദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

സാമ്പത്തികമായി വികസിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളെ പരാമർശിക്കാൻ "ലെസ്സ് എക്കണോമിക്കലി ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രി" (LEDC) എന്ന പദവും ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, "ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ്"യും "ലെസ്സ് എക്കണോമിക്കലി ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രി"യും (ഇവ രണ്ടും എൽഡിസി എന്ന് ചുരുക്കി വിളിക്കാറുണ്ട്) തമ്മിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാനും, ലാൻഡ്ലോക്ക്ഡ് ഡെവലപ്പിങ് കൺട്രിയുമായി (എൽഎൽഡിസി എന്ന് ചുരുക്കി വിളിക്കാം) ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാനും , "ലെസ്സ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ്" എന്നതിന് മുൻഗണന നൽകാൻ സാധാരണയായി "ഡെവലപ്പിങ് കൺട്രി" എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

2018-ലെ ഒരു അവലോകന വേളയിൽ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ എൽഡിസികളെ മൂന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളായി നിർവചിച്ചു, അതിലൊന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തെ ശരാശരി ആളോഹരി ദേശീയ വരുമാനം (GNI) $1,025 യുഎസ് ഡോളറിൽ താഴെ എന്ന നിർവ്വചനമാണ്. [10]

യുഎൻ സമ്മേളനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രികളെക്കുറിച്ചുള്ള നാലാമത് യുഎൻ കോൺഫറൻസിൽ ഗ്രീസ് ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സ്പൈറോസ് കൂവേലിസ് സംസാരിക്കുന്നു

എൽഡിസികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സമ്മേളനങ്ങൾ പത്ത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്നു. നടന്ന അഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങളിൽ ആദ്യ രണ്ടെണ്ണം 1981ലും 1991ലും പാരീസിലായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് 2001-ൽ ബ്രസ്സൽസിലായിരുന്നു.

2011 മെയ് 9-13 തീയതികളിൽ തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബൂളിൽ വെച്ച് നാലാമത്തെ യുഎൻ സമ്മേളനം (LDC-IV) നടന്നു. യുഎൻ തലവൻ ബാൻ കി മൂണും 50 ഓളം പ്രധാനമന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും പങ്കെടുത്തു. 2022-ൽ നിലവിലുള്ള ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ് പട്ടികയിലെ രാജ്യങ്ങളെ എൽഡിസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ചു. 2010-ൽ രൂപീകരിച്ച സിയോൾ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൺസെൻഷ്യസ് പോലെ, ഉൽപ്പാദന ശേഷിയും ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നു, എന്നാൽ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഊന്നലിൽ നിരവധി എൻജിഒകൾ തൃപ്തരല്ല. [7] [11]

വ്യാപാരം[തിരുത്തുക]

ആഗോള വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങളെയും എൽഡിസികളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈയിടെ തകർന്ന ദോഹ റൗണ്ട് ഓഫ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡബ്ല്യുടിഒ) ചർച്ചകൾ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് റൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ വലിയ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയും നയപരമായ ശ്രദ്ധയും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഡബ്ല്യുടിഒയുടെ ഹോങ്കോംഗ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ സമയത്ത്, റൗണ്ട് പൂർത്തിയായാൽ എൽഡിസികൾക്ക് 100 ശതമാനം ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ, ക്വാട്ട രഹിത പ്രവേശനം യുഎസ് വിപണിയിൽ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ എൻ‌ജി‌ഒകൾ നടത്തിയ ഇടപാടിന്റെ വിശകലനത്തിൽ, നിർദ്ദിഷ്ട എൽ‌ഡി‌സി ഡീലിന്റെ വാചകത്തിൽ ഡീൽ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്ന കാര്യമായ പഴുതുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. [12] [13] ഈ പഴുതുകളോടുള്ള അതൃപ്തി ചില സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെ ഹോങ്കോംഗ് കരാറിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി വാദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു

