രൂത്ത് ബെനഡിക്ട്

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search
Ruth Fulton Benedict
Ruth Benedict.jpg
Benedict in 1937
ജനനം
Ruth Fulton

(1887-06-05)ജൂൺ 5, 1887
മരണംസെപ്റ്റംബർ 17, 1948(1948-09-17) (പ്രായം 61)
New York City, New York, U.S.
വിദ്യാഭ്യാസംPh.D. in anthropology, Columbia University (1923)
തൊഴിൽAnthropologist
ജീവിത പങ്കാളി(കൾ)Stanley Rossiter Benedict
മാതാപിതാക്കൾ(s)Frederick Fulton and Beatrice Fulton

രൂത്ത് ബെനഡിക്ട് (ജൂൺ 5, 1887 – സെപ്തംബർ17, 1948) അമേരിക്കൻ നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞയും ഒരു ജനതയുടെ ആചാരങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പഠിതാവും ആയിരുന്നു. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ജനിക്കുകയും 1909-ൽ വാസ്സർ കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദമെടുക്കുകയും എൽസി ക്ലൂസ് പാർസൻസിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ന്യൂ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് റിസേർച്ചിൽ നിന്ന് നരവംശശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. 1921-ൽ കൊളംബിയ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഫ്രാൻസ് ബയോസിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ബിരുദപഠനത്തിന് ചേരുകയും തുടർന്ന് 1923-ൽ നരവംശശാസ്ത്രത്തിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. നരവംശശാസ്ത്രത്തെ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കു വഹിച്ച മാർഗരറ്റ് മീഡുമായി[1] നല്ല സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.[2] മാർവിൻ ഒപ്ലർ സുഹൃത്തും വിദ്യാർത്ഥിയും ആയിരുന്നു.


ഗ്രന്ഥസൂചിക[edit]

 • AAAS (American Academy of Arts and Sciences). "Book of Members, 1780–2010: Chapter B" (PDF).
 • Banner, Lois W. 2003. Intertwined Lives: Margaret Mead, Ruth Benedict, and Their Circle. Vintage. ISBN 0-679-77612-5.
 • Benedict, Ruth. 1905-1948. "Ruth Fulton Benedict Papers". Alexander Street. Vassar College. Archives and Special Collections Library
 • Benedict, Ruth. 1931. Tales of the Cochiti Indians. Bureau of American Ethnology
 • Benedict, Ruth. 1959. An Anthropologist at Work: Writings of Ruth Benedict. Ed. Margaret Mead. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Benedict, Ruth. 1989. The chrysanthemum and the sword: patterns of Japanese culture. With a foreword by Ezra F. Vogel. Houghton Mifflin.
 • Caffrey, Margaret M. Ruth Benedict: Stranger in this Land. 1989. Austin: University of Texas Press.
 • Janiewski, Dolores E. & Lois W. Banner (eds.). 2004. Reading Benedict/reading Mead: feminism, race, and imperial visions – New studies in American intellectual and cultural history. JHU Press.
 • Lutkehaus, Nancy. 2008. Margaret Mead: the making of an American icon. Princeton University Press.
 • Maksel, Rebecca. 2004. [Review of Intertwined Lives: Margaret Mead, Ruth Benedict, and their circle]. Women's Review of Books January 1, 2004, 21(4):15–16
 • Maslow, Abraham H., Honigmann, John J., and Mead, Margaret. 1970. Synergy: Some Notes of Ruth Benedict. American Anthropologist, 72(2): 320-333. doi:10.1525/aa.1970.72.2.02a00060
 • Mead, Margaret. 1959. Preface to Ruth Benedict's Patterns of Culture in Benedict 1959 (above).
 • Mead, Margaret. 1959. "Search: 1920–1930." In Benedict 1959 (above).
 • Modell, Judith Schachter. 1983. Ruth Benedict: Patterns of a Life. University of Pennsylvania Press.
 • Smithsonian Institution, Department of Anthropology. Guide to the Collections of the National Anthropological Archives (#L1).
 • Young, Virginia Heyer. 2005. Ruth Benedict : Beyond Relativity, Beyond Pattern. Lincoln: University of Nebraska Press. ISBN 0-8032-4919-5.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[edit]

 • Babcock, Barbara. 1995. "Not in the First Person Singular" (reprinted in) Behar, Ruth and Deborah A. Gordon (eds.). Women Writing Culture. Berkeley: University of California Press.
 • Bateson, Mary Catherine. 1984. With a Daughter's Eye: A Memoir of Margaret Mead and Gregory Bateson. New York: William Morrow. Memoir of Margaret Mead by her daughter, documenting the relationship between Mead and Benedict.
 • Geertz, Clifford. 1988. Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Handler, Richard. 1986. "Vigorous Male and Aspiring Female: Poetry, Personality, and Culture in Edward Sapir and Ruth Benedict" in Stocking, George (ed.). Malinowski, Rivers Benedict and Others: Essays on Culture and Personality. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
 • Handler, Richard. 1990. "Ruth Benedict and the Modernist Sensibility," in Manganaro, Marc (ed.). Modernist Anthropology: From Fieldwork to Text. Princeton University Press. pp. 163–180.
 • Lapsley, Hilary. 1999. Margaret Mead and Ruth Benedict: The Kinship of Women. Amherst, Mass.: University of Massachusetts Press. ISBN 1-55849-181-3
 • Stassinos, Elizabeth (1997). "Marriage as Mystery Writ Symbiotically: The Benedicts' Unpublished "Chemical Detective Story" of "The Bo-Cu Plant"". History of Anthropology Newsletter. XXIV (1): 3–10.
 • Stassinos, Elizabeth. 2007. "Culture and Personality In Henry's Backyard: Boasian War Allegories in Children's Science Writ Large Stories" in Darnell, Regna and Frederic W. Gleach (eds.). Histories of Anthropology Annual, vol. 2. University of Nebraska Press. ISBN 0-8032-6663-4
 • Stassinos, Elizabeth. 2009. "An Early Case of Personality: Ruth Benedict's Autobiographical Fragment and the Case of the Biblical 'Boaz'" in Darnell, Regna and Frederic W. Gleach (eds.). Histories of Anthropology vol. 5. University of Nebraska Press. ISSN 1557-637X

അവലംബം[edit]

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ[edit]