പ്രകൃതിക്ഷോഭം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മനുഷ്യനും ഇതര ജീവിജാലങ്ങൾക്കും അവയുടെ ചുറ്റുപാടീനും സാരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് പ്രകൃതിക്ഷോഭം (natural disaster) എന്നു പറയുന്നത്.
പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ അവയുടെ ഉൽഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലതായി തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ്

ഭൗമോപരിതല ക്ഷോഭങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ജല/സാമുദ്ര ക്ഷോഭങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കാലാവസ്ഥ വ്യത്യയാസ ക്ഷോഭങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മറ്റള്ളവ[തിരുത്തുക]

കാട്ടുതീ

ബഹിരാകാശ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രകൃതിക്ഷോഭം&oldid=1901598" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്