ഡബ്ല്യുടിഒയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ടെക്നിക്കൽ കോഓപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ ഡയറക്ടറും വികസ്വര രാജ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ ഉപദേശകനുമായ ഡോ. ചിഡു ഒസാക്വെ, 1999 മുതൽ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രികളുടെ ഡബ്ല്യുടിഒ സ്പെഷ്യൽ കോർഡിനേറ്ററായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു [14] ഡബ്ല്യുടിഒയുമായി ചേർന്ന് ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് രാജ്യങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സംയോജിത ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കുന്ന മറ്റ് അഞ്ച് ഏജൻസികളുമായി അദ്ദേഹം അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. വിപണി പ്രവേശനം, വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകവും വ്യത്യസ്തവുമായ വ്യവസ്ഥകൾ, ബഹുമുഖ വ്യാപാര വ്യവസ്ഥയിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം, മത്സര നയത്തിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ അവർ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. [15] ആൽബെർട്ടയിലെ കനനാസ്‌കിസിൽ നടന്ന 28-ാമത് ജി8 ഉച്ചകോടിയിൽ, കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജീൻ ക്രെറ്റിയൻ മാർക്കറ്റ് ആക്‌സസ് സംരംഭം നിർദ്ദേശിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു, അങ്ങനെ അന്നത്തെ 48 എൽഡിസികൾക്ക് "ട്രേഡ്-നോട്ട്-എയ്‌ഡിൽ" നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. [16] കൂടാതെ, യുഎൻ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യം 14, ഡബ്ല്യുടിഒ ഫിഷറീസ് സബ്‌സിഡി ചർച്ചയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി എൽ‌ഡി‌സികളുടെ, വ്യത്യസ്തവും ഫലപ്രദവുമായ പ്രത്യേക പരിഗണനയ്ക്കായി വാദിക്കുന്നു. [17]

രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

2023 ഡിസംബറിലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഇനിപ്പറയുന്ന 45 രാജ്യങ്ങളെ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ് ആയി യുഎൻ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്: [18] അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, അംഗോള, ബംഗ്ലാദേശ്, ബെനിൻ, ബർക്കിന ഫാസോ, ബുറുണ്ടി, കംബോഡിയ, സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്, ചാഡ്, കൊമോറോസ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ, ജിബൂട്ടി, എറിത്രിയ, എത്യോപ്യ, ഗാംബിയ, ഗിനിയ, ഗിനിയ-ബിസാവു, ഹെയ്തി, കിരിബാത്തി, ലാവോസ്, ലെസോത്തോ, ലൈബീരിയ, മഡഗാസ്‌കർ, മലാവി, മാലി, മൗറിറ്റാനിയ, മൊസാംബിക്ക്, മ്യാൻമർ, നേപ്പാൾ, നൈജർ, റുവാണ്ട, സാവോ ടോമി, സിപെ, പ്രൈനഗൽ ലിയോൺ, സോളമൻ ദ്വീപുകൾ, സൊമാലിയ, ദക്ഷിണ സുഡാൻ, സുഡാൻ, ഈസ്റ്റ് ടിമോർ, ടോഗോ, തുവാലു, ഉഗാണ്ട, ടാൻസാനിയ, യെമൻ, സാംബിയ.

ഭൂഖണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശം അനുസരിച്ച്[തിരുത്തുക]

ആഫ്രിക്കയിൽ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ് രാജ്യങ്ങളായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ട 33 രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ ഏഷ്യയിൽ എട്ടും, ഓഷ്യാനിയയിൽ മൂന്നും, അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഒരു രാജ്യവും ഉണ്ട്.

ആഫ്രിക്ക

അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ

ഏഷ്യ

ഓഷ്യാനിയ

ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവായ രാജ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഓരോ മൂന്നു വർഷത്തിലും കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് പോളിസി മൂന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ (മനുഷ്യ ആസ്തി, സാമ്പത്തിക പരാധീനത, ആളോഹരി ദേശീയ വരുമാനം) വിലയിരുത്തുന്നു. ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഉയർച്ച നേടുന്നതിന് തുടർച്ചയായ രണ്ട് ത്രിവത്സര അവലോകനങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങൾ മൂന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം എങ്കിലും പാലിക്കണം. കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് പോളിസി അതിന്റെ ശുപാർശകൾ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിലിലേക്ക് (ECOSOC) അംഗീകാരത്തിനായി അയയ്ക്കുന്നു. [22]

എൽ‌ഡി‌സി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ വികസ്വര രാജ്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു. 1994-ൽ ബോട്സ്വാന ആയിരുന്നു എൽഡിസി പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവായ ആദ്യ രാജ്യം. 2007-ൽ കേപ് വെർദെ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം [23] 2011-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ മാലദ്വീപ്, 2014-ൽ സമോവ, [24] [25] 2017 -ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ, [26] 2020 ഡിസംബറിൽ വാനുവാട്ടു, [27] 2023 ഡിസംബറിൽ ഭൂട്ടാൻ [28] എന്നിവയും ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു.

ഇനിപ്പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളും നിലവിൽ "ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസ്" ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല:

ഉയർച്ച നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • സാവോ ടോമും പ്രിൻസിപ്പും 2024-ൽ ഈ വിഭാഗം വിടും [22] [33]
 • അംഗോള 2021-ൽ ഉയർച്ച നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചരക്കുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതും കാരണം തയ്യാറെടുപ്പ് കാലയളവ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നീട്ടി. [34]
 • ബംഗ്ലാദേശ് രണ്ട് തവണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു, 2018-ലും 2021-ലും. കോവിഡ്-19 പാൻഡെമിക് കാരണം, 2026 നവംബറിൽ രാജ്യം എൽഡിസി പദവിയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഉയർച്ച നേടും. [35]
 • ലാവോസും നേപ്പാളും 2026 നവംബറിൽ ഉയർച്ച നേടും 2018-ൽ വികസ്വര രാജ്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, നേപ്പാൾ അധികാരികൾ അത് 2021 [36] വരെ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഒഴിവാക്കുന്നത് പിന്നീട് അഞ്ച് വർഷം കൂടി പിന്നോട്ട് നീക്കി.
 • സോളമൻ ദ്വീപുകൾ 2027 ഡിസംബറിൽ ഉയർച്ച നേടും [37]
 • കംബോഡിയ, കൊമോറോസ്, ജിബൂട്ടി, സെനഗൽ, സാംബിയ എന്നിവയ്ക്ക് 2027-ൽ എൽഡിസി പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും. [37]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "Identification of the least developed among the developing countries" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-07-09. Retrieved 2011-01-12.
 2. "Criteria For Identification Of LDCs". United Nations Department of Economic and Social Affairs, Development Policy and Analysis Division. Retrieved 2018-03-02.
 3. UN-OHRLLS Criteria for Identification and Graduation of LDCs Archived 2019-07-25 at the Wayback Machine..
 4. 4.0 4.1 "LDCs at a Glance". Department of Economic and Social Affairs. 25 May 2008. Retrieved 2020-12-04.
 5. "Doha WTO Ministerial 2001: Briefing Notes Least Developed Countries – Towards free market access for least-developed countries". World Trade Organization.
 6. "Graduation from the LDC category | Department of Economic and Social Affairs". Economic Analysis & Policy Division | Dept of Economic & Social Affairs | United Nations. March 5, 2010.
 7. 7.0 7.1 "Goal to halve number of LDCs in next 10 years". The Guardian. 2011-05-06. Retrieved 2011-05-13.
 8. Wang, Brian (11 June 2018). "Ten Fewer Least Developed Countries by 2024". nextbigfuture.com. Retrieved 21 December 2018.
 9. United Nations (October 2018). Handbook on the least developed country category : inclusion, graduation, and special support measures (Third ed.). New York. ISBN 978-92-1-104692-2. OCLC 1088728737.{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)
 10. "Criteria For Identification Of LDCs". United Nations Department of Economic and Social Affairs, Development Policy and Analysis Division. 4 March 2010. Retrieved 2018-03-02.
 11. "Least developed countries: UN conference endorses ambitious plan to lift millions out of poverty". The Guardian. 2011-05-13. Retrieved 2011-05-13.
 12. "Public Citizen | Global Trade Watch | Global Trade Watch – Hot Issue June 21 – Study shows WTO's Doha Round proposal would leave many poor countries worse off". Citizen.org. Retrieved 2014-07-28.
 13. "How Hong Kong Empowers Rich Countries to Choke LDCs" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-04-01. Retrieved 2006-07-26.
 14. World Trade Organization, "Moore announces key appointments for development issues", 1999 Press Releases, Press/136, 13 September 1999
 15. Osakwe, Chiedu, "Are WTO Members wrestling an octopus, did they set their sights too high?", DAC News November–December 2005, Development Assistance Committee, OECD.
 16. Vasil, Adria. "NOW Toronto: "Roots runs away: Beaver-clad clothier blames feds' Africa trade aid for west-end plant closure" (February 12-19, 2004, VOL 23 NO 24 Vasil)". Stage81.nowtoronto.com. Archived from the original on 2014-07-14. Retrieved 2014-07-28.
 17. "Goal 14 targets". UNDP (in ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 2020-09-30. Retrieved 2020-09-24.
 18. UN (2021) List of Least Developed Countries (as of 24 November 2021)
 19. 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 19.13 19.14 19.15 Also a landlocked developing country
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 Also a Small Island Developing State
 21. "Least Developed Country Category: Bangladesh Profile | Department of Economic and Social Affairs". 25 December 2015.
 22. 22.0 22.1 "It's official and historical – three more countries will graduate from the LDC category". Development Policy & Analysis Division. 2018-12-13. Retrieved 2019-01-03.
 23. "UN advocate salutes Cape Verde's graduation from category of poorest States", UN News Centre, 14 June 2007.
 24. "Timeline of country's graduation from the LDC category". United Nations Department of Economic and Social Affairs, Development Policy and Analysis Division. 5 March 2010. Retrieved 2018-03-02.
 25. "Samoa To Gain Developing Country Economic Status in January 2014". UN-OHRLLS via Radio Australia. Archived from the original on 2015-10-17. Retrieved 2015-08-09.
 26. "Least Developed Country Category: Equatorial Guinea Profile". United Nations Department of Economic and Social Affairs, Development Policy and Analysis Division. 2018. Retrieved 21 December 2018.
 27. 27.0 27.1 "Vanuatu graduates from least developed country status". United Nations Conference on Trade and Development. 2020-12-04.
 28. 28.0 28.1 "Bhutan graduation status". United Nations. Retrieved 13 December 2023.
 29. "UN Handbook on the LDC Category" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2017-02-07. Retrieved 2014-07-28.
 30. ""About Sikkim" from the Government of Sikkim's website". Sikkim.gov.in. Archived from the original on 2009-05-25. Retrieved 2014-07-28.
 31. 31.0 31.1 31.2 "Istanbul forum offers chance to recommit to helping world's poorest nations". United Nations. 2011-01-10. Retrieved 2014-07-28.
 32. "Equatorial Guinea Graduates from the LDC Category". United Nations. 4 June 2017. Retrieved 7 November 2017.
 33. Mira Patel (2023-03-13). "How Bhutan graduated from the 'Least Developed Country' status". The Indian Express.
 34. "Extension of the preparatory period preceding the graduation of Angola from the least developed country category". undocs.org. 2021-02-04.
 35. Byron, Rejaul Karim; Mirdha, Refayet Ullah (2021-02-28). "Becoming A Developing Nation: Bangladesh reaches A Milestone". The Daily Star (in ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2021-08-17.
 36. "Nepal braces for graduation from an LDC". UNDP in Nepal. Archived from the original on 2020-08-14. Retrieved 2023-12-28.
 37. 37.0 37.1 "Countries approaching graduation and already graduated". United Nations.

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]